"Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν' αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένo Καρπενήσι!
Τρανά πλατάνια ξεδιψούν στις βρύσες με το κρύο νερό
Σαρακατσάνα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.

Με κρουσταλλένια σφυριχτά, σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς
κοτσύφια και βοσκόπουλα με τα λαμπρά τα μάτια,
νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια..."

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Κυλιόμενο

3/11/19

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΩΤΩΝ (κατά το πρώτο μισό του 20ού αι.) - Μέρος 5οσυνέχεια από το 4ο μέρος

Πρόλογος (όλης της σειράς)

   Είναι πολλά χρόνια, που άρχισε αυτή η συλλογή και καταγραφή στοιχείων των ανθρώπων που έζησαν και τελεύτησαν στη Λαμία. Το υλικό αυτό προήλθε από τα Βιβλία Αποβιώσεων των Ιερών Ναών της Λαμίας. Η αρχή έγινε το 2006 από την ενορία των Αγίων Θεοδώρων και καλύπτει την περίοδο 1912-50 (με ανεπαρκή στοιχεία για την περίοδο 1912-25). Το 2007 συγκεντρώθηκε υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, που αναφέρεται στην περίοδο 1913-65 (με κενό όμως για την περίοδο 1922-29). Συνεχίστηκε το 2008 με υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Παναγίας Δέσποινας, για την περίοδο 1913-51 (τα προηγούμενα χρόνια 1900-12 δυστυχώς λείπουν). Ακολούθησε το 2009, η καταγραφή από την ενορία του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, που καλύπτει την περίοδο 1923-71. Τέλος, το 2011 συμπληρώθηκε ο κατάλογος αυτός, με στοιχεία από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, που αναφέρονται στην περίοδο 1929-65.
   Τα στοιχεία αυτά, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, πήραν τη μορφή Ευρετηρίου, με αλφαβητική σειρά, ώστε η αναζήτηση να είναι εύκολη. Είναι 2.212 ονόματα και καλύπτουν περίπου το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
   Ο αριθμός των γυναικών, που δηλώθηκε ως ασχολία τους τα “οικιακά” ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους άνδρες. Στην παρούσα φάση, δεν έγινε ανάλογη καταγραφή, αλλά είναι δυνατή - σε εύθετο χρόνο - η δημιουργία αναλόγου Ευρετηρίου για τις Λαμιώτισσες κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στο παρόν Ευρετήριο υπάρχουν λίγα ονόματα γυναικών, για τις οποίες δηλώθηκε κάποιο άλλο επάγγελμα (όχι τα “οικιακά”).
   Είναι προφανές, ότι δεν κατάγονταν όλοι από τη Λαμία. Απλά έζησαν και απεβίωσαν στη Λαμία και με αυτή την έννοια γράφονται ως Λαμιώτες. Εξάλλου, στο Ευρετήριο υπάρχει στήλη, που γράφει “καταγωγή”, αν και δεν είναι πάντα σωστή, εφόσον έτσι δηλώθηκε και γράφτηκε στο Βιβλίο Αποβιώσεων του Ναού.
  Τα στοιχεία αυτά εμπλουτίζουν το υπάρχον αρχειακό υλικό για ερευνητές, αλλά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για γνώση από συγγενείς (συμβολή στο γενεαλογικό τους δένδρο) και παλιούς ή νεότερους Λαμιώτες. Οι στήλες δίνουν στοιχεία για τα έτη γέννησης-θανάτου, την ηλικία, την καταγωγή και το επάγγελμά τους.
  Λόγω της μεγάλης έκτασης της εργασίας, θα αναρτηθεί στο www.amfictyon.blogspot.gr σε συνέχειες. Συγκεκριμένα με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε-Ζ-Η-Θ-Ι, Κ, Λ. Μ, Ν-Ξ-Ο, Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ.

                           Κωνσταντίνος Αθ. Μπαλωμένος
                                            φυσικός
 


-------------------------------------
   Η μερική ή ολική αντιγραφή (copy-paste) και η ανάρτηση ή δημοσίευση της εργασίας σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο απαγορεύεται, χωρίς  τη σχετική άδεια του συγγραφέα ή του διαχειριστή του παρόντος μέσου (www. amfictyon.blogspot.gr).
   Θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται σύμφωνα με το νόμο.
--------------------------------------Π (1387-1649)

1387  Παγουρόπουλος Γεώργ.              1859 – 1945      86     Λαμία                   δικηγόρος                  Άγ. Νικόλ.
1388  Παγουρτζής Γεώργιος                  1884 – 1967      83     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1389  Παγουρτζής Πέτρος                      1867 – 1932      65     Λαμία                   χαλκουργός               Άγ. Νικόλ.
1390  Παλαιογιάννης Ιωάννης               1899 – 1953      54      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1391  Παλαιογιάννης Ιωάννης               1881 – 1957      76     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1392  Παλαιοκώστας Δημ.                      1893 – 1933      40     Λαμία                   κρεοπώλης                Άγ. Νικόλ.
1393  Παλαιολόγος Γεώργ.                    1854 – 1919      65     Δαρδανέλια          εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1394  Παλαιολόγος Κων.                       1866 – 1948      82     Κόμνηνα Λοκρ.    γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1395  Παλαμιώτης Απόστολος               1851 – 1918      67     Λαμία                   καπνοπώλης              Παν. Δέσπ.
1396  Παλαμιώτης Αχιλλεύς                  1897 – 1956      59     Λαμία                   ωρολογοποιός           Άγ. Νικόλ.
1397  Παλαμιώτης Νικόλαος                  1869 – 1914      45     Λαμία                   παντοπώλης              Παν. Δέσπ.
1398  Παλαμιώτης Σταύρος                    1874 – 1919      45     Λαμία                   τυπογράφος              Παν. Δέσπ.
1399  Παλαντάς Λουκάς Γ.                     1889 – 1946      57     Βαρυμπόπη          δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1400  Παλαντάς Νικόλαος Γεωρ.           1851 – 1925      74     Λαμία                   αγροφύλαξ                Ευαγγελίστ.
1401  Παλάντζας Χαράλαμπος               1886 – 1936      50     Άμφισσα              εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1402  Παληούρας Παρνασσός                1871 – 1936      65     Σπερχειάδα          εμβαλωματ.               Αγ. Θεοδ.
1403  Παληός Νικόλαος                         1841 - 1916      75     -                           απόστρ. Ανθ/λγός    Παν. Δέσπ.
1404  Παλυχάνης Δημήτριος                  1872 – 1922      50     Ασβεστοχώριον   ασβεστάς                    Παν. Δέσπ.
1405  Παναγ. Δημερούκης                     1888 – 1947      59     Λαμία                   απόστρατος               Παν. Δέσπ.
1406  Παναγ. Κατσούδας                       1865 – 1945      80     Λαμία                   πολ. Συν/χης            Παν. Δέσπ.
1407  Παναγής Παναγιώτης Γ.               1895 – 1945      50     Γαρδικάκιον        κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1408  Παναγιούλας Αριστείδης              1900 – 1967      67     Λαμία                   συνταξ. τραπεζικ.     Ευαγγελίστ.
1409  Παναγιώτης Μαργαρίτης              1861 – 1914      53     Λαμία                   υπολοχαγός               Παν. Δέσπ.
1410  Παναγιωτίδης Παναγ. Ζ.              1838 – 1918      80     Λαμία                   συντ. Γυμν/ρχης       Παν. Δέσπ.
1411  Παναγιωτόπουλος Δημήτ.            1864 – 1959      95     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Άγ. Δημήτρ.
1412  Παναγιωτόπουλος Κων.               1918 – 1948      30     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1413  Παναγιωτόπουλος Κων. Δ.          1847 – 1935      88     Λαμία                   οργανοπαίκτης          Ευαγγελίστ.
1414  Παναγιωτόπουλος Παν. Γε.         1910 – 1947      37     Στενοκλάδι Μεσ. Υπενωμοτάρχης         Ευαγγελίστ.
1415  Παναγιωτόπουλος Παναγ.           1887 – 1943      56     Λαμία                   κτηματομεσίτης         Άγ. Νικόλ.
1416  Παναγιωτόπουλος Φώτ.              1887 – 1964      77     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1417  Παναγιωτόπουλος Χαρ. Ν.           1869 – 1932      63     Στάγια                  κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1418  Παναγιώτου Κων/τίνος                1869 – 1939      70     Λαμία                   καφεπώλης                Άγ. Νικόλ.
1419  Παναγόπουλος Ιωάννης               1918 – 1959      41     Λαμία                   δημ. υπάλ.                 Άγ. Νικόλ.
1420  Παναγούλης Κων/τίνος               1852 – 1951      99     Λαμία                   ψιλικατζής                 Άγ. Δημήτρ.
1421  Πανέτσος Ευάγγελος                    1906 – 1951      45     Λαμία                   κτίστης                       Ευαγγελίστ.
1422  Πανής Ιωάννης                             1910 – 1945      35     Λαμία                   υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
1423  Πανής Χρήστος                             1872 – 1952      80     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1424  Πανόπουλος Επαμ. Γ.                  1914 – 1945      31     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
1425  Πανουργιάς Ευάγγ.                      1872 – 1948      76     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1426  Πανταζής Αλέξιος                         1857 – 1933      76     Κωσταλέξι            ράπτης                       Ευαγγελίστ.
1427  Πανταζόπουλος Νικόλ.                1916 – 1968      52     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
1428  Παντόπουλος Γεώργιος               1867 – 1937      70     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1429  Παντόπουλος Δημ.                       1866 – 1926      60     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1430  Παντόπουλος Παναγιώτης Γ.       1898 – 1919      21     Λαμία                   σιδηρ. υπάλλ.            Παν. Δέσπ.
1431  Πάντος Κων/νος Δημητρ.            1903 – 1938      35     Κων/πολις           υπάλ. ξενοδ.             Ευαγγελίστ.
1432  Παντρούλας Ιωάννης                   1875 – 1920      75     Δίβρη                   -                                 Παν. Δέσπ.
1433  Παπαβασιλείου Θωμάς Β.             1843 – 1928      85     Λαμία                   ζαχαροπλάστης         Παν. Δέσπ.
1434  Παπαβασιλείου Ιωάννης               1898 – 1958      60     Λαμία                   πολ. συνταξ.             Άγ. Νικόλ.
1435  Παπαβασιλείου Κωνσ. Βασ.          ; - 1939             -        Ιμίρμπεη              δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1436  Παπαγεωργίου  Γεώργ.                1888 – 1950      62     Δρακοσπηλιά       υποδημ/εργάτης       Παν. Δέσπ.
1437  Παπαγεωργίου Αντώνας              1868 – 1928      60     Χαλκίς                  εργολάβος                 Παν. Δέσπ.
1438  Παπαγεωργίου Ασπασία               1927 – 1957      30     Λαμία                   μοδίστρα                    Άγ. Δημήτρ.
1439  Παπαγεωργίου Βασίλειος             1870 – 1920      50      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1440  Παπαγεωργίου Γεώργ. Κ.            1896 – 1946      50     Λαμία                   παντοπώλης              Ευαγγελίστ.
1441  Παπαγεωργίου Ευθύμιος              1867 – 1942      75     Άγ. Γεώργιος       έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
1442  Παπαγεωργίου Ευθύμ.  Β.            1872 – 1937      65     Λαμία                   απόστρ. αξιωματ.      Άγ. Δημήτρ.
1443  Παπαγεωργίου Θεοφάνης            1857 – 1945      88     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1444  Παπαγεωργίου Ιωάν.                   1888 – 1915      27     Ανδριανούπολις  καπνεργάτης             Άγ. Νικόλ.
1445  Παπαγεωργίου Ιωάννης               1885 – 1959      74     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1446  Παπαγιάννης Δημήτριος               1878 – 1963      85     Λαμία                   γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1447  Παπαγιάννης Παναγιώτης            1875 – 1953      78     Λαμία                   μυλωθρός                  Ευαγγελίστ.
1448  Παπαγορίδης Ιωάν. Παναγ.         1879 – 1945      66     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλληλος      Ευαγγελίστ.
1449  Παπαδάτου Γεωργία Τιμ.             1915 – 1938      23     Πύργος                εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1450  Παπαδέλος Αναστάς.  Γ.              1896 – 1952      56     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1451  Παπαδέλος Γεώργιος                   1908 – 1941      33     Λαμία                   βιβλιοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
1452  Παπαδέλος Χρ.                             1893 – 1947      54     -                           βιβλιοπώλης              Αγ. Θεοδ.
1453  Παπαδήμας Δήμος                        1909 – 1963      54     Λαμία                   σιδηρουργός              Άγ. Δημήτρ.
1454  Παπαδήμας Ευάγγελος                 1935 – 1959      24     Λαμία                   δ.α.                            Άγ. Δημήτρ.
1455  Παπαδήμας Ηλίας Δημ.                 1870 – 1945      75     Λαμία                   γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1456  Παπαδήμας Ιωάννης                     1871 – 1936      65     Λαμία                   υπάλ. συμβολ.           Άγ. Νικόλ.
1457  Παπαδήμας Κων/νος Αθ.             1875 – 1930      55     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1458  Παπαδημητρίου Γεώρ. Ευσ.1903 – 1928               25     Λαμία                   φοιτητής Νομικής      Ευαγγελίστ.
1459  Παπαδημητρίου Γεώργιος            1888 – 1952      64     Παληόκαστρο      κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1460  Παπαδημητρίου Δημήτ. Νικ.        1872 – 1942      70     Κρίκελον              απόστρ. αξιωμ.          Ευαγγελίστ.
1461  Παπαδημητρίου Κωνστ.               1862 – 1929      67     Λαμία                   καπνέμπορος             Παν. Δέσπ.
1462  Παπαδημητρόπουλος Δ.               1869 – 1919      50      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1463  Παπαδημητρόπουλος Ευστ.         1852 – 1932      80     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
1464  Παπαδημόπουλος Ηλ. Δ.              1878 – 1923      45     Λαμία                   καθηγ. Θρησκ.          Αγ. Θεοδ.
1465  Παπαδημόπουλος Ηλίας Δ.          1878 – 1923      45     Λαμία                   καθηγ. Θεολογίας     Ευαγγελίστ.
1466  Παπαδής Ιωάννης                         1874 – 1962      88     Λαμία                   καφεπώλης                Άγ. Νικόλ.
1467  Παπαδογεώργος Νικόλαος           1862 – 1932      70      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1468  Παπαδόπουλος Ανδρέας              ; - 1940                      Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
1469  Παπαδόπουλος Γεώργ. Ιω.          1895 – 1930      35     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1470  Παπαδόπουλος Δημ.                    1893 – 1953      60      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1471  Παπαδόπουλος Δημήτρ.               1910 – 1932      22     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1472  Παπαδόπουλος Ιωάννης              1883 – 1963      80     Λαμία                   ιατρός                        Ευαγγελίστ.
1473  Παπαδόπουλος Κων/νος             1876 – 1960      84     Λαμία                   δικηγόρος                  Άγ. Δημήτρ.
1474  Παπαδόπουλος Κωνσταν.            1883 – 1940      57     Λαμία                   αρχιτέκτων                Άγ. Νικόλ.
1475  Παπαδόπουλος Κωστ.                  1856 – 1913      57     Αταλάντη             υπάλληλος                 Άγ. Νικόλ.
1476  Παπαδόπουλος Λεωνίδας             1877 – 1959      82     Λαμία                   απόστρ. αξιωμ.          Άγ. Νικόλ.
1477  Παπαδόπουλος Λουκάς                1893 – 1960      67     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλ.              Άγ. Νικόλ.
1478  Παπαδόπουλος Νικόλ.  Σπ.         ; - 1939             -        Βύθισμα               συντ. χωροφύλαξ      Ευαγγελίστ.
1479  Παπαευθυμίου Βασίλειος Δ.         1861 – 1940      79     Βαρυμπόπη          στρατ. Συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1480  Παπαευθυμίου Κωνστ. Βασιλ.      1907 – 1947      40     Λαμία                   τυπογράφος              Ευαγγελίστ.
1481  Παπαευσταθίου Ιωάννης              1881 – 1961      80     Λαμία                   αξιωμ. Χωροφυλ.      Ευαγγελίστ.
1482  Παπαζήσης Σεραφείμ Βασιλ.        1885 – 1938      53     Καρπενήσι           δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1483  Παπαζήσης Σταύρος                     1867 – 1942      75     Λαμία                   εμβαλωματής             Παν. Δέσπ.
1484  Παπάζογλου Κων/ντίνα Αθ.        1865 – 1920      55     Δαρδανέλια          εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1485  Παπάζογλου Χρήστος                   1890 – 1915      25     πρόσφυξ              εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1486  Παπαηλιάδης Ευθύμιος                1888 – 1953      65     Μεξιάτες              διδάσκαλος                Άγ. Δημήτρ.
1487  Παπαηλούσης Ιωάννης                 1911 – 1941      30     -                           στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
1488  Παπαθανασίου Αθαν. Κ.               ; - 1928             ;        Μοσχοχώρι          γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1489  Παπαθανασίου Αθανάσιος            1885 – 1965      80     Λαμία                   συντ. καθ. Ωδικής     Ευαγγελίστ.
1490  Παπαθανασίου Γεώργ.                 1873 – 1951      78     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1491  Παπαθανασίου Κωνστ.                 1871 – 1926      55     Λιδωρίκιον           αγροφύλαξ                Παν. Δέσπ.
1492  Παπαθανασόπουλος Πέτρος        1846 – 1921      75     Λαμία                   μάγειρος                    Άγ. Νικόλ.
1493  Παπαϊωάννου Ιωάν. Δ.                 1915 – 1947      32     Λαμία                   λοχαγός                     Παν. Δέσπ.
1494  Παπαθεοδώρου Ιωάνν. Θ.           1866 – 1952      86     Λαμία                   υποδηματοποιός        Άγ. Δημήτρ.
1495  Παπαϊωάννου Αντώνιος Ν.          1861 – 1936      75     Λαμία                   μικροπωλητής           Άγ. Νικόλ.
1496  Παπαϊωάννου Γ.  Ι.                      1871 – 1941      70     Κομποτάδες         μανάβης                     Αγ. Θεοδ.
1497  Παπαϊωάννου[1] Κ.                         1856 – 1937      81     Λαμία                   κυνηγός (!)                Αγ. Θεοδ.
1498  Παπαϊωάννου Κωνστ.                  1859 – 1929      70     Λαμία                   οπωροπώλης             Ευαγγελίστ.
1499  Παπαϊωάννου Κωνστ.                  1854 – 1934      80     Λαμία                   καποράπτης               Ευαγγελίστ.
1500  Παπαϊωάννου Τριαντάφυλ.1904 – 1961               57     Λαμία                   ιδιοκτ. αυτοκινήτ.     Ευαγγελίστ.
1501  Παπαϊωάννου Τρύφων                 1898 – 1932      34     Λαμία                   πιλοποιός                  Άγ. Νικόλ.
1502  Παπακυριαζής [2] Αθαν.                 1907 – 1930      23     εκ Κωσταλεξίου   μαθητής                     Άγ. Δημήτρ.
1503  Παπακυριτσόπουλος Ιωάν. Γ.      1881 – 1939      58     Λαμία                   συμβολαιογράφος     Άγ. Δημήτρ.
1504  Παπακωνσταντίνου (;) Χρήσ.      1917 – 1942      25     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1505  Παπακωνσταντίνου Δημ. Κ.         1887 – 1935      48     Μ. Χωριό Ευρ.     έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1506  Παπακωνσταντίνου Ιωάν.            1898 – 1949      51     Μακρυρράχη        γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1507  Παπακωνσταντίνου Ιωάν. Δ.       1873 – 1941      68     Αρτοτίνα              ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
1508  Παπακωνσταντίνου Νικ.              1893 – 1966      73     Λαμία                   συντ.  Εθν. Τραπ.      Ευαγγελίστ.
1509  Παπακώστα Αγγελική Κ.              1876 – 1951      75     -                           στρατ. Συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1510  Παπακωστάκης Δημήτρ.               1880 – 1930      50     Καρπενήσι           -                                 Παν. Δέσπ.
1511  Παπακωστάκης Μηνάς                 1889 – 1932      43     εκ Κάψης             έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
1512  Παπακώστας Αθανάσιος               1870 – 1915      45     Δυο Βουνά           γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
1513  Παπακώστας Διονύσ. Γεωρ.         1857 – 1927      70     Λαμία                   επιπλοποιός              Ευαγγελίστ.
1514  Παπακώστας Επαμειν.                 1914 – 1941      27     Αλπόσπιτα           εισπράκτωρ αυτοκ.   Παν. Δέσπ.
1515  Παπακώστας Ιωάννης                  1858 – 1913      55     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1516  Παπακώστας Νικόλαος Κων.        1852 – 1932      80     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
1517  Παπαλάμπρος Παν. Χ.                  1848 – 1918      70     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1518  Παπαλατός (;) Σταύρος Δημ.        1871 – 1941      70     Σταυρός               πολιτ. συνταξ.           Ευαγγελίστ.
1519  Παπαλέξης Ιωάννης                     1894 – 1957      63     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1520  Παπαλέξης Κων/νος                    1857 – 1936      79     Υπάτη                  -                                 Παν. Δέσπ.
1521  Παπαλέξης Νικόλ.                        1882 – 1950      68     Παλαμά Δομ.        γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1522  Παπαλουκάς Ιωάννης Αχιλ.         1876 – 1936      60     Δαδίον                 δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
1523  Παπαμητήλας (;) Κων.                 1895 – 1947      52     Λαμία                   κτίστης                       Άγ. Δημήτρ.
1524  Παπαναγιώτου Βασίλειος             1906 – 1946      40     Λαμία                   έφορος                       Παν. Δέσπ.
1525  Παπανάγνου Αργύριος                 1918 – 1942      24     Νεοχώριον           κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1526  Παπανάγνου Κων/τίνος               1867 – 1947      80     Δίβρη                   -                                 Παν. Δέσπ.
1527  Παπανάγνου Κωνστ.                    1887 – 1939      52     Γαρδίκι                σανδαλοποιός            Παν. Δέσπ.
1528  Παπανάγνου Φώτης                     1879 – 1944      65     Νεοχώριον           γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1529  Παπαναστασίου Αθανάς.              1890 – 1938      48     Ελευθεροχώρι     παντοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
1530  Παπαναστασίου Αναστάς.            1873 – 1955      82     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
1531  Παπαναστασίου Γεώργιος            1902 – 1960      58     Λαμία                   υπάλληλος                 Άγ. Δημήτρ.
1532  Παπαναστασίου Γεώργιος            1862 – 1932      70     εκ Κορυτσάς        κουλουροπώλης        Άγ. Δημήτρ.
1533  Παπανικολάου Ιωάννης               1928 – 1954      26     Λαμία                   φοιτητής                    Άγ. Δημήτρ.
1534  Παπανικολάου Ν.                         1892 – 1948      56     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1535  Παπανικολάου Νικόλ. Γ.              1855 – 1913      57     Λαμία                   κτίστης                       Αγ. Θεοδ.
1536  Παπανικολάου Νικόλαος              1877 – 1960      83     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1537  Παπανικολάου Χρήστος               1890 – 1948      58     Λαμία                   συνταγματάρχης        Άγ. Νικόλ.
1538  Παπαπαναγιώτου Δημ.                 1874 – 1947      73     Αμφίκλεια            πολιτ. συνταξ.           Παν. Δέσπ.
1539  Παπαποστόλου Βασίλ.                 1900 – 1953      53     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
1540  Παπαρίδης Ηλ. Ι.                          1892 – 1942      50     Άμφισσα              αρτοποιός                  Αγ. Θεοδ.
1541  Παπαρίζος Ρίζος                           1856 – 1949      93     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1542  Παπαρούνης Κ.                             1907 – 1953      46     Λαμία                   υπάλληλος                 Άγ. Δημήτρ.
1543  Παπαρρηγόπουλος Αθαν.            1906 – 1971      65      -                          αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
1544  Παπαρρίζος Κων/νος                   1885 – 1958      73     Λαμία                   -                                 Άγ. Δημήτρ.
1545  Παπαρρόδου Λάσκαρης Αλ.         1916 – 1971      55     Λαδικού               κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1546  Παπάς Γεώργιος Ι.                        1929 – 1948      19     Καλλιθέα              εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1547  Παπασιόπουλος Γρηγόρ.             1871 – 1963      92     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1548  Παπασιόπουλος Ιωάν.  Γρηγ.      1904 – 1967      63     Λαμία                   ιατρός                        Ευαγγελίστ.
1549  Παπασπύρου Δημήτριος               1863 – 1948      85     Λαμία                   αξιωματικός               Άγ. Δημήτρ.
1550  Παπασταμάτης Γεώργ. Χρ.           ; - 1950             -        Υπάτη                  πολιτ. συνταξ.           Ευαγγελίστ.
1551  Παπαστεργίου Κωνσταντ.            1873 – 1923      50     Λαμία                   ιερεύς                         Παν. Δέσπ.
1552  Παπαστεργίου Στέργ. Γ.              1911 – 1932      21     Λαμία                   σπουδαστής               Ευαγγελίστ.
1553  Παπαχρήστου Ευάγ.                     1880 – 1950      70     Ομβριακή             κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
1554  Παπιώτης Γεώργιος                      1861 – 1924      63     Λαμία                   καπνέμπορος             Παν. Δέσπ.
1555  Παππάς (ή Παππής) Σταύρος       1908 – 1944      36(;) Λαμία                   εφ. αξιωμ.                 Ευαγγελίστ.
1556  Παππάς Αλέξανδρος                    1897 – 1947      50     Λαμία                   ηλεκτρολ./υπάλ.      Άγ. Δημήτρ.
1557  Παππάς Κων.                                1881 – 1944      63     Λαμία                   οινοπώλης                 Άγ. Νικόλ.
1558  Παππής Ευστάθιος                       1881 – 1970      89     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1559  Παππούλιας Αθαν.                       1877 – 1942      65     Καρδίτσα              γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1560  Παρασκευαΐδης Κυριάκος             1917 – 1957      40     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Δημήτρ.
1561  Παρδάνης Μιχαήλ                         1867 – 1922      55     Λαμία                   νεροφόρος                 Παν. Δέσπ.
1562  Παρίσης Ευάγ.                              1908 – 1948      40     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
1563  Παρμενόπουλος Λεωνίδ.              1885 – 1940      55     Λαμία                   ζαχαροπλάστης         Άγ. Δημήτρ.
1564  Πασαβάκης Κων/τίνος                 1890 – 1934      44     Κρήτη                   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
1565  Πασιάκος Γεώργιος                      1856 – 1926      70     Ομβριακή             ουδέν                         Παν. Δέσπ.
1566  Πάσος Στέργιος                            1886 – 1934      48     Κοζάνη                 μαχαιράς                    Παν. Δέσπ.
1567  Παταγός Κων/νος                        1894 – 1963      69     Μεταλλεία             -                                Άγ. Δημήτρ.
1568  Πατερίτσας Γεώργιος Ι.                1878 – 1918      40     Θράκη                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1569  Πατραντάς Σπυρίδων                   1898 – 1933      35     Υπάτη                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1570  Πατσαρούχας Ευάγγελος             1905 – 1941      36     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1571  Παυλίδης Αντ.                              1907 – 1942      35     Σμύρνη                σοβαντζής                  Αγ. Θεοδ.
1572  Παύλος Ηλίας Θωμά                     1906 – 1936      30     Λαμία                   σιδηρ. υπάλλ.            Άγ. Νικόλ.
1573  Πελεκάνος Κωνστ. Γ.                   ; - 1947             -        Σταυροπήγιον     δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1574  Πέλλης Γεώργ.                             1905 – 1930      25     Αθήναι                 ράπτης                       Αγ. Θεοδ.
1575  Πενταγιώτης Θωμάς                     1904 – 1967      63     Λαμία                   ιατρός                        Ευαγγελίστ.
1576  Περδίκης Ιωάννης                        1888 – 1953      65     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1577  Περιβός Δημήτριος Βας.               1857 – 1927      70     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1578  Περιστιάνος Νικόλ.                      1871 – 1916      45     Λαμία                   καπνεργάτης             Παν. Δέσπ.
1579  Περούλης Δημήτριος                    1879 – 1934      55     Κέρκυρα               ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1580  Περραιβός Αχιλλέας                     1848 – 1913      65     Λαμία                   συνταξ. υπάλ.           Άγ. Νικόλ.
1581  Πετεινός Γεώργιος                       1907 – 1950      43     Νεοχώριον           γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1582  Πετρακίδης Γεώργιος                   1891 – 1958      67     Λαμία                   μηχανικός                  Ευαγγελίστ.
1583  Πετρίδης Χρήστος                         1857 – 1922      65     Στυλίς                  κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
1584  Πετρίτσης Μιχαήλ                         1870 – 1942      72     Μυτιλήνη             εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1585  Πετροκωστόπουλος Γεώργ.         1871 – 1944      72     Λαμία                   στρατ.  συνταξ.         Άγ. Νικόλ.
1586  Πετρόπουλος Κωστ.                     1851 – 1916      65     Λαμία                   χαλκουργός               Άγ. Νικόλ.
1587  Πέτρου Γεώρ. Ή Τσάκαλος           1916 – 1946      30     Χιλιαδού              βοηθός σωφέρ           Παν. Δέσπ.
1588  Πέτρου Ευάγγελος                       1868 – 1940      72     Λαμία                   ασβεστάς                    Άγ. Νικόλ.
1589  Πετρούλας Π.                               1847 – 1916      69     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1590  Πέτσας Γεώργιος                          1872 – 1960      88     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1591  Πιλάλης Δημήτριος                       1867 – 1935      68     Κυριακοχώρι        στρατ. Συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1592  Πιλάλης Ταξιάρχης                       1912 – 1971      59     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1593  Πιπέλιας Δημήτριος                      1895 – 1963      68     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1594  Πιπέρας Δημ.                                1884 – 1944      60     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1595  Πιπερίγκος Κων.                          1896 – 1964      68     Λαμία                   συνταξ. καθηγητής    Ευαγγελίστ.
1596  Πιπιλίγκας Γεώργιος Σπυρ.         1867 – 1943      76     Στυλίς                  φαρμακοποιός           Ευαγγελίστ.
1597  Πισπερίγκος Δήμος                       1902 – 1935      33     Τοπόλια               κτίστης                       Παν. Δέσπ.
1598  Πιτσανόπουλος Στυλιανός Γ.       1872 – 1942      70     Λαμία                   υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
1599  Πιτσογιάννης Βασίλειος               1860 – 1918      58     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Νικόλ.
1600  Πιτσογιάννης Βασίλειος               1872 – 1942      70     Πίτσιον                γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1601  Πλάγκας Δημήτρ.                         1862 – 1932      70     Λαμία                   τυπογράφος              Παν. Δέσπ.
1602  Πλάκας Γεώργιος                         1868 – 1923      55     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1603  Πλάκας Σωτήριος                         1905 – 1956      51     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1604  Πλαστήρας Δημήτριος                  1921 – 1971      50     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1605  Πλατάκης Ιωάννης                       1919 – 1958      39     Λαμία                   δημός. Υπάλλ.           Ευαγγελίστ.
1606  Πλατανιάς Αντώνιος Σπυρ.          1914 – 1955      41     Λαμία                   καφεπώλης                Ευαγγελίστ.
1607  Πλατής Αλέξ. Γ.                           1855 – 1930      75     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1608  Πλατής Δημήτριος Γ.                    1847 – 1927      80     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
1609  Πλατής Ιωάννης                           1885 – 1968      83     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1610  Πλατής Νικόλαος                          1853 – 1941      88     Ανθήλη                γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1611  Ποθετάκης Παρασκευάς Δ.           1913 – 1938      25     Λαμία                   στιλβωτής                  Αγ. Θεοδ.
1612  Ποθητάκης Ευστάθιος                  1905 – 1968      63     Λαμία                   μικροπωλητής           Ευαγγελίστ.
1613  Πολίτης Δημήτριος Κ.                   1900 – 1950      50     Υπάτη                  εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1614  Πολίτης Ευθύμιος Δ.                     1903 – 1964      61     Λαμία                   αυτοκινητιστής          Άγ. Νικόλ.
1615  Πολιτοστάθης Ν.                          1846 – 1916      70     Λαμία                   υπάλ. δημαρχ.           Άγ. Νικόλ.
1616  Πολιτοστάθης Νικόλ. Κ.               1900 – 1949      49      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1617  Πολυγέλας (;) Ιωάννης Χριστ.     1925 – 1948      23     Πειραιάς               στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
1618  Πολυδώρου Δημήτριος                 1893 – 1957      64     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1619  Πολύζος Βασίλ.  Κ.                       1865 – 1933      68      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1620  Πολύζος Ιωάννης                         1875 – 1958      83     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
1621  Πολύζος Χρήστος                         1895 – 1947      52     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1622  Πολυζωγοπούλου Σοφία Ν.         1910 – 1940      30     Λαμία                   δακτυλογράφος         Άγ. Δημήτρ.
1623  Πολυκανδριώτης Ιωάννης            1902 – 1960      58     Λαμία                   εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
1624  Πολυμερόπουλος Αθαν.               1864 – 1944      80     Μακρακώμη         συντ. Αξιωμ.              Παν. Δέσπ.
1625  Πολυμερόπουλος Γεώργιος         1886 – 1936      50     Λαμία                   συνταξ. δημοδιδ.       Άγ. Νικόλ.
1626  Πολυμερόπουλος Κων.                1903 – 1943      40     Τσούκα                -                                 Παν. Δέσπ.
1627  Πολύμερος Αναστ.                       1830 – 1933      103   Αμούριον             -                                 Παν. Δέσπ.
1628  Πολύμερος Αναστάσιος Γ.            1899 – 1934      35     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1629  Πολύμερος Γεώργιος                    1877 – 1932      55     Αμούριον             κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1630  Πολύμερος Μιχαήλ                       1874 – 1924      50     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1631  Πολωνάκης Ρούσσος                    1918 – 1948      30     Κρήτη                   ανθ/λγός ΠΖ              Ευαγγελίστ.
1632  Ποντικόπουλος Δημοσθένης        1891 – 1963      72     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
1633  Ποντικόπουλος Ηλίας                  1908 – 1967      59     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1634  Ποριώτης Πέτρος Ευθυμ.             1924 – 1947      23     Κερατέα               στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
1635  Πορτοκαλάκης Παναγ. Δημ.         1892 – 1935      43     Άμφισσα              κρεοπώλης                Ευαγγελίστ.
1636  Πουγκακιώτης Αγγελής               1851 – 1916      65     Λαμία                   πεταλωτής                 Άγ. Νικόλ.
1637  Πουθενάς Ιωάννης                       1886 – 1951      65     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1638  Πουρνάρας Νικόλαος Ιωάν.         1881 – 1946      65     Λαμία                   στρατιωτικός             Ευαγγελίστ.
1639  Πράπας Κων/νος                          1889 – 1944      55     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1640  Πράπας Χρήστος                           1921 – 1954      33     Λαμία                   κατάκοιτος                 Άγ. Δημήτρ.
1641  Πρατήλας Γεώργιος                      1900 – 1963      63     Λαμία                   γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1642  Πρατήλας Λουκάς                         1908 – 1963      55     Λαμία                   γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1643  Πρατίλας Κων/τίνος                     1884 – 1962      78     Λαμία                   γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1644  Πρεζεράκος Σταύρος Παν.           1926 – 1949      23     Τσέροβα               χωροφύλαξ                Ευαγγελίστ.
1645  Πρίμπας Γεώργιος                        1901 – 1961      60     Λαμία                   σωφέρ                        Ευαγγελίστ.
1646  Πριόβολος Ευθ.                            1887 – 1943      56     Κουκουβίστα        -                                 Αγ. Θεοδ.
1647  Πρωτοπαπάς Γεώργιος                1850 – 1923      73     Λαμία                   οινοπώλης                 Παν. Δέσπ.
1648  Πρωτοπαπάς Κων/νος                 1898 – 1968      70     -                           αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
1649  Πρωτόπαπας Νικόλαος                1850 – 1926      76     -                           υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.

Ρ – Σ (1650-1882)

1650  Ραμαντάκης (-νης)  Κωνστ.          1898 - 1923      25     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1651  Ραμαντάνης Ιωάν.                        1855 - 1915      60     Λαμία                   κρεοπώλης                Άγ. Νικόλ.
1652  Ράμμος Ιωάννης Δημ.                   1909 - 1950      41     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1653  Ράμμος Κωνσταντίνος                  1861 - 1955      94      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1654  Ράμμος Νικόλαος                          1914 - 1969      55     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
1655  Ράμμος Σπύρος                             1879 - 1944      65     Λαμία                   καπνεργάτης             Άγ. Δημήτρ.
1656  Ράπτης Ευθύμιος                          1872 - 1930      58     Αγόριανη             παντοπώλης              Παν. Δέσπ.
1657  Ράπτης Κων/τίνος                        1895 - 1948      53     Παλαιοβράχα       οπωροπώλης             Παν. Δέσπ.
1658  Ραπτοδήμος Παναγιώτης Κ.         1890 - 1950      60     -                           υποστράτηγος ε.α.    Ευαγγελίστ.
1659  Ραπτόπουλος Παναγιώτης           1861 - 1944      83     Λαμία                   ταξινόμ. βάμβ.           Άγ. Νικόλ.
1660  Ραυτόπουλος Ευάγγελ. Ζαχ.       1882 - 1948      66     Φτέρη                  κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1661  Ραχούλης Δημήτριος                    1900 - 1949      49     Μώλος                 στρατ. συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1662  Ραχούτης Ιωάννης Κωνστ.           1877 - 1942      65     Γαρδίκιον Ομ.      απόστρ. αξιωμ.          Ευαγγελίστ.
1663  Ραχούτης Κων/νος                       1884 - 1962      78      -                          υποδηματοποιός        Άγ. Νικόλ.
1664  Ρεμούνδος Στέφανος Σταύρ.       1896 - 1933      37     Άνδρος                σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1665  Ρεντζόπουλος Κων/νος               1916 - 1970      54     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1666  Ρήγας Γεώργιος Αθαν.                 1846 - 1938      92     Τυμφρηστός        ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1667  Ρήγας Δημ.                                   1886 - 1944      58      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1668  Ρήγας Μιχαήλ                               1894 - 1916      22     Μ. Ασία                εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1669  Ρήγας Σωτήριος Γεωργ.               1895 - 1942      47     Πέρα Κάψη           φωτογράφος             Ευαγγελίστ.
1670  Ρήγας Χρήστος                             1876 - 1948      72     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1671  Ρηγόπουλος (;) Στέφανος            1883 - 1919      36     Ντραγόβαζη         (;)                               Παν. Δέσπ.
1672  Ριζοκώστας Δημ.                          1888 - 1944      56     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
1673  Ριζοκώστας Στυλιανός                 1872 - 1927      55     Λαμία                   κουρέας                     Παν. Δέσπ.
1674  Ριζόπουλος Αθανάσιος Ευστ.       1881 - 1938      57     Λαμία                   καπνεργάτης             Παν. Δέσπ.
1675  Ριζόπουλος Αλέξανδρος              1901 - 1933      32     Λαμία                   απόστρ. αξιωματ.      Άγ. Νικόλ.
1676  Ριζόπουλος Γεώργιος                   1874 - 1919      45     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1677  Ριζόπουλος Ρίζος                         1869 - 1945      76     Λαμία                   καπνοβιομήχανος      Παν. Δέσπ.
1678  Ρίζος Γεώργιος                             1851 - 1916      65      -                          παπουτσής                 Άγ. Νικόλ.
1679  Ρίζος Γεώργιος                             1849 - 1919      70     Λαμία                   τσαρουχοποιός          Παν. Δέσπ.
1680  Ρίζος Θεόδωρος                           1894 - 1944      50     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
1681  Ρίζος Παναγιώτης Λ.                    1875 - 1941      66     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1682  Ροδάς Αθανάσιος                          1908 - 1962      54     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1683  Ροδάς Κωνσταντίνος Γ.                1920 - 1946      20     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1684  Ροζής Σπυρίδων Δ.                       1875 - 1958      83     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1685  Ροϊνάς Κωνσταντίνος Αθαν.          1859 - 1934      75     Δαουκλή              εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1686  Ρομποτσάνος Π.                           1877 - 1916      39     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1687  Ροποτιάς Απόστολος                    1870 - 1937      67     Δίβρη                   -                                 Παν. Δέσπ.
1688  Ρούκης Λεωνίδας                          1831 - 1923      92     Λαμία                   συνταξιούχ.               Παν. Δέσπ.
1689  Ρουμποτσάνος Λουκάς                 1869 - 1947      78     Χρυσσός               εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1690  Ρούσκας Αναστάσιος                    1877 - 1947      70     Καστανιά              κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1691  Σαββαΐδης Στέφαν. Σάββα           1865 – 1933      68     Μ. Ασία                έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1692  Σάββαρης Ιωάννης                       1860 – 1925      65     -                           καροποιός                  Ευαγγελίστ.
1693  Σάββας Γεώργ. Κων.                    1879 – 1939      60     Λαμία                   καπνεργάτης             Παν. Δέσπ.
1694  Σαββατλής Ματθαίος                    1853 – 1933      80     Λαμία                   φανοποιός                 Άγ. Δημήτρ.
1694  Σάγος Δήμος                                 1859 – 1924      65     Γαρδίκι                εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1695  Σακελαρίδης Νίκ.                         1903 – 1946      43     Ρεντίνα Καρδ.      Υπάλ. δασών             Παν. Δέσπ.
1696  Σακελλάρης Αθ.                           1893 – 1941      48     Γαρδίκι Ομ.          Υποδηματοπ.             Αγ. Θεοδ.
1697  Σακελλάρης Δημ.                          1885 – 1959      74     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1698  Σακελλάρης Δημήτρ. Αριστ.         1885 – 1948      63     Λαμία                   ράπτης                       Ευαγγελίστ.
1699  Σακελλάρης Κωνσταντίνος          1878 – 1959      81     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1700  Σακελλάρης Νικόλαος                  1911 – 1962      51     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1701  Σακελλάρης Νικόλαος                  1978 – 1948      70     Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
1702  Σακελλαρίου Εμμανουήλ              1881 – 1940      59     Δομοκός               ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1703  Σακελλίων Ανάργυρος Ιωάν.        1904 – 1939      35     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1704  Σακελλίων Ιωάννης Γεωρ.           1859 – 1932      73     Λαμία                   σιγαροπώλης             Ευαγγελίστ.
1705  Σάκκος Κωνσταντίνος                  1881 – 1918      37     Μπεκή                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1706  Σαλάτας Σπυρίδων Ιωάν.             1870 – 1940      70     Μώλος                 υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
1707  Σαλικάσης Ιω.                               1857 – 1942      85     Λαμία                   κουρεύς                     Αγ. Θεοδ.
1708  Σαλικάσος Κων.                            1877 – 1959      82     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1709  Σαλικάσος Σπύρ.                          1874 – 1919      45     Λαμία                   αμαξάς                       Άγ. Νικόλ.
1710  Σαλικόπουλος Δημ.                      1862 – 1942      80      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1711  Σαλίκος Αναστ. Θ.                       1876 – 1942      66      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1712  Σαλιώρας Κων.                             1863 – 1948      85     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1713  Σάλτας Γεώργιος                          1879 – 1919      40     Λαμία                   οπωροπώλης             Παν. Δέσπ.
1714  Σαλωνίτης Στυλιανός                   1884 – 1948      64     Υπάτη                  -                                 Παν. Δέσπ.
1715  Σαμαράς Αθανάσιος                      1872 – 1942      70     Ασβεστοχώριον   καφεπώλης                Παν. Δέσπ.
1716  Σαμαράς Δημήτριος                      1861 – 1951      90     Υπάτη                  -                                 Άγ. Δημήτρ.
1717  Σαμαράς Θεόδωρος                      1911 – 1965      54     Λαμία                   υποδηματοποιός        Άγ. Δημήτρ.
1718  Σαμαράς Θεόδωρος                      1883 – 1938      55      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1719  Σαμαράς Θωμάς                            1925 – 1971      46     Λαμία                   εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
1720  Σαμαράς Τριαντάφυλλος              1874 – 1946      72     Σιάτιστα               τραπεζίτης συντ.       Ευαγγελίστ.
1721  Σάμιος Γεώργιος                           1847 – 1917      70     Λαμία                   μουσικός                    Παν. Δέσπ.
1722  Σάμιος Δημήτριος Γ.                     1891 – 1917      26     Λαμία                   αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.
1723  Σάμπαλης Αθαν.                           1873 – 1944      71     Παλαιοβράχα       συντ. Στρατ.              Παν. Δέσπ.
1724  Σαμώλης Βασίλειος Ιακωβ.           1856 – 1942      86     Λαμία                   πολιτ. συνταξ.           Ευαγγελίστ.
1725  Σάνδρης Ιωάννης                         1883 – 1963      80     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1726  Σανιδάς Αθανάσιος                       1855 – 1950      95     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1727  Σανίδας Ηλίας                               1900 – 1950      50     Μακρυρράχη        γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1728  Σαντάρμης Ανδρέας                     1913 – 1949      36     Αρχάνι Μακρ.      γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1729  Σαντάς Σπυρίδων Κωνστ.            1900 – 1960      60     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1730  Σαραβάνης Ιωάννης Χαρ.             1895 – 1947      52     Μώλος                 δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
1731  Σαραντζής Ιωάννης                      1870 – 1930      60     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1732  Σαρηγιάννης Νικόλαος                 1881 – 1956      75     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1733  Σαρμάνης Γεώργιος                      1886 – 1946      60     Λαμία                   κτίστης                       Άγ. Νικόλ.
1734  Σαρμάνης Ευάγ. Στυλ.                 1889 – 1939      50     Ροδίτσα                γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1735  Σαρσώνης Απόστολος                  1875 – 1956      81     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1736  Σαφής Γεώργιος                           1911 – 1968      57     Λαμία                   ράπτης                       Ευαγγελίστ.
1737  Σβαρνιάς Σπυρίδων                      1909 – 1959      50     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1738  Σεγκοπούλου Ελένη χήρα Γ.       1874 – 1954      80     Αλμυρός              πολιτ. συνταξ.           Ευαγγελίστ.
1739  Σεϊντής Κωνσταντίνος                  1889 – 1969      80     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1740  Σεραφείμ Αργυρόπουλος             1877 – 1939      62     Λαμία                   ιεροψάλ.- συνταξ.     Άγ. Νικόλ.
1741  Σερέτης Λάμπρος Σ.                     1842 – 1917      75     Παύλου Λάρυμν.  γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
1742  Σιαμπάνης Στυλιανός Γεώργ.      1870 – 1933      63     Στάγια                  γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1743  Σιάτρας Δημήτριος                        1892 – 1965      73     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1744  Σιάτρας Δημήτριος                        1839 – 1941      102   Αμφίκλεια            σανδαλοποιός            Παν. Δέσπ.
1745  Σιβδαλής Κων/νος                       1869 – 1934      65     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1746  Σιλαίος Ιωάννης                           1925 – 1957      32     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1747  Σίμος Αχιλλεύς                             1842 – 1932      90     Ιωάννινα              ανθρακεύς                 Παν. Δέσπ.
1748  Σίμος Κων/τίνος                           1900 – 1967      67     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1749  Σίμος Νικόλαος                             1883 – 1940      57     Λαμία                   ανθρακεύς                 Παν. Δέσπ.
1750  Σιμούλης Απόστολος                    1859 – 1919      60     Λαμία                   κυνηγός                     Παν. Δέσπ.
1751  Σιμούλης Ιωάννης                        1851 – 1916      65     Λαμία                   μεταλλουργός            Παν. Δέσπ.
752    Σινανάς Γεώργ.                            1926 – 1949      23     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1753  Σιόπουλος Χριστόφορος              1881 – 1941      60     Λάσπη                  έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1754  Σίσας Νικόλαος                             1906 – 1939      33     Λαμία                   ηλεκτρολόγος            Άγ. Νικόλ.
1755  Σίσας Παύλος                                1847 – 1915      68     Λαμία                   υπάλληλος                 Άγ. Νικόλ.
1756  Σιταρακάς Δημήτριος Ι.                1851 – 1926      75     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
1757  Σιταράς Ανδρέας                          1846 – 1929      75     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλ.              Άγ. Νικόλ.
1758  Σκαμαγκούλης Κωνστ.                 1879 – 1927      48     Καρπενήσι           κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1759  Σκαμαγκούλης Περικλής              1874 – 1949      75     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1760  Σκάρλας Κων/νος Δημητ.            1880 – 1925      45     Λαμία                   καραγωγέας               Ευαγγελίστ.
1761  Σκάρλας Χρίστος                          1872 – 1952      80     Λαμία                   εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
1762  Σκαρμούτσος Δημήτρ.                  1918 – 1946      28     Γαρδίκιον            χωροφύλαξ                Παν. Δέσπ.
1763  Σκαρμούτσος Θεόδωρος              1883 – 1933      50     Γαρδίκιον            κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1764  Σκαρμούτσος Ιωάννης                  1900 – 1945      45     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1765  Σκαρμούτσος Ιωάννης Κ.             1922 – 1944      22     εκ Γαρδικίου        εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1766  Σκαρμούτσος Κων.                       1851 – 1941      90     Γαρδίκιον            κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1767  Σκαρτέρης Χρήστος Π.                 1898 – 1923      25     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1768  Σκεπάρνης Ευθύμιος                    1850 – 1930      80     εκ Γραβιάς           γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1769  Σκληβανιώτης Ιωάννης                    (;) – 1930          -    Λαμία                   κηροπλάστης             Άγ. Νικόλ.
1770  Σκοπελίτης Δημ.                           1877 – 1942      65     Ξηροχώριον        εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1771  Σκοπελίτης Μιχαήλ                      1911 – 1942      31     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1772  Σκορδάς Γεώργιος                        1900 – 1955      55     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
1773  Σκορδάς Ευάγγελος                     1892 – 1948      56     Λαμία                   καπνοπώλης              Παν. Δέσπ.
1774  Σκορδής Χρήστος                         1882 – 1947      65     Μαυρολιθάρι        γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1775  Σκούρας Δημήτριος Κ.                  1863 – 1939      76     Πυρά                    γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1776  Σκούρας Ιωάννης Φωτ.                1907 – 1951      44     Μερκάς                έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1777  Σκούρας Στυλιανός                      1894 – 1967      73     Λαμία                   απόστρ. αξιωματ.      Ευαγγελίστ.
1778  Σκουρλιάκος Δημήτριος               1867 – 1955      88     Λαμία                   μανάβης                     Άγ. Δημήτρ.
1779  Σκουτέλης Νικόλαος                    1907 – 1963      56     Λαμία                   συνταξ. ΣΕΚ               Άγ. Δημήτρ.
1780  Σκούτης Παύλος Κων.                  1877 – 1930      53     Λαμία                   υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
1781  Σκύφτης Ιωάννης                         1902 – 1955      53     Λαμία                   φαρμακοποιός           Άγ. Δημήτρ.
1782  Σμαντλής Αθανάσιος Γεωργ.       1904 – 1948      44     Νέα Γιαννιτσού    γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1783  Σόλιας Θεόδωρος Σ.                     1887 – 1971      84     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1784  Σουγιάς Σεραφείμ                         1910 – 1956      46     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1785  Σούλιος Ηλίας                               1912 – 1947      35     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1786  Σουλόπουλος Κωνστ.                   1915 – 1932      17     Υπάτη                  ελαιοχρωματ.            Αγ. Θεοδ.
1787  Σουρπιώτης Θεόδωρ. Δ.              1883 – 1947      64     Λαμία                   υπάλληλος φόρου     Άγ. Δημήτρ.
1788  Σούφλας Αθ.                                1892 – 1941      49     Φραντζή              σιδηρουργός              Αγ. Θεοδ.
1789  Σούφλας Νικόλαος                       1881 – 1942      61     Μοσχοχώριον      -                                 Παν. Δέσπ.
1790  Σουφλής Αχιλλέας                       1875 – 1918      43     Λαμία                   επιστάτης                   Άγ. Νικόλ.
1791  Σπαθής Θεοχάρης                        1889 – 1965      76     Λαμία                   αξιωματικός               Ευαγγελίστ.
1792  Σπαθής Φίλιππος                         1898 – 1935      37      -                          κρεατέμπορος            Άγ. Νικόλ.
1793  Σπαθής Χριστόδουλος                  1854 – 1924      70     Λαμία                   στρατ. Συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1794  Σπανοβαγγέλης Ευάγ.                 1872 – 1932      60     Λαμία                   αγγειοπώλης             Ευαγγελίστ.
1795  Σπανοκωλέτης Ηλίας                   1916 – 1960      44     Λαμία                   υπάλληλος                 Άγ. Δημήτρ.
1796  Σπανός Αλέξανδρος                     1918 – 1940      22     Λαμία                   μαθητής                     Παν. Δέσπ.
1797  Σπανός Ανδρέας                           1862 – 1942      80     Σέλιανη                συνταξιούχος             Παν. Δέσπ.
1798  Σπανός Γεώργ. Ανδρ.                  1917 – 1939      22     Λαμία                   μαθητής                     Παν. Δέσπ.
1799  Σπανός Ευθύμιος                          1884 – 1941      57     Τοπόλια               κουρέας                     Παν. Δέσπ.
1800  Σπανός Ηλίας Χρ.                         1859 – 1934      75      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1801  Σπανός Θωμάς Ηλ.                       1864 – 1934      70     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
1802  Σπανός Ιωάννης                           1883 – 1933      50     Σέλιανη                δημοδιδ.                    Παν. Δέσπ.
1803  Σπανός Μιχαήλ Ευ.                      1900 – 1927      27     Λαμία                   σιδηρ. υπάλλ.            Παν. Δέσπ.
1804  Σπανός Νικόλαος                         ; - 1960             -        Λαμία                   κουρεύς                     Ευαγγελίστ.
1805  Σπανός Νικόλαος Μ.                    1867 – 1942      75     Λαμία                   εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
1806  Σπανός Περικλής                          1865 – 1929      64     Λαμία                   στρατ. Συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1807  Σπανός Χαράλαμπος                    1905 – 1947      42     Μάρμαρα              γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1808  Σπανοστάθης Παναγ. Ευστ.         1860 – 1938      78     Λαμία                   κρεοπώλης                Αγ. Θεοδ.
1809  Σπυρίδων Αποστόλου                  1819 – 1917      98     Λαμία                   απόστρατος               Παν. Δέσπ.
1810  Σπυρίδων Δημουρούκης               1842 – 1917      75     Λαμία                   συνταξ. αξιωματ.       Παν. Δέσπ.
1811  Σπυρίδων Μπορότης                    1916 – 1947      31     -                           στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
1812  Σπυρόπουλος Γεώργιος Σπ.        1870 – 1925      55     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1813  Σπυρόπουλος Κωνστ. Παναγ.      1910 – 1939      29     Αθήναι                 εμπειροτέχνης           Ευαγγελίστ.
1814  Σπυρόπουλος Νικόλ.                   1875 – 1938      63     Λαμία                   απόστρ. αξιωμ.          Άγ. Νικόλ.
1815  Σπυρόπουλος Σωτήριος               1878 – 1948      70     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1816  Στ.  Ανάγνου Νικόλ.                     1894 – 1940      46     Πουρνάρι             γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1817  Σταγκάκης Κων/τίνος                  1878 – 1953      75     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1818  Σταθακόπουλος Ευστάθ.              1847 – 1922      75     Λαμία                   συνταξ. Πταισματ.     Παν. Δέσπ.
1819  Σταθάτος Λεων.  Ι.                       1882 – 1938      56     Πάρος                  -                                 Αγ. Θεοδ.
1820  Στάικος Δημήτριος                        1869 – 1929      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1821  Στάϊκος Δημήτριος                        1882 – 1950      68     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
1822  Στάικος Ιωάννης Π.                      1902 – 1930      28     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
1823  Στάϊκος Παυσανίας                       1862 – 1942      80     Γαρδίκιον            κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1824  Σταϊκουράς Ιωάννης Κων.            1913 – 1947      34     Δομοκός               στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
1825  Σταμάτης Κωνσταντίν. Π.            1901 – 1945      44     Αγόργιανη           μηχανικός                  Ευαγγελίστ.
1826  Σταμάτης Λάμπρος                       1897 -1953       56     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1827  Σταμάτης Σταύρος                        1914 – 1963      49     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1828  Σταματίου Χαρίσης                       1849 – 1942      93     Χαλκίς                  οπωροπώλης             Παν. Δέσπ.
1829  Σταματόπουλος Αθανάς.              1869 – 1929      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1830  Σταματόπουλος Ανάργ.               1874 – 1934      60     Λαμία                   αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.
1831  Σταματόπουλος Γεώργ.               1861 – 1916      55     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1832  Σταματόπουλος Γεώργ.               1882 – 1942      60     Άμφισσα              αρτεργάτης                Παν. Δέσπ.
1833  Σταματόπουλος Γεώργ.               1857  1943       86     Πελασγία             ιερέας νεκροτ.           Αγ. Θεοδ.
1834  Στάμος Ανδρέας                            1899 – 1969      70     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1835  Στάμου Ευάγγελος                       1866 – 1914      48     Λαμία                   αμαξηλάτης                Παν. Δέσπ.
1836  Σταμούλης Δημ.                            1875 – 1953      78     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
1837  Στασινός Ιωάννης                         1880 – 1955      75     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1838  Σταυρόπουλος Γεώργιος              1889 – 1963      74     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1839  Σταυρόπουλος Μιλτιάδης             1868 – 1943      75     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1840  Σταυρόπουλος Σταύρος Σωτ.       1874 – 1942      68     Πικέρνη Αρκαδ.   συντ. σιδηρ. υπάλ.    Άγ. Δημήτ.
1841  Σταύρου Ηλίας                              1915 – 1947      32     Περίβλεπτον        στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
1842  Στεργιανός Αθαν.                         1886 – 1955      69     Λαμία                   μηχανικός                  Άγ. Νικόλ.
1843  Στεργιανός Γεώργ.  Ν.                 1892 – 1942      50      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1844  Στεργιανός Γεώργιος                   1888 – 1935      47     Λαμία                   αρτοποιοί                   Άγ. Νικόλ.
1845  Στεργιόπουλος Δημήτρ.               1866 – 1953      87     Λαμία                   -                                 Άγ. Δημήτρ.
1846  Στεργιόπουλος Ευάγγελ.             1899 – 1934      35     Λαμία                   σαρωθροποιός           Παν. Δέσπ.
1847  Στεργιόπουλος Παύλος Στυλ.      1874 – 1931      57     Δομοκός               καπνομεσίτης            Παν. Δέσπ.
1848  Στεργίου Αναστάσιος                   1851 – 1916      65     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1849  Στεργίου Βασίλειος Α.                  1860 – 1920      60     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1850  Στεργίου Δημ. Αντ.                      1864 – 1940      76     Μεγ. Βρύση          γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1851  Στεργίου Δημήτριος                      1893 – 1963      70     Λαμία                   ξυλουργός                 Ευαγγελίστ.
1852  Στεργιώτης Ιωάννης                     1893 – 1948      55     Λαμία                   καθηγητής                 Άγ. Νικόλ.
1853  Στεφανής Δημ.                             1901 – 1957      56     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλ.              Άγ. Νικόλ.
1854  Στεφανής Δημ. Ιω.                       1864 – 1949      85     Φουρνά                γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1855  Στεφόπουλος Αθανάσιος             1893 – 1960      67     Λαμία                   ιατρός                        Ευαγγελίστ.
1856  Στεφόπουλος Γεώργιος               1872 – 1940      68     Λαμία                   ποτοποιός                  Άγ. Νικόλ.
1857  Στεφόπουλος Κων.                      1876 – 1942      66     Χρούπιστα           δικ. Κλητήρ                Παν. Δέσπ.
1858  Στεφόπουλος Στέφαν. Γ.             1887 – 1951      64     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
1859  Στέφου Στέφ. Ή Μπαρούτας        1872 – 1942      70     Λαμία                   οπωροπώλης             Παν. Δέσπ.
1860  Στουγιάννης Απόστολος              1846 – 1926      80     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1861  Στουγιάννης Ιωάννης Δ.               1874 – 1917      43     Λαμία                   έμπορος                     Παν. Δέσπ.
1862  Στουρνάρας Δημ.                          1926 – 1948      22     Υπάτη                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1863  Στράτος Ιωάννης                          1855 – 1915      60     Λαμία                   εργάτης                      Άγ. Νικόλ.
1864  Στριγκλής Δημοσθένης                 1897 – 1968      71     Λαμία                   παγοπώλης                Ευαγγελίστ.
1865  Στριφτός Κωνστ. Χρ.                    1886 – 1938      52     Γαρδίκιον            οινοπώλης                 Ευαγγελίστ.
1866  Στρογγυλάκος Δημήτριος             1933 – 1958      25     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1867  Στρουμπούλης Κωνστ.                 1886 – 1931      45     Λαμία                   ιχθυοπώλης               Παν. Δέσπ.
1868  Στυλιάδης Στυλιανός Μενελ.       1887 – 1942      55     Σαμψούς              λογιστής                    Άγ. Δημήτρ.
1869  Στυλιανός Τάκα                            1855 – 1927      72     Λαμία                   απόστρατος               Παν. Δέσπ.
1870  Συγαλός Χρήστος Ιω.                   1899 – 1929      30     Μ. Βάλτος Κορ.    υπάλ. χωροφ.           Παν. Δέσπ.
1871  Συγγούρης Ελευθέριος                 (;) – 1930          -        Λαμία                   ιδιωτ. υπηρέτ.           Άγ. Νικόλ.
1872  Συγγούρης Κωνσταντίνος            1862 – 1917      55     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1873  Συκάς Ιωάννης Γ.                         1927 – 1949      22     Ανάβρα Αλμυρ.   παράλυτος                 Άγ. Δημήτρ.
1874  Συλαίος Χαράλαμπος                    1852 – 1917      65     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1875  Συλεούνης Σπυρίδων                   1920 – 1959      39     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1876  Συνεφάκης Αθανάσιος                  1973 – 1929      56     Λαμία                   δικηγόρος                  Παν. Δέσπ.
1877  Συνοδινός Κωνσταντίνος              1893 – 1963      70     Λαμία                   παντοπώλης              Ευαγγελίστ.
1878  Συρόπουλος Νικ.  Γ.                    1890 – 1937      47     Χαλκίς                  επαίτης                      Αγ. Θεοδ.
1879  Συσταδίτης Αριστ.                        1870 – 1942      72     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1880  Σφηκόπουλος Βασίλ. Ιωάν.         1867 – 1927      60     Λαμία                   οπωροπώλης             Ευαγγελίστ.
1881  Σώζος Γεώργιος Δ.                       1890 – 1935      45     Λαμία                   χαλκουργός               Παν. Δέσπ.
1882  Σώσκος Ζήσης                              1881 – 1936      55     Λαμία                   κτίστης                       Παν. Δέσπ.

 

Τμήμα της πλατείας Ελευθερίας της Λαμίας. Δεξιά το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας (σήμερα Διοικητήριο
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος) κι αριστερά το “Πανελλήνιον” (1930)


Τ (1883-2077)

1883  Ταγκαλάκης Αθαν.                       1895 - 1955      60     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1884  Ταγκόπουλος Αθανάσιος             1839 - 1921      82     Λαμία                   χαλβαντζής                Παν. Δέσπ.
1885  Τακτικός Κωνσταντίνος               1890 - 1955      65     Λαμία                   οινομαγειρείον          Ευαγγελίστ.
1886  Ταλιαδούρος Δημάκης                 1850 - 1920      70     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
1887  Ταλιατούδας Ευθύμιος                 1890 - 1915      25     Λαμία                   ταχυδρ. διανομ.        Άγ. Νικόλ.
1888  Ταλιατούδας Κωνσταντίν.            1858 - 1920      62     Λαμία                   μεταξουργός              Παν. Δέσπ.
1889  Ταμάμης Αθανάσιος                      1904 - 1936      32     Λαμία                   ελαιοχρωματιστής     Άγ. Δημήτρ.
1890  Ταξιαρχόπουλος Ανδρ.                1869 - 1919      50     Λαμία                   κηπουρός                   Παν. Δέσπ.
1891  Ταξιαρχόπουλος Ταξιάρ.              1876 - 1951      75      -                          καπνέμπορος             Άγ. Νικόλ.
1892  Ταουζής Αναστάσιος                    1881 - 1936      55     Μαγνησία             μικροπωλητής           Αγ. Θεοδ.
1893  Ταραλάς Αθανάσιος                      1877 - 1962      85     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1894  Ταρατσιώτης Αθανάσ. Γεω.         1873 - 1943      70     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1895  Ταρσαναλής Ανάργυρ. Στ.           1876 - 1941      65     Μ. Ταρσανές        μυλωνάς                    Αγ. Θεοδ.
1896  Τασιόπουλος Στυλιαν. Τριαν.      1899 - 1944      45     Παλιούριον          κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1897  Τάσιος Θωμάς                               1894 - 1967      73     Λαμία                   ανάπηρ. πολέμου      Ευαγγελίστ.
1898  Τασόπουλος Αθανάσιος               1883 –1913       30      -                          τσαρουχάς                 Άγ. Νικόλ.
1899  Τασόπουλος Κων. Ε.                    1909 - 1932      23     Λαμία                   υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
1900  Τασούλας Στυλιανός                    1854 - 1929      75     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1901  Τασούλης Γεώργιος                      1884 - 1922      38     Λαμία                   λεπτουργός               Παν. Δέσπ.
1902  Τασούλης Νικόλαος                      1843 - 1918      75     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
1903  Τάταρης Αλέξανδρος                    1891 - 1929      38     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1904  Τεκελής Ηλίας                              1930 - 1965      35     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1905  Τενκερίδης Ιωάν. Δ.                     1887 - 1940      53     Καϊλάρια              γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
1906  Τερτίγκας Ν.                                 1929 - 1948      19     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1907  Τερτίγκας Χρήστος                       1879 - 1945      66     Υπάτη                  κουρέας                     Παν. Δέσπ.
1908  Τερτίπης Δημήτριος                      1879 - 1958      79     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1909  Τεύτης ή Κοπανάς Γεώργ.            1884 - 1938      54      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1910  Τεφαρίκης Νικόλαος                    1867 - 1942      75     Λαμία                   φύλαξ Γ. ..                Άγ. Νικόλ.
1911  Τζάλλας Δημήτριος Θ.                  1900 - 1945      45     Λαμία                   Δασ. πολ. συνταξ.     Ευαγγελίστ.
1912  Τζαμάλας Κωνστ.                         1903 - 1952      49     Ανθήλη                ιατρός                        Ευαγγελίστ.
1913  Τζαμτζής Ευάγγελος Ηλ.              1872 - 1942      70     Λαμία                   καροποιός                  Άγ. Δημήτρ.
1914  Τζανίδης Τζάνος                           1878 - 1943      65     Σκύρος                 -                                 Παν. Δέσπ.
1915  Τζανιτίδης Βασίλειος                    1881 - 1936      55     Λαμία                   ωρολογοποιός           Άγ. Νικόλ.
1916  Τζανόπουλος Σπυρίδ. Θ.             1915 - 1940      25     Λαμία                   κουρέας                     Παν. Δέσπ.
1917  Τζαούσης Ιωάννης                        1843 - 1929      86     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1918  Τζιάνος Γεώργιος Δ.                     1905 - 1970      65     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1919  Τζιβαλής Δημ. Κ.                          1912 - 1941      29     Άμφισσα              κρεοπώλης                Αγ. Θεοδ.
1920  Τζοβανάκης Γεώργιος Κ.              1936 - 1963      27     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1921  Τζόγιας Ηλίας                               1893 - 1936      43     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1922  Τζούνης Κων. Αθ.                        1888 - 1947      59     Λαμία                   καφεπώλης                Άγ. Νικόλ.
1923  Τζούφλας Κωνσταντίνος              1880 - 1957      77     Λαμία                   κρεοπώλης                Ευαγγελίστ.
1924  Τουρμπάνης Σπύρος                    1875 - 1953      78     Λαμία                   απόστρ. ταγμ/χης     Άγ. Δημήτρ.
1925  Τουφεξής Αλέξανδρος                 1903 - 1951      48                               υποδηματοποιός        Άγ. Νικόλ.
1926  Τουφεξής Δημήτριος                    1864 - 1929      65     Κυδωνίαι              άεργος                       Παν. Δέσπ.
1927  Τράγγας Νικόλ.                            1833 - 1921      88     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1928  Τράκας Νικόλαος                          1857 - 1942      85     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1929  Τράκας Σπυρίδων Κομνά              1862 - 1942      80     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1930  Τραχανάς Δημήτρ.                        1859 - 1919      60     Δαρδανέλια          εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1931  Τραχανάς Δημήτριος                    1880 - 1946      66     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1932  Τραχανάς Κ.                                 1924 - 1944      20                                 μηχανουργός             Άγ. Δημήτρ.
1933  Τραχανής Βασίλειος Γεωργ.         1855 - 1943      88     Φουρνά                γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1934  Τραχανής Κων/νος                      1913 - 1941      28     Φουρνά                φορ. υπάλληλος        Παν. Δέσπ.
1935  Τραχήλης Ελευθέριος                   1869 - 1924      55     -                           πεταλωτής                 Ευαγγελίστ.
1936  Τριανταφυλλιάς Χρίστος Αθ.       1873 - 1947      74     Φουρνά                κρεοπώλης                Ευαγγελίστ.
1937  Τριανταφυλλίδης Κωνστ.             ; - 1933             -        Λαμία                   συντ. διδάσκαλος      Παν. Δέσπ.
1938  Τριανταφυλλόπουλος Αθαν.       1840 - 1913      73     Λαμία                   δικασ. κλητήρ            Άγ. Νικόλ.
1939  Τριανταφύλλου  Αριστείδ.           1880 - 1966      86     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1940  Τριανταφύλλου Ανάργυρ.           1881 - 1965      84     Λαμία                   εστιάτωρ                    Άγ. Δημήτρ.
1941  Τριανταφύλλου Αντώνιος            1845 - 1915      70     Λαμία                   συνταξ. δι/λος          Άγ. Νικόλ.
1942  Τριανταφύλλου Απόστολ.           1847 - 1932      85     Καμπιά                 ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1943  Τριανταφύλλου Βασίλειος            1868 - 1933      65      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1944  Τριανταφύλλου Γεώργ. Τρ.         1861 - 1943      82     Γαρδίκι Κρεμ. Λ.  έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1945  Τριανταφύλλου Γεώργιος            1899 - 1962      63     Λαμία                   εστιάτωρ                    Άγ. Δημήτρ.
1946  Τριανταφύλλου Γεώργ. Π.           1869 - 1946      77     Λαμία                   ξενοδόχος                  Άγ. Δημήτρ.
1947  Τριανταφύλλου Γρηγόρ. Απ.       1888 - 1928      40     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1948  Τριανταφύλλου[3] Δημ.               1855 - 1915      60     Λαμία                   ουδέν                         Παν. Δέσπ.
1949  Τριανταφύλλου Ευάγγελ.            1913 - 1948      35     Ροδίτσα                αυτοκινητιστής          Παν. Δέσπ.
1950  Τριανταφύλλου Ιωάννης              1887 - 1960      73     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1951  Τριανταφύλλου Κλεάνθης            1906 - 1958      52     Λαμία                   -                                 Άγ. Δημήτρ.
1952  Τριάντης Ευστάθιος                      1883 - 1956      73     Λαμία                   ξενοδόχ. ύπνου         Ευαγγελίστ.
1953  Τριάντης Ηλίας                             1887 - 1971      84     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1954  Τριβήλος Ι.                                   1905 - 1957      52     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
1955  Τρούσης Σωτήριος                        1857 - 1922      65     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1956  Τρούφας Αθανάσιος Ι.                  1870 - 1935      65     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1957  Τρούφας Αθανάσιος Ι.                      ; - 1932                       -                           -                            Άγ. Δημήτρ.
1958  Τσαγκάρης Κωσταν. Ιωάν.           1914 - 1949      35     Μαυρίλλον           γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1959  Τσακαντάρας Γεώργιος                1894 - 1929      35     Λαμία                   πεταλωτής                 Παν. Δέσπ.
1960  Τσάκας Αριστείδης                       1872 - 1934      62     Λαμία                   απόστρ. αξιωμ.          Άγ. Νικόλ.
1961  Τσάκας Κων/νος                          1862 - 1942      80     Παλαιοβράχα       -                                 Παν. Δέσπ.
1962  Τσακλιντζάκης Κωνστ. Γεωρ.      1867 - 1942      75     Μαγνησία             αχθοφόρος                Ευαγγελίστ.
1963  Τσακμάκης Περικλής                    1868 - 1913      45     Λαμία                   καπνεργάτης             Άγ. Νικόλ.
1964  Τσακμάκης Χρήστος                     1872 - 1947      75     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1965  Τσακνιάς Αθανάσιος Σπυρ.          1900 - 1948      48     Λαμία                   χοροδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1966  Τσακνιάς Δημήτριος                     1851 - 1921      70     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1967  Τσακνιάς Ηλίας Ι.                         1890 - 1920      30     Λαμία                   γυρολόγος                 Παν. Δέσπ.
1968  Τσακνιάς Σπυρίδων Αθαν.           1867 - 1930      63     Λαμία                   κουρεύς                     Ευαγγελίστ.
1969  Τσακούμης Γεώργιος Ευθυμ.       1934 - 1963      29     Λαμία                   σωφέρ                        Ευαγγελίστ.
1970  Τσακωνίτης Ευάγγελος                1857 - 1930      73     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1971  Τσαλλής Απόστολος                     1875 - 1938      63     Λαμία                   σιδηρουργός              Άγ. Νικόλ.
1972  Τσάλλης Επαμεινώνδας Κ.           1854 - 1919      65     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
1973  Τσαμάκος Δημήτριος                    1885 - 1963      78     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1974  Τσαμάκος Νικόλαος Ευθ.             1873 - 1939      66     Τοπόλια               εμπορομεσίτης           Άγ. Δημήτρ.
1975  Τσαμάλας Δημήτρ.                        1865 - 1920      55     Λαμία                   τηλεγραφητής           Παν. Δέσπ.
1976  Τσαμαλιάγας Γεώργιος                 1868 - 1943      75     Λαμία                   ποτοποιός                  Άγ. Νικόλ.
1977  Τσαμαντάνης Χαράλαμπ. Ι.          1898 - 1961      63     Λαμία                   κρεοπώλης                Ευαγγελίστ.
1978  Τσάμης Κων/ντίνος                      1884 - 1940      56     Λαμία                   ξενοδόχος                  Άγ. Νικόλ.
1979  Τσανδήλας Σπύρος                       1883 - 1950      67     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1980  Τσανδήλας Σωτήριος                    1891 - 1951      60     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1981  Τσάνος Βασίλειος                         1891 - 1964      73     Λαμία                   νεωκόρος                   Άγ. Δημήτρ.
1982  Τσάνος Ευάγγελος                       1909 - 1966      57     Λαμία                   υπάλ. Ι. Μ. Φθ/δας   Ευαγγελίστ.
1983  Τσαντάς Θεόδ.                             1872 - 1945      73     Πλατύστομο         ουδέν                         Παν. Δέσπ.
1984  Τσάντζαλος Ευάγγελος Δ.            1854 - 1941      87     Λαμία                   μηχανικός αυτ.          Άγ. Δημήτρ.
1985  Τσάντζουλος Γεώργ. Κ.               1875 - 1950      75     Γαρδίκι Ομ.          συνταξιούχος             Παν. Δέσπ.
1986  Τσάντης Γεώργιος Ευ.                  1935 - 1967      32                               αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
1987  Τσαντός Χρήστος                          1926 - 1953      27     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1988  Τσάντσαλος Ηλίας                        1925 - 1946      21     Λαμία                   σπουδαστής               Παν. Δέσπ.
1989  Τσαούλης Κωνστ.                         1876 - 1916      40     Λαμία                   αμαξηλάτης                Άγ. Νικόλ.
1990  Τσαούση Βασιλική Χρ.                  1874 - 1948      74     Λαμία                   διδασκάλισσα             Άγ. Δημήτρ.
1991  Τσαούσης Γεώργιος Παναγ.         1896 - 1939      43     Λαμία                   υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
1992  Τσαούσης Ηρακλής                       1909 - 1959      50     Λαμία                   οινοπώλης                 Ευαγγελίστ.
1993  Τσαπής Θωμάς                             1871 - 1927      56     Λαμία                   υπάλληλος                 Ευαγγελίστ.
1994  Τσάρας Αριστ.                              1876 - 1916      40     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1995  Τσάρας Γεώργιος του Μιχ.               ; - 1932                       -                           -                            Άγ. Δημήτρ.
1996  Τσάρας Χρήστος                           1910 - 1956      46     Λαμία                   μικροπωλητής           Άγ. Νικόλ.
1997  Τσατμάκης Ιωάν.                          (;) - 1930          -        Λαμία                   ελληνοδιδάσκαλος    Άγ. Νικόλ.
1998  Τσάτσος Φίλιππος                        1880 - 1915      35     Λαμία                   σιδηρουργός              Παν. Δέσπ.
1999  Τσεκούρας Ευάγ. Σ.                     1870 - 1935      65     Παλαιοχώρι Τ.     γεωργός                     Παν. Δέσπ.
2000  Τσεκούρας Ηλίας                          1906 - 1941      35     Δίβρη                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
2001  Τσέλιος Γρηγόριος                       1889 - 1959      70     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
2002  Τσεργάς Αθανάσιος Αναστ.          1864 - 1947      83     Λαμία                   συνταξιούχ. ΣΕΚ        Άγ. Δημήτρ.
2003  Τσεργάς Αθανάσιος Δημ.              1941 - 1948      7       Λαμία                   μαθητής                     Άγ. Δημήτρ.
2004  Τσεργάς Δημήτριος Αθ.                1904 - 1948      44     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Άγ. Δημήτρ.
2005  Τσερπέλης Σπύρος                       1873 - 1950      77     Λαμία                   χωρ. συνταξ.             Ευαγγελίστ.
2006  Τσιάβας Νικόλαος Παναγ.            1863 - 1952      89     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2007  Τσιάκας Κων/τίνος Δ.                  1929 - 1951      22     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
2008  Τσιάλλης Κλεομένης Γεωρ.          1889 - 1929      40     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2009  Τσιαμάκος Ανάργυρος                  1881 - 1951      70     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
2010  Τσιάντης Φίλιππος                       1894 - 1936      42     Φουρνά                κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
2011  Τσιαούσης Γεώργιος Χρίστ.          1864 - 1939      75     Χαλκίς                  ποτοποιός                  Ευαγγελίστ.
2012  Τσίγγας Ευθύμ. Ιω.                      1910 - 1936      26     Λαμία                   κτίστης                       Αγ. Θεοδ.
2013  Τσιγγέλης Δημήτριος                    1910 - 1960      50     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
2014  Τσίγκλας Θ.                                  1889 - 1919      30     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
2015  Τσίκας Απόστολος                        1856 - 1926      70     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
2016  Τσίκας Γεώργιος                           1855 - 1945      90     Γούρα                  -                                 Παν. Δέσπ.
2017  Τσικοβίτης Λάμπρος                     1877 - 1927      50     Σέρρες                 -                                 Παν. Δέσπ.
2018  Τσιλίκας Χρήστος                         1863 - 1930      67     Ιωάννινα              κουλουροπώλης        Αγ. Θεοδ.
2019  Τσιλίκης Κων.                               1877 - 1942      65      -                          υποδηματοποιός        Άγ. Νικόλ.
2020  Τσιλιμάγκος Ιωάννης                   1906 - 1963      57     Λαμία                   φύλακ. Γεωρ. Συν.    Άγ. Δημήτρ.
2021  Τσιλιόπουλος Ευθύμιος                1869 - 1929      60     Λαμία                   δικ. κλητήρ                Παν. Δέσπ.
2022  Τσιλοφύτου Ιωάννης Σπυρ.         1891 - 1934      43     Ράχες                   ράπτης                       Ευαγγελίστ.
2023  Τσιμιτσέλης Γεώργιος                  1913 - 1963      50     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
2024  Τσιμόπουλος Δημήτριος               1841 - 1931      90     Νεράιδα               κλητήρ                       Παν. Δέσπ.
2025  Τσιμπίρας Ευάγγελος                   1838 - 1938      100   Παφύλου Λαμ.     κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
2026  Τσιμπούρης Άγγελος                    1904 - 1961      57     Λαμία                   ασβεστάς                    Άγ. Δημήτρ.
2027  Τσιμπούρης Γεώργιος                  1865 - 1952      87     Λαμία                   συνταξ. δημ. υπάλ.   Άγ. Νικόλ.
2028  Τσιμπούρης Δημήτριος                 1887 - 1932      45     Δαϊτσά                  ανθοκόμος                 Παν. Δέσπ.
2029  Τσιμπούρης Χρήστος                    1858 - 1923      65     Δαϊτσά                  γεωργός                     Παν. Δέσπ.
2030  Τσιντζερής Δημ.                           1862 - 1942      80     Δομοκός               κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
2031  Τσιντζιλώνης Κωνστ. Επαμ.         1880 - 1930      50     Λαμία                   κρεοπώλης                Ευαγγελίστ.
2032  Τσιότρας Αριστοτέλης                  1856 - 1916      60     Λαμία                   αμαξηλάτης                Άγ. Νικόλ.
2033  Τσιότρας Ιωάννης                         1876 - 1954      78     Λαμία                   επιθεωρητής              Άγ. Δημήτρ.
2034  Τσιότρας Κωνστάντ.                     1864 - 1936      72     Λαμία                   έμπορος                     Παν. Δέσπ.
2035  Τσιουλιάδης Νικόλαος                  1890 - 1929      39     Προύσα                καραγωγέας               Παν. Δέσπ.
2036  Τσιούμας Νικόλαος                       1910 – 1968      58                               αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
2037  Τσιόφλιος Απόστολος                  1904 - 1964      60     Λαμία                   χαμάλης                     Άγ. Δημήτρ.
2038  Τσιπούρας Ιωάννης                      1888 - 1962      74     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
2039  Τσιπούρας Λουκάς                        1895 - 1935      40     Λαμία                   σαπουνοποιός           Άγ. Δημήτρ.
2040  Τσιριγκούλης Απόστολος Ι.         1877 - 1947      70     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
2041  Τσιριγκούλης Δήμος Ζ.                 1877 - 1952      75     Λαμία                   φοροτεχν. υπάλ.       Ευαγγελίστ.
2042  Τσίρκας Στάμος  Κ(;)                    1908 - 1971      63     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2043  Τσίρος Χριστόφορος Ι.                 1922 - 1949      27     Λαμία                   ουδέν                         Άγ. Δημήτρ.
2044  Τσιρώνης Περικλής                      1885 - 1963      78     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
2045  Τσιτούρας Παναγιώτης                 1881 - 1926      45     Λαμία                   τσαρουχάς                 Ευαγγελίστ.
2046  Τσιτούρας Σπύρος                        1876 - 1916      40      -                          τσαρουχοποιός          Άγ. Νικόλ.
2047  Τσιτριμπίνης Δημήτρ. Πέτρ          1912 - 1946      34     Μ. Ασία                ράπτης                       Ευαγγελίστ.
2048  Τσιτσελώνης Ιωάννης                  1871 - 1941      70     Λαμία                   ιχθυοπώλης               Παν. Δέσπ.
2049  Τσιφτσή Θεοδώρα Δ.                    1882 - 1918      36(;)                               -                                ποιμήν Αγ. Θεοδ.
2050  Τσιφτσής Βασίλειος Αθ.               1872 - 1923      51      -                          ποιμήν                       Αγ. Θεοδ.
2051  Τσιφτσής Βασίλειος Δ.                  1915 - 1919      4        -                           -                                Αγ. Θεοδ.
2052  Τσιφτσής Γεώργιος Κωνστ.          1890 - 1927      37     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2053  Τσιώνος (;) Νικόλ.                       1881 - 1946      65     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
2054  Τσιώτρας Ευθ.                              1872 - 1930      58     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2055  Τσολιάς Κων/τίνος                       1947 - 1970      23     Λαμία                   τεχνίτης                     Ευαγγελίστ.
2056  Τσόλκας Ανδρέας                         1867 - 1951      84     Λαμία                   πολιτ. συνταξ.           Ευαγγελίστ.
2057  Τσόλκας Ευθύμιος                        1877 - 1935      58     Παλαιοκατούνα   ιδ. υπάλ.                    Παν. Δέσπ.
2058  Τσονάτος Κωνσταντίνος               1906 - 1963      57     Λαμία                   ιδιοκτ. αυτοκινήτ.     Ευαγγελίστ.
2059  Τσορτός Κωνσταντίνος                1890 - 1958      68     Λαμία                   εστιάτωρ                    Ευαγγελίστ.
2060  Τσουβάλης Αθανάσιος                  1900 - 1956      56     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2061  Τσουκαλάς Δημήτριος Κ.              1869 - 1914      45     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
2062  Τσουκαλάς Δήμος                         1829 - 1919      90     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
2063  Τσουκαλάς Ηλίας                          1884 - 1950      66     Λαμία                   ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
2064  Τσουκαλάς Ιωάννης                     1899 - 1939      40     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
2065  Τσουκαλάς Πέτρος                       1832 - 1918      86     Λαμία                   γέρων                        Παν. Δέσπ.
2066  Τσούκαλος Αθανάσιος                  1874 - 1956      82     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2067  Τσουκνίδας Βασίλειος                  1828 - 1913      85     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
2068  Τσουτσουδήμος Ιωάνν.                1875 - 1930      75     Λαμία                   κρεοπώλης                Αγ. Θεοδ.
2069  Τσουτσουλόπουλος Κωνστ.         1886 - 1966      80     Λαμία                   συντ. αξιωμ. Χωρ.     Ευαγγελίστ.
2070  Τσόφλιος Χρήστος                        1908 – 1979      71      -                          αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
2071  Τσώμος Γεώργιος                         1891 - 1959      68     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
2072  Τσώνης Βασίλειος Κωνστ.            1881 - 1946      65     Λαμία                   ιατρός                        Ευαγγελίστ.
2073  Τσώνος Ηλίας                               1864 - 1934      70      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
2074  Τσώνος Ιωάννης                           1911 - 1957      46     Λαμία                   ανάπηρος πολέμ.      Άγ. Δημήτρ.
2075  Τσώνος Νικόλαος                         1911 - 1961      50     Λαμία                   διδάσκαλος                Άγ. Δημήτρ.
2076  Τυλιγάδας Ελευθέριος                  1872 - 1949      77     Μεσοκώμη           έμπορος                     Παν. Δέσπ.
2077  Τυλιγάδας Ευάγγελος                  1922 - 1947      25     Δομοκός               φωτογράφος             Παν. Δέσπ.

Υ – Φ (2078-2122)

2078  Υφαντής Απόστολος                    1910 – 1968      58     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
2079  Υφαντής Γρηγόριος                      1887 – 1937      50     -                           φυστικάς                    Παν. Δέσπ.
2080  Υφαντής Κων.                              1880 – 1962      82     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
2081  Φακής Βασίλειος Δ.                      1877 - 1919      42     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
2082  Φακίτσας Βασίλ.                           1876 - 1941      65     Μώλος                 ξυλουργός                 Αγ. Θεοδ.
2083  Φακίτσας Μενέλ. Ευστ.                1894 - 1924      30     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
2084  Φακίτσας Νικόλαος Κωνστ.          1856 - 1946      90     Στρώμη Παρν.     κτηνοτρόφος             Ευαγγελίστ.
2085  Φαρασλής Ευθύμιος                     1864 - 1939      75     Λαμία                   επιστάτης σχολ.        Παν. Δέσπ.
2086  Φαρμάκης Χρ.                               1849 - 1914      65     Λαμία                   αρτοποιοί                   Άγ. Νικόλ.
2087  Φάρναστος Ιάκωβος                     1849 - 1914      65     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
2088  Φαρόπουλος Χαράλαμπ.              1890 - 1945      55     Άμφισσα              υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
2089  Φάρος   ……..                                1870 - 1930      60     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2090  Φάρος Βασίλειος                           1863 - 1933      70     Λαμία                   υδρονομεύς               Ευαγγελίστ.
2091  Φάρος Κωνσταντίνος Β.               1893 - 1954      61     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2092  Φέρλας Ματθαίος Δημ.                 1868 - 1928      60     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
2093  Φιλιππίδης Σπύρος                      1878 - 1930      52     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2094  Φιλίππου Ευθύμιος  Ιωάνν.         1909 - 1944      35     Λαμία                   καπνεργάτης             Άγ. Δημήτρ.
2095  Φιλίππου Ιωάννης                        1866 - 1936      70                                 τυφλός                       Άγ. Δημήτρ.
2096  Φιλίππου Κων/τίνος                    1880 - 1955      75     Λαμία                   μαραγκός                   Ευαγγελίστ.
2097  Φίλων Απόστολος                        1893 - 1963      70     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2098  Φιτόπουλος Βασ. Δημ.                 1869 -1914       45     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
2099  Φλέγγας Γρηγόριος                     1877 - 1949      72     Γαρδίκιον            γεωργός                     Παν. Δέσπ.
2100  Φλύκας (;) Κωνσταντίνος            1876 - 1956      80     Λαμία                   ιερεύς                         Άγ. Δημήτρ.
2101  Φλώρος Αθανάσιος                      1877 - 1920      43     Λαμία                   αμαξηλάτης                Παν. Δέσπ.
2102  Φλώρος Κω/τίνος                        1895 - 1970      75     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
2103  Φούντας Νικόλαος                       1877 - 1952      75     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2104  Φουντούκης Αθανάσιος               1880 - 1948      68     Λαμία                   ανθρακοπώλης          Παν. Δέσπ.
2105  Φουντούκης Θωμάς                     1898 - 1946      48     Ανάβρα                ανθρακοπώλης          Παν. Δέσπ.
2106  Φούρλας Παναγιώτης Γεωργ.      1864 - 1937      73     Δέλφινο               ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2107  Φουσέκης Αθανάσιος                   1895 - 1956      61     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
2108  Φουσέκης Ιωάννης                       1891 - 1971      80     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2109  Φραγγόπουλος Νικόλαος             1871 - 1961      90     Λαμία                   σιδηροδρομικός         Άγ. Δημήτρ.
2110  Φράγγος Κωνσταντίνος               1886 - 1964      78     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
2111  Φραγκάκης Κλεομένης                 1898 - 1969      71     Λαμία                   επιχειρηματίας           Ευαγγελίστ.
2112  Φράγκος Αθ. Ι.                             1867 - 1931      64     Δομοκός               φύλαξ Ποιν. Φυλακ   Αγ. Θεοδ.
2113  Φράγκος Θεόδωρος                     1902 - 1970      68     Λαμία                   κουρεύς                     Ευαγγελίστ.
2114  Φρίκης Ιωάννης Στέργ.                1851 - 1926      75     Λαμία                   απ. τ/χης ΠΖ             Ευαγγελίστ.
2115  Φρίκης Νικόλαος                          1859 - 1934      75     Λαμία                   εργολάβος Δ. Ε.         Άγ. Δημήτρ.
2116  Φσυτούσης (;) Ρίζος                     1841 - 1929      80     Γούρα                  γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
2117  Φύκας Σπύρος                              1918 - 1948      30     Λαμία                   αυτοκινητιστής          Άγ. Νικόλ.
2118  Φυσέκης Κων.                              1886 - 1957      71     Λαμία                   πολ. συνταξ.             Άγ. Νικόλ.
2119  Φωτόπουλος Γεώργ. Κ.               1881 - 1916      35     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
2120  Φωτόπουλος Δημ.                        1828 - 1918      90     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
2121  Φωτόπουλος Θεόδωρος               1853 - 1919      66     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
2122  Φωτόπουλος Νικόλ.  Θεοδ.         1894 - 1938      44     Λαμία                   κουρεύς                     Ευαγγελίστ.

Χ – Ψ (2123-2212)

2123  Χα(ν)τζοπούλου Νίτσα                 1901 – 1925      26     Καρπενήσιον       δασκάλα                     Ευαγγελίστ.
2124  Χαλβαντζής Βασίλειος                  1918 – 1961      43     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2125  Χαμπίπης Κωνσταν. Ιωάν.           1870 – 1947      77     Λυγαριά               γεωργός                     Ευαγγελίστ.
2126  Χανής Ευθύμιος                            1851 – 1941      90     Παλαιοβράχα       γεωργός                     Παν. Δέσπ.
2127  Χανής Λεωνίδας                            1889 – 1960      71     Λαμία                   συνταξ. ΙΚΑ                Ευαγγελίστ.
2128  Χανής Χρίστος Δημ.                      1916 – 1948      32     Παλαιοβράχα       στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
2129  Χαντζάκης Γεώργιος                    1847 – 1914      67     Λαμία                   εργολάβος                 Παν. Δέσπ.
2130  Χαντζηβασιλείου Βασίλ.               1887 – 1925      38     Λαμία                   φωτογράφος             Παν. Δέσπ.
2131  Χαντζηγιάννης Δημήτρ.               1850 – 1930      80     Δίβρη                   -                                 Παν. Δέσπ.
2132  Χαντζηθεοδώρου Θεόδ.               1864 – 1934      70     Μ. Ασία                ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2133  Χαντζηστυλιανός Στυλιαν.           1891 – 1966      75     Λαμία                   δημοσιογράφος         Ευαγγελίστ.
2134  Χαντζηχρήστος Χρήστος Ηλ.        1828 – 1925      97     Λαμία                   συνταξ. καθηγητής    Ευαγγελίστ.
2135  Χαντζίκος Γ.                                 1846 – 1919      73     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
2136  Χαντζίκος Ρίζος                            1884 – 1934      50     Λαμία                   καροποιός                  Άγ. Δημήτρ.
2137  Χαντζόπουλος Πέτρος Ιωάν.        1873 – 1938      65     Λάσπη                  επιχειρηματίας           Ευαγγελίστ.
2138  Χαραλαμπόπουλος Σταύρ. Κ.       1874 – 1951      77     Άμφισσα              εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
2139  Χαραλαμπόπουλος Χαρίλ. Χ.       1923 – 1948      25     Νεοχώριον           στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
2140  Χαραλάμπου Δημήτρ.                   1878 – 1918      40     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
2141  Χαραλάμπου Ιωάννης                   ; - 1965             -        Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
2142  Χαρατσάρης Σπυρίδων                 1852 – 1922      70     Λαμία                   καφεπώλης                Παν. Δέσπ.
2143  Χαραυγής Κωνστ. Ιωάν.               1920 – 1936      16     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
2144  Χαρίλας Ευστάθιος Αθ.                 1868 – 1944      76     Ροδίτσα                μάγειρος                    Άγ. Δημήτρ.
2145  Χαρίτος Κυριάκος                         1927 – 1947      20     Λαμία                   μαθητής                     Άγ. Δημήτρ.
2146  Χαριτωνίτης Αλέξαν. Αγαπ.              ; - 1932              -        -                           -                           Άγ. Δημήτρ.
2147  Χασαπίδης Κων/τίνος                  1887 – 1949      62     Ρεντίνα                υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
2148  Χατζάκος Κωνστ. Θεόδ.               1874 – 1917      43     Λαμία                   σανδαλοποιός            Παν. Δέσπ.
2149  Χατζηβασιλείου Ιωάννης              1872 – 1942      70     Λαμία                   φωτογράφος             Άγ. Νικόλ.
2150  Χατζηγεωργίου Άγγελος              1907 – 1949      42     Λαμία                   έμπορος                     Παν. Δέσπ.
2151  Χατζηγεωργίου Αντώνιος            1894 – 1960      66     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
2152  Χατζηγεωργίου Ιωάννης              1940 – 1955      15     Λαμία                   -                                 Άγ. Δημήτρ.
2153  Χατζηγεώργος Χριστόδ.               1864 -1914       50     Σμύρνη                εργάτης                      Παν. Δέσπ.
2154  Χατζηγεώργου Θεοδώρα              1896 – 1920      24     Μικρασία              εργάτης                      Παν. Δέσπ.
2155  Χατζηπαναγιωτίδης Παναγ.         1882 – 1942      60     Καραγάτς             ελαιοχρωματιστής     Άγ. Δημήτρ.
2156  Χατζηπαναγιώτου Αθαν.              1839 – 1917      78     ;                           εργάτης                      Παν. Δέσπ.
2157  Χατζής Βασίλειος                          1876 – 1960      84     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
2158  Χατζής Δημ.                                  ; - 1945             ;       Λαμία                   εμβαλωματ.               Αγ. Θεοδ.
2159  Χατζόπουλος Χριστόδ.                 1857 – 1917      60     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
2160  Χάψας Μενέλαος                          1905 – 1959      54     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
2161  Χοϊδάς[4] Γεώργιος                         1865 – 1937      72     Υπάτη                  ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2162  Χοϊδάς Νικόλ.                               1905 – 1942      37     Λαμία                   στιλβωτής                  Αγ. Θεοδ.
2163  Χολέβας Β.                                    ; - 1949                      Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
2164  Χολέβας Μιλτιάδης Ν.                  1850 – 1933      83     Μαυρολιθάρ         κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
2165  Χολέβας Χαράλαμπος                   1870 – 1943      73     Μαυρολιθάρι        κτηνοτρόφος             Αγ. Θεοδ.
2166  Χονδρογιάννης Δημήτριος           1894 – 1962      68     Λαμία                   ξυλέμπορος               Άγ. Δημήτρ.
2167  Χονδρογιάννης Κωνστ.                1893 – 1938      45     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
2168  Χονδρογιάννης Κωνστ. Β.            1873 – 1938      65     Λαμία                   ξυλέμπορος               Άγ. Δημήτρ.
2169  Χονδρόπουλος Γεώργ.                 1875 – 1935      60     Λαμία                   υπάλ. τελων. Σ. Σ.    Άγ. Δημήτρ.
2170  Χονδρόπουλος Νικόλαος             1868 – 1943      75     Μενδενίτσα          -                                 Παν. Δέσπ.
2171  Χονδρόπουλος Σωτήριος             1925 – 1946      21     Λαμία                   οπωροπώλης             Παν. Δέσπ.
2172  Χουλιάρας Αθανάσιος Απ.            1869 – 1944      75     Καστέλια              κηπουρός                   Ευαγγελίστ.
2173  Χουλιάρας Κων/τίνος                   1915 – 1962      47     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2174  Χουσανίτης Δημήτριος                  1909 – 1959      50     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
2175  Χουσιάδας Νικόλαος                     1854 – 1933      79     Σέλιανη                εργάτης                      Παν. Δέσπ.
2176  Χουσιανίτης Νικόλαος Φ.             1909 – 1937      28     Γαρδίκιον            ράπτης                       Παν. Δέσπ.
2177  Χρηστάκης Ηρακλής                     1888 – 1948      60     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
2178  Χρηστάκης Νικόλαος Αλεξ.          1881 – 1949      68     Λαμία                   υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
2179  Χρηστίδης Δημ.                             1839 – 1917      78     Λαμία                   κηροπλάστης             Παν. Δέσπ.
2180  Χρηστίδης Δημήτριος                    1885 – 1952      67     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
2181  Χρηστίτσας Δημήτριος Χρ.            1919 – 1940      21     Δίλοφο                 στρατιώτης                Άγ. Δημήτρ.
2182  Χρηστόπουλος Ναούμ Χρ.            1852 – 1946      94     Κορυτσά               υλοτόμος                   Ευαγγελίστ.
2183  Χρηστόπουλος(;) Χρ. Ναούμ        1896 – 1951      55     Λαμία                   υδρονομεύς               Ευαγγελίστ.
2184  Χρήστου Ιωάννης                         1941 – 1963      22     Λαμία                   στρατιώτης                Άγ. Δημήτρ.
2185  Χριστάκης Αλεξ.                           1863 – 1938      75     Λαμία                   ράπτης                       Ευαγγελίστ.
2186  Χριστακόπουλος Νικόλ.               1857 – 1927      70     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
2187  Χριστακόπουλος Χρήστος Ν.        1888 – 1913      25     Λαμία                   αγωγεύς                     Παν. Δέσπ.
2188  Χριστίδης Αθαν.                           1892 – 1961      69     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
2189  Χριστίδης Νικόλαος Ι.                   1884 – 1954      70     Λαμία                   εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
2190  Χριστίδης Τριαντάφυλλος            1878 – 1952      74     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
2191  Χριστοδούλου Αθανάσιος             1869 – 1929      60     Γαρδίκιον            ξυλουργός                 Αγ. Θεοδ.
2192  Χριστοδούλου Βασίλ. Δημ.           1907 – 1942      35     Λαμία                   κουρεύς                     Ευαγγελίστ.
2193  Χριστοδούλου Γεώργιος               1893 – 1930      37     Λαμία                   ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
2194  Χριστοδούλου Δημ.                      1822 – 1917      95     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
2195  Χριστοδούλου Ευθύμιος               1881 – 1914      33     Λαμία                   λεπτουργός               Παν. Δέσπ.
2196  Χριστοδούλου Σωτήριος               1901 – 1963      62     Λαμία                   συνταξ.  ΣΕΚ              Άγ. Δημήτρ.
2197  Χριστόπουλος Αλέξανδρ.             1860 – 1935      75     Γαρδίκιον Όμ.     Κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
2198  Χριστόπουλος Απόστ.                  1855 – 1914      59     Λαμία                   καλαντζής                  Αγ. Θεοδ.
2199  Χριστόπουλος Ευθύμιος               1927 – 1956      29     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
2200  Χριστόπουλος Κων.                      1905 – 1950      45     Πουγκάκια           γεωργός                     Παν. Δέσπ.
2201  Χριστόπουλος Χρήστος                1873 – 1959      86     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
2202  Χριστόπουλος Χρίστος                 1881 – 1963      82     Λαμία                   συν. κασσιτερωτής    Άγ. Δημήτρ.
2203  Χριστοφορίδης Γεώργ. Περ.        1877 – 1932      55     Κωνστ/πολις       ηθοποιός                    Ευαγγελίστ.
2204  Χρόνης Βασίλειος                         1908 – 1965      57     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
2205  Χρυσάφης Δημήτριος                    1859 – 1919      60     Δαρδανέλια          -                                 Παν. Δέσπ.
2206  Ψαλιδόπουλος Αλέξανδ.              1884 - 1967      83     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
2207  Ψαρράς Ζαφείριος                        1851 - 1921      70     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
2208  Ψιλογιάννης Ευθύμιος Ιωάν.        1851 - 1933      82     Άμφισσα              βυρσοδέψης               Ευαγγελίστ.
2209  Ψιλογιάννης Ιωάννης Ευθ.           1895 - 1929      34     Λαμία                   βυρσοδέψης               Ευαγγελίστ.
2210  Ψιλογιάννης Παναγιώτης Θε.      1908 - 1944      36     Άμφισσα              βυρσοδέψης               Ευαγγελίστ.
2211  Ψυχογιός Ιωάννης Σ.                   1879 - 1948      69     Φραγκίστα           εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
2212  Ψωμάς Γεώργιος                          1894 - 1954      60     Λαμία                   ανάπηρος                   Άγ. Νικόλ.[1] ή Παπαδόπουλος.
[2] ή Κρίτσας
[3] ή Σκούλος.
[4] ή Κουφειάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου