"Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν' αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένo Καρπενήσι!
Τρανά πλατάνια ξεδιψούν στις βρύσες με το κρύο νερό
Σαρακατσάνα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.

Με κρουσταλλένια σφυριχτά, σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς
κοτσύφια και βοσκόπουλα με τα λαμπρά τα μάτια,
νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια..."

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Κυλιόμενο

7/10/19

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΩΤΩΝ (κατά το πρώτο μισό του 20ού αι.) – Μέρος 4ο
 συνέχεια από το προηγούμενο
Πρόλογος (όλης της σειράς)

   Είναι πολλά χρόνια, που άρχισε αυτή η συλλογή και καταγραφή στοιχείων των ανθρώπων που έζησαν και τελεύτησαν στη Λαμία. Το υλικό αυτό προήλθε από τα Βιβλία Αποβιώσεων των Ιερών Ναών της Λαμίας. Η αρχή έγινε το 2006 από την ενορία των Αγίων Θεοδώρων και καλύπτει την περίοδο 1912-50 (με ανεπαρκή στοιχεία για την περίοδο 1912-25). Το 2007 συγκεντρώθηκε υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, που αναφέρεται στην περίοδο 1913-65 (με κενό όμως για την περίοδο 1922-29). Συνεχίστηκε το 2008 με υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Παναγίας Δέσποινας, για την περίοδο 1913-51 (τα προηγούμενα χρόνια 1900-12 δυστυχώς λείπουν). Ακολούθησε το 2009, η καταγραφή από την ενορία του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, που καλύπτει την περίοδο 1923-71. Τέλος, το 2011 συμπληρώθηκε ο κατάλογος αυτός, με στοιχεία από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, που αναφέρονται στην περίοδο 1929-65.
   Τα στοιχεία αυτά, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, πήραν τη μορφή Ευρετηρίου, με αλφαβητική σειρά, ώστε η αναζήτηση να είναι εύκολη. Είναι 2.212 ονόματα και καλύπτουν περίπου το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
   Ο αριθμός των γυναικών, που δηλώθηκε ως ασχολία τους τα “οικιακά” ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους άνδρες. Στην παρούσα φάση, δεν έγινε ανάλογη καταγραφή, αλλά είναι δυνατή - σε εύθετο χρόνο - η δημιουργία αναλόγου Ευρετηρίου για τις Λαμιώτισσες κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στο παρόν Ευρετήριο υπάρχουν λίγα ονόματα γυναικών, για τις οποίες δηλώθηκε κάποιο άλλο επάγγελμα (όχι τα “οικιακά”).
   Είναι προφανές, ότι δεν κατάγονταν όλοι από τη Λαμία. Απλά έζησαν και απεβίωσαν στη Λαμία και με αυτή την έννοια γράφονται ως Λαμιώτες. Εξάλλου, στο Ευρετήριο υπάρχει στήλη, που γράφει “καταγωγή”, αν και δεν είναι πάντα σωστή, εφόσον έτσι δηλώθηκε και γράφτηκε στο Βιβλίο Αποβιώσεων του Ναού.
  Τα στοιχεία αυτά εμπλουτίζουν το υπάρχον αρχειακό υλικό για ερευνητές, αλλά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για γνώση από συγγενείς (συμβολή στο γενεαλογικό τους δένδρο) και παλιούς ή νεότερους Λαμιώτες. Οι στήλες δίνουν στοιχεία για τα έτη γέννησης-θανάτου, την ηλικία, την καταγωγή και το επάγγελμά τους.
  Λόγω της μεγάλης έκτασης της εργασίας, θα αναρτηθεί στο www.amfictyon.blogspot.gr σε συνέχειες. Συγκεκριμένα με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε-Ζ-Η-Θ-Ι, Κ, Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο, Π. Ρ-Σ, Τ, Υ-Φ και Χ-Ψ.

                     Κωνσταντίνος Αθ. Μπαλωμένος
                                       φυσικός
 


-------------------------------------
   Η μερική ή ολική αντιγραφή (copy-paste) και η ανάρτηση ή δημοσίευση της εργασίας σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο απαγορεύεται, χωρίς  τη σχετική άδεια του συγγραφέα ή του διαχειριστή του παρόντος μέσου (www. amfictyon.blogspot.gr).
   Θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται σύμφωνα με το νόμο.
--------------------------------------Λ (975-1067)

975    Λαβίδας Γεώργιος Μ.                    1879 - 1934      55     Τρίκαλα               οργανοπαίκτης          Αγ. Θεοδ.
976    Λάγγας Βασίλειος                         1880 - 1964      84     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
977    Λαγγερόπουλος Ιω. Ν.                 1883 - 1945      62     Λαμία                   δημοτ. υπάλ.             Αγ. Θεοδ.
978    Λάγκας Χρήστος Νικ.                    1866 - 1926      60     Λαμία                   σιγαροπώλης             Ευαγγελίστ.
979    Λαγός Αθανάσιος                          1895 - 1965      70     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
980    Λαγός Γεώργιος                            1865 - 1948      83     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
981    Λαγός Γεώργιος                            1865 - 1948      83     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Άγ. Δημήτρ.
982    Λάγος Δημήτριος                          1845 - 1913      68     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
983    Λάγος Κων/νος                            1882 - 1946      64     Λαμία                   πολ. συνταξ.             Παν. Δέσπ.
984    Λαγός Νικόλαος Γρηγ.                 1850 - 1925      75     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
985    Λαγουδάκης Γεώργιος Ν.             1877 - 1925      48     Λαμία                   σιδηροδρομικός         Παν. Δέσπ.
986    Λαζαρίτης Δημήτριος                    1907 -1963       56     Λαμία                   καφεπώλης                Ευαγγελίστ.
987    Λαζάρου Ηλίας                              1877 - 1942      65     Λαμία                   οπλοποιός                 Άγ. Νικόλ.
988    Λαζάρου Λάζαρος Ευθ.                 1913 - 1955      42     Λαμία                   ασβεστάς                    Άγ. Νικόλ.
989    Λαΐνας Γεώργιος Ι.                       1916 - 1945      29     Στυλίς                  σωφέρ                        Ευαγγελίστ.
990    Λαΐνας Γεώργιος Ν.                      1899 - 1934      35     Στυλίδα                οργανοπαίκτης          Αγ. Θεοδ.
991    Λαϊνάς Ηλίας                                 1882 - 1958      76     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
992    Λαλαγιάννης Μιλτ.                       1864 - 1924      60     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
993    Λάλος Γεώργιος                            1910 - 1935      25     Δαδίον                 καπνοπώλης              Παν. Δέσπ.
994    Λάμπος Κ.                                     1884 - 1944      60     Λαμία                   ταγμ. πεζικού            Άγ. Δημήτρ.
995    Λαμπράκης Ηλίας                         1894 - 1965      71     Λαμία                   συνταξ.χωροφύλ.     Άγ. Δημήτρ.
996    Λαμπρόπουλος Γεώργιος             1844 - 1914      70     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
997    Λαμπρόπουλος Κων/νος Γε.        1917 - 1939      22     -                           καφεπώλης                Παν. Δέσπ.
998    Λαμπρόπουλος Μιχαήλ                1903 - 1932      29     Τσοπανλάται       κουρέας                     Παν. Δέσπ.
999    Λάμπρου Θεόδωρος                     1883 - 1923      40     Λαμία                   γεωπόνος                  Ευαγγελίστ.
1000  Λάμπρου Θεόδωρος                     1844 - 1932      88     Στυλίς                  ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1001  Λάμπρου Ιωάννης                         1866 - 1957      91     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1002  Λάμπρου Σωτήριος                       1875 - 1940      65     Λαμία                   κλητήρ                       Παν. Δέσπ.
1003  Λάμπρου Σωτήριος                       1867 - 1961      94     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1004  Λάμπρου Χρήστος                         1849 - 1917      68     Λαμία                   φανοποιός                 Άγ. Νικόλ.
1005  Λαναράς Γεώργιος Αθαν.             1874 - 1957      83     Λαμία                   ιερεύς                         Ευαγγελίστ.
1006  Λαναράς Δημήτρ.                          1889 - 1919      30     Λαμία                   ταχ. υπάλληλος         Παν. Δέσπ.
1007  Λαναράς Λεωνίδας Αθαν.             1884 - 1925      41     Λαμία                   γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1008  Λαναρής Απόστ.  Δ.                      1874 - 1937      63     Λαμία                   κουρεύς                     Αγ. Θεοδ.
1009  Λαπαντζής Αθαν.                         1856 - 1924      60     Λαμία                   εμβαλωματής             Παν. Δέσπ.
1010  Λαπαντζής Κωνστ.                       1876 - 1939      63     Λαμία                   υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
1011  Λάππας Σπύρος                            1898 - 1948      50     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1012  Λάππας Σωτήριος                         1866 - 1941      75     Λαμία                   ιεροψάλτης                Παν. Δέσπ.
1013  Λατός Νικόλαος                            1887 - 1954      67     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1014  Λατσός Αθανάσιος                        1882 - 1962      80     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1015  Λατσός Γεώργιος                          1853 - 1920      67     Λαμία                   κτηματομεσίτης         Άγ. Νικόλ.
1016  Λατσός Κωνσταντίνος                  1874 - 1942      68     Λαμία                   ιδωτ.  φύλ.                Άγ. Νικόλ.
1017  Λατσούδας Νικόλαος                    1862 - 1922      60     Λαμία                   συνταξιούχος             Παν. Δέσπ.
1018  Λαχανά Ελισάβετ Οδ.                   1886 - 1951      65     Λαμία                   στρατ. συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1019  Λαχανάς Κωνστ. Οδυσσ.              1870 - 1945      75     Λαμία                   αξιωματ.                    Ευαγγελίστ.
1020  Λαχανοκάρδης Νικ.                      1830 - 1916      86     Λαμία                   φαρμακοποιός           Άγ. Νικόλ.
1021  Λεβαδίτης Αθανάσιος Ι.                1867 - 1937      70     Λαμία                   αμαξηλάτης                Άγ. Δημήτρ.
1022  Λεβαδίτης Ανάργ.                         1874 - 1942      68     Λαμία                   καφεπώλης                Αγ. Θεοδ.
1023  Λεβαδίτης (Μαλαμούσης) Ιω.       1891 - 1948      57     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1024  Λεβαδίτης Σωτήριος                     1867 - 1941      74     Λαμία                   καφεπώλης                Αγ. Θεοδ.
1025  Λεβαντής Κωνσταντ.                    1838 - 1913      75     Λαμία                   μυλωνάς                    Αγ. Θεοδ.
1026  Λεμονής Παναγ.                           1867 - 1942      75     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1027  Λεονταρίδης Γεώργιος                 1916 - 1947      31     Καλλίπολις          εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1028  Λεπίδας Αθανάσιος Δημ.              1833 - 1941      108   Γαρδικάκιον        γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1029  Λεπίδας Ιωάννης                          1894 - 1944      50     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
1030  Λέτσος Γεώργιος                          1871 - 1941      70     Ιμίρμπεη              τρ. κλητήρ                 Παν. Δέσπ.
1031  Λέτσος Πέτρος Β.                          1858 - 1933      75     Κορυτσά               κτίστης                       Άγ. Δημήτρ.
1032  Λέφας Κωνσταν.  Ανδρ.               1912 - 1947      35     Αθήναι                 υπολοχαγός ΠΖ         Ευαγγελίστ.
1033  Λέων Απόστολος                          1854 - 1931      77     εκ Χαλκίδος         αρτοποιός                  Άγ. Δημήτρ.
1034  Λέων Γεράσιμος                            1875 - 1935      60     Πάτραι                 μηχ. Σίγγερ                Παν. Δέσπ.
1035  Λεώνη Ελένη Χρ.                          1902 - 1924      22     Ιμίρμπεη              υπηρέτρια                  Ευαγγελίστ.
1036  Λιακάκης Χρίστος                         1901 - 1949      50     Μικρά Ασία          ποτοποιός                  Άγ. Δημήτρ.
1037  Λιακόπουλος Βασίλ  Δ.                 1864 - 1939      75     Λαμία                   αξιωμ.                        Άγ. Νικόλ.
1038  Λιακόπουλος Βασίλειος Δημ.        1885 - 1940      65     Λαμία                   αξιωμ/κός  Ε. Α.        Ευαγγελίστ.
1039  Λιάκος Γεώργιος                           1883 - 1964      81     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1040  Λιάλιος Δημ. Τριαντάφ.                1846 - 1950      104   Χιλιαδού              γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1041  Λιάμτσας Ιωάννης Δ.                    1887 - 1932      45     Τσοσλάρ              αγροφύλαξ                Παν. Δέσπ.
1042  Λιανός Αντών.                              1885 - 1945      60     Λαμία                   συντ.  δημ/λος          Άγ. Νικόλ.
1043  Λιανός Αντών.                              1885 - 1945      60     Λαμία                   συντ.  δημ/λος          Άγ. Νικόλ.
1044  Λιανός Νικόλαος                           1857 - 1944      87     Λαμία                   απ.  συντ/χης            Άγ. Νικόλ.
1045  Λιανός Τηλέμαχος                        1880 - 1915      35     Δομοκός               σιδηρουργός              Άγ. Νικόλ.
1046  Λιαρόπουλος Π. Δ.                       1919 - 1942      23     Λαμία                   αχθοφόρος                Αγ. Θεοδ.
1047  Λιάσκας Αλέξανδρος                    1911 - 1959      48     Λαμία                   υπάλ. Ο.Σ.Λ.Α.          Άγ. Δημήτρ.
1048  Λιάσκας Δημήτριος                       1887 - 1932      45     Κομποτάδες         γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
1049  Λιάσκας Νικόλαος                         1881 - 1931      50     Κομποτάδες         -                                 Παν. Δέσπ.
1050  Λιάσκος Κωνστ.                            1873 - 1933      60     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1051  Λιβάνης Ηλίας                               1878 - 1938      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1052  Λιβάνης Παναγιώτης Γεώρ.              ; - 1924          -       απεβ. Αμερική     ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
1053  Λιγνός Μιλτιάδης                          1911 - 1958      47     Λαμία                   καραγωγέας               Ευαγγελίστ.
1054  Λιγνός Στυλιανός                         1915 - 1961      46      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1055  Λιμνεός Γεώργιος                         1830 - 1915      85     Μ. Ασία                -                                 Παν. Δέσπ.
1056  Λιναράς Κωνσταν.                        1883 - 1943      60     Πειραιάς               μηχανοδηγ. τραίν.    Άγ. Δημήτρ.
1057  Λίντζος Ιωάννης                           1874 - 1924      50     Λαμία                   ανθυπασπισ. Χωρ.     Ευαγγελίστ.
1058  Λουκάκης Εργοτέλης                    1864 - 1946      82     Ρέθυμνον             ναυτικός                    Ευαγγελίστ.
1059  Λουκάς Αθανάσιος                        1909 - 1947      38     Βρύση Καρυστ.    ανθυπομοίραρχ.        Παν. Δέσπ.
1060  Λουκόπουλος Γεώργιος               1890 - 1964      74     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1061  Λουκόπουλος Παντελής               1885 - 1958      73     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1062  Λύκας Ιωάννης                             1873 - 1929      56     Λαμία                   απόστ. αξιωμ.            Ευαγγελίστ.
1063  Λυκόπουλος  Θεόδωρος               1866 - 1933      67     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1064  Λύτρας Γεώργ.                             1856 - 1932      76     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
1065  Λύτρας Θωμάς Αγγ.                     1879 - 1942      63     Κόμμα                  νεκροθάφτης             Αγ. Θεοδ.
1066  Λωρίδας Παναγιώτης Ιωάν.          1871 - 1938      67     -                           -                                 Παν. Δέσπ.
1067  Λώτσος Σπύρος                            1879 - 1954      75     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.Μ (1068-1311)

1068  Μαγκούτης Κωνστ. Ι.                   1884 – 1949      65     Καρυά                  γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1069  Μαγουλάς Παναγιώτης                 1863 – 1918      55     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1070  Μάδης Οδυσσέας                          1881 – 1959      78                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1071  Μάζης Βασίλειος Σπ.                    1874 – 1943      69     Λαμία                   ράπτης                       Άγ. Δημήτρ.
1072  Μακραντώνης Κωνσταντ.            1886 – 1952      66     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1073  Μακρής Ανδρέας                          1902 – 1963      61     Λαμία                   αρτοποιός                  Άγ. Νικόλ.
1074  Μακρής Ιωάννης                           1836 – 1926      90     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1075  Μακρής Τόλιας                             1880 – 1964      84     Λαμία                   οινομάγειρος             Ευαγγελίστ.
1076  Μακρόπουλος Νικόλαος Αθ.        1886 – 1926      40     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1077  Μακρυγιάννης Δημήτρ. Ι.             1888 – 1933      45     Μώλος                 κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1078  Μαλαμίδας Ευστάθιος                   1890 – 1966      76     Λαμία                   ιατρός – βουλευτής    Ευαγγελίστ.
1079  Μαλάμος Βασίλειος                       1893 – 1954      61     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
1080  Μαλαξός Αντώνιος                       1847 – 1917      70     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1081  Μάμμος Αλέξανδρος                     1909 – 1960      51     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
1082  Μαμπλέκος Ανέστης                     1888 – 1967      79     Λαμία                   συντ. αξιωμ. Χωρ.     Ευαγγελίστ.
1083  Μάνδαλος Γεώργιος                     1846 – 1921      75     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1084  Μανδηλάρης Αθαν.                      1898 – 1957      59     Λαμία                   βαφείο                       Άγ. Νικόλ.
1085  Μανδηλάρης Δημήτρ. Γ.               1855 – 1935      80     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1086  Μανδηλάς Αθαν.                          1908 – 1948      40     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1087  Μανδηλάς Δημήτριος                    1874 – 1959      85     Λαμία                   μικροπωλητής           Άγ. Δημήτρ.
1088  Μάνης Δημήτριος                          1895 – 1945      50     Λαμία                   μικροπωλητής           Παν. Δέσπ.
1089  Μανιαμούνιας Ιωάννης                 1849 – 1934      85     Λαμία                   κρεοπώλης                Άγ. Νικόλ.
1090  Μανιάς Ευστάθιος                         1859 – 1924      65     Λαμία                   καπνοπώλης              Παν. Δέσπ.
1091  Μανιάς Ιωάννης                            1841 – 1916      75     πρόσφυξ              καπνοπώλης              Παν. Δέσπ.
1092  Μανιάς Κωνστ.                             1852 – 1917      65                               καπνέμπορος             Άγ. Νικόλ.
1093  Μανίκας Αθανάσιος                      1867 – 1942      75     Πειραιεύς             εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1094  Μανίκας Κωνσταντίνος                1889 – 1968      79     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1095  Μάνος Δημήτριος Αθ.                   1885 -1957       72     Λαμία                   ξυλουργός                 Ευαγγελίστ.
1096  Μαντάς Ιωάννης                           1881 – 1919      38     Λαμία                   αγροφύλαξ                Παν. Δέσπ.
1097  Μαντάς Κων/νος                          1881 – 1954      73     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1098  Μαντζανίκος Ιωάννης Ηλία          1853 – 1938      85     -                           γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1099  Μαντζουράνης Νικόλαος              1852 – 1933      81     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1100  Μαντηλάς Γεώργιος                     1866 – 1918      52     Λαμία                   κρεοπώλης                Άγ. Νικόλ.
1101  Μαντώτης Αθανάσιος                   1850 – 1930      80     Λαμία                   απόστρ. στρατιωτ.    Άγ. Νικόλ.
1102  Μανώλης Ευάγγελος                    1898 – 1968      70     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1103  Μανώλης Νικόλαος                      1878 – 1962      84     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1104  Μανωλόπουλος Κωνς. Δ.             ; - 1930             -                                  καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1105  Μαραθέας Νικόλ. Γεωργ.             1877 – 1942      65     Αθήναι                 κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1106  Μαργαριάς Κωνστ.                       1855 – 1923      68     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1107  Μαργαρίτης Αριστείδης                1888 – 1948      60     Καλοσκοπή          κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1108  Μαργαρίτης Δημήτριος Ιωάν.       1846 – 1924      78     Λαμία                   παντοπώλης              Ευαγγελίστ.
1109  Μαργιολόπουλος Ιω.                    1865 – 1935      70     Τρίπολις              κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
1110  Μαργιώτης Αριστείδης Ι.              1877 – 1935      58     Λαμία                   χαλκουργός               Άγ. Νικόλ.
1111  Μαρέτσκος Θεόδωρος Ν.             1888 – 1944      56     Παύλιανη             κεραμοποιός              Άγ. Δημήτρ.
1112  Μαρινάκης Χρ.                              1891 – 1919      28     Λαμία                   καροποιός                  Άγ. Νικόλ.
1113  Μαρινέλης Γεώργ.                        1856 – 1943      87     Χίος                      γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1114  Μαρκάκης Παύλος                        1925 – 1948      23     Σίββα                   στρατιώτης                Άγ. Δημήτρ.
1115  Μάρκος Κερκυρόπουλος              1872 – 1946      74     Λαμία                   αξιωμ. Ε.Α.                Παν. Δέσπ.
1116  Μάρκου Ευστάθιος                       1900 – 1964      64     Λαμία                   ανάπηρ. – συνταξ.     Άγ. Δημήτρ.
1117  Μάρκου Ευστάθιος                       1900 – 1964      64     Λαμία                   ανάπ. – συνταξ.         Άγ. Δημήτρ.
1118  Μάρκου Πασχάλης                        1849 – 1914      65     Λαμία                   μυλωθρός                  Άγ. Νικόλ.
1119  Μαρκούσης Ηλίας                         1901 – 1960      59     Λαμία                   υπάλληλος                 Άγ. Δημήτρ.
1120  Μαρμαγκιόλης Σεραφείμ Ηλ.       1938 – 1964      26      -                          αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
1121  Μαρούγκας Δημ.                           1872 – 1934      62     Λαμία                   κρεοπώλης                Άγ. Νικόλ.
1122  Μαρούγκας Ιωάννης                     1887 – 1958      71     Λαμία                   κρεοπώλης                Ευαγγελίστ.
1123  Μαρτινός Βασίλειος Τασιού          1870 – 1942      72     Άμφισσα              καραγωγέας               Ευαγγελίστ.
1124  Μαρτίνος Κων/τίνος                    1913 – 1967      54     Λαμία                   κουρεύς                     Ευαγγελίστ.
1125  Μαρτίνος Χαρ.                              1867 – 1942      75      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1126  Μασούρας Γεώργ. Σπυρ.              1880 – 1940      60     Ντοβίβιανα Ηπ.   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
1127  Μαστοράκος Ιωάννης                   1852 – 1927      75     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1128  Μάστορας Γκίκας                          1847 – 1918      71     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1129  Μαστρογιαννόπουλος Εμμ.          1889 – 1956      67     Λαμία                   κτίστης                       Άγ. Δημήτρ.
1130  Μάτης (;) Θεόδωρος Κ.                1895 – 1944      49     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
1131  Ματθαίος Κωνσταν. Γ.                 1854 – 1943      89     Αταλάντη             έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
1132  Ματσούκας Αθανάσιος                 1890 – 1955      65     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
1133  Μαυραγάνης Σπυρίδων                1865 – 1930      65     Δραχμάνιον         -                                 Παν. Δέσπ.
1134  Μαυρίκας Κωνσταντίνος              1880 – 1958      78     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1135  Μαυρίκας Χαράλαμπος                 1908 – 1945      37     Λαμία                   μυλεργάτης                Άγ. Νικόλ.
1136  Μαυρίκης Αθανάσιος                    1830 – 1915      85     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1137  Μαυρίκης Γεώργ.                         1876 – 1916      40     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
1138  Μαυρογιάννης Γεώργιος Θε.       1924 – 1934      10     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1139  Μαυροειδής Κωνσταντ.                1877 – 1937      60     Μεγαλόπολις       χαρτοπώλης              Ευαγγελίστ.
1140  Μαυροειδής Στέργιος                   1882 – 1965      83     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1141  Μαυροειδής Χαράλαμπος             1889 – 1965      76     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1142  Μαυροειδής Χρήστος                    1866 – 1918      52     Δαρδανέλια          εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1143  Μαυροειδής Χρήστος Σ.                1910 – 1967      57     Λαμία                   εφημεριδοπώλης       Ευαγγελίστ.
1144  Μαύρος  Δημ.                                1854 – 1934      80     Λαμία                   αγροφύλαξ                Άγ. Δημήτρ.
1145  Μαύρος Κ.  Μ.                               1909 – 1939      30     Λαμία                   γαλατάς                     Αγ. Θεοδ.
1146  Μαχαιράς Αθανάσιος                    1839 – 1914      75     Λαμία                   καταστηματάρχης      Παν. Δέσπ.
1147  Μαχαιράς Αλκιβιάδης                   1878 – 1959      81     Λαμία                   εμποροβιομήχ.          Ευαγγελίστ.
1148  Μαχαιράς Γεώργιος Αθαν.           1874 – 1946      72     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1149  Μαχαίρας Δημ.  Ε.                        1900 – 1936      36     Λαμία                   κτίστης                       Αγ. Θεοδ.
1150  Μαχαίρας Δημ. Ανδρ.                   1909 – 1931      22     Λαμία                   φανοποιός                 Αγ. Θεοδ.
1151  Μαχαιράς Δημήτριος Νικολ.         1861 – 1925      64     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
1152  Μαχαιράς Ιωάννης Ν.                   1872 – 1934      62     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1153  Μαχαιράς Νικόλαος                      1828 – 1915      87     Λαμία                   σανδαλοποιός            Παν. Δέσπ.
1154  Μεγαλιάς Παναγιώτης                  1863 – 1923      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1155  Μεγαλιός Κωνστ.                          1892 – 1930      38     Μενδενίτσα          υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
1156  Μέγας Σπύρ.                                 1865 – 1935      70     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1157  Μεζές Παύλος Β.                           1818 – 1947      29      -                          αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
1158  Μεϊμάρογλου Λεωνίδας                1862 – 1937      75     εκ Σμύρνης          ελαιοχρωματιστής     Άγ. Δημήτρ.
1159  Μελετόπουλος Παναγιώτης         1915 – 1965      50     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1160  Μελικύτης (;) Παναγιώτης           1908 – 1948      40     Ανιάδα                 εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1161  Μελίτσης Νικόλαος                       1875 – 1915      40     Λαμία                   αρτοποιός                  Άγ. Νικόλ.
1162  Μενομιάς (;) Αθαν.                       1881 – 1936      55     Λαμία                   άνεργος                     Παν. Δέσπ.
1163  Μεργιάς Ευάγγελος                      1895 – 1962      67     Λαμία                                                   Άγ. Δημήτρ.
1164  Μηλαρόπουλος Αθανάς.              1892 – 1949      57     Λαμία                   παντοπώλης              Παν. Δέσπ.
1165  Μήλιος Δημήτριος                         1876 – 1946      70     Ιμίρμπεη              ζωέμπορος                 Άγ. Δημήτρ.
1166  Μήλιος Σπυρίδων                         1897 – 1942      45     Γαρδικάκιον        καραγωγέας               Παν. Δέσπ.
1167  Μηνάς Κωνσταντίνος Σωτηρ.       1866 – 1950      84     Ανθήλη                παντοπώλης              Άγ. Δημήτρ.
1168  Μητράκος Ιωάννης                       1893 – 1969      76     Λαμία                   συνταξιούχος             Ευαγγελίστ.
1169  Μητρόπουλος Χαρ.                       1850 – 1918      68     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1170  Μητσόπουλος Δημήτριος              ; - 1923             -        Λαμία                   έμπορος                     Παν. Δέσπ.
1171  Μίγγα Τασία                                  1913 – 1944      31     Λαμία                   μοδίστρα                    Άγ. Νικόλ.
1172  Μιγγάκης  Ιωάν. Σταμ.                 1862 – 1932      70     Μ. Ασία                γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1173  Μίγγας Ανάργυρος                       1865 – 1940      75     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1174  Μίγγας Κ.                                      1924 – 1944      20     Λαμία                   μαθητής                     Άγ. Δημήτρ.
1175  Μίγγας Κων/τίνος                        1905 – 1940      35     Λαμία                   αυτοκινητιστής          Άγ. Νικόλ.
1176  Μίγκας Πέτρος Χρ.                       1865 – 1930      65     Λαμία                   κτίστης                       Άγ. Νικόλ.
1177  Μινωτής (;)Σάββας                       1843 – 1940      97     Αντά Παζάρ         εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1178  Μιχαήλ Αβραάμ Ι.                         1927 – 1941      14     Λαμία                   μαθητής                     Άγ. Δημήτρ.
1179  Μιχαήλ Αλεξάνδρα                       1914 – 1942      28     Λαμία                   τηλεφωνήτρια           Άγ. Νικόλ.
1180  Μιχαήλ Μιχαήλ                             1904 – 1960      56     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1181  Μιχαήλ Ναούμ                              1863 – 1918      55     Λαμία                   υλοτόμος                   Άγ. Νικόλ.
1182  Μιχαήλ Σπύρος                             1847 – 1937      90     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
1183  Μιχαηλίδης Παντελής                   1855 – 1940      85     Χρυσάμπελος       γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1184  Μιχαλόπουλος Ευάγγελος           1905 – 1956      51     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1185  Μιχαλόπουλος Ιωάν.  Γ.              1878 – 1940      62     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1186  Μιχαλόπουλος Κων/τίνος            1887 – 1948      61     Ρεντίνα                σιδηρουργός              Παν. Δέσπ.
1187  Μιχαλόπουλος Κωνσταντ.           ; - 1929             -        Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1188  Μιχαλόπουλος Μιχ. Γ.                 1898 – 1925      27     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1189  Μιχαλόπουλος Μιχαήλ                 1897 – 1952      55     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1190  Μιχαλόπουλος Μιχαήλ                 1879 – 1942      63     Μενδενίτσα          ορνιθέμπορος            Άγ. Δημήτρ.
1191  Μιχελής Αθανάσιος                      1884 – 1959      75     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1192  Μιχελής Ευάγγελος                      1933 – 1966      33     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1193  Μιχελής Χριστόφορος                  1906 – 1969      63     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1194  Μίχος Δημ.                                    1877 – 1942      65     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1195  Μίχος Ευάγγελος                          1890 – 1935      45     Λαμία                   φαρμακοποιός           Παν. Δέσπ.
1196  Μίχος Ιωάννης                              1880 – 1950      70     Λαμία                   ταπετσιέρης               Παν. Δέσπ.
1197  Μίχος Λεωνίδας                            1905 – 1959      54     Λαμία                   γεωργός                     Ευαγγελίσ.
1198  Μίχος Νικόλαος                            1885 – 1940      55     Λαμία                   καραγωγέας               Παν. Δέσπ.
1199  Μονάχος Ευστάθιος                      1867 – 1932      65     Λαμία                   αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.
1200  Μοσχονής Ιωάννης Δημ.              1875 – 1939      65     -                           ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
1201  Μοσχονησιώτης Νίκ.                    1877 – 1949      72     Μυτιλήνη             υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
1202  Μόσχος Κωνσταντίνος                 1872 – 1922      50     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1203  Μουκαζέλης Διονύσιος                 1831 – 1916      85     -                           -                                 Παν. Δέσπ.
1204  Μουν…ατλας Σταύρος                  1904 – 1942      38     Λαμία                   εργοδηγός                 Άγ. Δημήτρ.
1205  Μουρκανάτος Βας.                       1871 – 1934      63     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1206  Μουρκανάτος Σπυρ.                     1861 – 1916      55                                 ζωέμπορος                 Άγ. Νικόλ.
1207  Μουρόπουλος Χρήστος                1897 – 1967      70     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1208  Μούρτζος Κωνστ. Π.                    1865 – 1925      60     εξ Ηπείρου           αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.
1209  Μούρτος Βασίλειος                       1908 – 1936      28     Λαμία                   αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.
1210  Μούρτος Δημήτριος                      1929 – 1961      32                                 φρουτέμπορος           Άγ. Νικόλ.
1211  Μουσάς (;)Γεώργ.                        1956 – 1919      63     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
1212  Μουσάτος Απόστ.                         1862 – 1932      70     Λαμία                   ράπτης                       Άγ. Νικόλ.
1213  Μουσάτος Κων/νος                      1889 – 1943      54     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1214  Μουτόπουλος Αθαν. Δ.                1874 – 1948      74     Λαμία                   σιδηρ. συνταξ.           Άγ. Δημήτρ.
1215  Μπαβαβέας Παναγιώτης               1878 – 1953      75     Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
1216  Μπαϊζάνος Γεώργιος                    1888 – 1943      55     Γιαννιτσού           γραμ. Πρωτοδ.          Παν. Δέσπ.
1217  Μπαϊζάνος Ιωάν. Κ.                      1875 – 1928      53     Λαμία                   σανδαλοποιός            Ευαγγελίστ.
1218  Μπαΐζάνος Κ.                                1836 – 1916      80     Λαμία                   εμβαλωματής             Άγ. Νικόλ.
1219  Μπαϊζάνος Χρήστος                      1850 – 1915      65     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
1220  Μπαϊζιάνος Ιωάννης                     1898 – 1963      65     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1221  Μπακιρτζής Κων/τίνος                1851 – 1941      90     Ωρωπός               εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1222  Μπακογιάννης Ηλίας Δ.               1914 – 1935      21     Λαμία                   κουρέας                     Παν. Δέσπ.
1223  Μπακογιάννης Ιωάννης               1909 – 1967      58     Λαμία                   υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
1224  Μπακογιάννης Σεραφ. Ι.              1873 – 1958      85     Λαμία                   υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
1225  Μπακογιαννόπουλος Ιω.             1859 – 1924      65     Αγ. Μαρίνα          τσαρουχοποιός          Παν. Δέσπ.
1226  Μπακογιαννόπουλος Κ.               1870 – 1913      43     Λαμία                   ξενοδόχος                  Αγ. Θεοδ.
1227  Μπακογιαννόπουλος Κωνστ.       1875 – 1918      43     Λαμία                   τσαρουχοποιός          Παν. Δέσπ.
1228  Μπάκος Αναστάσιος                     1913 – 1963      50     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1229  Μπάκος Γεώργιος                         1872 – 1942      70     Ανάβρα                βυρσοδέψης               Παν. Δέσπ.
1230  Μπακούλας Ιωάννης                    1877 – 1962      85     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1231  Μπαλαγιάννης Γεώργ.                 1900 – 1944      44     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1232  Μπαλακατούνης Ιωάν.                 1885 – 1935      50                               καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1233  Μπάλας Απόστολος                      1878 – 1953      75     Λαμία                   υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
1234  Μπαλαφούτης  Παναγ.                 1910 – 1942      32     Στάγια                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1235  Μπαλαφούτης Παναγ. Π.             1910 – 1942      32     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1236  Μπαλτάς Γεώργιος                       1860 – 1923      63     Αϊβαλή                 -                                 Παν. Δέσπ.
1237  Μπαλωμένος Ιωάννης                  1865 – 1925      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1238  Μπαμπαΐνης Αθανάσιος Ι.            1851 – 1928      77     Λαμία                   κτίστης                       Ευαγγελίστ.
1239  Μπαμπαλής Ιωάννης Ευαγγ.        1880 – 1948      68     Μαυρολιθάρ         πολιτ. συνταξιούχ.    Άγ. Δημήτρ.
1240  Μπάμπαλης Νίκ.                           1860 – 1935      75     Καμπιά                 γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1241  Μπάμπης Χαράλαμπος                 1863 – 1913      50     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
1242  Μπανάς Λουκάς Κ.                        1902 – 1939      37     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλ.              Άγ. Νικόλ.
1242  Μπαξεβανάκης Αναστάσιος          1909 – 1944      35     Μαινεμένη Μ. Α   αρτεργάτης                Άγ. Δημήτρ.
1243  Μπαρκιάς Γεώργιος                      1878 – 1948      70     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
1244  Μπαρμπερέλη Ζαχαρώ                 1883 – 1963      80     Λαμία                   οικιακά – νεωκόρος   Άγ. Δημήτρ.
1245  Μπαρμπέρης Δημήτριος               1897 – 1916      19                               καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1246  Μπαρμπούτης Ηλίας                     1879 – 1949      70     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1247  Μπαρμπούτης Ιωάν.                     1879 – 1931      52     Σαρμοσακλή        ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
1248  Μπαρμπούτης Νικόλαος               1875 – 1933      58     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
1249  Μπαρούτας Κων/νος                    1903 – 1975      72                               αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
1250  Μπαρπουζάκης Πέτρος Ι.             1864 – 1929      65     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1251  Μπαρτσιώκας Γεώργιος               1886 – 1966      80     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
1252  Μπαρτσιώκας Ιωάννης Κ.             1862 – 1942      80     Λαμία                   ράπτης                       Άγ. Νικόλ.
1253  Μπαρτσόκας Στυλιανός                1832 – 1917      85     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
1254  Μπαρτσώκας Δημήτριος               1878 – 1957      79     Λαμία                   φαρμακοποιός           Άγ. Δημήτρ.
1255  Μπαρτσώκας Κων/νος                 1892 – 1962      70     Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
1256  Μπαρώνος Δημήτριος                   1926 – 1948      22     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1257  Μπασδάνης Γεώργιος Ι.               1888 – 1939      51     Λαμία                   μηχανικός αυτ.          Άγ. Δημήτρ.
1258  Μπασδιάνος Αλέξανδρος             ; - 1947                      Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1259  Μπασσιάς Διονύσιος Σ.                 1894 – 1969      75     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1260  Μπαχλαβάς Γεώργιος                   1893 – 1943      50     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1261  Μπεζάνης Ιωάννης                       1855 – 1913      58     Αθήναι                 χρωματιστής              Άγ. Νικόλ.
1262  Μπεζερμάνης Χρήστος                 1850 – 1915      65     Λαμία                   δικ. Κλητήρ                Παν. Δέσπ.
1263  Μπεκιάρης  Χριστόδουλος            1872 – 1927      55     Λαμία                   καφεπώλης                Παν. Δέσπ.
1264  Μπελής Δημήτριος Παν.               1889 – 1951      62     Καλύβια Λαμ.       Γεωργός                     Ευαγγελίστ.
1265  Μπελιανός Θεόδωρος Ανδρ.        1921 – 1948      27     Αγ. Μαρίνα Αχα. στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
1266  Μπέλλος Γεώργιος                       1879 – 1942      63     Λαμία                   ελαιοχρωματ.            Παν. Δέσπ.
1267  Μπελμέμης Απόστολος                1880 – 1953      73     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1268  Μπέσιος Ηλίας                              1884 – 1949      65     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1269  Μπιζάνης Σωτήριος                      1911 – 1960      49     Λαμία                   κασσιτερωτής            Άγ. Νικόλ.
1270  Μπιλάλης Γεώργιος Δ.                 1880 – 1950      70     Λαμία                   ξενοδοχο-εστιάτωρ   Άγ. Δημήτρ.
1271  Μπιλάλης Κων/νος                      1884 – 1965      81     Λαμία                   καροποιός                  Άγ. Δημήτρ.
1272  Μπιλίγης Κων.                              1850 – 1920      70     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
1273  Μπισχενής Νικόλ.                        1913 – 1946      33     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1274  Μπιτσόλας Αντώνιος                    1840 – 1927      87     Νεβέστια              χρυσικός                    Παν. Δέσπ.
1275  Μπλέτσας Δημ.                             1872 – 1942      70     Λαμία                   εργάτης                      Άγ. Νικόλ.
1276  Μπλούνας Αργύριος Γεωργ.        1855 – 1941      86     Λογγίτσιον           κρεοπώλης                Ευαγγελίστ.
1277  Μπόλιας Σπυρίδων                       1858 – 1913      55     Λαμία                   βυρσοδέψης               Άγ. Νικόλ.
1278  Μπολιώτης Βασίλειος Πέτρ.         1905 – 1945      40     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1279  Μπολώτας Ιωάννης Κ.                  1885 – 1948      63     Στρώμη                περιβολάρης              Άγ. Δημήτρ.
1280  Μπομπός Δημήτριος                     1849 – 1929      80     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1281  Μπομπός Ιωάννης Α.                   1859 – 1929      70     Λαμία                   κηπουρός                   Ευαγγελίστ.
1282  Μπότσης Βασίλειος                       1875 – 1947      72     Λαμία                   ράπτης                       Άγ. Δημήτρ.
1283  Μπουκάκης Νικόλαος                   1887 – 1961      74     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1284  Μπούκης Απόστολος Γ.               1863 – 1928      65     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
1285  Μπουλωτής Παναγ.                      1865 – 1943      78     Σκριπού               οργανοπαίκτης          Αγ. Θεοδ.
1286  Μπούμπουλος Λουκάς                  1855 – 1920      65     Λαμία                   καραγωγέας               Παν. Δέσπ.
1287  Μπούρας Αλκιβιάδης                    1927 – 1964      37     Λαμία                   έμπορ. Κουμπιών      Άγ. Δημήτρ.
1288  Μπούρας Εμμανουήλ Χριστ.         1871 – 1931      60     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1289  Μπουρνιά Ελπίς Γεωργ.               1917 – 1942      25     Αθήναι                 υπάλ. Αγρ. Τραπ.      Ευαγγελίστ.
1290  Μπουρούνης Ιωάνν.                     1880 – 1920      40     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
1291  Μπούσιος Μιχαήλ                         1910 – 1961      51     Λαμία                   ζαχαροπλάστης         Άγ. Νικόλ.
1292  Μπούτλας Γεώργιος                     1869 – 1971      102   Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1293  Μπούφης Γεώργ. Κ.                     1879 -1944       65     Λαμία                   σιδηρ. υπάλληλ.        Άγ. Δημήτρ.
1294  Μπράβος Παντελής Ν.                  1876 – 1943      67     Μέγαρα                συνταξ. σιδ. υπάλ.    Άγ. Δημήτρ.
1295  Μπρέκης Ιωάννης                         1879 – 1946      67     Δυο Βουνά           συνταξ. Στρατ.          Παν. Δέσπ.
1296  Μπρέκης Κωνστ.                          1876 – 1916      40     Λαμία                   οινοπώλης                 Παν. Δέσπ.
1297  Μπριάνας Χρίστος                        1900 – 1959      59     Λαμία                   στρατ. Συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1298  Μπρούμας Χαράλ. Ηλ.                  1867 – 1942      75     Παληοχώριον      απόστρ. αξιωμ.          Ευαγγελίστ.
1299  Μπρούφης Νικόλ.                        1860 – 1935      75     Σουβάλα              κτίστης                       Αγ. Θεοδ.
1300  Μπρόφας Βασίλειος                      ; - 1925             -        Λαμία                   πεταλωτής                 Ευαγγελίστ.
1301  Μπρόφας Νικόλαος                      1892 – 1952      60     Λαμία                   σαγματοποιός            Άγ. Δημήτρ.
1302  Μπρόφας Παναγιώτης                  1909 – 1956      47     Υπάτη                  κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
1303  Μυρεσιώτης Χρήστος                    1922 – 1968      46     Αμερική               αξιωμ. Ναυτ.-ναυπ    Ευαγγελίστ.
1304  Μωλιώτης Ιωάννης                       1868 – 1943      75     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1305  Μωραΐτης Αλέξανδρ.  Ευστ.         1909 – 1934      25     Γούρα                  ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1306  Μωραΐτης Βασίλειος                     1895 – 1967      72     Λαμία                   εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
1307  Μωραΐτης Διαμαντής                    1871 – 1926      55     Λαμία                   καπνεργάτης             Παν. Δέσπ.
1308  Μωραΐτης Ευστάθιος Δημ.            ; - 1932                       -                           -                                Άγ. Δημήτρ.
1309  Μωράτης Ευάγγελος Σπυρ.          1918 – 1943      25     Λάρισσα               κουρεύς                     Ευαγγελίστ.
1310  Μωρίκης Νικ.                                1875 – 1965      90     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1311  Μωυσίδης Μηνάς                          1911 – 1943      32     Πειραιάς               θερμαστής μηχαν.     Άγ. Δημήτρ.

Ν (1312-1368)

1312  Νάνος Σπυρίδων                          1901 - 1946      45     Σπερχειάς            αρτεργάτης                Παν. Δέσπ.
1313  Ναούμ Βασίλειος                           1887 - 1932      45     Κορυτσά               κτίστης                       Παν. Δέσπ.
1314  Ναούμ Ευάγγελος                         1914 - 1957      43     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1315  Ναούμ Στέργιος                            1889 - 1962      73     Λαμία                   υπάλ. δημαρχίας       Άγ. Δημήτρ.
1316  Νέλλας Γεώργ.                             1886 - 1951      65     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1317  Νέλλας Κωνστ.                             1879 - 1939      60     Παύλιανη             τυροκόμος                 Παν. Δέσπ.
1318  Νεοφύτης Χρήστος                       1849 - 1919      70     Λαμία                   περιβολάρης              Παν. Δέσπ.
1319  Νεοφώτιστος Θεόδωρ. Ι.             1859 - 1945      86     Λαμία                   μανάβης                     Αγ. Θεοδ.
1320  Νεοφώτιστος Χρήστος                  1850 - 1920      70     Λαμία                   κηπουρός                   Παν. Δέσπ.
1321  Νεοφώτιστος Χρίστος                   1886 - 1957      71     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
1322  Νιάφα Ευαγγελία                          1882 - 1919      37      -                           -                                Αγ. Θεοδ.
1323  Νίκας Ιωάννης                              1888 - 1959      71     Λαμία                   συνταξ. ΙΚΑ                Ευαγγελίστ.
1324  Νικολαΐδης Δημ.                           1859 - 1914      55     Λαμία                   εφαπλωματοποιός     Παν. Δέσπ.
1325  Νικολαΐδης Νικόλ.                        1859 - 1927      68     Λαμία                   ιερεύς                         Παν. Δέσπ.
1326  Νικολαΐδης Νικόλαος                   1868 - 1928      60     Λαμία                   εργοδηγός                 Ευαγγελίστ.
1327  Νικολακόπουλος Μιχαήλ             1922 - 1946      24     Καρχάτης Πατρ.   χωροφύλαξ                Παν. Δέσπ.
1328  Νικολάου Βασίλειος                      1860 - 1940      80     -                           ανθρακεύς                 Άγ. Νικόλ.
1329  Νικολάου Ευάγγελος Ι.                ; - 1941                      Γιαννιτσού           λοχαγός                     Άγ. Δημήτρ.
1330  Νικολάου Ευστάθιος                     1876 - 1933      57     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1331  Νικολάου Νικόλαος Χρ.                1908 - 1940      32     Λαμία                   εργολάβος Δ.Ε.          Άγ. Δημήτρ.
1332  Νικολάου Πασχάλης                     1852 - 1932      80     Κορυτσά               εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1333  Νικολοδήμος Δημήτριος               1881 - 1957      76     Λαμία                   υποστράτηγος ε.α.    Ευαγγελίστ.
1334  Νικολόπουλος Γεώργ.  Κ.            1871 - 1943      72      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1335  Νικολόπουλος Δ.                          1901 - 1961      60     Λαμία                   καραγωγέας               Άγ. Δημήτρ.
1336  Νικολόπουλος Σπ.  Γ.                  1904 - 1942      38      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
1337  Νικόπουλος Δημ. Χρ.                   1888 - 1943      55     Βούτυρο Ευρυτ.   επαίτης                      Αγ. Θεοδ.
1338  Νικόπουλος Ιωάννης Χρ.             1890 - 1957      67     Λαμία                   στρατ. συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1339  Νινίκος Δήμος                               1827 - 1917      90     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
1340  Νιώρας Βασίλειος Κ.                     1913 - 1952      39     Λαμία                   σωφέρ                        Άγ. Δημήτρ.
1341  Νούσας Γεώργιος Κ.                     1900 - 1928      28     Λαμία                   υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
1342  Νούσιας Κωνσταντίνος                 1859 - 1914      55     Λαμία                   ελληνοράπτης           Παν. Δέσπ.
1343  Νουτσόπουλος Δημήτρ.               1838 - 1913      75      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
1344  Νουτσόπουλος Ι.                          1841 - 1916      75     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1345  Νούτσος Κωνσταντίν. Δ.              1860 - 1935      75     Ήπειρος               ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1346  Νταής Ιωάννης                             1857 - 1961      104   Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
1347  Νταής Κώστας Ιω.                         1911 - 1922      10      -                           -                                Αγ. Θεοδ.
1348  Νταής Σπύρος Ιω.                         1921 - 1923      2        -                           -                                Αγ. Θεοδ.
1349  Ντάλλας  Χρήστος  Γεωρ.             1879 - 1942      63     Λαμία                   εστιάτωρ                    Ευαγγελίστ.
1350  Νταμάτης Γεώργιος                      1864 - 1914      50     Λαμία                   χαλβαντζής                Παν. Δέσπ.
1351  Νταράκης Χρήστος Ι.                    1893 - 1918      25     Θράκη                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
1352  Ντάσιος  Ευστάθιος Κ.                  1879 - 1949      70     Δρέμιτσα Δωρ.     γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
1353  Ντέκος Αθαν.                               1904 - 1944      40     Λαμία                   βουλκανιζατέρ           Άγ. Δημήτρ.
1354  Ντέκος  Γεώργιος                         1863 - 1925      62     Λαμία                   ανθρακεύς                 Παν. Δέσπ.
1355  Ντέκος  Γρηγόριος                       1859 - 1924      65     Λαμία                   ανθρακεύς                 Παν. Δέσπ.
1356  Ντέκος  Παναγιώτης                     1899 - 1961      60     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
1357  Ντέκος Σπυρίδων Γρηγ.               1902 - 1937      35     Λαμία                   ξυλουρ./έμπορ.        Παν. Δέσπ.
1358  Ντζίβας Ευθύμιος                         1868 - 1913      45     Λαμία                   μυλωθρός                  Άγ. Νικόλ.
1359  Ντζουραμάνης Θεόδ. Γρηγ.         1881 - 1936      55     Δομοκός               ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
1360  Ντότσικας Χρήστος                       1912 - 1947      35     Δομοκός               υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
1361  Ντούβας Σταύρος                         1908 - 1970      62     Λαμία                   δημ. υπάλληλος        Ευαγγελίστ.
1362  Ντούζγος Αθανάσιος                    1894 - 1965      71     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1363  Ντουσιμεντζής Δημήτρ.                1854 - 1934      80     Αιβαλί Μ.Α.         γεωργός                     Παν. Δέσπ.
1364  Ντούτσας Γεώργιος  Ι.                  1838 - 1936      98     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1365  Ντούτσας Ιωάννης                        1876 - 1936      60     Γαρδίκιον Ομ.      πολεμ. συνταξ.          Ευαγγελίστ.
1366  Ντούτσιας Ανδρέας                      1900 - 1953      53     Λαμία                   χημικός                      Ευαγγελίστ.
1367  Ντρούζος  Κωνσταντίνος             1903 - 1959      56     Λαμία                   οπωροπώλης             Ευαγγελίστ.
1368  Ντρούκας Παναγιώτης                 1943 - 1960      17     Λαμία                   -                                 Άγ. Δημήτρ.

Ξ – Ο (1369-1386)

1369  Ξάνθης Γεώργιος                         1876 – 1951      75     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1370  Ξενίτης Ανάργυρος                      1900 – 1945      45      -                          υποδηματοποιός        Άγ. Νικόλ.
1371  Ξεπλάτη Αγγελική                       1892 – 1917      25     Λαμία                   μοδίστρα                    Άγ. Νικόλ.
1372  Ξηρογιάννης Γεώργιος                1881 – 1936      55     Άνω Βόλος           -                                 Παν. Δέσπ.
1373  Ξηρομερίτης Δημήτριος                1878 – 1938      60     Ιμίρμπεη              -                                 Παν. Δέσπ.
1374  Ξηρός Κων.                                  1882 – 1945      63     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
1375  Ξηροτύρης Αθανάσιος                  1915 – 1936      21     Καστανιά              δικηγόρος                  Παν. Δέσπ.
1376  Ξηροτύρης Επαμεινώνδ.              1874 – 1957      83     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
1377  Ξηροτύρης Κων/τίνος Ι.              1930 – 1943      13     Καστανιά Υπ.      μαθητής                      Άγ. Δημήτρ.
1378  Οικονομόπουλος Κων. Πρ.          1884 - 1943      59     Σύρος                   τ/χης ε. α.                 Ευαγγελίστ.
1379  Οικονόμου Αθανάσιος                  1880 - 1937      57     Λαμία                   σιδηρ. υπάλλ.            Άγ. Νικόλ.
1380  Οικονόμου Βασ.                            1887 - 1955      68     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
1381  Οικονόμου Γεώργιος                    1901 - 1963      62     Λαμία                   συντ. αξ. Χωροφ.      Άγ. Δημήτρ.
1382  Οικονόμου Δημήτριος                   1853 - 1923      70     Λαμία                   ομπρελοποιός            Ευαγγελίστ.
1383  Οικονόμου Ιωάννης Αθ.               1913 - 1943      30     Λαμία                   δημ.  υπάλ.                Άγ. Νικόλ.
1384  Ολυμπίου Περικλής                      1891 - 1951      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
1385  Ορφανόπουλος Πάνος                 1885 - 1925      40     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
1386  Ορφανός Ηλίας                             1883 - 1948      65     Λαμία                   συνταξιούχ.               Παν. Δέσπ.

Η συνέχεια στο επόμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου