"Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν' αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένo Καρπενήσι!
Τρανά πλατάνια ξεδιψούν στις βρύσες με το κρύο νερό
Σαρακατσάνα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.

Με κρουσταλλένια σφυριχτά, σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς
κοτσύφια και βοσκόπουλα με τα λαμπρά τα μάτια,
νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια..."

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Κυλιόμενο

21/11/21

Υπάλληλοι στη Λαμία (παλιότερα χρόνια)

Από στοιχεία των Ιερών Ναών

 

Πρόλογος

   Σε άλλες ανάλογες εργασίες που αφορούσαν επαγγέλματα του τριτογενή τομέα παραγωγής (υπηρεσίες) έχουν αναφερθεί ονόματα υπαλλήλων, που προήλθαν από τα Βιβλία των Ιερών Ναών. Τέτοια ήταν για εκπαιδευτικούς και γιά ένστολους (στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας). Για τους υπολοίπους υπαλλήλους σε υπηρεσίες του δημοσίου, δήμων, του ιδιωτικού τομέα δεν έγινε κάποια αναφορά.

   Γι’ αυτούς θα αναφερθούμε, σε διάρκεια 4-5 δεκαετιών του 20ού αι., από το 1912 μέχρι το 1965 περίπου, που έζησαν με το επάγγελμα του υπαλλήλου στη Λαμία όπου και τελεύτησαν. Ο αριθμός τους δεν ήταν μεγάλος, εφόσον τα κύρια επαγγέλματα ανήκαν στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η απασχόληση σε μορφή εξαρτημένης εργασίας αναφερόταν σε εργάτες κυρίως.

   Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν 137 υπάλληλοι την περίοδο που προαναφέρθηκε. Προφανώς κυριάρχησαν οι άνδρες, οι δε γυναίκες ήταν ελάχιστες. Η παρουσίαση θα γίνει με όσο γίνεται συνοπτικό, αλλά και περιεκτικό τρόπο.

             Κωνσταντίνος Αθ. Μπαλωμένος

                            φυσικός

1.    Γενικά – Αντικείμενα εργασίας

       Από τα Βιβλία Αποβιώσεων των 5 Ιερών Ναών της Λαμίας, στα οποία είχα πρόσβαση μετά από άδεια του μακαριστού μητροπολίτη Νικολάου, αντλήθηκαν στοιχεία για τα επαγγέλματα των οικονομικά  ενεργών πολιτών της πόλης. Οι χρονικές περίοδοι δεν συμπίπτουν σε όλους τους ναούς, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα (βλ. τον παρατιθέμενο Πίνακα 1).

   Η μελέτη του ανθρώπινου δυναμικού που εντοπίστηκε, απέδωσε 137 υπαλλήλους. Σε κάθε ενορία αντιστοιχούν τα αριθμητικά στοιχεία που δίνονται στον Πίνακα 2. Ο μικρός αριθμός υπαλλήλων στη ζώνη της ενορίας του Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων ήταν αναμενόμενος.

   Κάθε κατηγορία υπαλλήλων, μπορεί να εξειδικευτεί, ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας που είχε αναλάβει. Με βάση το εργατικό δίκαιο, οι υπάλληλοι χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ενότητες :

1.    Δημόσιοι υπάλληλοι

2.    Δημοτικοί υπάλληλοι

3.    Ιδιωτικοί υπάλληλοι

   Στα χρόνια που αναφερόμαστε, οι σιδηρόδρομοι, οι τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδρομεία, κ.ά. ανήκαν στο κράτος. Οι υπάλληλοι σ’ αυτούς επομένως ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και γι’ αυτό θα αποτελέσουν μια υποκατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι οι:

i.      Σιδηροδρομικοί υπάλληλοι

ii.     Υπάλληλοι ΤΤΤ

   Η κατανομή των 137 υπαλλήλων της Λαμίας κατά την περίοδο 1912-1971 στις παραπάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες  έδωσε τα παρατιθέμενα αριθμητικά στοιχεία στον Πίνακα 3. Με τον τρόπο αυτό θα παρουσιαστούν και μελετηθούν καλύτερα.

 

2.    Δημόσιοι υπάλληλοι

   Όπως φαίνεται στον Πίνακας 3, είναι η πολυπληθέστερη ομάδα με 51 άτομα. Το πρόβλημα ήταν ότι στα Βιβλία Αποβιώσεων, έγραφαν “δημόσιος υπάλληλος”, χωρίς να αναφέρεται το αντικείμενο εργασίας. Το χειρότερο ήταν να γράφεται η λέξη “υπάλληλος”, που δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αν ήταν δημόσιος ή ιδιωτικός;

   Θα ακολουθήσει πίνακας με τα ονόματα όσων δηλώθηκε ως επάγγελμα η λέξη “υπάλληλος”, με 39 ονόματα. Ως καταγωγή για 30 απ’ αυτούς δηλώθηκε η Λαμία. Για τους υπολοίπους 9 δίνονται οι διαφορετικοί τόποι. Ακολουθεί ο πίνακας (σε αλφαβητική σειρά):

 

Υπάλληλοι (αόριστα)

α/α     Ονοματεπώνυμο                                   έτη      ηλικία        καταγωγή

1        Ακρίδας Βασίλειος Αχ. (Ν)                1913-1960      47           Λαμία

2        Αναστασόπουλος Αναστάσ. (Ν)         1893-1939      46           Λαμία

3        Αποστόλου Δημήτριος Α. (Π)            1901-1927      26           Λαμία

4        Αρκούδας Γεώργιος (Δ)                   1901-1965      64           Φτέρη

5        Βαλατσός Ν. (Ν)                             1861-1916      55           Λαμία

6        Βούργιας   Νικόλαος Αλ. (Ν)            1908-1932      24           Λαμία

7        Γκαραγκούνης Παντελής (Θ)            ;-1919           ;             Λαμία

8        Γκλαβόπουλος Παναγιώτης Θ. (Π)     1891-1916      25           Λαμία

9        Γρίβας Αθανάσιος (Ε)                      1900-1965      65           Λαμία

10       Δασκαλόπουλος Χριστόδουλος (Π)    1847-1917      70           Λαμία

11       Δημακόπουλος Χρήστος Δ. (Ε)          1907-1961      54           Λαμία

12       Δρόσος Νικόλαος (Π)                      1880-1947      67           Λαμία

13       Ζούζουλας Κων/νος (Δ)                   1882-1957      75           Λαμία

14       Ιωσήφ Ιωάννης (Π)                         1894-1940      46           Λαμία

15       Καλύβας Νικόλαος (Ε)                     1868-1952      84           Μάρμαρα

16       Κουραβάνας Δημήτριος (Π)              1874-1929      55           Λαμία

17       Κρεμμύδας Σπυρίδων (Δ)                 1937-1964      27           Λαμία

18       Κύρκος Δημήτριος Κωνστ.               1904-1944      40           Υπάτη

19       Μαρκούσης Ηλίας (Δ)                      1901-1960      59           Λαμία

20       Ντότσικας Χρήστος (Π)                    1912-1947      35           Δομοκός

21       Ντούβας Σταύρος (Ε)                      1908-1970      62           Λαμία

22       Οικονόμου Ιωάννης Αθ. (Ν)              1913-1943      30           Λαμία

23       Παναγόπουλος Ιωάννης (Ν)             1918-1959      41           Λαμία

24       Πανής Ιωάννης (Π)                          1910-1945      35           Λαμία

25       Παπαβασιλείου Ιωάννης (Ν)              1898-1958      60           Λαμία

26       Παπαδόπουλος Κωστ. (Ν)                1856-1913      57           Αταλάντη

27       Παπαναστασίου Γεώργιος (Δ)           1902-1960      58           Λαμία

28       Παπαρούνης Κ. (Δ)                         1907-1953      46           Λαμία

29       Περραιβός Αχιλλέας (Ν)                   1848-1913      65           Λαμία

30       Πλατάκης Ιωάννης (Ε)                     1919-1958      39           Λαμία

31       Πριόβολος Ευθ. (Θ)                         1887–1943      56           Κουκουβίστα

32       Σίσας Παύλος (Ν)                           1847-1915      68           Λαμία

33       Σπανοκωλέτης Ηλίας (Δ)                  1916-1960      44           Λαμία

34       Σταθάτος Λεων.  Ι.  (Θ)                    1882–1938      56           Πάρος

35       Τσαπής Θωμάς                               1871-1927      56           Λαμία

36       Τσιμπούρης Γεώργιος (Ν)                1865-1952      87           Λαμία

37       Φαρόπουλος Χαράλαμπος (Π)           1890-1945      55           Άμφισσα

38       Φυσέκης Κων.  (Ν)                         1886-1957      71           Λαμία

39       Χασαπίδης Κων/τίνος (Π)                 1887-1949      62           Ρεντίνα

 

-------------------------------

Σημείωση : Μετά το ονοματεπώνυμο, έχει γραφεί η ενορία στην οποία διέμενε. Συγκεκριμένα: (Θ) σημαίνει Αγ. Θεοδώρων, (Ν) σημαίνει Αγ. Νικολάου, (Π) σημαίνει Παν. Δέσποινας, (Ε) σημαίνει Ευαγγελιστρίας και (Δ) σημαίνει Αγ. Δημητρίου.

 

   Για άλλα 23 άτομα που δηλώθηκαν δημόσιοι υπάλληλοι, έχουμε πιο συγκεκριμένο το αντικείμενο της επαγγελματικής τους ιδιότητος. Απ’ αυτούς μόνον 5 άτομα δεν κατάγονται από τη Λαμία. Ο αναλυτικός πίνακας (σε αλφαβητική σειρά) ακολουθεί :

 

Δημόσιοι υπάλληλοι

α/α       Ονοματεπώνυμο                              έτη   ηλικία   πατρίδα/διαμονή      επάγγελμα

1        Θεοδώρου Βασιλική Ιωάν.          1875-1940      65         Γιαννιτσού             υπηρ. σχολείου

2        Κουλαμάς Νικόλαος (Δ)             1880-1937      57         Λαμία                   δασονόμος

3        Κυριαζής Βασίλειος (Ε)              1903-1969      66         Λαμία                   συνταξ. δασάρχης

4        Λάμπρου Θεόδωρος (Ε)             1883-1923      40         Λαμία                   γεωπόνος

5        Λιανός Αντών. (Ν)                     1885-1945      60         Λαμία                   συντ.  δημοδ/λος

6        Μπαϊζάνος Γεώργιος (Π)            1888-1943      55         Γιαννιτσού             γραμ. Πρωτοδ.

7        Παπαναγιώτου Βασίλειος (Π)      1906-1946      40         Λαμία                   έφορος

8        Σακελλαρίδης Νίκ. (Π)               1903-1946      43         Ρεντίνα Καρδ.        υπάλ. δασών

9        Συγαλός Χρήστος Ιω. (Π)           1899-1929      30         Μ. Βάλτος Κορινθ.  υπάλ. χωρ.

10       Τζάλλας Δημήτριος Θ.               1900-1945      45         Λαμία                   Δασ. πολ. συνταξ.

11       Τραχανής Κων/νος (Π)              1913-1941      28         Φουρνά                φορ. υπάλληλος

12       Τσιότρας Ιωάννης (Δ)                1876-1954      78         Λαμία                   επιθεωρητής

 


   Με ομαδοποίηση των επαγγελμάτων που δηλώθηκαν, έχουμε τον επόμενο πίνακα 4 :


 

   Για όσους υπάρχουν στοιχεία δίνεται ένα μικρό βιογραφικό :

 

Κουλαμάς Νικόλαος (1880-1937) : Καταγόταν από την Κορινθία, με πατέρα κτηματία. Μετά το σχολαρχείο ήθελε να γίνει φαρμακοποιός, αλλά ο πατέρας του αρνήθηκε. Παρακολούθησε στην ορεινή Αρκαδία μια σχολή δασοπονίας, πανεπιστημιακού επιπέδου και πήρε πτυχίο.

   Μετά, το κράτος τον διόρισε ως δασονόμο/δασάρχη στο Καρπενήσι, όπου και παντρεύτηκε. Απέκτησε 3 αγόρια. Μικρότερος γιος του είναι ο Απόστολος, ο γνωστός μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος στη Λαμία.

   Ο Νικόλαος Κουλαμάς πέθανε το 1937 στη Λαμία, σε ηλικία 57 ετών.

 

3.    Δημοτικοί υπάλληλοι

  Καταγράφηκαν 19 άτομα. Ως καταγωγή δήλωσαν τη Λαμία, εκτός από τους Κων. Στεφόπουλο (από τη Χρούπιστα[1]) και Δημ. Τσιμόπουλο (από τη Νεράιδα). Δίνεται αμέσως ο πίνακας με περισσότερα στοιχεία :

 

α/α       Ονοματεπώνυμο                         έτη            ηλικία     επάγγελμα

1          Αναγνόπουλος Δημήτριος (Π)      1871-1937       66          δημ. κλητήρ

2          Βαφειάδης Γεώργ. (Π)                  1870-1920       50          δ. κλητήρ

3          Γελαδάκης Κωνσταντίνος (Π)     1851-1916       65          υδρονομεύς

4          Γεμενής Βασίλειος (Ν)                 1875 - 1915     40          δημαρχ. υπάλ.

5          Γερός Θεόδωρος Δ. (Π)               1843-1915       72          δικ. κλητήρ

6          Δροσογιάννης Δημήτριος (Π)     1861-1926       65          δικ. κλητήρ

7          Κολέτσας Αριστείδης (Ε)            1908-1971       63          υπάλ. Δήμου Λαμίας

8          Κοτσάνος Γεώργιος (Π)             1840-1920       80          δικαστ. κλητήρ

9          Κουλούρης Βασίλειος (Δ)          1908-1933       25          δημ. υδρονόμος

10         Κουρόπουλος Δημ. (Π)             1857-1922       65          κλητήρ

11         Λαγγερόπουλος Ιω. Ν. (Θ)        1883 – 1945     62          δημοτικός υπάλ.

12         Λάμπρου Σωτήριος (Π)             1875-1940       65          κλητήρ

13         Μπεζερμάνης Χρήστος              1850-1915       65          δικ. κλητήρ

14         Ναούμ Στέργιος (Δ)                  1889-1962       73          υπάλλ. δημαρχίας

15         Πολιτοστάθης Ν. (Ν)                 1846 - 1916     70          υπάλ. δημαρχ.

16         Σουρπιώτης Θεόδωρος Δ.         1883-1947       64          υπάλληλος φόρου

17         Στεφόπουλος Κων. (Π)             1876-1942       66          δικ. κλητήρ

18         Τσιλιόπουλος Ευθύμιος (Π)        1869-1929       60          δικ. κλητήρ

19         Τσιμόπουλος Δημήτριος (Π)       1841-1931       90          κλητήρ

 

   Από τα αντικείμενα εργασίας που δηλώθηκαν, κάνουμε μια νέα κατανομή με ομαδοποίηση αυτών. Περισσότεροι αριθμητικά είναι οι δημοτικοί κλητήρες (11 άτομα). Οι υδρονομείς ήταν για τη διανομή του νερού στην πόλη κατά την προπολεμική περίοδο. Η Λαμία (και κάθε πόλη) επέβαλε δημοτικό φόρο, για κάθε αγαθό που έμπαινε στην πόλη. Υπήρχαν δημοτικοί υπάλληλοι που έπαιρναν το φόρο. Άλλες φορές, έβγαινε σε πλειοδοτική δημοπρασία και κάποιος ιδιώτης αναλάμβανε την είσπραξη του δημοτικού φόρου.

  Αριθμητικά στοιχεία δίνονται στον πίνακα 5 που παρατίθεται.

 


4.    Ιδιωτικοί υπάλληλοι

    Περιλαμβάνει 39 άτομα, που αναγκαστικά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες (α) σε όσους δηλώθηκαν αόριστα ως “ιδιωτικού υπάλληλοι” και (β) σε όσους το αντικείμενο εργασίας τους είναι γνωστό. Η πρώτη ομάδα αριθμεί 17 άτομα, ενώ η δεύτερη 22 άτομα.

   Για την πρώτη ομάδα δίνεται αμέσως ο σχετικός πίνακας με τα αριθμητικά στοιχεία.

 

ιδιωτικοί υπάλληλοι 1

α/α              Ονοματεπώνυμο                                    έτη           ηλικία       πατρίδα/διαμονή

1             Αναστασίου Χαράλ. Π. (Ν)                    1903-1957           54           Λαμία

2             Γερούκης Κωνσταντίνος (Ν)                  1891-1949           58           Λαμία

3             Γεώργιος Δ. Γκούβας (Π)                     1895-1938           43           Δομοκός

4             Γκούβας Ορέστης Δημ. (Δ)                   1917-1942           25           Λαμία

5             Δημητρίου Γεώργιος (Ν)                      1918-1949           31           Λαμία

6             Δημητρίου Ιωάννα Σωτ. (Ν)                  1940-1962           22           Λαμία

7             Δήμου Αθανάσιος (Ε)                           1804-1959           55           Λαμία

8             Δημουλάς Κων/τίνος (Π)                      1862-1942           80           Στυλίς

9             Καραμήτρος Σπύρος Γ. (Ν)                   1886-1938           52           Λαμία

10           Κρανιώτης Γεώργιος (Ν)                       1904-1960           56           Λαμία

11           Λατσός Κωνσταντίνος (Ν)                      1874-1942           68           Λαμία

12           Μπανάς Λουκάς Κ.  (Ν)                        1902-1939           37           Λαμία

13           Παπαγορίδης Ιωάννης Παν. (Ε)              1879-1945           66           Λαμία

14           Παπαδόπουλος Λουκάς (Ν)                   1893-1960           67           Λαμία

15           Σιταράς Ανδρέας (Ν)                            1846-1929           75           Λαμία

16           Στεφανής Δημ. (Ν)                              1901-1957           56           Λαμία

17          Τσόλκας Ευθύμιος (Π)                           1877-1935           58           Παλαιοκατούνα

 

   Στη δεύτερη ομάδα, ξέρουμε ποια ήταν η ειδικότητα (επάγγελμα) κατά την εργασία του ιδιωτικού υπαλλήλου. Ο αναλυτικός πίνακας ακολουθεί :

 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι 2

α/α    Ονοματεπώνυμο                              έτη           ηλικία       πατρίδα      επάγγελμα

1        Δημητρίου Σπύρος (Θ)                 1883 – 1943       60         Λαμία         τσιγαράς

2        Διακίδης Βάγιας (Π)                    1895-1920         25         Ορτάκιαν    υπάλ. ξενοδοχείου

3        Καμπάς (;) Βασίλειος Κωνστ.         1916-1942         26         Ροδίτσα      εμποροϋπάλλ.

4        Καραπατάκης Αθανάσιος Δ. (Ν)     1886 - 1938       52         Λαμία         υπάλ. Αγροτ. Τράπ.

5        Κοντινόπουλος Στυλ. (Π)              1918-1944         26         Λαμία         εμποροϋπάλληλος

6        Λέτσος Γεώργιος (Π)                   1871-1941         70         Ιμίρμπεη     τραπ. κλητήρ

7        Λεώνη Ελένη Χρ.                        1902-1924         22         Ιμίρμπεη     υπηρέτρια

8        Λιάσκας Αλέξανδρος (Δ)              1911-1959         48         Λαμία         υπάλληλος Ο.Σ.Λ.Α.

9        Μπουρνιά Ελπίς Γεωργ. (Ε)           1917-1942         25         Αθήναι       υπάλ. Αγροτ. Τραπ.

10      Παναγιούλας Αριστείδης (Ε)          1900-1967         67         Λαμία         συνταξ. τραπεζικός

11      Παπαδήμας Ιωάννης (Ν)               1871 - 1936       65         Λαμία         υπάλ. συμβολαιογρ

12      Παπακωνσταντίνου Νικόλ. (Ε)       1893-1966         73         Λαμία         συνταξ.  Εθν. Τραπ.

13      Παπακώστας Επαμειν. (Π)            1914-1941         27         Αλπόσπιτα   εισπράκτωρ αυτοκ.

14      Παππάς Αλέξανδρος                    1897-1947         50         Λαμία         ηλεκτρολ./υπάλ.

15      Πολυζωγοπούλου Σοφία Ν.  (Θ)    1910-1940         30         Λαμία         δακτυλογράφος

16      Ραπτόπουλος Παναγιώτης (Ν)       1861 - 1944       83         Λαμία         ταξινόμ. βάμβ.

17      Σαμαράς Τριαντάφυλλος (Ε)         1874-1946         72         Σιάτιστα      τραπεζίτης συνταξ.

18      Σουφλής Αχιλλέας (Ν)                 1875 - 1918       43         Λαμία         επιστάτης

19      Τεφαρίκης Νικόλαος (Ν)              1867 - 1942       75         Λαμία         φύλαξ Γ. ..

20      Τσάνος Ευάγγελος (Ε)                 1909-1966         57         Λαμία         υπάλ. Ι. Μ. Φθ/δας

21      Τσιλιμάγκος Ιωάννης (Δ)              1906-1963         57         Λαμία         φύλακας Γεωρ. Συν.

22      Τσιριγκούλης Δήμος Ζ. (Ε)           1877-1952         75         Λαμία         φοροτεχν. υπάλ.

 

   Αν ομαδοποιήσουμε τα επαγγέλματα του παραπάνω πίνακα, τότε αμέσως φαίνεται ότι κυριάρχησαν οι υπάλληλοι τραπεζών (6 άτομα). Περισσότερα αριθμητικά στοιχεία ακολουθούν στον Πίνακα 6

 


5.    Σιδηροδρομικοί υπάλληλοι

   Η διέλευση του σιδηροδρόμου από τη Φθιώτιδα, σε σημαντικό μήκος της γραμμής και με αρκετούς σταθμούς, είχε ως αποτέλεσμα να δώσει εργασία στους κατοίκους των χωριών και κωμοπόλεων. Είναι φανερό ότι κάποιοι σιδηροδρομικοί, ως συνταξιούχοι μετοίκησαν στη Λαμία, όπου και τελεύτησαν. Αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των υπαλλήλων.  Καταγράφηκαν 21 άτομα (ποσοστό 15 % των υπαλλήλων της περιόδου αυτής). Ως τόπος καταγωγής τους δηλώθηκε η Λαμία, εκτός από τους : Ανδρ. Αθανασίου (Δομοκός), Γεώργ. Ασημακόπουλο (Καρούτες Δωρίδας), Ευάγ. Κουτρουμπούση (Μουσουνίτσα) και Παντ. Μπράβο (Μέγαρα). Ακολουθεί ο πίνακας των σιδηροδρομικών:

 

α/α     Ονοματεπώνυμο                        έτη                    ηλικία

1         Αθανασίου Ανδρέας (Δ)                   1872-1932               60

2         Αρβανίτης Γεώργιος Ν. (Δ)             1905-1933               28

3         Ασημακόπουλος Γεώργιος (Δ)         1902-1948               46

4         Γιδαράκος Αθανάσιος Δημ. (Δ)       1911-1941               30

5         Δημητρίου[2] Ηλίας (Ν)                    1878 - 1944             65

6         Ζαλαώρας Ιωάννης (Δ)                      1921-1962               41

7         Καραναστάσης Σταύρος Δ.  (Ν)       1916 - 1950             34

8         Κουτρουμπούσης Κ. Ευαγ. (Θ)        1883 – 1938             55

9         Μουτόπουλος Αθαν. Δ. (Δ)             1874-1948               74

10       Μπούφης Γεώργ. Κ. (Δ)                    1879-1944               65

11       Μπράβος Παντελής Ν. (Δ)              1876-1943               67

12       Οικονόμου Αθανάσιος (Ν)              1880 - 1937             57

13       Παύλος Ηλίας Θωμά (Ν)                1906 - 1936             30

14       Σκουτέλης Νικόλαος (Δ)                1907-1963               56

15       Σταυρόπουλος Σταύρος Σωτ. (Δ)    1874-1942               68

16       Τσεργάς Αθανάσιος Αναστ. (Δ)       1864-1947               83

17       Τσεργάς Δημήτριος Αθ. (Δ)            1904-1948               44

18       Τσιότρας Ιωάννης (Δ)                       1876-1954               78

19       Φραγγόπουλος Νικόλαος (Δ)            1871-1961               90

20       Χονδρόπουλος[3] Γεώργ. (Δ)            1875-1935               60

21       Χριστοδούλου Σωτήριος (Δ)             1901-1963               62

 

6.    Υπάλληλοι ΤΤΤ

   Την περίοδο του Μεσοπολέμου, κυρίως τη δεκαετία του ’30, οι τρεις υπηρεσίες ταχυδρομεία-τηλεγραφία-τηλεφωνία είχαν ενοποιηθεί στην Ελλάδα σε μία, που αναφερόταν με 3Τ ή ΤΤΤ. Μεταπολεμικά χωρίστηκαν αυτές.

   Στη Λαμία έζησαν και τελεύτησαν 7 άτομα, που ήταν υπάλληλοι των ΤΤΤ. Για τους περισσότερους ως τόπο καταγωγής δηλώθηκε η Λαμία, εκτός των : Βασ. Γαλανού (Βόνιτσα) και Νικ. Κ. Δαουκλιώτη (Μπεκή[4]). Ακολουθεί ο πίνακας :

 

Υπάλληλοι ΤΤΤ

α/α     Ονοματεπώνυμο                  έτη                   ηλικία     επάγγελμα

1        Γαλανός Βασίλ. (Θ)               1901 – 1941         40           τηλεγραφητής

2        Δαουκλιώτης Νικ. Κ. (Θ)       1888 – 1940         52           υπάλλ. ΤΤΤ[5]

3        Κούκιος Ηλίας (Ε)                1913-1971           58           υπάλ. ΟΤΕ

4        Λαναράς Δημήτρ. (Π)            1889-1919           30           ταχ. υπάλληλος

5        Μιχαήλ Αλεξάνδρα (Ν)          1914 - 1942         28           τηλεφωνήτρια

6        Ταλιατούδας Ευθύμιος (Ν)     1890 - 1915         25           ταχυδρ. διανομέας

7        Τσαμάλας Δημήτρ. (Π)          1865-1920           55           τηλεγραφητής

 

   Όπως δείχνει ο πίνακας, οι υπάλληλοι που δηλώθηκαν ήταν: 2 τηλεγραφητές, 3 υπάλληλοι (αόριστα), 1 ταχυδρ. διανομέας και 1 τηλεφωνήτρια.

 

---------------------

 

Βιβλιογραφία-Αναφορές-Ιστοσελίδες

1.    Βιβλία Αποβιώσεων των Ιερών Ναών της Λαμίας.

2.    Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωμένου : “Τηλέγραφος και τηλέφωνα στην Ελλάδα-Η εφαρμογή στη Φθιώτιδα”, εφ. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, φ. 20541-20542, 1 & 2 Φεβ. 2014, σελ 8-9, Λαμία.

3.    Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωμένου : “Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στον ελληνικό χώρο – Αναφορά στη Λαμία”, από τις 10 Νοεμβρίου 2020 είναι αναρτημένη στο www.amfictyon.blogspot.gr

4.    Συνέντευξη Απόστολου Ν. Κουλαμά στον Κωνστ. Μπαλωμένο (ελήφθη το Σεπ. 2014).

5.    Βικιπαίδεια

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 [1] παλιά ονομασία του Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

[2] φύλαξ σιδηρ.

[3] υπάλ. τελων. Σιδ. Σταθμού

[4] το χωριό Σταυρός.

[5] Τ.Τ.Τ. = Ταχυδρομεία –Τηλεφωνεία – Τηλεγραφεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου