"Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν' αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένo Καρπενήσι!
Τρανά πλατάνια ξεδιψούν στις βρύσες με το κρύο νερό
Σαρακατσάνα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.

Με κρουσταλλένια σφυριχτά, σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς
κοτσύφια και βοσκόπουλα με τα λαμπρά τα μάτια,
νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια..."

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Κυλιόμενο

27/3/16

Από την περιοχή Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1897-1921) Μέρος Β'

(όσοι δήλωσαν ως πατρίδα τους το Λιδωρίκι)

συνέχεια από το Α' μέροςα/α                   Ονοματεπώνυμο       χρ. άφιξης    ηλικία        έγγαμος       Πλοίο ταξιδιού      Λιμάνι αναχώρησης
251     Παπαγρίβας Αθαν.          22-4-1920      52       ναι        Megali Hellas                Πειραιεύς
252     Παπαδάκης Δημ. 1          28-9-1906      18       όχι        Sofia Hohenberg           Πάτρα
253     Παπαδάκης Δημ. 2          28-3-1910      19       όχι        Athinai                        Πάτρα
254     Παπαδάκης Ιωάν.            28-3-1910      19       όχι        Athinai                        Πάτρα
255     Παπαδάκης Κωνστ.         28-3-1910      38       ναι        Athinai                        Πάτρα
256     Παπαδημητρίου Βασ.       14-4-1910      19       όχι        Alice                           Πάτρα
257     Παπαδόπουλος Ιωάν.       22-4-1920      29       όχι        Megali Hellas                Πειραιεύς
258     Παπαδόπουλος Κων. 1     28-3-1910      18       όχι        Athinai                        Πάτρα
259     Παπαδόπουλος Κων. 2     22-4-1920      29       ναι        Megali Hellas                Πειραιεύς
260     Παπαδόπουλος Σπύρ.      28-3-1910      40       ναι        Athinai                        Πάτρα
261     Παπαθανασίου Αθαν.       14-9-1907      17       όχι        Napolitan Prince           Πάτρα
262     Παπαναστασόπουλος Ευθ.30-4-1907      20       όχι        America (1881)             Μασσαλία
263     Παπανδρέου Σπύρος       28-8-1909      17       όχι        Patris                          Πάτρα
264     Παπανικολάου Επαμ.       25-8-1909      17       όχι        Themistocles               Πάτρα
265     Παπανικολάου Ευάγ.       25-8-1909      19       όχι        Themistocles               Πάτρα
266     Παπανικολάου Ευθ.         24-9-1916      18       όχι        Vasilefs Constantinos     Πειραιεύς
267     Παπανικολάου Ηλίας       23-11-1909     19       όχι        Athinai                        Πάτρα
268     Παχός Δημήτριος            21-4-1909      17       όχι        Patris                          Πειραιεύς
269     Πετρόπουλος Ιωάν.         24-9-1916      15       όχι        Vasilefs Constantinos     Πειραιεύς
270     Πέτρος Κωνστ.               28-9-1906      20       όχι        Sofia Hohenberg           Πάτρα
271     Πέτρος Χαράλ.               10-5-1915      37       ναι        Athinai                        Πάτρα
272     Πέτρου Γεώργιος            22-4-1920      37       ναι        Megali Hellas                Πειραιεύς
273     Πέτρου Δημήτριος           4-4-1911        30       όχι        Themistocles               Πάτρα
274     Πέτρου Δημήτριος           12-4-1914      33       όχι        Kaiser Franz Josef I       Πάτρα
275     Πέτρου Νικόλαος 1         28-9-1906      36       ναι        Sofia Hohenberg           Πάτρα
276     Πέτρου Νικόλαος 2         20-1-1921      50       ναι        Megali Hellas                Πειραιεύς
277     Πέτρος Πέτρος Γ.            30-4-1907      35       όχι        America (1881)             Μασσαλία
278     Πέτρου Χαράλ. Δ.           17-4-1907      17       όχι        Gerty                          Τεργέστη
279     Πέτρου Χρήστος             20-1-1921      14       όχι        Megali Hellas                Πειραιεύς
280     Πλάκας Γεώργιος            21-5-1906      24       όχι        Neustria                      Πειραιεύς
281     Πλάκας Νικόλαος            30-8-1906      26       όχι        Italia                           Νάπολη
282     Πούλιας Κωνστ.              30-5-1906      18       όχι        Lazio                          Νάπολη
283     Πο[υ]ρνάρος Γεώρ.         28-3-1910      18       όχι        Athinai                        Πάτρα
284     Πουρνιάς Βασίλειος Π.     1-5-1907        38       ναι        Noordam                     Βουλώνη
285     Πουρνιάς Γεώργ. Α.        1-5-1907        29       ναι        Noordam                     Βουλώνη
286     Ράπτης Αθανάσιος           25-11-1920     40       ναι        Megali Hellas                Πειραιεύς
287     Ρήγας Απόστολος           3-6-1907        17       όχι        Sicilian Prince              Πάτρα
288     Ρήγας Παναγ.                3-6-1907        19       όχι        Sicilian Prince              Πάτρα
289     Ρουμπάνης Κωνστ.          21-4-1909      35       ναι        Patris                          Πάτρα
290     Σαΐτης Θεόδωρος            15-11-1907     27       ναι        Moraitis                       Πειραιεύς
291     Σαΐτης Χαράλαμπος         15-4-1907      27       ναι        Hudson                       Χάβρη
292     Σακαρέλος Νικόλ.           15-4-1907      38       ναι        Hudson                       Χάβρη
293     Σακόπουλος Αθαν.          21-11-1906     20       όχι        La Gascogne                Χάβρη
294     Σάκος Ιωάννης               14-4-1910      25       ναι        Alice                           Πάτρα
295     Σάκος Κώστας                14-4-1910      28       ναι        Alice                           Πάτρα
296     Σιδέρης Γεώργιος 1         17-6-1906      23       όχι        New York                    Χερβούργο
297     Σιδέρης Γεώργιος 2         6-8-1916        -         ναι        Vasilefs Constantinos     Πειραιεύς
298     Σιλέος Βασίλειος             9-4-1906        19       όχι        La Gascogne                Χάβρη
299     Σκόντας Παναγιώτ.         28-9-1906      20       όχι        Sofia Hohenberg           Πάτρα
300     Σκούρας Δημήτριος         15-4-1907      17       όχι        Hudson                       Χάβρη
301     Σκούρας Παναγ.             15-4-1907      40       ναι        Hudson                       Χάβρη
302     Σπαής Ευθύμιος              21-4-1909      20       όχι        Patris                          Πάτρα
303     Σπαής Νικόλαος             2-4-1914        29       όχι        Laconia (1912)              Πάτρα
304     Σπυρόπουλος Γεώρ.        8-6-1906        30       ναι        Hudson                       Χάβρη
305     Σπυρόπουλος Ευθ.          19-4-1907      25       όχι        Gallia                          Πειραιεύς
306     Σταθόπουλος Χαράλ.       2-5-1913        18       όχι        Principe di Piemonte    Νάπολη
307     Στεργιόπουλος Δημ.        16-3-1904      20       ναι        Hohenzollern               Νάπολη
308     Στέφος Χρήστος             1-5-1910        21       όχι        Themistocles               Πειραιεύς
309     Στούμπος Δημήτριος       9-4-1906        19       όχι        La Gascogne                Χάβρη
310     Συνοδινός Αθαν.             14-9-1907      24       όχι        Napolitan Prince           Πάτρα
311     Σφέτσας Βασίλειος          16-3-1914      16       όχι        Martha Washington        Πάτρα
312     Σφέτσος Αλέξιος             17-4-1907      28       όχι        Gerty                          Τεργέστη
313     Σφέτσος Ιωάννης            12-4-1911      14       όχι        Eugenia                       Πάτρα
314     Σφέτσος Κωνστ. 1           28-3-1910      30       ναι        Athinai                        Πάτρα
315     Σφέτσος Κωνστ. 2           12-4-1911      40       ναι        Eugenia                       Πάτρα
316     Ταμπάκης Αλέξιος           16-3-1914      18       όχι        Martha Washington        Πάτρα
317     Ταμπάκης Χαράλ.           4-4-1911        17       όχι        Themistocles               Πάτρα
318     Τατάκης Κώστας             4-4-1911        19       όχι        Themistocles               Πάτρα
319     Τράντας Κωνστ.              16-3-1914      35       ναι        Martha Washington        Πάτρα
320     Τριανταφύλλου Δημ.       15-4-1907      40       ναι        Hudson                       Χάβρη
321     Τριανταφύλλου Κων.       3-6-1907        27       ναι        Sicilian Prince              Πάτρα
322     Τριανταφύλλου Λουκ.      14-3-1912      23       όχι        Alice                           Πάτρα
323     Τρίγκας Δημήτριος          16-3-1914      34       ναι        Martha Washington        Πάτρα
324     Τσάγαλος Γεώργιος        14-4-1910      22       όχι        Alice                           Πάτρα
325     Τσαμπάς Ιωάννης            30-5-1906      19       όχι        Lazio                          Νάπολη
326     Τσάντας Κωνστ.              4-4-1911        32       ναι        Themistocles               Πάτρα
327     Τσίγκας Αθανάσιος         24-10-1909     29       όχι        Themistocles               Πάτρα
328     Τσίγκας Νικόλαος 1        1-5-1910        18       όχι        Themistocles               Πάτρα
329     Τσίγκας Νικόλαος 2        22-4-1920      29       όχι        Megali Hellas                Πειραιεύς
330     Τσίγκας Παναγιώτης       31-12-1906     19       όχι        Giulia                          Πάτρα
331     Τσιμέκας Δημήτριος        3-6-1907        21       όχι        Sicilian Prince              Πάτρα
332     Τσιμέκας Δήμος              3-6-1907        35       ναι        Sicilian Prince              Πάτρα
333     Τσιμέκας Κωνστ.             3-6-1907        19       όχι        Sicilian Prince              Πάτρα
334     Τσιμέκας Χαράλ.             3-6-1907        11       όχι        Sicilian Prince              Πάτρα
335     Τσιώνος Σπύρος             30-5-1906      43       ναι        Lazio                          Νάπολη
336     Τσοβελέκας Δήμος          14-4-1910      20       όχι        Alice                           Πάτρα
337     Τσόλκας Ιωάννης            3-6-1907        22       όχι        Sicilian Prince              Πειραιεύς
338     Τσούμας Νικόλαος          28-3-1910      24       ναι        Martha Washington        Πάτρα
339     Τσώτας Χαράλαμπος       3-6-1907        17       όχι        Sicilian Prince              Πάτρα
340     Υφαντής Αθανάσιος         12-4-1911      25       όχι        Eugenia                       Πάτρα
341     Υφαντής Αντώνης           15-4-1907      29       ναι        Hudson                       Χάβρη
342     Υφαντής Γεώργιος          24-7-1907      25       ναι        Moraitis                       Πειραιεύς
343     Φερτάκης Κωνστ. Β.        15-6-1905      20       όχι        Hudson                       Χάβρη
344     Φλώρος Αθανάσιος         30-5-1906      21       όχι        Lazio                          Νάπολη
345     Φωτόπουλος Αθαν. 1       24-9-1907      21       όχι        Moraitis                       Πάτρα
346     Φωτόπουλος Αθαν. 2       24-10-1909     23       όχι        Themistocles               Πάτρα
347     Φωτόπουλος Δημ. 1        24-10-1909     30       ναι        Themistocles               Πάτρα
348     Φωτόπουλος Δημ. 2        28-3-1910      21       όχι        Athinai                        Πάτρα
349     Φωτόπουλος Δημ.           16-3-1914      36       ναι        Martha Washington        Πάτρα
350     Χάρος Ιωάννης               28-8-1909      17       όχι        Patris                          Πάτρα
351     Χολέβας Δημήτριος         2-4-1914        16       όχι        Laconia (1912)              Πάτρα
352     Χολέβας Κωνστ.              9-4-1912        24       όχι        Saxonia                       Τεργέστη
353     Χολέβας Χρήστος            2-4-1914        26       όχι        Laconia (1912)              Πάτρα
354     Χριστόδουλος Επαμ.        17-6-1906      27       όχι        New York                    Χερβούργο
355     Χριστόπουλος Ιωάν. 1      28-3-1910      20       όχι        Athinai                        Πάτρα
356     Χριστόπουλος Ιωάν. 2      10-5-1915      25       όχι        Athinai                        Πάτρα5. Χρονικό μετανάστευσης


Α. Οι πρωτοπόροι μέχρι το έτος 1905

   Ο παλαιότερος μετανάστης στην Αμερική από την περιοχή αυτή ήταν ο Χρήστος Κρικέλας, που πήγε το 1897 και παρέμεινε[1] μέχρι το 1899. Με την είσοδο του 20ού αιώνα, καταγράφεται ο Πέτρος Κωνσταντίνου, που πήγε και εργάστηκε τη διετία 1901-1903.

   Ακολούθησε ο Δημήτριος Στεργιόπουλος. Στα τέλη Φεβρουαρίου 1904 έφυγε μεμονωμένα από την Ελλάδα και πέρασε με πλοίο στην Ιταλία. Από το λιμάνι της Νάπολης ταξίδεψε με το πλοίο “Hohenzollern” και στις 16 Μαρτίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 20 ετών και αναλφάβητος. Ως επάγγελμα δήλωσε μάγειρος (cook). Με 40 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Κώστας Τουμλαρίδης.
   Τον επόμενο χρόνο (1905) έγιναν δύο μεμονωμένες αναχωρήσεις. Συγκεκριμένα :
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Β. Φερτάκη. Το ταξίδι έγινε τμηματικά από την Ελλάδα στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις 3 Ιουνίου 1905, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Hudson” και στις 15 Ιουνίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 20 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 30 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο θείος του Γεώργιος Κάρολ (Georges Karol).
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Κοντονιά. Από την Ελλάδα πήγε πρώτα στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης στις 16 Σεπτεμβρίου αναχώρησε με το πλοίο “La Gascogne” και στις 25 Σεπτεμβρίου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν 28 ετών. Πήγαινε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη (με 17 $ μαζί του), κοντά στο φίλο του Κωνστ. Τσιμέκα.Β. Η πρώτη μεταναστευτική έκρηξη του 1906

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν 15 ταξίδια (11 ομαδικά και 4 από μεμονωμένους). Συνολικά έφυγαν 60 άτομα της περιοχής του Λιδωρικίου. Πιο αναλυτικά έχουμε :
   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από 2 άτομα, τους Κων/νο και Σπυρ. Καραΐσκο. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 4 Μαρτίου, έφυγαν με το πλοίο “Neustria” και στις 25 Μαρτίου έφτασαν στην Αμερική. Τα υπάρχοντα στοιχεία μας πληροφορούν επίσης ότι :
·         Ο Κωνσταντίνος Καραΐσκος ήταν 20 ετών. Με 18 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη. Ως γνωστό του στην Αμερική ανέφερε τον Δ. Ν. Μπατάση, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος!
·         Ο Σπυρίδων Καραΐσκος ήταν 19 ετών. Κι αυτός (με 8 $ μαζί του) πήγαινε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη. Ως γνωστό του στην Αμερική ανέφερε τον Δ. Ν. Μπατάση, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος!
   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση του 1906 αριθμούσε 14 άτομα και περιλάμβανε τους : Παν. Βλαχόπουλο, Παν. Γιαννακόπουλο, Δημ. Γιαννομήτρου, Γεώρ. Γραββάνη, Λάμπ. Γραββάνη, Απ. Δογερόπουλο, Χαρ. Καραχάλιο, Νικ. Μιχαήλ, Φώτ. Μιχαήλ, Κων. Παγώνη, Μιλτ. Παγώνη, Χαρ. Παγώνη, Βασ. Σιλέο και Δημ. Στούμπο. Η ομάδα ταξίδεψε από την Ελλάδα στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις 31 Μαρτίου, επιβιβάστηκε στο πλοίο “La Gascogne” και στις 9 Απριλίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Για τους μετανάστες αυτούς γνωρίζουμε ότι :
·         Ο Παναγιώτης Βλαχόπουλος ήταν 19 ετών. Πήγαινε για δουλειά εργάτη (με 14 $ μαζί του) στο Σικάγο, κοντά στο φίλο του Αθ. Κακαβά.
·         Ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος ήταν 19 ετών. Με 22 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Μπούσουλας.
·         Ο Δημήτριος Γιαννομήτρου ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Προορισμός του (με 23 $ μαζί του) ήταν το Σικάγο, κοντά στο φίλο του Αθ. Κακαβά.
·         Ο Γεώργιος Γραββάνης ήταν 24 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 26 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Κακαβάς.
·         Ο Λάμπρος Γραββάνης ήταν 21 ετών. Κι αυτός πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Σικάγο (με 25 $ μαζί του) όπου ήταν ο φίλος του Αθ. Κακαβάς.
·         Ο Απόστολος Δογερόπουλος ήταν 20 ετών και αναλφάβητος. Τελικός προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 18 $ μαζί του) ήταν το Σικάγο, στο φίλο Γεώργιο Κακαβά.
·         Ο Χαράλαμπος Καραχάλιος ήταν 38 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 23 $ στην τσέπη) στο Σικάγο, κοντά στο φίλο του Μπούσουλα.
·         Ο Νικόλαος Μιχαήλ ήταν μόλις 11 ετών. Δήλωσε σπουδαστής (student) και με τον αδερφό του πήγαινε στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος Ε. Καραβέλης.
·         Ο Φώτιος Μιχαήλ ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε κτηματίας-αγρότης. Με 50 $ μαζί του και για τον αδερφό του Νικόλαο, πήγαινε στο Σικάγο, κοντά στο φίλο του Ε. Καραβέλη.
·         Ο Κωνσταντίνος Παγώνης ήταν 35 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Ήταν κτηματίας (farmer) και μαζί με το γιο του (είχαν 46 $ μαζί τους) πήγαινε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος Αθαν. Κακαβάς.
·         Ο Μιλτιάδης Παγώνης ήταν 25 ετών. Αναζητούσε (με 30 $ στην τσέπη) δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Ε. Καραβέλης.
·         Ο Χαράλαμπος Παγώνης ήταν 11 ετών. Γράφτηκε ως σπουδαστής (student). Μαζί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο, πήγαινε στο Σικάγο, με γνωστό τους εκεί το φίλο Αθ. Κακαβά.
·         Ο Βασίλειος Σιλέος ήταν 19 ετών. Πήγαινε για δουλειά εργάτη (με 18 $ μαζί του) στο Σικάγο, κοντά στο φίλο Ν. Πρίντεζη.
·         Ο Δημήτριος Στούμπος ήταν 19 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 50 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Γ. Κακαβάς.
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1906 έγινε από το Θεόδωρο Ντούμα. Το ταξίδι του έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα ταξίδεψε στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις 5 Μαΐου, έφυγε με το πλοίο “La Bretagne” και στις 14 Μαΐου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 22 ετών. Με μόλις 8 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στην πόλη Γκρήνφιλντ (Greenfield) της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο ξάδερφός του Ιωάννης Υφαντής.
   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από 2 άτομα, τους : Αλκ. Βέλλια (ή Βέλλιο) και Αθαν. Καραμπέτσο. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 24 Απριλίου αναχώρησαν με το πλοίο “Giulia” και στις 15 Μαΐου έφτασαν στην Αμερική. Γνωρίζουμε επιπλέον ότι :
·         Ο Αλκιβιάδης Βέλλιας[2] ήταν 22 ετών. Με 15 $ μαζί του δήλωσε ως προορισμό το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν για δουλειά εργάτη, κοντά στον ξάδερφό του Θεοχάρη Βέλλια.
·         Ο Αθανάσιος Καραμπέτσος ήταν 32 ετών και παντρεμένος. Ήταν εργάτης και με 30 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου είχε τον ξάδερφό του Ιωάννη Κόντο.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1906 έγινε από το Γεώργιο Πλάκα. Την 1η Μαΐου, από το λιμάνι του Πειραιά, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Neustria” και στις 21 Μαΐου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 24 ετών και αναλφάβητος. Με 12 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Αθανάσιο Πλάκα.

Μιλγουώκι (όπως φαίνεται από τη λίμνη Μίτσιγκαν)
   Η τέταρτη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από 10μελή ομάδα, που την αποτέλεσαν οι : Γεώρ. Δημητρακόπουλος, Ιωάν. Κάρμος, Αθ. Κουλούλας, Αθ. Κουτόσης, Δημ. Μπαλωμένος, Γεώρ. Παναϊόσκου, Κων. Πούλιας Ιωάν. Τσαμπάς, Σπ. Τσιώνος και Αθ. Φλώρος. Το ταξίδι έγινε σε δύο τμήματα. Από την Ελλάδα πήγαν με πλοίο στην Ιταλία. Από το ιταλικό λιμάνι της Νάπολης, στις 11 Μαΐου, έφυγαν με το πλοίο “Lazio” και στις 30 Μαΐου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Τα υπάρχοντα στοιχεία του αρχείου μας πληροφορούν ότι :
·         Ο Γεώργιος Δημητρακόπουλος ήταν 22 ετών. Ως εργάτης, με 20 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου είχε τον ξάδερφό του Κ. Μάρδακλο.
·         Ο Ιωάννης Κάρμος ήταν 32 ετών και παντρεμένος. Τελικός προορισμός του (με 20 $ μαζί του) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, για δουλειά εργάτη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Χαράλαμπος Ψημάρας[3].
·         Ο Αθανάσιος Κουλούλας ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε εργάτης και με 20 $, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Αδαμόπουλο.
·         Ο Αθανάσιος Κουτόσης ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 21 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Θ. Παπανδρέου.
·         Ο Δημήτριος Μπαλωμένος ήταν 24 ετών. Με 16 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά σ’ έναν ξάδερφό του.
·         Ο Γεώργιος Παναϊόσκου (Panaiaoscou) ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Τελικός προορισμός του (με 20 $ στην τσέπη) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κ. Καραμίντζος.
·         Ο Κωνσταντίνος Πούλιας ήταν 18 ετών. Με 15 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Α. Παπακωνσταντίνου.
·         Ο Ιωάννης Τσαμπάς ήταν 19 ετών. Πήγαινε για δουλειά εργάτη (με 16 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Χρήστο Καραμίντζο.
·         Ο Σπύρος Τσιώνος ήταν 43 ετών και παντρεμένος. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 15 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Α. Παπακωνσταντίνου.
·         Ο Αθανάσιος Φλώρος ήταν 21 ετών. Τελικός προορισμός του (με 16 $ στην τσέπη) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου είχε ένα φίλο του.
   Η πέμπτη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από τρία άτομα, τους : Αθαν. Γριβάκη, Χρ. Γριβάκη και Ματ. Μπερετάμη. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 21 Μαΐου έφυγαν με το πλοίο “Francesca” και στις 7 Ιουνίου έφτασαν στην Αμερική. Τα στοιχεία μας γνωρίζουν ακόμη ότι :
·         Ο Αθανάσιος Γριβάκης ήταν 23 ετών. Ως επάγγελμα δήλωσε μάγειρας (cooker). Με 25 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου είχε τον αδερφό του Κωνσταντίνο Γριβάκη.
·         Ο Χρήστος Γριβάκης ήταν 18 ετών. Ως επάγγελμα δήλωσε υποδηματοποιός (shoemaker). Κι αυτός (με 25 $ στην τσέπη) πήγαινε στη Νέα Υόρκη για δουλειά, κοντά στον αδερφό του Κωνσταντίνο Γριβάκη.
·         Ο Ματθαίος Μπερετάμης ήταν 19 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 19 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο αδερφός του Ιωάννης Μπερετάμης.
   Η πέμπτη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε πάλι από τριμελή ομάδα, την οποία απάρτισαν οι: Κώσ. Βούλγαρης, Ευθ. Λουκόπουλος και Γεώρ. Σπυρόπουλος. Από την Ελλάδα οι μετανάστες ταξίδεψαν πρώτα στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις 26 Μαΐου επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Hudson” και στις 8 Ιουνίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ξέρουμε επιπλέον ότι :
·         Ο Κώστας Βούλγαρης ήταν 20 ετών. Ήταν εργάτης και με 19 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Θωμάς Παπανδρέου.
·         Ο Ευθύμιος Λουκόπουλος ήταν 21 ετών. Προορισμός του (με 17 $) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Ανδρ. Παπακωνσταντίνου.
·         Ο Γεώργιος Σπυρόπουλος ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Με 20 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Ανδρ. Παπακωνσταντίνου.
   Η έκτη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από 2 άτομα τους : Γεώρ. Σιδέρη και Επαμ. Χριστόδουλο. Από την Ελλάδα πήγαν πρώτα με πλοίο στη Γαλλία. Από το γαλλικό λιμάνι του Χερβούργου, στις 9 Ιουνίου ταξίδεψαν με το πλοίο “New York” και στις 17 Ιουνίου αφίχθηκαν στις ΗΠΑ. Για τους μετανάστες αυτούς ξέρουμε ότι :
·         Ο Γεώργιος Σιδέρης ήταν 23 ετών. Με 20 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Ε. Καραβέλης.
·         Ο Επαμεινώνδας Χριστόδουλος ήταν 27 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 20 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Ε. Καραβέλης.
   Η έβδομη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από 5μελή ομάδα, που συγκρότησαν οι : Κων. Κάππος, Θεοχ. Κοτρώτσος, Δημ. Κώνστας, Κων. Μαργέλλος και Νικ. Μαργέλλος. Η ομάδα ταξίδεψε πρώτα από την Ελλάδα στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις 18 Αυγούστου, επιβιβάστηκε στο πλοίο “La Savoie” και στις 25 Αυγούστου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Άλλα γνωστά στοιχεία μας δηλώνουν ότι :
·         Ο Κωνσταντίνος Κάππος ήταν 30 ετών. Ως εργάτης, με 30 $ μαζί του, πήγαινε για δουλειά στο Σικάγο, κοντά στο φίλο του Ε. Καραβέλη.
·         Ο Θεοχάρης Κοτρώτσος[4] ήταν 23 ετών. Κι αυτός έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 30 $ στην τσέπη) στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Ε. Καραβέλης.
·         Ο Δημήτριος Κώνστας ήταν 34 ετών και παντρεμένος. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 30 $ μαζί του) ήταν το Σικάγο, στον φίλο Ε. Καραβέλη.
·         Ο Κωνσταντίνος Μαργέλλος ήταν 26 ετών. Με 15 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο φίλο του Γεώργιο Ηλιόπουλο.
·         Ο Νικόλαος Μαργέλλος ήταν 23 ετών. Κι αυτός, πήγαινε στο Σικάγο για δουλειά εργάτη (με 15 $ μαζί του), έχοντας ως φίλο εκεί το Γεώργιο Ηλιόπουλο.
   Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1906 έγινε από το Νικόλαο Πλάκα. Το ταξίδι του έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα ταξίδεψε στην Ιταλία. Από το λιμάνι της Νάπολης, στις 15 Αυγούστου, έφυγε με το πλοίο “Italia” και στις 30 Αυγούστου “πάτησε πόδι” στην Αμερική. Ήταν τότε 26 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Με 10 $ μαζί του, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο  Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Αθαν. Πλάκα[5].
   Η όγδοη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από 2 άτομα, τους Γεώρ. Δρόσο και Νικ. Κούστα. Από την Ελλάδα, πήγαν με πλοίο στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις 18 Αυγούστου ταξίδεψαν με το πλοίο “Hudson” και στις 31 Αυγούστου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Ξέρουμε επίσης ότι :
·         Ο Γεώργιος Δρόσος ήταν 21 ετών. Προορισμός του (με 24 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο πατριώτης του Α. Παπακωνσταντίνου.
·         Ο Νικόλαος Κούστας ήταν 27 ετών. Με 20 $ πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο πατριώτης του Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.
   Η ένατη ομαδική αναχώρηση του 1906 αριθμούσε 8 άτομα και περιλάμβανε τους : Δημ. Ντούμα, Αθ. Καράντσαλη, Γεώρ. Κλώσσα, Αθ. Μπίλιο, Δημ. Παπαδάκη, Κων. Πέτρο, Νικ. Πέτρου και Παν. Σκόντα. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 11 Σεπτεμβρίου επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Sofia Hohenberg” και στις 28 Σεπτεμβρίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα υπάρχοντα στοιχεία του αρχείου μας πληροφορούν ότι :
·         Ο Δημήτριος Ντούμας ήταν 15 χρονών έφηβος. Δήλωσε εργάτης και με 10 $ στην τσέπη πήγαινε στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, κοντά στον αδερφό του Θεόδωρο Ντούμα.
·         Ο Αθανάσιος Καράντσαλης ήταν 18 ετών. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 11 $ στην τσέπη) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Αθαν. Κλώσσας.
·         Ο Γεώργιος Κλώσσας ήταν 19 ετών. Με 55 $ μαζί του επέλεξε για δουλειά εργάτη, το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Αθαν. Κλώσσα.
·         Ο Αθανάσιος Μπίλιος ήταν 18 ετών. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 10 $) στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κωνστ. Λουκόπουλος.
·         Ο Δημήτριος Παπαδάκης ήταν 18 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 12 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Νικόλαο Σιδέρη.
·         Ο Κωνσταντίνος Πέτρος (ή Πέτρου) ήταν 20 ετών και αναλφάβητος. Προορισμός του (με 12 $) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Μποβιάτσης.
·         Ο Νικόλαος Πέτρου ήταν 36 ετών και παντρεμένος. Με 15 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Σπυρίδων Αδαμόπουλος.
·         Ο Παναγιώτης Σκόντας ήταν 20 ετών. Ήταν ξυλουργός (carpenter). Επέλεξε για δουλειά εργάτη (με 10 $ στην τσέπη) το Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο ξάδερφός του Ιωάννης Υφαντής.
Πλοίο La Gascogne   (Photo: Richard Faber Collection)

   Η δέκατη ομαδική αναχώρηση του 1906 έγινε από πέντε άτομα, τους : Κώσ. Κωστόπουλο, Νικ. Κωστόπουλο, Παν. Κωστόπουλο, Γεώρ. Παπαγεωργίου και Αθ. Σακόπουλο. Στις αρχές Νοεμβρίου έφυγαν από την Ελλάδα με πλοίο για τη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης αναχώρησαν με το πλοίο “La Gascogne” και στις 21 Νοεμβρίου έφτασαν στην Αμερική. Γνωρίζουμε επιπλέον ότι :
·         Ο Κώστας Κωστόπουλος ήταν 20 ετών. Με 15 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μέμφις του Τεννεσί, κοντά στο θείο του Χαρίδημο Παππά.
·         Ο Νικόλαος Κωστόπουλος ήταν 20 ετών. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 15 $) στο Μέμφις του Τεννεσί, όπου ήταν ο θείος του Χάρης Ανάλατος.
·         Ο Παναγιώτης Κωστόπουλος ήταν 20 ετών. Τελικός προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 13 $ μαζί του) ήταν το Μέμφις του Τεννεσί, όπου ήταν ο φίλος του Αναγνωστόπουλος.
·         Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου ήταν 19 ετών. Ήταν εργάτης και με 15 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στο Μέμφις του Τεννεσί, όπου ήταν ο ανεψιός του Ν. Κολοβός.
·         Ο Αθανάσιος Σακόπουλος ήταν 20 ετών. Με 10 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο ξάδερφό του Πέτρο Ρήγα.
   Η τέταρτη (και τελευταία) μεμονωμένη αναχώρηση στο 1906 έγινε από τον Παναγιώτη Τσίγκα.  Στις 8 Δεκεμβρίου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγε με το πλοίο “Giulia” και στις 31 Δεκεμβρίου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 19 ετών. Τελικός τόπος προορισμού του (με 12 $ στην τσέπη) για δουλειά εργάτη ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κωνστ. Δ. Λέτσος.
   Επιπλέον αυτών, στο ίδιο έτος 1906, καταγράφουμε και τις αναχωρήσεις των : Ιωάννη Κάππα, Παναγιώτη Κατσούλη και Αθανασίου Φωτοπούλου.Γ. Η δεύτερη μεταναστευτική έκρηξη του 1907

   Στη διάρκεια του έτους, έγιναν 14 μεταναστευτικά ταξίδια (11 ομαδικά και 3 από μεμονωμένους), στα οποία έφυγαν συνολικά 83 άτομα του Λιδωρικίου! Πιο συγκεκριμένα έχουμε :
   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1907 αριθμούσε 16 άτομα και συγκροτήθηκε από τους : Μαργ. Γραββάνη, Γεώρ. Αρμάγο, Κωνστ. Βαρειό, Κώσ. Βάρσο, Ιωάν. Γιαννακόπουλο, Ανδρ. Καραχάλιο, Γεώρ. Κρίτσα, Ιωάν. Κωνσταντόπουλο, Αθ. Μαυραγάνη, Αθ. ΜαυραγάνηΧασρ. Σαΐτη, Νικ. ΣακαρέλοΔημ. Σκούρα, Παν. Σκούρα, Δημ. Τριανταφύλλου και Αντ. Υφαντή. Η ομάδα από την Ελλάδα πήγε πρώτα στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις 30 Μαρτίου, επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Hudson” και στις 14 Απριλίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Για τους μετανάστες αυτούς ξέρουμε επιπλέον ότι :
·         Ο Μαργαρίτης Γραββάνης ήταν 34 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Δήλωσε εργάτης και με 20 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο κουνιάδος του Λούης Κρίτσας.
·         Ο Γεώργιος Αρμάγος ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 27 $) ήταν το Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Δ. Χάρακας.
·         Ο Κωνσταντίνος Βαρειός ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 17 $ μαζί του) στο Σικάγο, κοντά στο φίλο Παρασκευά Χάρακα.
·         Ο Κώστας Βάρσος ήταν 20 ετών. Με 16 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου ήταν ο θείος του Λούης Κρίτσας.
·         Ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος ήταν 40 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Ήταν εργάτης και με 30 $ έψαχνε για δουλειά στο Σικάγο, κοντά στο φίλο Γεώργιο Κουτουμάνο.
·         Ο Ανδρέας Καραχάλιος ήταν 33 ετών. Με 25 $ μαζί του, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Κωνστ. Καραχάλιο.
·         Ο Γεώργιος Κρίτσας ήταν 32 ετών και παντρεμένος. Ως εργάτης, αναζητούσε δουλειά (με 20 $ στην τσέπη) στο Σικάγο, όπου ήταν ο αδερφός του Λούης Κρίτσας.
·         Ο Ιωάννης Κωνσταντόπουλος ήταν 19 ετών. Τελικός προορισμός του (με 25 $ στην τσέπη) για δουλειά εργάτη ήταν το Σικάγο, κοντά στο φίλο του Φώτη Παπακώστα.
·         Ο Αθανάσιος Μαυραγάνης ήταν 23 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 30 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο ξάδερφός του Αναστ. Παπακώστας.
·         Ο Αθανάσιος Μαυραγάνης ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Με 20 $ στην τσέπη, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Σικάγο, κοντά στο φίλο Αθαν. Κουτουμάνο.
·         Ο Χαράλαμπος Σαΐτης ήταν 27 ετών και παντρεμένος. Ήταν εργάτης και αναζητούσε δουλειά (με 20 $ στην τσέπη) στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Παρασκευάς Χάρακας.
·         Ο Νικόλαος Σακαρέλος ήταν 38 ετών, Με 25 $ μαζί του επέλεξε να πάει στο Σικάγο για δουλειά εργάτη. Κοντά στο φίλο του Γεώργιο Παπαγεωργίου.
·         Ο Δημήτριος Σκούρας ήταν 17 ετών. Τελικός προορισμός του με 40 $ στην τσέπη ήταν το Σικάγο για δουλειά εργάτη, με γνωστό του εκεί το φίλο Γεώργιο Κουτουμάνο.
·         Ο Παναγιώτης Σκούρας ήταν 40 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Δήλωσε εργάτης και με 40 $ μαζί του πήγαινε στο Σικάγο, στο φίλο Γεώργιο Κουτουμάνο.
·         Ο Δημήτριος Τριανταφύλλου ήταν 40 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 30 $) στο Σικάγο, κοντά στο φίλο Αναστ. Παπακώστα.
·         Ο Αντώνης Υφαντής ήταν 29 ετών και παντρεμένος. Με 18 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο ξάδερφός του Λούης Κρίτσας.
   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1907 έγινε από 6 άτομα, τους : Ανδ. Ασημακόπουλο, Χρ. Καλαπτζή, Αλ. Κάππα, Ιωάν. Λόγκρα, Χαρ. Πέτρου και Αλ. Σφέτσο. Στα τέλη Μαρτίου, η ομάδα ταξίδεψε από την Ελλάδα με πλοίο στην Τεργέστη. Από εκεί, στις 28 Μαρτίου έφυγαν με το πλοίο “Gerty” και στις 17 Απριλίου “πάτησαν πόδι” στην Αμερική. Πιο αναλυτικά έχουμε :
·         Ο Ανδρέας Ασημακόπουλος ήταν 27 ετών και παντρεμένος. Ήταν εργάτης σε φάρμα και με 16 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Θεοχάρη Ασημακόπουλο.
·         Ο Χρήστος Δ. Καλαπ[ε]τζής ήταν 23 ετών. Αναζητούσε δουλειά εργάτη σε φάρμα (με 13 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος Θεοχάρης Ασημακόπουλος.
·         Ο Αλέξιος Κάππας ήταν 20 ετών. Προορισμός του για δουλειά εργάτη σε φάρμα (με 20 $) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο φίλο του Ιωάννη Υφαντή.
·         Ο Ιωάννης Λόγκρας ήταν 30 ετών. Με 12 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη σε φάρμα στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Υφαντή.
·         Ο Χαράλαμπος Δ. Πέτρου ήταν 17 ετών. Δήλωσε εργάτης σε φάρμα και με 12 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Κωνστ. Πέτρου.
·         Ο Αλέξιος Σφέτσος ήταν 28 ετών. Αναζητούσε δουλειά εργάτη σε φάρμα, με 30 $ μαζί του, στη Νέα Υόρκη, όπου είχε φίλους τους Αφούς Ψιάκη.
   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1907 έγινε από τριμελή ομάδα, που περιλάμβανε τους : Αθ. Καραχάλιο, Απ. Καραχάλιο και Ιωάν. Κώνστα. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 30 Μαρτίου, ταξίδεψαν με το πλοίο “Francesca” και στις 19 Απριλίου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία γι’ αυτούς είναι δυστυχώς ελλιπή (από πρόβλημα του αρχείου). Προσθέτουμε μόνο ότι :
·         Ο Αθανάσιος Καραχάλιος ήταν 32 ετών και παντρεμένος.
·         Ο Αποστόλης Καραχάλιος ήταν μόλις 11 ετών.
·         Ο Ιωάννης Κώνστας ήταν 25 ετών.
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1907 έγινε από τον Ευθύμιο Σπυρόπουλο. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 26 Μαρτίου, αναχώρησε με το πλοίο “Gallia” και στις 19 Απριλίου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 25 ετών και αναλφάβητος. Ήταν εργάτης και με 25 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Γεώργιο Σπυρόπουλο.
   Η τέταρτη ομαδική αναχώρηση στο 1907 αριθμούσε 4 άτομα, τους : Δρ. Κοβάκη, Νικ. Πανάγο, Ευθ. Παπαναστασόπουλο και Πέτ. Πέτρου. Το ταξίδι έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα με πλοίο έφτασαν στη Γαλλία. Από το λιμάνι της Μασσαλίας, στις 6 Απριλίου, επιβιβάστηκαν στο πλοίο “America (1881)” και στις 30 Απριλίου έφτασαν στην Αμερική. Γνωρίζουμε ακόμη ότι :
·         Ο Δρόσος Κοβάκης ήταν 20 ετών. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 12 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Γεώργιο Πανάγο.
·         Ο Νικόλαος Πανάγος ήταν 18 ετών. Προορισμός του (με 12 $ στην τσέπη) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Γεώργιος Πανάγος.
·         Ο Ευθύμιος Παπαναστασόπουλος ήταν 20 ετών. Ως εργάτης έψαχνε για δουλειά (με 15 $ μαζί του) στο Πάτερσον του Νιου Τζέρσεϋ, όπου ήταν ο φίλος του Τιμολέων Σταμπούλη.
·         Ο Πέτρος Γ. Πέτρου ήταν 35 ετών και αναλφάβητος. Επέλεξε για τόπο προορισμού το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, για δουλειά εργάτη (με 30 $ στην τσέπη), όπου ήταν ο ξάδερφός του Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.
   Η πέμπτη ομαδική αναχώρηση στο 1907 περιλάμβανε 4 άτομα, τους : Νικ. Ζόγκζα, Γεώρ. Κλώσσα, Βασ. Πουρνιά και Γεώρ. Πουρνιά. Το ταξίδι τους έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα έφυγαν με πλοίο μέχρι της Γαλλία. Από το λιμάνι της Βουλώνης (Boulogne-Sur-Mer), στις 10 Απριλίου, έφυγαν με το πλοίο “Noordam” και την 1η Μαΐου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Περισσότερα στοιχεία αναφέρουν :
·         Ο Νικόλαος Ζόγκζας ήταν 30 ετών. Ως εργάτης, με 20 $ για έξοδα ταξιδιού, πήγαινε στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Άλεξ Κάππος.
·         Ο Γεώργιος Κλώσσας ήταν 30 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Με 20 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, όπου είχε ένα φίλο του.
·         Ο Βασίλειος Π. Πουρνιάς ήταν 38 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Κι αυτός δήλωσε εργάτης (με 20 $) και προορισμό τη Νέα Υόρκη, για τον κοινό φίλο Άλεξ Κάππο.
·         Ο Γεώργιος Α. Πουρνιάς ήταν 29 ετών και παντρεμένος. Με 20 $ μαζί του, έψαχνε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Άλεξ Κάππος.
   Η έκτη ομαδική αναχώρηση στο 1907 έγινε από 2 άτομα, τους : Χρ. Λιάγκουρα και Γεώρ. Ι. Μαργέλλο. Στις 13 Μαΐου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγαν με το πλοίο “Laura” και στις 30 Μαΐου “πάτησαν πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Να συμπληρώσουμε ακόμη ότι :
·         Ο Χρήστος Λιάγκουρας ήταν 18 ετών. Προορισμός του (με 10 $) για δουλειά εργάτη ήταν η Νέα Υόρκη, κοντά στον ξάδερφό του Αλέξανδρο Κάππα.
·         Ο Γεώργιος Ι. Μαργέλλος ήταν τότε 16 ετών. Με 13 $ μόλις μαζί του, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Κωνστ. Ι. Μαργέλλος.
   Η έβδομη ομαδική αναχώρηση στο 1907 ήταν πολυπληθής και περιλάμβανε 15 άτομα. Την συγκρότησαν οι : Βασ.  Καρανάσος, Ζαχ. Κατσάμπας, Ανδ. Κόκκινος, Γεώρ. Κόκκινος, Χαρ. Κόκκινος, Χαρ. Κουβέλης, Απ. Ρήγας, Παν. Ρήγας, Κων. Τριανταφύλλου, Δημ. Τσιμέκας, Δήμ. Τσιμέκας, Κων. Τσιμέκας, Χαρ. Τσιμέκας, Χαρ. Τσώτας και Ιωάν. Τσόλκας. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 14 Μαΐου, αναχώρησαν με ο πλοίο “Sicilian Prince” και στις 3 Ιουνίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το αρχειακό υλικό μας πληροφορεί γι’ αυτούς ότι :
·         Ο Βασίλειος Καρανάσος ήταν 24 ετών και παντρεμένος. Με 10 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Κωνστ. Καρανάσο.
·         Ο Ζαχαρίας Κατσάμπας ήταν 25 ετών. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 12 $) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κωνσταντίνος Τσιμέκας.
·         Ο Ανδρέας Κόκκινος ήταν 29 ετών. Δήλωσε εργάτης και με 10 $ στην τσέπη πήγαινε στο Σαιντ Λούις (St. Louis) της Μοντάνα, όπου ήταν ένας πατριώτης του (Ανδρέας, με δυσανάγνωστο το επώνυμό του).
·         Ο Γεώργιος Κόκκινος ήταν 19 ετών και αναλφάβητος. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 10 $) ήταν το Σαιντ Λούις (St. Louis) της Μοντάνα, όπου ήταν ένας πατριώτης του (Δημήτριος, με δυσανάγνωστο το επώνυμό του).
·         Ο Χαράλαμπος Κόκκινος ήταν 17 ετών. Με 10 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Σαιντ Λούις (St. Louis) της Μοντάνα, όπου ήταν ο πατριώτης του Γεώργιος Ηλιόπουλος.
·         Ο Χαράλαμπος Κουβέλης ήταν 27 ετών και παντρεμένος. Αναζητούσε δουλειά (με 10 $) στο Όγκτεν (Ogden) της Γιούτα, όπου ήταν ο φίλος του Ηλίας Μπαράκος.
·         Ο Απόστολος Ρήγας ήταν 17 ετών. Με 10 $ στην τσέπη, πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, για δουλειά εργάτη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Θεοχ. Παναγιωτόπουλος.
·         Ο Παναγιώτης Ρήγας ήταν 19 ετών. Προορισμός του ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, για δουλειά εργάτη, με 10 $ στην τσέπη, κοντά στον ξάδερφό του Θεοχ. Παναγιωτόπουλο.
·         Ο Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου ήταν 27 ετών και παντρεμένος. Πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, με 10 $ μαζί του, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κωνστ. Τσιμέκας.
·         Ο Δημήτριος Τσιμέκας ήταν 21 ετών. Κι αυτός με 10 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Κωνσταντίνο Τσιμέκα.
·         Ο Δήμος Τσιμέκας ήταν 35 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Τελικός προορισμός του με 10 $ μαζί του, για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Κωνσταντίνος Φ. Τσιμέκας.
·         Ο Κωνσταντίνος Τσιμέκας ήταν 19 ετών. Κι αυτός με 12 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο ξάδερφό του Κωνσταντίνο Τσιμέκα.
·         Ο Χαράλαμπος Τσιμέκας ήταν μόλις 11 ετών. Δηλώθηκε ως μαθητής (scholar). Ήταν αναλφάβητος. Ήταν γιος του Δήμου Τσιμέκα και είχε μαζί του 10 $. Πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, στο θείο του Κωνσταντίνο Φ. Τσιμέκα.
·         Ο Χαράλαμπος Τσώτας ήταν 17 ετών. Ως εργάτης πήγαινε για δουλειά (με 10 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Θεοχ. Παναγιωτόπουλο.
·         Ο Ιωάννης Τσόλκας ήταν 22 ετών. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 12 $ στην τσέπη) ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Αριστείδης Κλίτσης.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1907 έγινε από τον Ασημάκη Κοτρώτσο. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 31 Μαΐου έφυγε με το πλοίο “Gerty” και στις 23 Ιουνίου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν 25 ετών. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 15 $ μαζί του) στο Χαρνμπρουκ της Καλιφόρνια, κοντά στον αδερφό του Παν. Κοτρώτσο.
   Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1907 έγινε από το Δήμο Ζωγράφο. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 30 Ιουνίου, ταξίδεψε με το πλοίο “Sicilian Prince” και στις 22 Ιουλίου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 25 ετών. Ως εργάτης έψαχνε για δουλειά (με 14 $ στην τσέπη) στο Σπρίνγκφιλντ (Springfield) της Μασαχουσέτης, όπου ήταν  ο φίλος του Γεώργιος Κολόπουλος.
   Η όγδοη ομαδική αναχώρηση στο 1907 περιλάμβανε 6 άτομα, τους : Δημ. Καραχάλιο, Ηλ. Καραχάλιο, Κων. Καραχάλιο, Απ. Κατσίμπα, Χαρ. Κατσίμπα και Γεώρ. Υφαντή. Στις 2 Ιουλίου, από το λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστηκαν στο ελληνόκτητο ατμόπλοιο “Moraitis” και στις 24 Ιουλίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ξέρουμε ακόμη ότι :
·         Ο Δημήτριος Καραχάλιος ήταν 18 ετών. Αναζητούσε δουλειά εργάτη, με 12 $ μαζί του, στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου είχε τον ξάδερφό του Ανδρ. Κουτά.
·         Ο Ηλίας Καραχάλιος ήταν 17 ετών. Με 32 $ στην τσέπη, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Κωνσταντίνο Τσιόγκα.
·         Ο Κωνσταντίνος Καραχάλιος ήταν 26 ετών και παντρεμένος. Ήταν εργάτης και έψαχνε για δουλειά (με  32 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κωνσταντίνος Τσιμέκας.
·         Ο Απόστολος Κατσίμπας ήταν 42 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Προορισμός του, με 12 $ στην τσέπη, ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Ανδρ. Παπακωνσταντίνου.
·         Ο Χαράλαμπος Κατσίμπας ήταν 39 ετών και παντρεμένος. Ως εργάτης, με 12 $ μαζί του, πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο συμπατριώτη του Ανδρ. Παπακωνσταντίνου.
·         Ο Γεώργιος Υφαντής ήταν 25 ετών και παντρεμένος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 12 $) στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο αδερφός του Ιωάννης Υφαντής.
   Η ένατη ομαδική αναχώρηση στο 1907 αριθμούσε 15 άτομα και τη συγκροτήθηκε από τους : Αναστ. Αναστασόπουλο, Κων. Ζαχαρή, Σιδ. Θεοχαρόπουλο, Ηλ. Καρυδάκη, Αθαν. Κατσούρο, Απ. Καψώτη, Ευθ. Κλώσσα, Ευθ. Κόκκινο, Κων. Κούτρα, Νικ. Λουκόπουλο, Ευθ. Μαργιέλλο, Ασημ. Μάρκο, Αλέξ. Παναγιωτόπουλο, Αθ. Παπαθανασίου και Αθ. Συνοδινό. Στις 26 Αυγούστου, από το λιμάνι της Πάτρας, αναχώρησαν με το πλοίο “Napolitan Prince” και στις 14 Σεπτεμβρίου έφτασαν στην Αμερική. Τα στοιχεία του αρχείου μας πληροφορούν ότι :
·         Ο Αναστάσιος Αναστασόπουλος ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του στο Λιδωρίκι λεγόταν Ζωίτσα. Ήταν εργάτης και με 10 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο συγγενής του Αλέξανδρος Κάππας.
·         Ο Κωνσταντίνος Ζαχαρής ήταν 19 ετών και αναλφάβητος. Ο πατέρας του λεγόταν Κωνσταντίνος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη, με 10 $ στην τσέπη, στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Αθανάσιος Αυγερόπουλο.
Πλοίο Napolitan Prince (Photo: World Ship Society)
·         Ο Σιδέρης Θεοχαρόπουλος ήταν 22 ετών. Η μητέρα του στην πατρίδα λεγόταν Μαρία. Προορισμός του (με 10 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Δημήτριος Κουιρέκος.
·         Ο Ηλίας Καρυδάκης ήταν 18 ετών και αναλφάβητος. Η μητέρα του στο Λιδωρίκι λεγόταν Παναγιώτα. Με 10 $ στην τσέπη, πήγαινε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, κοντά στο θείο του Γεώργιο Ντούμα.
·         Ο Αθανάσιος Κατσούρος ήταν 19 ετών και αναλφάβητος. Στην πατρίδα είχε τον αδελφό του Γεώργιο. Με 10 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Χαράλαμπο Παπαγεωργίου.
·         Ο Αποστόλης Καψ[ι]ώτης ήταν 28 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του στο Λιδωρίκι λεγόταν Βασίλω. Προορισμός του (με 10 $) για δουλειά εργάτη ήταν το στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο θείος του Αθανάσιος Μπράτσιος.
·         Ο Ευθύμιος Κλώσσας ήταν 22 ετών και αναλφάβητος. Πίσω στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Αποστόλη. Με 10 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου ήταν ένας φίλος του (το όνομα είναι δυσανάγνωστο).
·         Ο Ευθύμιος Κόκκινος ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Ήταν εργάτης και πήγαινε για δουλειά (με 10 $) στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο φίλος του Θεόδωρος Ντούμας.
·         Ο Κωνσταντίνος Κούτρας ήταν 20 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Με 10 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Καραγιάννη.
·         Ο Νικόλαος Λουκόπουλος ήταν 17 ετών. Η μητέρα του στο Λιδωρίκι λεγόταν Ελένη. Πήγαινε για δουλειά εργάτη (με 10 $ στην τσέπη) στο Φοντ-ντι-Λακ (Fond du Lac) του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο θείος του Ιωάννης Καρ[υ]δάκης.
·         Ο Ευθύμιος Μαργιέλλος ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Τελικός προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 10 $ μαζί του) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ένας συγγενής του.
·         Ο Ασημάκης Μάρκος ήταν 23 ετών. Στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Βασιλική. Ήταν εργάτης και με 10 $ στην τσέπη πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Ιωάννης Κωστοπαναγιώτης.
·         Ο Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ανδρέας. Με 10 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Δημήτριος Κυρήκος.
·         Ο Αθανάσιος Παπαθανασίου ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Κώστας. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 10 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Γεώργιο Παπαθανασίου.
·         Ο Αθανάσιος Συνοδινός ήταν 24 ετών και αναλφάβητος. Ο πατέρας του στο Λιδωρίκι λεγόταν Ανδρέας. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 10 $ μαζί του) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Βασίλειος Καρανάσος.
   Η δέκατη ομαδική αναχώρηση στο 1907 απαρτίστηκε από 7 άτομα, τους : Γεώρ. Γεωργουσόπουλο, Κων. Ζόγκζα, Γεώρ. Κάγκαλο, Κώσ. Κάγκαλο, Ιωάν, Κλώσσα, Ηλ. Κωστοπαναγιώτου και Αθαν. Φωτόπουλο. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις αρχές Σεπτεμβρίου, επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Moraitis” και στις 24 Σεπτεμβρίου αποβιβάστηκαν το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Από τα διαθέσιμα στοιχεία πληροφορούμαστε ότι :
·         Ο Γεώργιος Γεωργουσόπουλος ήταν τότε 21 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Μαρία. Με 10 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Χ. Παπαγεωργίου.
·         Ο Κωνσταντίνος Ζόγκζας ήταν 16 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Σεβαστή. Δήλωσε εργάτης και με 14 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο αδερφός του Ιωάννης Ζόγκζας.
·         Ο Γεώργιος Κάγκαλος ήταν 23 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Παναγιώτης. Με 10 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, κοντά στον ξάδερφό του Αθ. Κάππο.
·         Ο Κώστας Κάγκαλος ήταν 17 ετών. Η μητέρα του στο Λιδωρίκι λεγόταν Μαρία. Με 15 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο θείος του Ιωάννης Ζηρομάμος.
·         Ο Ιωάννης Κλώσσας ήταν 26 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Βασιλική. Τελικός προορισμός του για δουλειά εργάτη, με 16 $ στην τσέπη, ήταν το Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, κοντά στο συμπατριώτη του Νικόλαος Ζόγκζα.
·         Ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου ήταν 26 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Ήταν εργάτης και με 10 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Ιωάννης Κωστοπαναγιώτου.
·         Ο Αθανάσιος Φωτόπουλος ήταν 21 ετών και αναλφάβητος. Στο Λιδωρίκι είχε τον αδερφό του Ιωάννη. Με 6 $ μόλις στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Γεώργ. Μπάρνος.
Ατμόπλοιο “Moraitis” (φωτο- Κοντογεώργης Νικόλαος)

   Η ενδέκατη (και τελευταία) ομαδική αναχώρηση στο 1907 περιλάμβανε τρία άτομα, τους : Αναστ. Καραστάθη, Χαρ. Μανέτα και Θεόδ. Σαΐτη. Στις 25 Οκτωβρίου, από το λιμάνι της Πάτρας, ταξίδεψαν με το πλοίο “Moraitis” και στις 15 Νοεμβρίου “πάτησαν πόδι” στην Αμερική. Επιπλέον στοιχεία μας γνωρίζουν ότι :
·         Ο  Αναστάσιος Καραστάθης ήταν 23 ετών. Ο πατέρας του στην πατρίδα λεγόταν Ιωάννης. Ως εργάτης, με 12 $ μαζί του, έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, κοντά στο συμπατριώτη του Ιωάννη Καναφούση.
·         Ο Χαράλαμπος Μανέτας ήταν 18 ετών. Η μητέρα του στο λΙδωρίκι λεγόταν Κρουστάλλω. Με 12 $ στην τσέπη, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου είχε το συμπατριώτη του Κωνστ. Μαργιέλλο.
·         Ο Θεόδωρος Σαΐτης ήταν 27 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Καλλιόπη. Με 20 $ στην τσέπη επέλεξε για δουλειά εργάτη το Σικάγο, όπου ήταν ο συγγενής του Χαρ. Σταματάκος.
   Εκτός αυτών, καταγράφουμε στο έτος αναχώρησης 1907 - με ελλιπή στοιχεία - και τους εξής μετανάστες : Αθαν. Αυγερόπουλο, Χαρ. Καραδήμα, Θεόδ. Μαστρογιάννη, Ιωάν. Μίχο, Νικ. Μποβιάτση, Γεώργ. Πέτρου και Γεώργ. Σιδέρη.
   Το επόμενο έτος (1908) σημειώθηκαν και οι αναχωρήσεις των : Δημ. Λιάπη και Αθαν. Ράπτη.
Δ. Σχετική κάμψη του μεταναστατευτικού ρεύματος  στο 1909

   Στη διάρκεια του έτους, έγιναν 7 μεταναστευτικά ταξίδια (όλα ομαδικά), στα οποία έφυγαν συνολικά 42 άτομα του Λιδωρικίου! Πιο αναλυτικά έχουμε :
   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 αρίθμησε 8 άτομα και τη συγκρότησαν οι : Αθ. Καραμπέτσας, Αναστ. Κάρμας, Δημ. Κάρμας, Φίλ. Καψιώτης, Χαρ. Λέτσος, Κων. Ρουμπάνης, Ευθ. Σπαής και Δημ. Παχός. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 31 Μαρτίου, (εκτός του Δημ. Παχού που είχε ήδη ανεβεί στο πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά) επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Patris” και στις 21 Απριλίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Είμαστε σε θέση να ξέρουμε επίσης ότι :
·         Ο Αθανάσιος Καραμπέτσας ήταν τότε 25 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Γαρέφω. Με 10 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Κωνστ. Σπαής.
·         Ο Αναστάσιος Κάρμας ήταν 22 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Τελικός προορισμός του για δουλειά εργάτη με 25 $ στην τσέπη, ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Δημήτριος Λέτσος.
·         Ο Δημήτριος Κάρμας ήταν 36 ετών και παντρεμένος. Στο Λιδωρίκι ήταν η γυναίκα του Χαρίκλεια. Ως εργάτης έψαχνε για δουλειά (με 12 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο συμπατριώτη του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου.
·         Ο Φίλιππος Καψιώτης ήταν 19 ετών. Στο Λιδωρίκι είχε το θείο του Ηλία Καψιώτη. Με 10 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Αθαν. Μπράτσο.
·         Ο Χαράλαμπος Λέτσος ήταν 20 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Με 12 $ για έξοδα ταξιδιού πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο συγγενή του Δημήτριο Λέτσο.
·         Ο Κωνσταντίνος Ρουμπάνης ήταν 35 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Στο Λιδωρίκι ήταν η γυναίκα του Θυμιούλα. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 10 $) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Χαράλ Παπαγεωργίου.
·         Ο Ευθύμιος Σπαής ήταν 20 ετών και αναλφάβητος. Πίσω στην πατρίδα ήταν ο πατέρας του Αθανάσιος. Με 10 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Κωνστ. Σπαή.
·         Ο Δημήτριος Παχός (Pahós) ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αναστάσιος. Δήλωσε εργάτης με προορισμό το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν (και 10 $ μαζί του), κοντά στο φίλο του Χάρυ Παππά.
Ατμόπλοιο Laura (Photo: Peabody Essex Museum)

   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1909 περιλάμβανε 6 άτομα, τους Θεόδ. Αρμέρο, Ιωάν. Αρμέρο, Γεώρ. Αυγερόπουλο, Αλέξ. Γιαννέλο, Γεώρ. Γιαννέλο και Κων. Πανουργιά. Στις 5 Ιουλίου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγαν με το πλοίο “Laura” και στις 20 Ιουλίου αφίχθηκαν στις ΗΠΑ. Τα διαθέσιμα στοιχεία του αρχείου μας αναφέρουν ότι :
·         Ο Θεόδωρος Αρμέρος ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Λυμπέρω. Με 26 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι[6] του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Κωνστ. Μπήκος.
·         Ο Ιωάννης Αρμέρος ήταν 16 ετών, γιος του Θεοδώρου Αρμέρου. Γράφτηκε ως μαθητής. Μαζί με τον πατέρα του πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο κοινός φίλος Κωνστ. Μπήκος.
·         Ο Γεώργιος Αυγερόπουλος ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του στο Λιδωρίκι λεγόταν Βασίλειος. Γράφτηκε ως μαθητής (scholar). Με 20 $ στην τσέπη πήγαινε στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, κοντά στον αδελφό του Τζέιμς Αυγέρη[7].
Νέα Υόρκη (πανοραμική)
·         Ο Αλέξιος Γιαννέλος ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του στην πατρίδα λεγόταν Απόστολος. Τελικός προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 15 $ μαζί του) ήταν η Νέα Υόρκη, όπου είχε τον ξάδερφό του Χρήστο Γριβάκη.
·         Ο Γεώργιος Γιαννέλος ήταν 25 ετών. Στο Λιδωρίκι είχε τον πατέρα του Αναστάσιο. Δήλωσε εργάτης και με 15 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Γεώργιος Γριβάκης.
·         Ο Κωνσταντίνος Πανουργιάς ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του στην πατρίδα λεγόταν Παναγιώτα. Με 15 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο φίλο του Αριστ. Ζάζουλα.
   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 έγινε από 2 άτομα, τους Αριστ. Κοράκη και Κων. Μπίλιο. Στα μέσα Ιουλίου, από το λιμάνι της Πάτρας, ταξίδεψαν με το πλοίο “Athinai” και στις 31 Ιουλίου “πάτησαν πόδι” στην Αμερική. Τα στοιχεία μας φωτίζουν επιπλέον λέγοντας ότι :
·         Ο Αριστείδης Κοράκης ήταν 26 ετών. Ο πατέρας του στο Λιδωρίκι λεγόταν Κωνσταντίνος. Ως εργάτης, με 21 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον κοντά στον αδερφό του Δρόσο Κοράκη.
·         Ο Κωνσταντίνος Μπίλιος ήταν τότε 13 ετών. Δήλωσε ότι ήταν ορφανός. Γράφτηκε ως μαθητής (pupil). Με 31 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά στη Νέα Υόρκη, κοντά στον αδερφό του Αθανάσιο Μπίλιο.
   Η τέταρτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 έγινε από 2 άτομα, τους αδελφούς Επαμ. και Ευάγ. Παπανικολάου. Στις 7 Αυγούστου, από το λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Themistocles” και στις 25 Αυγούστου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ξέρουμε ότι :
·         Ο Επαμεινώνδας Παπανικολάου ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Ως εργάτης (με 25 $ στην τσέπη) έψαχνε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο θείος του Σταύρος Καολτίζης.
·         Ο Ευάγγελος Παπανικολάου ήταν19 ετών και αδερφός του Επαμεινώνδα. Ως εργάτης (με 25 $ στην τσέπη) πήγαινε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο θείος του Σταύρος Καολτίζης.
   Η πέμπτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 έγινε από τρία άτομα, τους : Γεώρ. Καραπιστόλη, Σπ. Παπανδρέου και Ιωάν. Χάρο. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 14 Αυγούστου, έφυγαν με το πλοίο “Patris” και στις 28 Αυγούστου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Καταγράφουμε επιπλέον ότι :
·         Ο Γεώργιος Καραπιστόλης ήταν τότε 17 ετών. Ο πατέρας του στο Λιδωρίκι λεγόταν Ιωάννης. Προορισμός του (με 20 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδελφό του Αθανάσιο Καραπιστόλη[8].
·         Ο Σπύρος Παπανδρέου ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Κώστας. Ως εργάτης, με 20 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Ανδρέας Παπανδρέου.
·         Ο Ιωάννης Χάρος ήταν 17 ετών. Στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Βασιλική. Με 30 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Γεώργιος[9] Χάρος.
   Η έκτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 ήταν πολυπληθέστερη και αριθμούσε 12 άτομα. Τη συγκρότησαν οι : Γεώρ. Δρόσος, Γεώρ. Ζώης, Αλέξ. Κάππος, Απ. Καφετζής, Ιωάν. Μπούγαλης, Κων. Μπούγαλης, Γεώρ. Ντούμας, Παλ. Παλαιολόγου, Κώσ. Πανάγος, Αθ. Τσίγκας, Αθ. Φωτόπουλος και Δημ. Φωτόπουλος. Στις 5 Οκτωβρίου, από το λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Themistocles” και στις 24 Οκτωβρίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το αρχειακό υλικό μας πληροφορεί ότι :
·         Ο Γεώργιος Δρόσος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ευθύμιος. Δήλωσε εργάτης και με 25 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Σικάγο, κοντά στον ξάδερφό του Σταύρο Κάντζιο.
·         Ο Γεώργιος Ζώης ήταν 18 ετών, ο δε πατέρας του λεγόταν Κωνσταντίνος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 20 $ στην τσέπη) στην Όραντζ (Orange) της Νέας Υόρκης, όπου είχε τον ξάδερφό του Τζέιμς Καραντινό.
·         Ο Αλέξιος Κάππος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Με 20 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Γεώργιος Παλαιολόγος.
·         Ο Απόστολος Καφετζής ήταν 34 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ζωίτσα. Ως εργάτης (με 25 $ στην τσέπη) κατευθυνόταν για δουλειά στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο κουνιάδος του Θέμης Κόκκινος.
·         Ο Ιωάννης Μπούγαλης ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 25 $ μαζί του) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Νικόλαο Παλούκη.
·         Ο Κωνσταντίνος Μπούγαλης ήταν 24 ετών και αδερφός του Ιωάννη. Φυσικά ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Κι αυτός έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 25 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Νικόλαο Παλούκη.
·         Ο Γεώργιος Ντούμας ήταν 24 ετών. Στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Κωνσταντίνο. Με 19 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο αδελφός του Θεόδωρος Ντούμας.
·         Ο Παλαιολόγος Παλαιολόγου ήταν 40 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Δήλωσε εργάτης και με 26 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο γιος του Γεώργιος Παλαιολόγος.
·         Ο Κώστας Πανάγος ήταν 18 ετών και αναλφάβητος. Ο πατέρας του λεγόταν Παναγιώτης. Προορισμός του (με 25 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Σικάγο, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Σταύρος Κάντζιος.
·         Ο Αθανάσιος Τσίγκας ήταν 29 ετών και αναλφάβητος. Στην πατρίδα είχε την αδελφή του Παγώνα. Ως εργάτης, με 25 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Αθανάσιος Τσίγκας.
·         Ο Αθανάσιος Φωτόπουλος ήταν 23 ετών. Στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Ελένη. Ήταν εργάτης και με 25 $ μαζί του πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Χαράλαμπος Μανέτας. Για τον Αθανάσιο Φωτόπουλο αυτό ήταν το β’ ταξίδι στην Αμερική. Είχε ξανάρθει την περίοδο 1906-08 και εργάστηκε πάλι στο Μιλγουώκι.
·         Ο Δημήτριος Φωτόπουλος ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αγγελική. Με 25 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Χαράλαμπος Μανέτας.
Ατμόπλοιο Athinai, 1910

   Η έβδομη ομαδική αναχώρηση στο 1909 ήταν πολυπρόσωπη και αριθμούσε 11 άτομα. Ήταν οι : Αθαν. Αυγερόπουλος, Δημ. Ζαχαρής, Ευστ. Ζαχαρής, Μάνθ. Κατσούρης, Γεώρ. Κλώτζας, Κων. Κλώτζας, Αθαν. Κρικέλας, Ηλ. Κρικέλας, Νικ. Κρικέλας, Κων. Κυριαζής και Ηλ. Παπανικολάου. Στις 4 Νοεμβρίου, από το λιμάνι της Πάτρας, αναχώρησαν με το πλοίο “Athinai” και στις 23 Νοεμβρίου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Επιπλέον στοιχεία μας αναφέρουν ότι :
·         Ο Αθανάσιος Αυγερόπουλος ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Ωε εργάτης, με 35 $ μαζί του, έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, κοντά στο συμπατριώτη του Αθαν. Δημόπουλο. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του Αθαν. Αυγερόπουλου στις ΗΠΑ. Είχε έρθει την περίοδο 1907-08 και εργάστηκε στο Μιλγουώκι.
·         Ο Δημήτριος Ζαχαρής ήταν 17 ετών. Γράφτηκε ως μαθητής (pupil). Η μητέρα του λεγόταν Ζωίτσα. Με 30 $ στην τσέπη, μαζί με τον πατέρα του Ευστάθιο Ζαχαρή, πήγαινε στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο συμπατριώτης τους Στ. Καραμπάς.
·         Ο Ευστάθιος Ζαχαρής ήταν 38 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του στην πατρίδα λεγόταν Ζωίτσα. Ήταν εργάτης και μαζί με το γιο του Δημήτριο πήγαιναν για δουλειά (είχε 30 $ μαζί του) στη Νέα Υόρκη, κοντά στον πατριώτη τους Στ. Καραμπά.
·         Ο Μάνθος Κατσούρης ήταν 25 ετών. Πίσω στην πατρίδα δεν είχε κανένα (nobody). Με  25 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Μιλτιάδη Κατσούρη.
·         Ο Γεώργιος Κλώτζας[10] (Clotzas) ήταν 18 ετών. Δήλωσε ότι είναι ορφανός (δεν έχει συγγενείς στην πατρίδα). Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 30 $ μαζί του) ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Αθανάσιος Δημόπουλος.
·         Ο Κωνσταντίνος Κλώτζας ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ευθύμιος. Με 17 $ στην τσέπη κατευθυνόταν για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Γεώργιο Κλώτζα.
·         Ο Αθανάσιος Κρικέλας ήταν 18 ετών. Στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Δημήτριο. Ήταν εργάτης και (με 19 $) έψαχνε για δουλειά στο  Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο συγγενής του Ευθύμιος Φραγκόπουλος.
·         Ο Ηλίας Κρικέλας ήταν 17 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Αικατερίνη. Με 20 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο θείος του Χαράλαμπος Παπαγεωργίου.
·         Ο Νικόλαος Κρικέλας ήταν 38 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Ως εργάτης (με 25 $ στην τσέπη) αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Χαράλαμπο Παπαγεωργίου.
·         Ο Κωνσταντίνος Κυριαζής ήταν 33 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Πηνελόπη. Προορισμός του, με 25 $ μαζί του, για δουλειά εργάτη ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο συγγενής του Κ. Ν. Γάτος.
·         Ο Ηλίας Παπανικολάου ήταν 19 ετών. Γράφτηκε ως σπουδαστής (student). Ο πατέρας  του στο Λιδωρίκι λεγόταν Νικόλαος. Με 25 $ στην τσέπη πήγαινε στη Νέα Υόρκη, κοντά στο συγγενή του Κ. Ν. Γάτο.
   Επιπλέον αυτών, στο ίδιο έτος 1909, σημειώνουμε τις αναχωρήσεις των : Αθανασίου Θεοδ. Βασιλείου, Γεωργίου Καραστάθη και Ιωάννη Χριστοπούλου.Ε. Νέα αύξηση της φυγής μεταναστών  στο 1910

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν 11 μεταναστευτικά ταξίδια (5 ομαδικά και 6 από μεμονωμένους). Συνολικά έφυγαν 64 άτομα από την περιοχή Λιδωρικίου. Πιο συγκεκριμένα :
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1910 έγινε από τον Ιωάννη Πάνο. Στις 2 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγε με το ελληνόκτητο πλοίο “Patris” και στις 18 Μαρτίου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 29 ετών. Η μητέρα του στην πατρίδα λεγόταν Μαρία. Ως εργάτης (με 25 $ μαζί του) πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Γεώργιο Ηλιόπουλο.
   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1910 ήταν η πολυπληθέστερη στην ιστορία της περιοχής. Έγινε από 29 άτομα! Την ομάδα αυτή συγκρότησαν οι : Νικ. Ανδρίτσος, Απ. Αποστολόπουλος, Δημ. Αρβανίτης, Αθαν. Βασιλείου, Αθαν. Γατάκης, Κων. Γατάκης, Χρ. Γατάκης, Δρ. Δρόσου, Μήτ. Κάγκαλος, Ηλ. Κάππος, Κων. Κάρλος, Παν. Κάρλος, Δημ. Καρυδάκης, Δημ. Καψώτης, Ευθ. Κούστας, Χρ. Κρικέλας, Κων. Κωστοπαναγιώτου, Κων. Μάρκος, Παν. Μπουλούμπασης, Κων. Πανάγος, Δημ. Παπαδάκης, Ιωάν. Παπαδάκης, Κων. Παπαδάκης, Κων. Παπαδόπουλος, Σπ. Παπαδόπουλος, Γεώρ. Πορνάρος, Κων. Σφέτσος, Δημ. Φωτόπουλος και Ιωάν. Χριστόπουλος. Στις 9 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας, οι μετανάστες επιβιβάστηκαν στο ελληνόκτητο πλοίο “Athinai” και στις 28 Μαρτίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το υπάρχον υλικό μας γνωρίζει επίσης ότι :
Μιλγουώκι (οδός Ουισκόνσιν, 1900)
·         Ο Νικόλαος Ανδρίτσος ήταν 20 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Δήλωσε εργάτης και με 25 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Νίκος Αρβανίτης.
·         Ο Απόστολος Αποστολόπουλος ήταν 18 ετών. Στην πατρίδα ήταν ο πατέρας του Δημήτριος. Με 25 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο θείο του Γεώργιο Ηλιόπουλο.
·         Ο Δημήτριος Αρβανίτης ήταν 32 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ευθυμία. Ως εργάτης (με 25 $ στην τσέπη) έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Νίκο Αρβανίτη.
·         Ο Αθανάσιος Βασιλείου ήταν 22 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Θεόδωρος. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 40 $ μαζί του) ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Δημοσθένης Γκισερλής.
·         Ο Αθανάσιος Γατάκης ήταν 18 ετών. Στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Δημήτριο. Ως εργάτης, με 25 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, κοντά στον ξάδερφό του Αθανάσιο Μπίλιο.
·         Ο Κωνσταντίνος Γατάκης ήταν 17 ετών. Γράφτηκε ως μαθητής (scholar). Η μητέρα του λεγόταν Χαρίκλεια. Μαζί με τον πατέρα του Χρήστο πήγαινε στη Νέα Υόρκη, στον ξάδερφό του Αθανάσιο Μπίλιο.
·         Ο Χρήστος Γατάκης ήταν 45 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Χαρίκλεια. Δήλωσε εργάτης και μαζί με το γιο του Κωνσταντίνο (και 50 $ μαζί του) αναζητούσε δουλειά στη Νέα Υόρκη, κοντά στον ανεψιό του Αθανάσιο Μπίλιο.
·         Ο Δρόσος Δρόσου ήταν 18 ετών και αναλφάβητος. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Με 25 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Αθανάσιος Τσίγκας.
·         Ο Μήτρος Κάγκαλος ήταν 40 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Μαρία. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 25 $ μαζί του) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Δημήτριο Φωτόπουλο.
·         Ο Ηλίας Κάππος ήταν 20 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Κωνσταντίνος. Ως εργάτης, με 25 $ στην τσέπη, πήγαινε στο Φοντ ντι Λακ (Fond du Lac) του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Ιωάννης Καρυδάκης.
·         Ο Κωνσταντίνος Κάρλος ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Παράσχω. Με 50 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Γεώργιο Ηλιόπουλο. Για τον Κωνσταντίνο Κάρλο αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ. Είχε ξανάρθει την περίοδο 1907-09 και εργάστηκε πάλι στο Μιλγουώκι.
·         Ο Παναγιώτης Κάρλος ήταν 11 ετών. Γράφτηκε ως μαθητής (scholar). Η μητέρα του λεγόταν Παράσχω. Μαζί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Κάρλο (και 40 $ μαζί του) πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο συγγενή τους Γεώργιο Ηλιόπουλο.
·         Ο Δημήτριος Καρυδάκης ήταν 23 ετών και αναλφάβητος. Η μητέρα του λεγόταν Μαρία. Ο προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 25 $ στην τσέπη) ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο αδελφός του Κωνσταντίνος Καρυδάκης.
·         Ο Δημήτριος Καψώτης ήταν 18 ετών και αναλφάβητος. Ο πατέρας του λεγόταν Αποστόλης. Ως εργάτης (με 25 $ μαζί του) αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον πατέρα του.
·         Ο Ευθύμιος Κούστας[11] ήταν 24 ετών. Ο πατέρας του στην πατρίδα λεγόταν Νικόλαος. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 25 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν  ο συμπατριώτης του Γεώργιος Ηλιόπουλος.
·         Ο Χρήστος Κρικέλας ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Ήταν εργάτης και με 25 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο φίλος του Ιωάννης Κυρομάνος. Για τον Χρήστο Κρικέλα αυτό ήταν το β’ ταξίδι στην Αμερική, εφόσον είχε ξαναπάει την περίοδο 1897-1899 και εργάστηκε στην Ολύμπια (Olympia) της πολιτείας Ουάσινγκτον.
·         Ο Κωνσταντίνος Κωστοπαναγιώτου ήταν 25 ετών και αναλφάβητος. Ο πατέρας του στην πατρίδα λεγόταν Γεώργιος. Ήταν εργάτης και με 30 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Κώστα Καρυδάκη.
·         Ο Κωνσταντίνος Μάρκος ήταν 25 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ηρακλής. Τελικός προορισμός του (με 25 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο φίλο του Δημήτριο Φωτόπουλο.
·         Ο Παναγιώτης Μπουλούμπασης ήταν 23 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Με 25 $ στην τσέπη κατευθυνόταν για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Νικόλαος Αρβανίτης.
·         Ο Κωνσταντίνος Πανάγος ήταν 18 ετών. Στην πατρίδα πίσω είχε τον πατέρα του Παναγιώτη. Ως εργάτης με 23 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Αθανάσιο (το επώνυμο είναι δυσανάγνωστο).
·         Ο Δημήτριος Παπαδάκης ήταν 19 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Παρασκευή. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 26 $) στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Νικόλαος Κονδύλης. Για τον Δημήτριο Παπαδάκη αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ. Είχε έρθει την περίοδο 1906-09 και εργάστηκε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν.
·         Ο Ιωάννης Παπαδάκης ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Ως εργάτης (με 28 $ μαζί του) πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Νικόλαος Κονδύλης.
·         Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης ήταν 38 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Παρασκευή. Μαζί με το γιο του Δημήτριο (και 30 $ μαζί του) έψαχναν για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο ανεψιό του Δημοσθένη Γκιουρλή.
·         Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ήταν 18 ετών. Στην πατρίδα είχε την μητέρα του Βασιλική. Τελικός προορισμός του (με 25 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, στο φίλο του Νικόλαο Φάκο.
·         Ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ασήμω. Ως εργάτης (με 25 $) αναζητούσε δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος Γεώργιος Ηλιόπουλος.
·         Ο Γεώργιος Πο[υ]ρνάρος (-ας) ήταν 18 ετών. Γράφτηκε Pornaros και ήταν εργάτης. Ο πατέρας του λεγόταν Χαράλαμπος. Προορισμός του (με 25 $) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Αθανάσιο Φωτόπουλο.
·         Ο Κωνσταντίνος Σφέτσος ήταν 30 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αγγελική. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 25 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου είχε τον ξάδερφό του Αλέξη Σφέτσο.
·         Ο Δημήτριος Φωτόπουλος ήταν 21 ετών και αναλφάβητος. Πίσω στην πατρίδα είχε τον αδερφό του Ιωάννη. Ήταν εργάτης και (με 25 $ στην τσέπη) πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Αναστάσιο Φωτόπουλο.
·         Ο Ιωάννης Χριστόπουλος ήταν 20 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Καλομοίρα. Με 25 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο ξάδερφός του Αλέξης Κάππας.
   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1910 περιλάμβανε 4 άτομα τους : Χρ. Κουτσιλέλα, Αθαν. Κουτσόπουλο, Νικ. Μπάμπαλη και Νικ. Τσούμα. Στις 14 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας αναχώρησαν με το πλοίο “Martha Washington” και στις 28 Μαρτίου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Για τους μετανάστες αυτούς διαθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία :

Ατμόπλοιο Martha Washington (Photo: Richard Faber Collection)
·         Ο Χρήστος Κουτσιλέλας ήταν 20 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Με 35 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Κουτσιλέλο.
·         Ο Αθανάσιος Κουτσόπουλος ήταν 23 ετών. Στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Κώστα. Δήλωσε εργάτης και με 32 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, κοντά στον ξάδερφό του Σ. Φυσερό.
·         Ο Νικόλαος Μπάμπαλης ήταν 20 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Παρασκευή. Με 23 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο θείος του Περ. Ζαβορίτης.
·         Ο Νικόλαος Τσούμας ήταν 24 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Κρυστάλλω. Τελικός προορισμός του με 25 $ στην τσέπη ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Σπ. Πουκιόπουλος.
   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1910 αριθμούσε 12 άτομα. Σ’ αυτήν συμμετείχαν οι : Κώσ. Γιαννουζής, Βασ. Ζαρονίκος, Κώσ. Ζαρονίκος, Δημ. Καραγεώργος, Χρ. Καραγεώργος, Κώσ. Κουφόπουλος, Γεώρ. Μίχας, Βασ. Παπαδημητρίου, Ιωάν. Σάκος, Κώσ. Σάκος, Γεώρ. Τσάγαλος και Δήμ. Τσοβελέκας. Στις 28 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας οι μετανάστες ταξίδεψαν με το πλοίο “Alice” και στις 14 Απριλίου “πάτησαν πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Γι’ αυτούς ξέρουμε ότι:
·         Ο Κώστας Γιαννουζής ήταν 24 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αθηνά. Ήταν εργάτης και με 30 $ μαζί του πήγαινε στο Σικάγο, όπου ήταν ο φίλος του Ευθ. Λιάκος.
·         Ο Βασίλειος Ζαρονίκος ήταν 25 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Με 40 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Σικάγο, κοντά στο φίλο του Δ. Αλούπη.
·         Ο Κώστας Ζαρονίκος ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αναστασία. Τελικός προορισμός του (με 49 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Σικάγο, όπου είχε τον ξάδερφό του Ι. Γκούβα.
·         Ο Δημήτριος Καραγεώργος ήταν 19 ετών. Ως τόπο τελευταίας διαμονής δήλωσε τη Λαμία. Ο πατέρας του λεγόταν Κώστας. Με 27 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου ήταν ο θείος του Ιωάννης Γκούβας.
·         Ο Χρήστος Καραγεώργος ήταν 22 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Πήγαινε για δουλειά εργάτη (με 24 $) στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Ιωάννης Καραφίνος.
·         Ο Κώστας Κουφόπουλος ήταν 25 ετών. Στην πατρίδα είχε τον αδελφό του Γεώργιο. Δήλωσε εργάτης και με 32 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Σικάγο, κοντά στον ξάδερφό του Ευθ. Λιάκο.
ΑτμόπλοιοAlice” (Photo: Eric Johnson
·         Ο Γεώργιος Μίχας ήταν 30 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Με 25 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου είχε τον αδελφό του Ιωάννη Μίχα.
·         Ο Βασίλειος Παπαδημητρίου ήταν 19 ετών. Πίσω στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Παρασκευή. Προορισμός του (με 29 $) για δουλειά εργάτη ήταν το Σικάγο, όπου ήταν ο ξάδερφος Ιωάν. Παπαδημητρίου.
·         Ο Ιωάννης Σάκος ήταν 25 ετών και παντρεμένος. Τη γυναίκα του την έλεγαν Κατίνα. Ήταν εργάτης και (με 27 $ μαζί του) έψαχνε για δουλειά στο Σικάγο, κοντά στον ξάδερφό του Αθ. Γκαβαλίνη.
·         Ο Κώστας Σάκος ήταν 28 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Παναγιώτα. Με 27 $ για τα έξοδα του ταξιδιού, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Σικάγο, όπου είχε τον ξάδερφό του Αθ. Γκαβαλίνη.
·         Ο Γεώργιος Τσάγαλος ήταν 22 ετών. Στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Ιωάννη. Ως εργάτης, με 31 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο ξάδερφός του Γ. Γκούβας.
·         Ο Δήμος Τσοβελέκας ήταν 20 ετών. Ως τόπο τελευταίας διαμονής δήλωσε τη Λαμία. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (σε 27 $ μαζί του) ήταν το Σικάγο, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Παπαδημητρίου.
   Η τέταρτη ομαδική αναχώρηση στο 1910 έγινε από δύο άτομα, τους Αθαν. και Παν. Λατσούδη. Στις 4 Απριλίου, από το λιμάνι της Πάτρας έφυγαν με το πλοίο “Laura” και στις 20 Απριλίου έφτασαν στην Αμερική. Επιπλέον στοιχεία μας πληροφορούν ότι :
·         Ο Παναγιώτης Λατσούδης ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Βασιλική. Με 50 $ μαζί του, μαζί με το γιο του Αθανάσιο, πήγαινε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ανεψιός του Τσάρλς Λέτσος.
·         Ο Αθανάσιος Λατσούδης ήταν 11 ετών. Γράφτηκε ως μαθητής (pupil). Γονείς του ήταν ο Παναγιώτης και η Βασιλική. Προορισμός ήταν η Νέα Υόρκη.
   Η πέμπτη ομαδική αναχώρηση στο 1910 περιλάμβανε 11 άτομα, τους : Ασημ. Δρόσο, Ξεν. Δρόσο, Χρ. Καραγεώργη, Γεώρ. Καραστάθη, Κώσ. Καραστάθη, Κώσ. Καψάλη, Αθαν. Κλώσσα, Χαρ. Μαργέλλο, Χρ. Μαργέλλο, Νικ. Τσίγκα και Χρ. Στέφο. Στις 12 Απριλίου, από το λιμάνι της Πάτρας επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Themistocles” και την 1η Μαΐου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα διαθέσιμα στοιχεία του αρχείου μας αναφέρουν ότι :
·         Ο Ασημάκης Δρόσος ήταν 20 ετών. Στο Λιδωρίκι ήταν ο πατέρας του Ευθύμιος. Ως εργάτης με 25 $ μαζί του, πήγαινε για δουλειά στο Σικάγο, όπου ήταν ο γνωστός του Σταύρος Ρεσούτσος.
·         Ο Ξενοφών Δρόσος ήταν 19 ετών. Στην πατρίδα ήταν η μητέρα του Ελένη. Με 23 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Σικάγο, κοντά στο συγγενή του Σταύρο Κάντζο.
·         Ο Χρήστος Καραγεώργης ήταν 18 ετών. Στην πατρίδα πίσω δεν είχε κανένα δικό του (ήταν ορφανός). Με 25 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο συγγενής του Αθανάσιος Μπίλιος.
·         Ο Γεώργιος Καραστάθης ήταν 31 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Μαρίκα. Ως εργάτης, με 23 $ στην τσέπη επέλεξε για δουλειά το Σικάγο, κοντά στο συμπατριώτη του Σταύρο Κάντζο.
·         Ο Κώστας Καραστάθης ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του στο Λιδωρίκι λεγόταν Γεώργιος. Ο τελικός του προορισμός (με 23 $) για δουλειά εργάτη ήταν το Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο συμπατριώτης του Παναγιώτης Σκαλάς.
·         Ο Κώστας Καψάλης ήταν 14 ετών. Γράφτηκε ως μαθητής (pupil). Με 25 $ μαζί του πήγαινε στην πόλη Τσεγιέν (Cheyenne) του Γουαϊόμινγκ, για να συναντήσει τον πατέρα του Γ. Καψάλη.
·         Ο Αθανάσιος Κλώσσας ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Μαρία. Ως εργάτης με 25 $  στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στο Φοντ ντι Λακ (Fond du Lac) του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Κλώσσα.
·         Ο Χαράλαμπος Μαργέλλος ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 25 $) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Α. Βάσουλας.
·         Ο Χρήστος Μαργέλλος ήταν 17 ετών, αδελφός του Χαραλάμπους. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Κι αυτός έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 25 $) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ένας ξάδερφός του.
·         Ο Νικόλαος Τσίγκας ήταν 18 ετών. Στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Αλέξιο. Ήταν εργάτης και (με 25 $ μαζί του) επέλεξε για δουλειά εργάτη τη Νέα Υόρκη, κοντά στον αδελφό του Παναγιώτη Τσίγκα.
·         Ο Χρήστος Στέφος ήταν 21 ετών. Στην πατρίδα είχε τον αδερφό του Δημήτριο. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 24 $ για τα πρώτα του έξοδα) ήταν η πολιτεία Ουάσινγτον, κοντά στον ξάδερφό του Γκας Τσεκούρα.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1910 έγινε από τον Απόστολο Κολοκυθά. Στις 25 Απριλίου από το λιμάνι της Πάτρας αναχώρησε με το πλοίο “Argentina” και στις 12 Μαΐου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 38 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Ήταν εργάτης και με 28 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Ντηρ-Ρίβερ (Deer-River) της Μινεσότα, όπου ήταν ο ξάδερφός του Γεώργιος Καγκάλας.
   Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1910 έγινε από το Χρήστο Καραγεώργο. Στα μέσα Μαΐου από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγε με το πλοίο “Athinai” και στις 31 Μαΐου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 27 ετών και (με 35 $ στην τσέπη) πήγαινε για δουλειά εργάτη σε τόπο της Μασαχουσέτης (με δυσανάγνωστο το όνομα) κοντά σε συγγενή του.
   Η τέταρτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1910 έγινε από τον Αθανάσιο Λιάπη. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 8 Αυγούστου, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Martha Washington” και στις 21 Αυγούστου  αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 19 ετών. Η μητέρα του στην πατρίδα λεγόταν Βασιλική. Δήλωσε εργάτης σε φάρμα και με 25 $ μαζί του πήγαινε στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντά στον ξάδερφό του Μπιλ Καραγιάννη.
   Η πέμπτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1910 έγινε από το Νικόλαο Κολοβό. Το ταξίδι του έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα πήγε με πλοίο στην Τεργέστη. Από το λιμάνι της Τεργέστης στις 5 Σεπτεμβρίου έφυγε με το πλοίο “Atlanta” και στις 24 Σεπτεμβρίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 15 ετών. Πίσω στην πατρίδα ήταν ο πατέρας του Γεώργιος. Τελικός προορισμός του (με 25 $ μαζί του) ήταν η πόλη Σανράιζ (Sunrise) του Γουαϊόμινγκ, όπου ήταν ο αδερφός του Ιωάννης.
   Η έκτη (και τελευταία) μεμονωμένη αναχώρηση στο 1910 έγινε από τον Κωνσταντίνο Μπρούμα. Στις αρχές Οκτωβρίου, από το λιμάνι του Πειραιά ταξίδεψε με το πλοίο “Themistocles” και στις 21 Οκτωβρίου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 18 ετών. Είχε στην πατρίδα τον πατέρα του Α. Μπρούμα. Είχε μαζί του 22,50 $. Ήταν εργάτης και έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Γ. Κασιμάτης.
   Επιπλέον αυτών, στη διάρκεια του 1910, σημειώνουμε τις αναχωρήσεις και των μεταναστών : Αθαν. Κολοκυθά, Δημ. Μπαλατσούρα, Γεωργ. Μπούγαλη, Νικ. Πέτρου και Νικ. Σπαή.Ζ. Σημαντική μείωση του μεταναστευτικού ρεύματος  στο 1911

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν 5 μεταναστευτικά ταξίδια (2 ομαδικά και 3 από μεμονωμένους). Συνολικά έφυγαν 22 άτομα από την περιοχή του Λιδωρικίου. Αναλυτικά έχουμε :
   Η πρώτη μεμονωμένη άφιξη στο 1911 έγινε από τον Κωνσταντίνο Καψάλη. Στις 20 Δεκεμβρίου 1910, από το λιμάνι της Πάτρας αναχώρησε με το πλοίο “Patris” και στις 4 Ιανουαρίου 1911 έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 15 ετών. Η μητέρα του πίσω στην πατρίδα λεγόταν Μαρία. Γράφτηκε ως μαθητής (scholar). Με 25 $ μαζί του πήγαινε στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον πατέρα του Γεώργιο Καψάλη.
   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1911, αριθμούσε 12 άτομα, τους : Κώσ. Βασιλείου, Δημ. Κάγκαλο, Ανδρ. Κόκκινο, Νικόλαο Λάιο, Δημ. Λιάγκουρα, Αντ. Μάργιαλο, Νικ. Μάρκο, Ευθ. Πανάγο, Δημ. Πέτρου, Χαρ. Ταμπάκη, Κώσ. Τατάκη και Κων. Τσάντα. Στις 13 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Themistocles” και στις 4 Απριλίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το αρχειακό υλικό μας πληροφορεί επιπλέον ότι :
·         Ο Κώστας Βασιλείου ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Σπύρος. Ως εργάτης (με 25 $ στην τσέπη) αναζητούσε δουλειά στην πόλη Χίμπιγκ (Hibbing) της Μινεσότα, όπου ήταν ο θείος του Δημήτριος Καραΐνδος.
·         Ο Δημήτριος Κάγκαλος ήταν 18 ετών. Πίσω στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Μαρία. Με 20 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Πέτρο Κάρλο.
·         Ο Ανδρέας Κόκκινος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας λεγόταν Γεώργιος. Τελικός προορισμός του (με 25 $) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κωστ. (Gust) Μαργιέλλος.
·         Ο Νικόλαος Λάιος ήταν 34 ετών και παντρεμένος. Ήταν ξυλουργός (carpenter). Η γυναίκα του λεγόταν Μαρία. Έψαχνε για δουλειά (με 25 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Πέτρος Κάρλος.
·         Ο Δημήτριος Λιάγκουρας ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Κωνσταντίνα. Δήλωσε εργάτης και με 25 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο γιος του Χρήστος Λιάγκουρας.
·         Ο Αντώνιος Μάργιαλος (Margialos) ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Χρήστος. Με 25 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κωνστ. (Gost) Μαργουίλης.
·         Ο Νικόλαος Μάρκος ήταν 20 ετών. Η μητέρα του στην πατρίδα λεγόταν Βασιλική. Τελικός προορισμός του (με 25 $) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο φίλο του Κωνστ. Μαργιέλο.
·         Ο Ευθύμιος Πανάγος ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Παναγιώτης. Ως εργάτης έψαχνε για δουλειά (με 24 $ μαζί του) στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο αδερφός του Γεώργιος Πανάγος.
·         Ο Δημήτριος Πέτρου(Petras) ήταν 30 ετών. Στην πατρίδα είχε τον αδερφό του Χαράλαμπο. Με 25 $ για τη διαδρομή, πήγαινε για δουλειά εργάτη στην πόλη Χίμπινγκ (Hibbing) της Μινεσότα, όπου είχε τον αδερφό του Πέτρο Πέτρου.
·         Ο Χαράλαμπος Ταμπάκης ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Ως εργάτης αναζητούσε δουλειά (με 25 $ μαζί του) στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Τζίτζικα.
·         Ο Κώστας Τατάκης ήταν 19 ετών. Πίσω στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Χαρίκλεια. Προορισμός του (με 25 $ στην τσέπη) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Κωνστ. Καραστάθης.
·         Ο Κωνσταντίνος Τσάντας ήταν 32 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ευθυμία. Ως εργάτης, με 25 $ για το ταξίδι, έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ανεψιό του Κωνστ. Καραστάθη.
Πλοίο Eugenia (Photo: Maurizio Eliseo Collection)

   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1911, έγινε από 7 άτομα. Την ομάδα συγκρότησαν οι : Γεώργ. Δρόσου, Χαρ. Δρόσου, Παν. Καλαπετζής, Απ. Μπούγαλης, Αθ. Σφάντης, Ιωάν. Σφέτσος και Κων. Σφέτσος. Στις 20 Μαρτίου, παό το λιμάνι της Πάτρας, αναχώρησαν με το πλοίο “Eugenia” και στις 12 Απριλίου “πάτησαν πόδι” στην Αμερική. Επιπλέον στοιχεία μας γνωρίζουν ότι :
·         Ο Γεώργιος Δρόσου ήταν τότε 26 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Ελένη. Πήγαινε για δουλειά εργάτη (με 25 $) στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου είχε τον αδελφό του Ξενοφώντα Δρόσο.
·         Ο Χαράλαμπος Δρόσου ήταν 19 ετών, αδελφός του προηγούμενου. Η μητέρα του λεγόταν Ελένη. Προορισμός του (με 25 $) η πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντά στον αδελφό του Ξενοφώντα Δρόσο.
·         Ο Παναγιώτης Καλαπετζής (Calapetjis) ήταν 18 ετών. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
·         Ο Απόστολος Μπούγαλης ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Δήλωσε εργάτης σε φάρμα και με 25 $ στην τσέπη κατευθυνόταν για δουλειά στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο αδερφός του Κώστας.
·         Ο Αθανάσιος Υφαντής ήταν 25 ετών. Ο πατέρας του στην πατρίδα λεγόταν Ανδρέας. Ήταν εργάτης σε φάρμα και με 25 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο αδελφός του Ι. Υφαντής.
·         Ο Ιωάννης Σφέτσος ήταν 16 ετών και αναλφάβητος. Ο πατέρας του λεγόταν Ευθύμιος. Προορισμός του (με 25 $ στην τσέπη) για δουλειά εργάτη ήταν η πόλη Ρέβελστοουκ (Revelstoke) της Βρετανικής Κολούμπια (B.C.), όπου ήταν ο αδελφός του Γεώργιος Σφέτσος.
·         Ο Κωνσταντίνος Σφέτσος ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε εργάτης. Η γυναίκα του λεγόταν Παγώνα. Με 67 $ μαζί του πήγαινε στη μικρή πόλη Κλόκετ (Cloquet) της Μινεσότα, κοντά στο γιο του Χάρρυ Σφέτσο.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1911 έγινε από τον Κώστα Γατάκη. Στις 31 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας έφυγε με το πλοίο “Athinai” και στις 17 Απριλίου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 18 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Χαρίκλεια. Πήγαινε για δουλειά εργάτη (με 25 $ στην τσέπη) στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Κωνστ. Καραστάθης.
   Η τρίτη (και τελευταία) μεμονωμένη αναχώρηση στο 1911 έγινε από τον Αθανάσιο Ευσταθίου. Στις 12 Ιουνίου, από το λιμάνι της Πάτρας ταξίδεψε με το πλοίο “Argentina” και στις 28 Ιουνίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 20 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Κωνσταντίνος. Δήλωσε έμπορος (merchant). Προορισμός του, με 40 $ μαζί του, ήταν η Νέα Υόρκη, όπου είχε τον ξάδερφός του Γεώργιο ….. (δυσανάγνωστο το επώνυμο).
   Επιπλέον αυτών, στη διάρκεια του 1911, σημειώνουμε τις αναχωρήσεις και των μεταναστών : Αναστ. Αναστασοπούλου, Ηλ. Δελενίκα, Ιωάν. Ζώγα, Παναγ. Κοράκη, Αθαν. Μάρκου, Κων. Τράντα και Δημ. Τρίγκα.Η. Ελαχιστοποίηση των μεταναστών  στο 1912 και 1913

   Στη διάρκεια του έτους 1912 έγιναν 4  μεταναστευτικά ταξίδια (όλα από μεμονωμένους). Έτσι έφυγαν μόνο 4 άτομα. Στο επόμενο έτος 1913 έγιναν 3 ταξίδια (1 ομαδικό και 2 από μεμονωμένους). Στο 1913 έφυγαν 5 άτομα. Πιο συγκεκριμένα:
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1912 έγινε από το Λουκά Τριανταφύλλου. Στις 26 Φεβρουαρίου, από το λιμάνι της Πάτρας επιβιβάστηκε στο πλοίο “Alice” και στις 14 Μαρτίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 23 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Ως εργάτης αναζητούσε δουλειά (με 25 $ μαζί του για το ταξίδι) στο Ντηρ Ρίβερ (Deer River) της Μινεσότα, όπου ήταν ένας ξάδερφός του (δυσανάγνωστο όνομα).
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1912 έγινε από τον Κωνσταντίνο Χολέβα. Το ταξίδι του έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα ταξίδεψε με πλοίο στην Τεργέστη. Από εκεί, στις 20 Μαρτίου αναχώρησε με το πλοίο “Saxonia” και στις 9 Απριλίου “πάτησε πόδι” στην Αμερική. Ήταν τότε 24 ετών. Στην πατρίδα είχε τον πατέρα του. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 25 $ στην τσέπη) ήταν το Κέρικ (Kerrick) της Μινεσότα, κοντά στον αδελφό του J. G. Holevas.
   Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1912 έγινε από τον Ιωάννη Δημουλά. Από το λιμάνι της Πάτρας έφυγε με το πλοίο “Kaiser Franz Josef I” και στις 31 Αυγούστου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 30 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε εργάτης. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι δυσανάγνωστα.
   Η τέταρτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1912 έγινε από τον Αριστείδη Κουρέλη. Στις 25 Αυγούστου, από το λιμάνι της Πάτρας επιβιβάστηκε στο πλοίο “Alice” και στις 11 Σεπτεμβρίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 19 ετών. Ο πατέρα του λεγόταν Αθανάσιος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 20 $ στην τσέπη) στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντά στο θείο του Κ. Κίτσο.
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1913 έγινε από τον Κωνσταντίνο Δρόσο. Στις 4 Απριλίου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγε με το πλοίο “Martha Washington” και την 1η Μαΐου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Με 25 $ για τα έξοδα της διαδρομής, έψαχνε για δουλειά εργάτη σε τόπο της Αϊόβα (δυσανάγνωστο), όπου ήταν ο αδελφός του Δρόσος Δρόσος.
   Η (μοναδική) ομαδική αναχώρηση στο 1913 έγινε από 3 άτομα, τους : Ανδρ. Αναγνωστόπουλο, Γεώρ. Αναγνωστόπουλο και Χαρ. Σταθόπουλο. Από την Ελλάδα πήγαν με πλοίο πρώτα στην Ιταλία. Από το λιμάνι της Νάπολης, στις 18 Απριλίου ταξίδεψαν με το πλοίο “Principe di Piemonte” και στις 2 Μαΐου “πάτησαν πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα στοιχεία μας αναφέρουν ότι :
·         Ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος ήταν 44 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ελένη. Δήλωσε εργάτης και με 68 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Πόρτ Αλέγκανυ (Port Alleghany) της Πενσυλβάνια, κοντά στον αδερφό του Νίκο.
·         Ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος ήταν 18 ετών, γιος του Ανδρέα. Η μητέρα του λεγόταν Ελένη. Μαζί με τον πατέρα του πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Πορτ Αλέγκανυ (Port Alleghany) της Πενσυλβάνια, κοντά στον θείο του Νίκο.
·         Ο Χαράλαμπος Σταθόπουλος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Με 23 $ για έξοδα ταξιδιού, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Όσκος (Oshkosh) της Ουάσινγκτον, όπου είχε τον αδερφό του Κώστα.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1913 έγινε από το Νικόλαο Νασιόπουλο. Στις 27 Ιουνίου, από το λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Ultonia” και στις 15 Ιουλίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 16 ετών. Γράφτηκε ως μαθητής (scholar). Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Με 10 $ μαζί του πήγαινε να συναντήσει στο Λάιλ (Lyle) της πολιτείας Ουάσινγκτον, κοντά στο θείο του Ουίλλιαμ Νότο.
Θ. Νέα σημαντική αύξηση μεταναστών  στο 1914

   Στη διάρκεια του έτους αυτού, μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων, έχουμε 8 μεταναστευτικά ταξίδια (3 ομαδικά και 5 από μεμονωμένους). Συνολικά έφυγαν 43 άτομα. Αναλυτικά :
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1914 έγινε από τον Κωνσταντίνο Μαργέλλο. Στις 25 Φεβρουαρίου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγε με το πλοίο “Caronia” και στις 10 Μαρτίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Ως εργάτης (με 25 $) αναζητούσε δουλειά στην Γουώτερ-Σόρρυ (Water-Sorry) του Κονέκτικατ, όπου ήταν ο ξάδερφός του Σπύρος Πασόπουλος.
   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1914 αριθμούσε 13 άτομα και συγκροτήθηκε από τους : Αναστ. Αναστασόπουλο, Δημ. Αποστολόπουλο, Ηλ. Δελενίκα, Ιωάν. Ζώγα, Νικ. Καγκάλα, Γεώρ. Καραστάθη, Αθαν. Μάρκου, Νικ. Μποβιάτση, Βασ. Σφέτσα, Αλέξ. Ταμπάκη, Κων, Τράντα, Δημ. Τρίγκα και Δημ. Φωτόπουλο. Στις 2 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας, αναχώρησαν με το πλοίο “Martha Washington” και στις 16 Μαρτίου “πάτησαν πόδι” στην Αμερική. Για τους μετανάστες αυτούς γνωρίζουμε επίσης ότι :
·         Ο Αναστάσιος Αναστασόπουλος ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ζωίτσα. Με 50 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά εργάτη στο Ρέβελστοκ (Revestoke), της Βρετανικής Κολούμπια, όπου ήταν ο ξάδερφός του Γεώργιος Καψάλης. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του μετανάστη στην Αμερική. Για πρώτη φορά ήρθε την περίοδο 1911-12 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο προορισμό.
·         Ο Δημήτριος Αποστολόπουλος ήταν 17 ετών. Στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Ασήμω. Ως εργάτης (με 50 $ στην τσέπη) αναζητούσε δουλειά στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, όπου ήταν ο φίλος του Ιωάννης Αποστολόπουλος.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Ρέβελστοκ (1915)
·         Ο Ηλίας Δελενίκας ήταν 26 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Πανωραία. Ως προορισμό του για δουλειά εργάτη (με 35 $ μαζί του) επέλεξε το Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στο φίλο του Απόστολο Καφετζή. Για τον Ηλία Δελενίκα αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ. Πρωτοήρθε την περίοδο 1911-12 και εργάστηκε στη Μινεσότα.
·         Ο Ιωάννης Ζώγας ήταν 37 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Σοφία. Με 50 $ για έξοδα ταξιδιού, αναζητούσε δουλειά εργάτη στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στο συγγενή του Γεώργιο Καψάλη. Για τον Ιωάννη Ζώγα αυτό ήταν το β’ ταξίδι στην Αμερική, εφόσον είχε ξανάρθει την περίοδο 1911-12 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο προορισμό.
·         Ο Νικόλαος Καγκάλας ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Τελικός προορισμός του (με 25 $ μαζί του) για δουλειά εργάτη ήταν το Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, όπου είχε το θείο του Ευ. Κουλόπουλο.
·         Ο Γεώργιος Καραστάθης ήταν 36 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Μαρία. Για δουλειά εργάτη (με 45 $ στην τσέπη) πήγαινε στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, όπου είχε τον ξάδερφό του Γεώργιο Κλώσσα. Ήταν το β’ ταξίδι του μετανάστη στην Αμερική. Είχε ξανάρθει την περίοδο 1909-12 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο τόπο.
·         Ο Αθανάσιος Μάρκου ήταν 25 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ηρακλής. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 25 $ μαζί του) στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στο φίλο του Ιωάννη Αποστολόπουλο. Για τον Αθαν. Μάρκου ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ. Είχε έρθει την περίοδο 1911-12 και εργάστηκε στη Μινεσότα.
·         Ο Νικόλαος Μποβιάτσης ήταν 22 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Τελικός προορισμός του (με 25 $ στην τσέπη)  για δουλειά εργάτη ήταν η Σιού Σίτυ (Sioux City) της Αϊόβα, όπου ήταν ο φίλος Ιωάννης Μποβιάτσης. Είχε ξανάρθει ο Νικ. Μποβιάτσης στην Αμερική την περίοδο 1907-13 και εργάστηκε στην Καλιφόρνια.
·         Ο Βασίλειος Σφέτσας ήταν 16 ετών και αναλφάβητος. Δήλωσε εργάτης. Ο πατέρας του λεγόταν Ευθύμιος. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 25 $ μαζί του) στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στον αδελφό του Γεώργιο Σφέτσο.
·         Ο Αλέξιος Ταμπάκης ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Με 50 $ για τα έξοδα ταξιδιού, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, όπου είχε τον ξάδερφό του Αλέξιο Κάππο.
·         Ο Κωνσταντίνος Τράντας ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Πίσω στην πατρίδα είχε τη γυναίκα του Ευθυμία. Δήλωσε εργάτης και με 40 $ μαζί του πήγαινε στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, όπου είχε τον ξάδερφό του Κωνστ. (Gust) Πανάγο. Για τον Κωνστ. Τράντα αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά είχε έρθει την περίοδο 1911-12 και εργάστηκε στη Μινεσότα.
·         Ο Δημήτριος Τρίγκας ήταν 34 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ευθυμία. Ως εργάτης, αναζητούσε δουλειά (με 50 $ στην τσέπη) στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, όπου ήταν ο ξάδερφός του Γεώργιος Σφέτσος. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι στην Αμερική για το Δημ. Τρίγκα, εφόσον πρωτοήρθε την περίοδο 1911-12 και εργάστηκε στον Καναδά.
·         Ο Δημήτριος Φωτόπουλος ήταν 36 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αγγελική. Τελικός προορισμός του για δουλειά εργάτη με 25 $ μαζί του, ήταν η πόλη Σουπίριορ (Superior) του Ουσκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Αθανάσιο Φωτόπουλο. Για το μετανάστη Δημήτριο Φωτόπουλο αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ. Πάλι είχε έρθει την περίοδο 1909-12 και εργάστηκε στην ίδια πόλη Σουπίριορ.
   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1914 έγινε από 2 άτομα, τους Αναστ. Καραδήμο και Δήμο Καραδήμο. Στις 17 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγαν με το πλοίο “Laconia (1912)” και στις 2 Απριλίου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Επιπλέον πληροφορίες μας αναφέρουν ότι :
·         Ο Αναστάσιος Καραδήμος ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Ως εργάτης, με 50 $ στην τσέπη, πήγαινε για δουλειά στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στο θείο του Γεώργιο Καψάλη.
·         Ο Δήμος Καραδήμος ήταν 17 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Βασιλική. Κι αυτός δήλωσε εργάτης και με 50 $ για έξοδα ταξιδιού έψαχνε για δουλειά στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στο θείο του Αλέξιο Κάππο.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1914 έγινε από τον Αθανάσιο Βασιλείου. Στις 9 Μαρτίου, από το λιμάνι του Πειραιά, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Themistocles” και στις 28 Μαρτίου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέα Υόρκης. Ήταν τότε 26 ετών. Δήλωσε μηχανικός (engineer). Ο πατέρας του στην πατρίδα λεγόταν Θεόδωρος. Με 25 $ μαζί του πήγαινε στο Ντουλούθ (Duluth) της Μινεσότα, όπου ήταν οι συγγενείς του Αφοί Γαυλονίτη (Gavlonitis Bros). Είχε ξανάρθει στην Αμερική ο Αθανάσιος Βασιλείου, την περίοδο 1909-12 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο τόπο.
   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1914 ήταν πολυάριθμη φτάνοντας τα 23 άτομα σε αριθμό. Περιλάμβανε τους : Κων. Καραγεώργο, Αναστ. Καραδήμα, Αθ. Καραδήμα, Ιωάν. Καραχάλιο, Νικ. Κουλουβάκη, Νικ. Κούστα, Γεώρ. Λιάνη, Απ. Λιάπη, Δημ. Λιάπη, Κων. Μάρκο, Θεόδ. Μαστρογιάννη, Απ. Μίχο, Ιωάν. Μίχο, Δημ. Μπαλατσούρα, Γεώρ. Μπούγαλη, Δημ. Μπούγαλη, Ανδρ. Νιαμάρα, Γεώρ. Ντούμα, Θεόδ. Ντούμα, Κων. Πανάγο, Νικ. Σπαή, Δημ. Χολέβα και Χρ. Χολέβα. Στις 17 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Laconia (1912)” και στις 2 Απριλίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το αρχειακό υλικό μας γνωρίζει ότι :
·         Ο Κωνσταντίνος Καραγεώργος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Ως εργάτης με 25 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά στο Μπρίτζπορτ (Bridgeport) του Κονέκτικατ, κοντά στο αδελφό του Χρ. Καραγεώργο.
·         Ο Αναστάσιος Καραδήμας ήταν 17 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Με 50 $ μαζί του, πήγαινε για δουλειά στο Ρέβεστοκ (Revestoke) της Βρετανικής Κολούμπια, όπου ήταν ο θείος του Γεώργιος Καψάλης.
·         Ο Αθανάσιος Καραχάλιος ήταν 18 ετών. Πίσω στην πατρίδα δήλωσε ότι δεν είχε κανένα συγγενή. Προορισμός του, με 30 $ στην τσέπη, για δουλειά εργάτη ήταν η Νέα Υόρκη, κοντά στο θείο του Κωνστ. Θεοδώρου.

Πλοίο Laconia (1912) [Photo: Hisashi Noma Collection]
·         Ο Ιωάννης Καραχάλιος ήταν 40 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Ζωίτσα. Δήλωσε εργάτης και με 25 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο κουνιάδος του Κωνστ. Θεοδώρου.
·         Ο Νικόλαος Κουλουβάκης ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Ως εργάτης πήγαινε (με 25 $ για τα πρώτα έξοδα) στο Μπίνγκαμ (Bingham) της Γιούτα, κοντά στον αδερφό του Ιωάννη Κουλουβάκη.
·         Ο Νικόλαος Κούστας (ή Κώνστας[12]) ήταν 35 ετών. Η μητέρα του στην πατρίδα λεγόταν Σοφία. Προορισμός του (με 40 $) για δουλειά εργάτη ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Κωνστ. (Gust) Μπίλιος. Αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι του μετανάστη Νικ. Κούστα στην Αμερική. Είχε ξανάρθει και εργάστηκε την περίοδο 1906-13.
·         Ο Απόστολος Λιάπης ήταν 39 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Πήγαινε για δουλειά (με 25 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουσικόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Χαρ. Ταξιάρχη.
·         Ο Γεώργιος Λιάπης ήταν 19 ετών. Η μητέρα του λεγόταν Φροσύνη. Δήλωσε εργάτης και με 25 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουσικόνσιν, όπου ήταν ο αδερφός του Δημήτριος Λιάπης.
·         Ο Δημήτριος Λιάπης ήταν 29 ετών. Ως επάγγελμα δήλωσε ξυλουργός (carpenter). Στην πατρίδα είχε τον αδερφό του Νικόλαο. Με 30 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Γ. Παπαλεωνίδας. Για το Δημήτριο Λιάπη αυτό ήταν το β’ ταξίδι του στις ΗΠΑ. Είχε έρθει πάλι την περίοδο 1908-13 και εργάστηκε πάλι στη Νέα Υόρκη.
·         Ο Κωνσταντίνος Μάρκος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Αναζητούσε δουλειά εργάτη (με 30 $ μαζί του) στο Μιλγουώκι του Ουσικόνσιν, κοντά στον αδερφό του Απόστολο Μάρκο.
·         Ο Θεόδωρος Μαστρογιάννης ήταν 26 ετών. Τον πατέρα του στην πατρίδα έλεγαν Ευθύμιο. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 30 $ για τα πρώτα έξοδα) ήταν το Μιλγουώκι του Ουσικόνσιν, όπου είχε τον αδερφό του Βασίλειο Μαστρογιάννη. Για τον Θεόδωρο, αυτό ήταν το β’ ταξίδι στην Αμερική, εφόσον πρωτοήρθε την περίοδο 1907-12 και εργάστηκε πάλι στο Μιλγουώκι.
·         Ο Απόστολος Μίχος ήταν 36 ετών και παντρεμένος. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Ήταν εργάτης και με 20 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουσικόνσιν, κοντά στον αδερφό του Γεώργιο Μίχο.
·         Ο Ιωάννης Μίχος ήταν 29 ετών. Ως επάγγελμα δήλωσε έμπορος (merchant). Πίσω στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Δημήτριο. Τελικός προορισμός του (με 200 $ μαζί του) ήταν το Μιλγουώκι του Ουσικόνσιν, όπου ήταν ο συγγενής του Κώστας Χολέβας. Για τον Ιωάννη Μίχο αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ. Είχε ξανάρθει την περίοδο 1907-12 και εργάστηκε πάλι στο Μιλγουώκι.
·         Ο Δημήτριος Μπαλατσούρας ήταν 21 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Κωνσταντίνος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer) και με 40 $ στην τσέπη πήγαινε για δουλειά στο Μιλγουώκι του Ουσικόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Σπύρος Πολάλος. Είχε ξανάρθει στην Αμερική ο Δημήτριος Μπαλατσούρας την περίοδο 1910-12 και εργάστηκε πάλι στο Μιλγουώκι.
·         Ο Γεώργιος Μπούγαλης ήταν 25 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Με 50 $ για τα έξοδα του ταξιδιού αναζητούσε δουλειά στο Ρέβελστοκ (Revelstoke) της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στον αδελφό του Απόστολο Μπούγαλη. Για το Γεώργιο Μπούγαλη, αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ, εφόσον ήρθε για πρώτη φορά την περίοδο 1910-11 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο τόπο.
·         Ο Δημήτριος Μπούγαλης ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Δήλωσε εργάτης και με 50 $ μαζί του έψαχνε για δουλειά, όπως και ο αδερφός του Γεώργιος, στο Ρέβελστοκ της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στον αδελφό του Απόστολο Μπούγαλη.
·         Ο Ανδρέας Νιαμάρας ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Βασιλική. Με 25 $ στην τσέπη, πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Καράμπαρμπας.
·         Ο Γεώργιος Ντούμας ήταν 28 ετών. Δήλωσε μάγειρος (cook). Με 25 $, έψαχνε για δουλειά στο Ράγουέη (Rahway) της Νέας Υόρκης, όπου ήταν ο φίλος του Αλέξανδρος Κονέος. Είχε ξανάρθει στις ΗΠΑ ο Γεώργιος Ντούμας και εργάστηκε την περίοδο 1909-12.
·         Ο Θεόδωρος Ντούμας ήταν 25 ετών. Ήταν αγρότης-κτηματίας (farmer). Προορισμός του με 25 $ στην τσέπη, ήταν το Γουντμπρίτζ (Woodbridge) του Νιού Τζέρσεϋ, όπου ήταν ο φίλος του Όμηρος Ευαγγέλου. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι στην Αμερική για το Θεόδωρο Ντούμα. Για πρώτη φορά είχε έρθει και εργάστηκε την περίοδο 1906-12.
·         Ο Κωνσταντίνος Πανάγος ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Ως εργάτης, αναζητούσε δουλειά (με 50 $ για τα πρώτα έξοδα) στο Ρέβελστοκ (Revestoke) της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στον ομώνυμο ξάδερφό του Κωνσταντίνο Πανάγο.
·         Ο Νικόλαος Σπαής ήταν 29 ετών. Δήλωσε ξυλουργός (carpenter). Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Με 40 $ μαζί του πήγαινε στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Αθαν. Γατάκης. Είχε έρθει πάλι ο Νικόλαος Σπαής στις ΗΠΑ, την περίοδο 1910-12 και εργάστηκε πάλι στη Νέα Υόρκη.
·         Ο Δημήτριος Χολέβας ήταν 16 ετών. Δήλωσε αγρότης. Πίσω στην πατρίδα είχε τον πατέρα του Αστ…… (δυσανάγνωστο όνομα). Προορισμός του για δουλειά (με 25 $) ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Κώστα Χολέβα.
·         Ο Χρήστος Χολέβας ήταν 26 ετών. Ως επάγγελμα δήλωσε αρτοποιός (baker). Ήταν αδελφός του (προηγούμενου) Δημητρίου Χολέβα. Κι αυτός (με 25 $) πήγαινε στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στον ξάδερφό του Χρήστο Χολέβα.
   Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1914 έγινε από τον Πέτρο Κωνσταντίνου. Στις 16 Μαρτίου, από το λιμάνι του Πειραιά έφυγε με το πλοίο “Patris” και στις 4 Απριλίου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 26 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Δημήτριος. Με 50 $ στην τσέπη αναζητούσε δουλειά στην πόλη Σουπίριορ (Superior) του Ουινσκόνσιν, όπου είχε τον ξάδερφό του Ιωάννη Καράντζο. Για τον μετανάστη Πέτρο Κωνσταντίνου αυτό ήταν το γ’ ταξίδι στην Αμερική. Είχε έρθει τις περιόδους 1901-1903 και 1906-1912 και εργάστηκε πάλι στην πόλη Σουπίριορ.
   Η τέταρτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1914 έγινε από το Δημήτριο Πέτρου. Στα τέλη Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας, έφυγε με το πλοίο “Kaiser Franz Josef I” και στις 12 Απριλίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 33 ετών. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
   Η πέμπτη (και τελευταία) μεμονωμένη αναχώρηση στο 1914 έγινε από τον Αθανάσιο Κολοκυθά. Στις 4 Μαΐου, από το λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Kaiser Franz Josef I” και στις 16 Μαΐου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 27 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Ως εργάτης, με 25 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στη Σιού Σίτυ της Αϊόβα, κοντά στον αδερφό του Παναγιώτη Κολοκυθά. Είχε ξανάρθει στην Αμερική ο Αθανάσιος Κολοκυθάς την περίοδο 1910-12 και εργάστηκε στο Ντουλούθ (Duluth) της Μινεσότα.

Ατμόπλοιο Carpathia  (Photo: Richard Faber Collection)Ι. Μικροί αριθμοί μεταναστών στα έτη 1915 και 1916

   Στη διάρκεια του 1915, έγιναν μόνον 3 μεταναστευτικά ταξίδια (1 ομαδικό και 2 από μεμονωμένους). Συνολικά έφυγαν 4 άτομα. Στο επόμενο έτος 1916 έγιναν 6 ταξίδια (3 ομαδικά και 3 από μεμονωμένους). Συνολικά στο 1916 έφυγαν 10 άτομα της περιοχής Λιδωρικίου (Δωρίδος). Πιο συγκεκριμένα έχουμε :
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1915 έγινε από τον Ευθύμιο Κούστα[13]. Στις 14 Φεβρουαρίου, από το λιμάνι του Πειραιά, έφυγε με το πλοίο “Carpathia” και στις 9 Μαρτίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 30 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος. Ως εργάτης, με 20 $ στην τσέπη, πήγαινε στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Βασίλειος Γεωργακόπουλος. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι στις ΗΠΑ του Ευθυμίου Κούστα. Πρωτοήρθε την περίοδο 1910-12 και εργάστηκε στην Τακόμα της πολιτείας Ουάσινγκτον.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1915 έγινε από τον Αθανάσιο Κατσιμίχα. Στις 24 Φεβρουαρίου, από το λιμάνι του Πειραιά, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Athinai” και στις 16 Μαρτίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν 38 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αλεξάνδρα. Με 25 $ για τα έξοδα του ταξιδιού, έψαχνε για δουλειά εργάτη στην πόλη Σουπίριορ (Superior) του Ουισκόνσιν, κοντά στον αδερφό του Νικόλαο Κατσιμίχα.
   Η μοναδική ομαδική αναχώρηση στο 1915 έγινε από δύο άτομα, τους Χαρ. Πέτρου και Ιωάν. Χριστόπουλο. Στις 21 Απριλίου, από το λιμάνι της Πάτρας ταξίδεψαν με το πλοίο “Athinai” και στις 10 Μαΐου “πάτησαν πόδι” στην Αμερική. Επιπλέον στοιχεία γι’ αυτούς μας γνωρίζουν ότι :
·         Ο Χαράλαμπος Πέτρου (Petros) ήταν 37 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Ως εργάτης, με 40 $ μαζί του, πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Αθανάσιος Μπίλιος. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του Χαρ. Πέτρου στις ΗΠΑ. Είχε έρθει πάλι την περίοδο 1907-11 και εργάστηκε στο Μιλγουώκι.
·         Ο Ιωάννης Χριστόπουλος ήταν 25 ετών. Η μητέρα του πίσω στην πατρίδα λεγόταν Καλομοίρα. Προορισμός του για δουλειά εργάτη (με 35 $ στην τσέπη) ήταν η Σιού Σίτυ της Αϊόβα, κοντά στον ξάδερφό του Νικόλαο Μποβιάτση. Για τον Ιωάννη Χριστόπουλο, ήταν το β’ ταξίδι στην Αμερική, εφόσον πρωτοήρθε την περίοδο 1909-12 και εργάστηκε σε τόπο της πολιτείας Ουάσινγκτον.
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1916 έγινε από τον Ιωάννη Κάππα. Στα τέλη Μαΐου, από το λιμάνι του Πειραιά, έφυγε με το πλοίο “Vasilefs Constantinos” και στις 14 Ιουνίου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 47 ετών και παντρεμένος. Πήγαινε για δουλειά (με 25 $ στην τσέπη) στη Νέα Υόρκη , όπου είχε τον ανεψιό του Αθανάσιο Γατάκη. Ο Ιωάννης Κάππας είχε ξανάρθει στην Αμερική την περίοδο 1906-11 και εργάστηκε στο Ποκατέλλο του Αϊντάχο.
   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1916 έγινε από τον Αθανάσιο Καραχάλιο. Στις 27 Ιουνίου, από το λιμάνι του Πειραιά, αναχώρησε με το πλοίο “Themistocles” και στις 17 Ιουλίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 45 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Δήλωσε εργάτης και με 20 $ για έξοδα ταξιδιού, αναζητούσε δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο συγγενής του Τομ Βέλλιος. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του Αθαν. Καραχάλιου στην Αμερική. Την πρώτη φορά πήγε το 1907 και εργάστηκε στο Σωλτ Λέικ Σίτυ της Γιούτα.
   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1916 αριθμούσε 3 άτομα, τους : Ανδ. Ασημακόπουλο, Παν. Κοράκη και Γεώρ. Σιδέρη. Στα μέσα Ιουλίου, από το λιμάνι του Πειραιά, επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Vasilefs Constantinos” και στις 6 Αυγούστου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Από το διαθέσιμο υλικό πληροφορούμαστε επίσης ότι :
·         Ο Ανδρέας Ασημακόπουλος ήταν 37 ετών και παντρεμένος. Τελικός προορισμός του, με 50 $ για τα έξοδα του ταξιδιού, ήταν Χάρτφορντ (Hartford) του Κονέκτικατ, όπου ήταν ο φίλος του Θεόδ. Ντούμας. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του μετανάστη στην Αμερική. Είχε πάει ξανά την περίοδο 1907-10 και εργάστηκε στο Μιλγουώκι.
·         Ο Παναγιώτης Κοράκης ήταν 34 ετών. Με 50 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, κοντά στο φίλο του Ιωάννη Υφαντή. Είχε ξαναπάει και εργάστηκε ο Παναγ. Κοράκης στις ΗΠΑ την περίοδο 1911-13.
·         Ο Γεώργιος Σιδέρης ήταν 33 ετών. Έψαχνε για δουλειά εργάτη (με 50 $ στην τσέπη) στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, όπου είχε τον ανεψιό του Απ. Σαΐτη. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του Γεωργ. Σιδέρη στην Αμερική, εφόσον είχε έρθει και εργάστηκε την περίοδο 1907-12.
   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1916 έγινε από 2 άτομα, τους : Ανδρ. Γκόλφη και Ηλ. Κώνστα. Το ταξίδι τους έγινε τμηματικά. Από την Ελλάδα έφυγαν και πήγαν στην Ιταλία. Από το λιμάνι της Νάπολης αναχώρησαν με το πλοίο “Regina dItalia” και στις 18 Σεπτεμβρίου έφτασαν στην Αμερική. Τα περιορισμένα στοιχεία μας γνωρίζουν ότι :
·         Ο Ανδρέας Γκόλφης ήταν 18 ετών. Είχε μαζί του 20 $ για τις ανάγκες του ταξιδιού και πήγαινε για δουλειά, σε τόπο που δεν μας είναι γνωστός, κοντά στον ξάδερφό του Χρήστο Καραγεώργο.
·         Ο Ηλίας Κώνστας ήταν 26 ετών. Με 29 $ στην τσέπη, αναζητούσε δουλειά σε τόπο που δεν μας είναι γνωστός, κοντά στο φίλο Θ. Μπίλιο. Ο Ηλίας Κώνστας είχε ξαναπάει στις ΗΠΑ την περίοδο 1907-12 και εργάστηκε σε τόπο της πολιτείας Ουάσινγκτον.
   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1916 έγινε από 2 άτομα, τους : Ευθ. Παπανικολάου και Ιωάν. Πετρόπουλο. Στις 9 Σεπτεμβρίου, από το λιμάνι του Πειραιά, ταξίδεψαν με το πλοίο “Vasilefs Constantinos” και στις 24 Σεπτεμβρίου αφίχθησαν στις ΗΠΑ. Επιπλέον στοιχεία μας αναφέρουν ότι:
·         Ο Ευθύμιος Παπανικολάου ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Ήταν εργάτης και με 25 $ μαζί του πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο θείος του Αθαν. Μπίλιος.
·         Ο Ιωάννης Πετρόπουλος ήταν μόλις 15 ετών. Πίσω στην πατρίδα είχε τη μητέρα του Ασπασία. Δήλωσε εργάτης και με 50 $ στην τσέπη πήγαινε στη Νέα Υόρκη, όπου είχε τον ξάδερφό του Αθαν. Ταλάνη (το επώνυμο είναι δυσανάγνωστο).
   Η τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1916 έγινε από το Χαράλαμπο Καραδήμα[14]. Στις 20 Νοεμβρίου, από το λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Themistocles” και στις 13 Δεκεμβρίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 37 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Πανωραία. Προορισμός του (με 25 $) για δουλειά εργάτη ήταν το Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν, κοντά στο φίλο του Κωνστ. Παπαπαναγιώτου. Ήταν το δεύτερο ταξίδι του Χαράλ. Καραδήμα στην Αμερική, εφόσον είχε ξανάρθει την περίοδο 1907-11 και εργάστηκε πάλι στο Μιλγουώκι.

Πλοίο Megali Hellas (Photo: Richard Faber Collection)


Κ. Μεταναστευτικός επίλογος στα έτη 1920 και 1921

   Στη διάρκεια του 1920, έγιναν 4 μεταναστευτικά ταξίδια (2 ομαδικό και 2 από μεμονωμένους). Συνολικά έφυγαν 13 άτομα. Αναλυτικά :
   Η (μοναδική) ομαδική αναχώρηση στο 1920 αριθμούσε 9 άτομα και περιλάμβανε τους : Ηλ. Κάππο, Δημ. Κλώσσα, Ανδ. Κόκκινο, Ιωάν. Μπούγαλη, Αθ. Παπαγρίβα, Ιωάν. Παπαδόπουλο, Κων. Παπαδόπουλο, Γεώργ. Πέτρου και Νικ. Τσίγκα. Την 1η Απριλίου, απ’ το λιμάνι του Πειραιά, έφυγαν με το πλοίο “Megali Hellas” και στις 22 Απριλίου έφτασαν στην Αμερική. Ξέρουμε ότι :
·         Ο Ηλίας Κάππος ήταν 31 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Γεωργίτσα. Ήταν εργάτης και με 35 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά στην πόλη Άκρον του Οχάιο, όπου ήταν ο ξάδερφός του Παναγιώτης Ευσταθίου. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι για τον Ηλία Κάππο. Είχε έρθει πάλι την περίοδο 1910-12 και εργάστηκε σε τόπο της πολιτείας Ουάσινγκτον.
·         Ο Δημήτριος Κλώσσας ήταν 28 ετών. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
·         Ο Ανδρέας Κόκκινος ήταν 30 ετών. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
·         Ο Ιωάννης Μπούγαλης[15] ήταν 31 ετών. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
·         Ο Αθανάσιος Παπαγρίβας ήταν 52 ετών και παντρεμένος. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
·         Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος ήταν 29 ετών. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
·         Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος[16] ήταν 29 ετών και παντρεμένος. Ελλείπουν άλλα στοιχεία.
·         Ο Γεώργιος Πέτρου ήταν 37 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Πηνελόπη. Ήταν εργάτης και με 30 $ για τα έξοδα του ταξιδιού έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο ξάδερφός του Αριστείδης Γατάκης. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του στις ΗΠΑ. Είχε έρθει την περίοδο 1907-12 και εργάστηκε σε τόπο της πολιτείας Ουάσινγκτον.
·         Ο Νικόλαος Τσίγκας ήταν 29 ετών. Πίσω στην πατρίδα είχε την αδερφή του Ελένη. Τελικός προορισμός του (με 40 $ στην τσέπη) για δουλειά εργάτη ήταν η Νέα Υόρκη, κοντά στον αδελφό του Γεώργιο Τσίγκα. Είχε ξανάρθει στην Αμερική ο Νικόλαος Τσίγκας την περίοδο 1910-13 και εργάστηκε πάλι στη Νέα Υόρκη.
   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1920 έγινε από τον Παναγιώτη Κατσούλη. Στις 25 Ιουλίου, από το λιμάνι του Πειραιά, ταξίδεψε με το πλοίο “Megali Hellas” και στις 10 Αυγούστου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 40 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Τασούλα. Με 30 $ μαζί του αναζητούσε δουλειά εργάτη στη Νέα Υόρκη, όπου είχε τον ξάδερφό του Παναγιώτη Τσίγκα. Αυτό ήταν το β’ ταξίδι του μετανάστη, εφόσον πρωτοπήγε στην Αμερική την περίοδο 1906-10 και εργάστηκε σε τόπο της Μινεσότα.
   Η δεύτερη (και τελευταία) μεμονωμένη αναχώρηση στο 1920 έγινε από τον Αθανάσιο Ράπτη.  Στις 8 Νοεμβρίου, από το λιμάνι του Πειραιά, επιβιβάστηκε στο πλοίο “Megali Hellas” και στις 25 Νοεμβρίου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 40 ετών και παντρεμένος. Τη γυναίκα του έλεγαν Μαρία. Ως εργάτης, με 31 $ στην τσέπη, πήγαινε στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Ράπτη. Ο Αθανάσιος Ράπτης είχε ξαναπάει στην Αμερική την περίοδο 1908-11 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο τόπο.
      Η τρίτη (και τελευταία) μεμονωμένη αναχώρηση στο 1920 έγινε από 2 άτομα, τους Νικόλαο και Χρήστο Πέτρου. Την τελευταία ημέρα του χρόνου, στις 31 Δεκεμβρίου 1920, από το λιμάνι του Πειραιά, έφυγαν με το πλοίο “Megali Hellas” και στις 20 Ιανουαρίου 1921 “πάτησαν πόδι” στην Αμερική. Τα υπάρχοντα στοιχεία γι’ αυτούς μας γνωρίζουν ότι :
·         Ο Νικόλαος Πέτρου ήταν τότε 50 ετών και παντρεμένος. Στην πατρίδα πίσω είχε τη γυναίκα του Μαρία. Με 80 $ για τα έξοδα του ταξιδιού (για τον ίδιο και το γιο του) πήγαινε για δουλειά εργάτη στο Νιούαρκ (Newark) του Νιου Τζέρσεϋ, όπου ήταν ο ξάδερφός του Τ. Γεωργακόπουλος. Ο Νικόλαος Πέτρου είχε ξανάρθει στην Αμερική την περίοδο 1910-14 και εργάστηκε πάλι στο Νιούαρκ.
·         Ο Χρήστος Πέτρου ήταν 14 ετών. Γράφτηκε ως μαθητής (scholar). Γονείς του ήταν ο Νικόλαος και η Μαρία. Μαζί με τον πατέρα του πήγαινε στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϋ, όπου ήταν ο συγγενής του Τ. Γεωργακόπουλος.


---ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

1.    Ηλεκτρονικό αρχείο EllisIsland, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ.
2.    Ιστοσελίδα :  www.eetaa.gr
3.    Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.
4.    Ιστοσελίδα  http://www.dorida.gr
5.    «Οδηγός του Μετανάστου», 1910, Αθήνα.
6.    Θ.  Ανθογαλίδου  «Η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ (1900-1925)», ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.auth.gr/virtualschool/1.2/Praxis/BoravouProject.html
7.    Θανάση Καλαφάτη  «1880-1920,  η πρώτη εν Αμερική μετανάστευσις»,  2-5-2004, από Διαδίκτυο.
8.    περ. «Οικονομικός Ταχυδρόμος», ειδικό τεύχος, σελ. 54, 1997.
9.    Βικιπαίδεια


     ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


[1] Ξαναπήγε στην Αμερική το 1910.
[2] Ίσως το σωστό να είναι Βέλλιος, αλλά έτσι γράφτηκε στην Αμερική (Velias).
[3] Από τους Πενταγιούς μάλλον. Πήγε στην Αμερική 2 φορές (1904 και 1910).
[4] Στα βιβλία Μεταναστών έχει γραφεί ανάποδα, δηλ. το όνομα ως επώνυμο.
[5] Ένας Αθανάσιος Πλάκας πήγε το 1904 στην Αμερική. Ήταν τότε 24 ετών. Δήλωσε όμως (όπως όλοι τότε) ως τελευταίο τόπο διαμονής τον Πειραιά και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται γι’ αυτόν που αναφέρεται εδώ.
[6] Ως αρχικό προορισμό είχε δηλώσει τη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, αλλά άλλαξε γνώμη τελικά.
[7] Στην Αμερική συνήθιζαν να συγκόπτουν τα ονόματα. Έτσι το Αυγερόπουλος (Avgeropoulos) έγινε Αυγέρης (Avgeris).
[8] Πήγε το 1907 στην Αμερική. Η καταγωγή του ήταν από το Βελούχοβο (μετονομάστηκε σε Κάλλιο).
[9] Ο Γεώργιος Κωνστ. Χάρος, από το Σουρούστι, πήγε στην Αμερική την περίοδο 1907-12. Ξαναπήγε το 1914 σε ηλικία 25 ετών.
[10] Το επώνυμο Κλώτζας πιθανά είναι Κλώσσας (το σημειώνω με επιφύλαξη) και γράφτηκε λανθασμένα.
[11] Γράφτηκε Koustas (ή μπορεί Konstas) Efthimios. Επειδή διαβάστηκε από χειρόγραφο, μπορεί το επώνυμο να είναι Κούστας ή Κώνστας.
[12] Στα αγγλικά, με χειρόγραφο τρόπο μπορεί να είναι Coustas ή Constas.
[13] Οι χειρόγραφες εγγραφές είναι μερικές φορές τόσο κακογραμμένες, που δεν μπορούν να αναγνωστούν με βεβαιότητα. Έτσι το Koustas (Κούστας) μπορεί να είναι και Konstas (Κώνστας).
[14] Δήλωσε ως πατρίδα του το Λιδωρίκι, αλλά ήταν από το Λούτσοβο.
[15] Είναι το β’ ταξίδι του στην Αμερική. Ξαναπήγε το 1909.
[16] Είναι το β’ ταξίδι του στην Αμερική. Πρωτοπήγε το 1910.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου