"Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν' αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένo Καρπενήσι!
Τρανά πλατάνια ξεδιψούν στις βρύσες με το κρύο νερό
Σαρακατσάνα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.

Με κρουσταλλένια σφυριχτά, σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς
κοτσύφια και βοσκόπουλα με τα λαμπρά τα μάτια,
νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια..."

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Κυλιόμενο

19/11/22

Από την Αγόριανη (Επτάλοφο) Φωκίδας, μετανάστες στην Αμερική (1901-1921)

Προλεγόμενα

    Η Αγόριανη (παλιότερα υπήρχε Άνω και Κάτω), που το 1927 μετονομάστηκε σε Επτάλοφο, είναι ορεινός οικισμός (σε υψόμετρο 830 μ.), στις ΒΑ πλαγιές του Παρνασσού, της περιοχής Παρνασσίδας, του νομού Φωκίδας. 

   Μελετώντας τους Έλληνες μετανάστες που πήγαν στην Αμερική, εδώ και αρκετά χρόνια, κατέγραψα και όσους προήλθαν από την Αγόριανη. Η συγκέντρωση του υλικού άρχισε πριν από χρόνια. Βρέθηκαν αναλυτικά στοιχεία για 72 άτομα. Η εργασία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2022.

Η πλατεία Αγόριανης (Από https://passenger.gr/)
   Για το αποτέλεσμα αυτό χρειάστηκε αρκετός χρόνος. Με βοήθησε πολύ, μέσω του Διαδικτύου, το εξαιρετικό αμερικανικό αρχείο μετανάστευσης του νησιού Έλλις (Ellis Island). Η έρευνα απέδωσε 28 μεταναστευτικά ταξίδια πλοίων (10 μετανάστες έκαναν διπλό ταξίδι) και τελικά βρέθηκαν οι 72 καταγραφές. Υπόψη ότι δεν ξέρω επώνυμα των κατοίκων της. Η προσπάθεια ήταν πολύ δύσκολη, επειδή υπάρχει και Αγόριανη Λακωνίας, με κίνδυνο λάθους. Στηρίχθηκα περισσότερο στα επώνυμα του Εκλογικού Καταλόγου του 1865 του παλαιού δήμου Δωριέων.

   Ίσως να διέφυγαν κάποια ονόματα που δεν εντόπισα ή να έγραψαν άλλο τόπο γέννησης και προηγούμενης διαμονής. Θυμίζω τη (συνήθη) περίπτωση που κάποιοι, τότε στις ΗΠΑ, δήλωναν ότι γεννήθηκαν ή ότι διέμεναν στη μεγαλύτερη πόλη (π.χ. Άμφισσα, Λαμία) ή άλλο χωριό της περιοχής.

   Η εργασία-μελέτη αυτή θέλει να τιμήσει τους ανθρώπους της Αγόριανης, για την τόλμη και την απόφαση να φύγουν στα ξένα (μερικοί ίσως να μην ξαναδούν τον τόπο τους), θυσιάζοντας τα καλύτερά τους χρόνια για να  ζήσει η γονική οικογένεια και οι ίδιοι καλύτερα.

   Μετά από έναν αιώνα, η προσπάθεια αυτή αποτείνεται στο θυμικό όσων έζησαν ή έχουν εικόνες από τα χρόνια της μετανάστευσης στην Αμερική. Είναι όμως μια αναγκαία κατάθεση μνήμης για τους νεότερους, στους οποίους και αφιερώνεται.

 

           Κωνσταντίνος  Αθαν. Μπαλωμένος

                             φυσικός

----------------

 

Αυτοδιοικητικά

Από τον οικισμό Αγόριανη στον Επτάλοφο

   Από τις 28 Δεκεμβρίου 1836 ο οικισμός Άνω Αγόριανη ορίστηκε ως έδρα του δήμου Χαραδραίων, του νομού Φωκίδος και Λοκρίδος. Στις 18 Δεκεμβρίου 1840 ο οικισμός αποσπάστηκε από το δήμο Χαραδραίων και προσαρτήθηκε στο δήμο Δωριέων, του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος.

   Οι απογραφές πληθυσμού που παρατίθενται, περιλαμβάνουν Άνω και Κάτω Αγόριανη συνολικά.

   Στις 31 Αυγούστου 1912 ο οικισμός αποσπάστηκε από το δήμο Δωριέων και ορίστηκε ως έδρα της κοινότητας Άνω Αγόριανης του νομού Φθιωτιδοφωκίδος. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1927 ο οικισμός μετονομάστηκε σε Επτάλοφον.

   Από τις 31 Μαρτίου 1943, ο οικισμός πλέον υπάγεται στο νομό Φωκίδος.

   Στις 4 Δεκεμβρίου 1997, η κοινότητα Επταλόφου καταργήθηκε και ο ομώνυμος οικισμός προσαρτήθηκε στο δήμο Παρνασσού (με έδρα το Πολύδροσο). Από τις 7 Ιουνίου 2010, καταργήθηκε ο δήμος Παρνασσού και ο οικισμός Επτάλοφο προσαρτήθηκε στο δήμο Δελφών (με έδρα την Άμφισσα).

    Ο πληθυσμός της (απογραφή 2011) ήταν 461 κάτοικοι. 

1.  Στοιχεία για τη μετανάστευση από την Αγόριανη στην Αμερική[1]

   Από τα 72 ονόματα μεταναστών που τελικά εντόπισε η παρούσα εργασία, οι σχετικά περισσότεροι (25 άτομα) έφυγαν το έτος 1911. Συνολικά έγιναν 28 μεταναστευτικά ταξίδια πλοίων (ομαδικά και μεμονωμένα). Βρέθηκαν και 10 μετανάστες που έκαναν διπλά ταξίδια.

   Το ποσοστό που μετανάστευσε ήταν 6 % του πληθυσμού, που είναι μικρότερο από το γενικό μέσο όρο της ελληνικής μετανάστευσης (που ήταν 8 %). Η περιοχή είχε αρκετή αυτονομία αγαθών, με κτηνοτροφία κυρίως και λιγότερη γεωργική καλλιέργεια που κάλυπταν σχετικά ικανοποιητικά τις ανάγκες της ζωής[2] των κατοίκων της.

    Οι μετανάστες ήταν μόνον άνδρες. Μελετώντας την ηλικιακή κατανομή συμπεραίνουμε ότι κυριάρχησαν οι παραγωγικές ηλικίες 21-30 ετών με 31 μετανάστες και ακολούθησαν οι μικρότερες ηλικίες έως και 20 ετών, με 23 μετανάστες. Η κατανομή ηλικιών σε ομάδες των μεταναστών της Αγόριανης δίνονται στον πίνακα 3.

   Οι μικρότεροι σε ηλικία μετανάστες  ήταν :

(α) Γαλώνης Παναγιώτης, ετών 18 (πήγε το 1909)

(β) Σερφές Παναγιώτης, ετών 18 (πήγε το (1909)

(γ) Σταμάτης Ευστάθιος, ετών 18 (πήγε το (1916)

(δ) Τσαούσης Αθανάσιος, ετών 18 (πήγε το 1912)

    Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μετανάστες ήταν :

(α) Σταμάτης Γεώργιος, ετών 53 (πήγε το 1921)

(β) Σταμάτης Λουκάς, ετών 40 (πήγε το 1911)

   Ο μέσος όρος ηλικιών όλων των μεταναστών είναι 26 έτη.

   Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, οι περισσότεροι μετανάστες της Αγόριανης (40 άτομα) ήταν άγαμοι,  οι δε υπόλοιποι 32 ήταν έγγαμοι.

   Από τις οικογένειες της Αγόριανης, τα περισσότερα (αριθμητικά) ταξίδια των μεταναστών στην Αμερική κατέγραψαν τα επώνυμα :   Συνολικά έγιναν 28 ταξίδια πλοίων, που διακίνησαν τους 72 μετανάστες της Αγόριανης. Οι περισσότεροι μετανάστες (38 άτομα) προτίμησαν να φύγουν από το λιμάνι του Πειραιά (ποσοστό 53 %). Από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν 20 άτομα. Οι υπόλοιποι έφυγαν από ξένα λιμάνια (βλ. Πίνακα 5). Τα ταξίδια διαρκούσαν 2-3 εβδομάδες, ανάλογα με το πλοίο.

  Η επιλογή του πλοίου δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία, εκτός από το κόστος του εισιτηρίου και την πυκνότητα των δρομολογίων. Τα ελληνόκτητα πλοία ήταν λιγότερα σε σχέση με τα ξένα. Στην προκείμενη περίπτωση οι περισσότεροι μετανάστες της Αγόριανης (39 άτομα) έφυγαν με πλοία ελληνικής πλοιοκτησίας.

   Σε ένα ταξίδι, το 1909, έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά 4 μετανάστες με το πλοίο “Patris”. Επίσης από το ίδιο λιμάνι (Πειραιά), το έτος 1911, σε ένα ταξίδι έφυγαν 15 μετανάστες με το πλοίο ελληνόκτητο πλοίο “Themistocles”. Το ίδιο έτος 1911, από το ίδιο λιμάνι, έφυγαν σε ένα ταξίδι 6 μετανάστες της Αγόριανης, με το ελληνόκτητο πλοίο “Athinai”. Από το γαλλικό λιμάνι της Χάβρης, το 1912, σε ένα ταξίδι, έφυγαν 6 μετανάστες με το πλοίο “Niagara”. Έγιναν 17 ομαδικά ταξίδια, και 11  μεμονωμένα. Αναλυτικά στοιχεία για τα πλοία δίνονται στον Πίνακα 6, που παρατίθεται.

   Φτάνοντας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, οι μετανάστες περνούσαν από υγειονομικό έλεγχο επάνω στο πλοίο. Μετά κατέβαιναν και μαζί με τις αποσκευές τους περίμεναν στη σειρά για την τελική καταγραφή και έλεγχο της υπηρεσίας Μετανάστευσης, στο κτίριο του Ellis Island (νησιού Έλλις), που οι Έλληνες το έλεγαν «Καστιγγάρι».

   Οι άρρωστοι, όσοι είχαν κάποια καταδίκη (κλοπή ή έγκλημα), όσοι δεν είχαν συγγενείς ή φίλους στην Αμερική κι όσοι δεν είχαν λίγα χρήματα για εισιτήριο στον τόπο προορισμού, υποχρεωτικά επέστρεφαν στο πλοίο για επαναπατρισμό.

   Στη Νέα Υόρκη δεν έμεναν πολύ (ήταν πολύ ακριβή πόλη). Με ένα ποσό γύρω στα 20 δολάρια, αγόραζαν το εισιτήριο και έτρωγαν κάτι στη διαδρομή μέχρι τον τόπο προορισμού.

   Οι πολιτείες προορισμού που επέλεξαν οι μετανάστες της Αγόριανης φαίνονται στον Πίνακα 6. Κυριάρχησε η πολιτεία Ουάσιγκτον. Ειδικά η πόλη Έβερετ ήταν προτίμηση για 19 μετανάστες. Ακολούθησαν οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, με 12 άτομα, της Μασαχουσέτης και της Πενσυλβάνια.

   Μικρές προτιμήσεις (με 1-3 άτομα) είχαν άλλες πολιτείες.  (βλ. παρατιθέμενο πίνακα 7).

   Πιο αναλυτικά, στον επόμενο πίνακα δίνονται και οι τόποι που επέλεξαν οι μετανάστες (σε παρένθεση είναι ο αριθμός μεταναστών) :
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ-ΤΟΠΟΙ

 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΟΠΟΙ

Ουάσινγκτον (Wash.)

Everett (19)

Νέα Υόρκη (N.Y.)

New York (12)

Μασαχουσέτη (Mass.)

Lawrence (3), Boston (2), Lowell (2), Sandersville (1)

Πενσυλβάνια (Pa.)

Altoona (7)

Αϊόβα (Iowa)

Mineola (3)

Βρετανική Κολούμπια (B.C.)

Golden (3)

Καναδάς (Ca.)

Fraser Mills (3)

Γιούτα (Utah)

Price (3)

(Ja.)

Dumfries (3)

Μέην (Me.)

Portland (2), So. Windham (1)

Μισούρι (Μι.)

Moberly (2), Kansas City (1)

Ιλινόις (Ill.)

Aurora (1)

Κολοράντο (Co.)

Pueblo (1)

Οχάιο (Ohio)

Greenville (1)

δ. α.

2

ΣΥΝΟΛΟ

72

 

 2.  Επαγγέλματα των μεταναστών

   Από το σύνολο των 72 μεταναστών, οι περισσότεροι (52 άτομα) δήλωσαν εργάτης (laborer, worker, workman). Αρκετοί δήλωσαν αγρότες-κτηματίες (16 άτομα). Ένας δήλωσε ως επάγγελμα πυροσβέστης (Ιωάν. Γκούμας). Αναλυτικά στοιχεία ακολουθούν:

 

επάγγελμα

αριθ.

εργάτης (laborer, workman, worker)

52

εργάτης σε φάρμα (farm laborer)

3

αγρότης-κτηματίας (farmer)

16

πυροσβέστης (fireman)

1

ΣΥΝΟΛΟ

72

 

 

3.  Διπλά ταξίδια στην Αμερική

   Από το σύνολο των μεταναστών, εντοπίστηκαν 10 άτομα που έκαναν διπλό ταξίδι στην Αμερική. Ήταν:

1.    Αθανάσιος Λάζος :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1910-1913 σε τόπο της Ομάχα. Το β’ ταξίδι έγινε το 1914 στη Νέα Υόρκη.

2.    Γεώργιος Λάζος :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1911-1913 σε τόπο της Ομάχα. Το β’ ταξίδι έγινε το 1914 στη Νέα Υόρκη.

3.    Λεωνίδας Λάζος :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1911-1912 στην τοποθεσία Ντάμφρις (Dumfries, Ja.). Το β’ ταξίδι έγινε το 1914 πάλι στον ίδιο προορισμό.

4.    Παναγής Γαλώνης :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1909-1913 σε τόπο της πολιτείας Ουάσιγκτον. Το β’ ταξίδι έγινε το 1914 στη Νέα Υόρκη.

5.    Παναγιώτης Τσέλιος :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1909-1911 στην τοποθεσία Φρέιζερ Μιλς της Βρετανικής Κολούμπια. Το β’ ταξίδι έγινε το 1914 πάλι στον ίδιο προορισμό.

6.    Ευστάθιος Μπούκαλης :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1907-1910 στο Νότιο Γουίνταμ του Μέην. Το β’ ταξίδι έγινε το 1914 στο Πόρτλαντ του Μέην.

7.    Κομνάς Πανάγος :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1901-1912 στην τοποθεσία Έβερετ του Κολοράντο. Το β’ ταξίδι έγινε το 1915 στην πόλη Μόμπερλυ (Moberly) του Μιζούρι.

8.    Ανδρέας Σερφές :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1911-1913 στη Μιννεάπολη της Μινεσότα. Το β’ ταξίδι έγινε το 1915 στην πόλη Μόμπερλυ (Moberly) του Μιζούρι.

9.    Γεώργιος Σταμάτης :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1910-1915 στο Σηάτλ (Seattle) της πολιτείας Ουάσιγκτον. Το β’ ταξίδι έγινε το 1921 στην Γκρηνβίλ (Greenville) του Οχάιο.

10. Δημήτριος Καρατζάς :  Το α’  ταξίδι έγινε την περίοδο 1914-1920 σε τόπο της πολιτείας Ουάσιγκτον (δεν γράφτηκε). Το β’ ταξίδι έγινε το 1921 πάλι στον ίδιο προορισμό.

 

 

4. Αλφαβητικός πίνακας των μεταναστών της Αγόριανης

      Από το αμερικανικό αρχείο του νησιού Έλλις (Ellis island) μέσω του Διαδικτύου (internet) βρέθηκαν οι περισσότεροι μετανάστες της Αγόριανης που έφτασαν στις Η.Π.Α. και καταγράφηκαν. Από το 1892 έως το 1924, περισσότεροι από 22 εκατομμύρια μετανάστες, επιβάτες, και μέλη πληρώματος των πλοίων ήρθαν στις ΗΠΑ μέσω του νησιού Ellis και του λιμένα της Νέας Υόρκης και έχουν καταγραφεί[3]. Τα βασικά στοιχεία των μεταναστών της Αγόριανης δίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (με αλφαβητική σειρά και έτσι ακριβώς, όπως καταγράφηκαν στην Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ):

 

 

α/α             Ονοματεπώνυμο           χρ. άφιξης   ηλικία  έγγαμος       Πλοίο ταξιδιού     Λιμάνι αναχ.

 

1          Αρβανίτης Κων/νος          2-7-1921         31        ναι        King Alexander      Πάτρα

2          Αρβανίτης Παναγιώτης     4-4-1911         19        όχι        Themistocles        Πειραιάς

3          Αρβανίτης Παναγιώτης     28-8-1912        24        όχι        Argentina             Πάτρα

4          Βελάγκος Γεώργιος         13-5-1909        38        ναι        Argentina             Πάτρα

5          Βελάγκος Ευστάθιος        4-4-1911         30        ναι        Themistocles        Πειραιάς

6          Γαλώνης Κων/νος            14-3-1912        19        όχι        Niagara                Χάβρη

7          Γαλώνης Νικόλαος           14-10-1909      22        όχι        Argentina             Πάτρα

8          Γαλώνης Παναγής           24-4-1914        24        όχι        Pannonia              Πάτρα

9          Γαλώνης Παναγιώτης       2-6-1909         18        όχι        Patris                   Πειραιάς

10        Γκούμας Ιωάννης            17-4-1911        37        ναι        Athinai                 Πειραιάς

11        Γκούμας Χρήστος            17-4-1911        35        ναι        Athinai                 Πειραιάς

12        Δημητρίου Δημήτριος       4-4-1911         20        όχι        Themistocles        Πειραιάς

13        Δράμπαλης Ιωάννης         28-7-1914        29        ναι        Athinai                 Πειραιάς

14        Καρατζάς Δημήτριος        28-2-1921        35        ναι        King Alexander      Πειραιάς

15        Καφάσης Γρηγόριος        14-3-1912        19        όχι        Niagara                Χάβρη

16        Καψούρας Ιωάννης          25-8-1911        23        όχι        Patris                   Πειραιάς

17        Κόντος Οδυσσεύς            4-4-1911         19        όχι        Themistocles        Πειραιάς

18        Λαζής Αθανάσιος             2-4-1914         25        όχι        Laconia (1912)       Πάτρα

19        Λαζής Γεώργιος Αν.         2-4-1914         32        ναι        Laconia (1912)       Πάτρα

20        Λάζος Αθανάσιος             2-6-1909         19        όχι        Patris                   Πειραιάς

21        Λάζος Αθανάσιος             14-3-1912        35        ναι        Niagara                Χάβρη

22        Λάζος Αναστάσιος            14-3-1912        28        ναι        Niagara                Χάβρη

23        Λάζος Αργύριος              4-4-1911         20        όχι        Themistocles        Πειραιάς

24        Λάζος Γεώργιος              4-4-1911         28        όχι        Themistocles        Πειραιάς

25        Λάζος Δημήτριος             16-4-1914        28        ναι        Berlin                  Νάπολη

26        Λάζος Ιωάννης                14-3-1912        30        ναι        Niagara                Χάβρη

27        Λάζος Ιωάννης                4-4-1911         30        ναι        Themistocles        Πειραιάς

28        Λάζος Ιωάννης                16-4-1914        34        ναι        Berlin                  Νάπολη

29        Λάζος Λεωνίδας              4-4-1911         24        όχι        Themistocles        Πειραιάς

30        Λάζος Λεωνίδας              16-4-1914        28        όχι        Berlin                  Νάπολη

31        Λασακογιάννης Ιωάν.       16-4-1914        33        ναι        Berlin                  Νάπολη

32        Μαγγίνος Ηλίας               17-4-1911        19        όχι        Athinai                 Πειραιάς

33        Μαντζώρος Αναστάσιος    4-4-1911         27        ναι        Themistocles        Πειραιάς

34        Μπακλέζος Ευστάθιος      28-8-1912        23        όχι        Argentina             Πάτρα

35        Μπακλέζος Ευστάθιος      8-6-1914         28        όχι        Athinai                 Πειραιάς

36        Μπούκαλης Αλέξιος         20-8-1907        30        όχι        Gerty                   Πάτρα

37        Μπούκαλης Ευστάθιος      28-7-1914        24        όχι        Athinai                 Πειραιάς

38        Μπούκαλης Παναγιώτης   14-3-1912        28        ναι        Niagara                Χάβρη

39        Νίκου Γεώργιος Θ.          13-8-1012        19        όχι        Martha Washington   Πάτρα

40        Νίκου Παναγιώτης Θ.       13-5-1909        19        όχι        Argentina             Πάτρα

41        Ντάλιος Κομνάς               11-3-1910        23        ναι        Oceania               Πάτρα

42        Παλέτσος Αθανάσιος        13-8-1912        23        όχι        Martha Washington   Πάτρα

43        Πανάγος Κομνάς             13-6-1915        38        ναι        Thessaloniki          Πειραιάς

44        Πανάγος Παναγιώτης       16-5-1907        19        όχι        Adriatic                Λίβερπουλ

45        Πανάγου Αθανάσιος         17-4-1911        19        όχι        Athinai                 Πειραιάς

46        Πανάγου Ιωάννης            17-4-1911        27        ναι        Athinai                 Πειραιάς

47        Πανάγου Κομνάς             4-4-1911         32        ναι        Themistocles        Πειραιάς

48        Πανάγου Λουκάς             4-4-1911         31        ναι        Themistocles        Πειραιάς

49        Πανάγου Νικόλαος          20-1-1921        28        ναι        Megali Hellas         Πειραιάς

50        Πανάγου Παναγιώτης       22-3-1914        26        όχι        Carpathia             Πάτρα

51        Πανάγου Παναγιώτης Ζ.   17-4-1911        25        όχι        Athinai                 Πειραιάς

52        Παπαευσταθίου Αλέξ.       2-6-1909         27        όχι        Patris                   Πειραιάς

53        Παππάς Σπύρος              4-5-1909         28        ναι        Martha Washington   Πάτρα

54        Πλατιάς Ιωάννης              4-4-1911         38        ναι        Themistocles        Πειραιάς

55        Ράπτης Θωμάς                2-6-1909         31        ναι        Patris                   Πειραιάς

56        Ράπτης Ιωάννης              26-2-1911        30        ναι        San Giovanni         Νάπολη

57        Σερφές Αθανάσιος           12-12-1911      19        όχι        Themistocles        Πειραιάς

58        Σερφές Ανδρέας             13-6-1915        23        όχι        Thessaloniki          Πειραιάς

59        Σερφές Παναγιώτης         4-5-1909         18        όχι        Martha Washington   Πάτρα

60        Σούλιος Δημήτριος          4-4-1911         38        ναι        Themistocles        Πειραιάς

61        Σούλιος Ευστάθιος           4-4-1911         20        ναι        Themistocles        Πειραιάς

62        Σουραυλής Παναγιώτ.      4-4-1911         20        όχι        Themistocles        Πειραιάς

63        Σταμάτης Αναστάσιος       26-5-1909        19        όχι        Alice                    Πάτρα

64        Σταμάτης Γεώργιος          2-4-1914         34        ναι        Laconia (1912)       Πάτρα

65        Σταμάτης Γεώργιος          20-1-1921        53        ναι        Megali Hellas         Πειραιάς

66        Σταμάτης Ευστάθιος         29-11-1916      18        όχι        San Guglielmo       Νάπολη

67        Σταμάτης Λουκάς            26-2-1911        40        ναι        San Giovanni         Νάπολη

68        Σταμάτης Λουκάς            13-5-1912        20        όχι        Themistocles        Πειραιάς

69        Τούντας Λουκάς              14-10-1909      19        όχι        Argentina             Πάτρα

70        Τσαούσης Αθανάσιος       13-5-1912        18        όχι        Themistocles        Πειραιάς

71        Τσέλιος Παναγιώτης        8-6-1914         29        όχι        Athinai                 Πειραιάς

72        Τσέλιος Παναγιώτης        14-10-1909      19        όχι        Argentina             Πάτρα

 

 

5.    Χρονικό της μετανάστευσης από την Αγόριανη Παρνασσίδος

 

(i)    Ο πρωτοπόρος του 1901

   Ο άνθρωπος από την Αγόριανη, που άνοιξε το δρόμο προς την Αμερική ήταν ο Κομνάς Πανάγος. Το έτος 1901, σε ηλικία 24 ετών πήγε στην Αμερική για δουλειά, με προορισμό την τοποθεσία Έβερετ του Κολοράντο. Εργάστηκε 11 χρόνια μέχρι το 1912 που επέστρεψε στην Ελλάδα. Το 1915 έκανε και δεύτερο ταξίδι.

 

 (ii)   Δύο αναχωρήσεις μεταναστών το 1907

    Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1907 έγινε από τον Παναγιώτη Πανάγο. Από την Ελλάδα έφυγε την άνοιξη του 1907 με πλοίο, μέχρι το λιμάνι του Λίβερπουλ. Στις 8 Μαΐου 1907 επιβιβάστηκε στο πλοίο “Adriatic και στις 16 Μαΐου αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 19 ετών. Άλλα στοιχεία ελλείπουν, από πρόβλημα του αμερικανικού αρχείου.

    Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1907 έγινε από τον Αλέξη Μπούκαλη. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 28 Ιουλίου 1907, ταξίδεψε με το πλοίο “Gerty” και στις 20 Αυγούστου έφτασε στην Αμερική. Ήταν 30 ετών και αναλφάβητος. Με 12 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Κάνσας Σίτυ, όπου ήταν ο αδερφός του Χρήστος Μπούκαλης.

 

 

(iii)  Μεγάλη αύξηση του αριθμού μεταναστών στο 1909

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν έξη μεταναστευτικά ταξίδια πλοίων (4 ομαδικά και 2 από μεμονωμένους) προς την Αμερική. Συνολικά έφυγαν 12 άτομα από την Αγόριανη. Πιο συγκεκριμένα:

   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 έγινε από δύο άτομα, τους Σπ. Παππά και Παν. Σερφέ. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 18 Απριλίου ανέβηκαν στο πλοίο “Martha Washington” και στις 4 Μαΐου κατέβηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Από το υπάρχον υλικό του αρχείου γνωρίζουμε ότι:

·         Ο Σπύρος Παππάς ήταν 28 ετών, αναλφάβητος και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Γιαννούλα. Αναζητούσε δουλειά, με 22 $ μαζί του στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο φίλος του Χρήστος Παναγιώτου.

·         Ο Παναγιώτης Σερφές ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Με 20 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο φίλος του Χρήστος Παναγιώτου.

   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1909 έγινε από διμελή ομάδα, με τους Γεώρ. Βελάγκο και Παν. Νίκου. Στις 26 Απριλίου, από το λιμάνι της Πάτρας έφυγαν με το πλοίο “Argentina και στις 13 Μαΐου αφίχθηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Επιπλέον πληροφορίες μας αναφέρουν ότι:

·         Ο Γεώργιος Βελάγκος ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Άννα. Προορισμός του για δουλειά (με 15 $ μαζί του) ήταν η τοποθεσία Αλτούνα (Altoona) της Πενσυλβάνια, όπου ήταν ο ξάδερφός του Γεώργιος Καϊδαντζής.

·         Ο Νίκου Παναγιώτης ήταν 19 ετών. Το όνομα του πατέρα του ήταν Θεόδωρος. Με 15 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια, όπου ήταν ο συγγενής του Γεώργιος Καϊδαντζής.

 

 

Ατμόπλοιο Argentina

   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1909 έγινε από τον Αναστάσιο Σταμάτη. Στις 10 Μαΐου, από το λιμάνι της Πάτρας ταξίδεψε με το πλοίο “Alice” και στις 26 Μαΐου έφτασε στην Αμερική. Ήταν 19 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Γαρυφαλιά. Αναζητούσε δουλειά, με 16 $ μαζί του στην πόλη Λόουελ (Lowell) της Μασαχουσέτης, κοντά στον ξάδερφό του Π. Πανάγου.

   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 αριθμούσε τρία άτομα. Ήταν οι : Παν. Γαλώνης, Αθ. Λάζος, Αλέξ. Παπαευσταθίου και Θωμ. Ράπτης. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 14 Μαΐου αναχώρησαν με το ελληνόκτητο πλοίο “Patris” και στις 2 Ιουνίου αφίχθηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Από το διαθέσιμο αρχειακό υλικό πληροφορούμαστε επιπλέον ότι :

·         Ο Παναγιώτης Γαλώνης ήταν 18 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Παγώνα. Με 35 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Κων/νος Χολίνης.

·         Ο Αθανάσιος Λάζος ήταν 19 ετών. Το όνομα του πατέρα του ήταν Αναστάσιος. Προορισμός του για δουλειά, με 45 $ μαζί του, ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ένας φίλος[4] του.

·         Ο Αλέξανδρος Παπαευσταθίου ήταν 27 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Αργυρή. Αναζητούσε δουλειά, με 45 $ μαζί του στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Νικόλαος Καψούρος.

·         Ο Θωμάς Ράπτης ήταν 31 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Ευθυμία. Με 15 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Νικόλαος Καψούρας.

   Η τέταρτη ομαδική αναχώρηση στο 1909 έγινε από τρία άτομα, τους : Νικ. Γαλώνη, Λουκ. Τούντα και Παν. Τσέλιο. Στις 27 Σεπτεμβρίου, από το λιμάνι της Πάτρας επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Argentina” και στις 14 Οκτωβρίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Συμπληρωματικά στοιχεία από το αρχείο μας αναφέρουν ότι:

·         Ο Νικόλαος Γαλώνης (Galanis) ήταν 22 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος. Αναζητούσε δουλειά, με 30 $ μαζί του στην πόλη Αλτούνα (Altoona) της Πενσυλβάνια, κοντά στον ξάδερφό του Γεώργιο Καϊταντζή.

·         Ο Λουκάς Τούντας ήταν 19 ετών. Το όνομα του πατέρα του ήταν Ανδρέας. Με 40 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην πόλη Λόουελ (Lowell)της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο ξάδερφός του Παναγ. Πανάγος.

·         Ο Παναγιώτης Τσέλιος ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Προορισμός του για δουλειά εργάτη σε φάρμα (με 32 $ μαζί του) ήταν η πόλη Αλτούνα της Πενσυλβάνια, κοντά στον ξάδερφό του Γεώργιο Καϊταντζή.

 

 

(iv)     Μία μεμονωμένη αναχώρηση στο 1910

   Έγινε από τον Κομνά Ντάλιο. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 21 Φεβρουαρίου έφυγε με το πλοίο “Oceania” και στις 11 Μαρτίου έφτασε το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν 23 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της συζύγου του ήταν Σουλτάνα. Αναζητούσε δουλειά εργάτη σε φάρμα, με 29 $ μαζί του, στην πόλη Αλτούνα (Altoona) της Πενσυλβάνια, όπου ήταν ο ξάδερφός του Ιωάννης Τσέλιος[5].

 

(v)      Κορύφωση του μεταναστευτικού ρεύματος στο 1911

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν πέντε μεταναστευτικά ταξίδια πλοίων (3 ομαδικά και άλλα 2 από μεμονωμένους) προς την Αμερική. Συνολικά έφυγαν 21 άτομα από την Αγόριανη. Αναλυτικά έχουμε:

   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1911 έγινε από δύο άτομα, τους : Ιωάν. Ράπτη και Λουκ. Σταμάτη. Από την Ελλάδα αναχώρησαν με πλοίο μέχρι το ιταλικό λιμάνι της Νάπολης. Από εκεί, στις 11 Φεβρουαρίου 1911 ανέβηκαν στο πλοίο “San Giovanni” και στις 26 Φεβρουαρίου κατέβηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα υπάρχοντα στοιχεία του αρχείου μας πληροφορούν ότι:

·         Ο Ιωάννης Ράπτης ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Αικατερίνη. Με 17 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου ήταν ο αδελφός του Ηλίας.

·         Ο Λουκάς Σταμάτης ήταν 40 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Παγώνα. Προορισμός του για δουλειά (με 25 $ μαζί του) ήταν η πόλη Αλτούνα (Altoona) της Πενσυλβάνια, όπου ήταν ο ξάδερφός του Κοσμάς Ντάλης.

   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1911 αριθμούσε 11 άτομα (ήταν η μεγαλύτερη φυγή μεταναστών). Περιλάμβανε τους : Παν. Αρβανίτη, Ευστ. Βέλαγκο, Δημ. Δημητρίου, Οδ. Κόντο, Αναστ. Μαντζώρο, Κομν. Πανάγου, Λουκ. Πανάγου, Ιωάν. Πλατιά, Δημ. Σούλιο, Ευστ. Σούλιο, Παν. Σουραυλή και Ανδρ. Τσώνη. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 11 Μαρτίου επιβιβάστηκαν στο ελληνόκτητο πλοίο “Themistocles” και στις 4 Απριλίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το αρχειακό υλικό μας αναφέρει γι’ αυτούς :

·         Ο Παναγιώτης Αρβανίτης ήταν 19 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Αικατερίνη. Με 25 $ για τα αναγκαία πρώτα έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Έβερετ. όπου ήταν ο φίλος του Ευστάθιος Πανάγος.

·         Ο Ευστάθιος Βελάγκος ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Το όνομα της γυναίκας του ήταν Λελούδα. Αναζητούσε ανάλογη δουλειά, με 25 $ μαζί του στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ένας ξάδερφός[6] του.

·         Ο Δημήτριος Δημητρίου ήταν 20 ετών. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Το όνομα του πατέρα του ήταν Ιωάννης. Με 27 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην πόλη Έβερετ, όπου ήταν ένας ξάδερφός[7] του.

·         Ο Οδυσσεύς Κόντος ήταν 19 ετών. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Ο πατέρας του λεγόταν Λουκάς. Προορισμός του για δουλειά (με 27 $ μαζί του) ήταν η πόλη Έβερετ, της πολιτείας Ουάσιγκτον, κοντά στο θείο του Ιωάννη Παππά (Pappas).

·         Ο Αργύριος[8] Λάζος ήταν 20 ετών. Το επάγγελμα που δήλωσε ήταν αγρότης-κτηματίας. Το όνομα του πατέρα του ήταν Αναστάσιος. Με 35 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Εμμαν. Λεοτσίνης.

·         Ο Γεώργιος Λάζος ήταν 28 ετών. Κι αυτός δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Ο πατέρας του λεγόταν Αναστάσιος. Αναζητούσε δουλειά, με 35 $ μαζί του, στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Καλογεράς.

·         Ο Ιωάννης Λάζος ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Ως επάγγελμα δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Γαρέφω. Με 23 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην πόλη Πράις (Price) της Γιούτα, όπου ήταν ένας ξάδερφός[9] του.

·         Ο Λεωνίδας Λάζος ήταν 24 ετών. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Ο πατέρας του λεγόταν Ανδρέας. Προορισμός του για δουλειά (με 34 $ μαζί του) ήταν η Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Καλογεράς.

·         Ο Αναστάσιος Μαντζώρος ήταν 27 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Η γυναίκα του λεγόταν Μαρία. Με 25 $ για τα πρώτα του  έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Έβερετ, της πολιτείας Ουάσιγκτον, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Τσέλιο.

·         Ο Κομνάς Πανάγου ήταν 32 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Το όνομα της γυναίκας του ήταν Αικατερίνη. Αναζητούσε δουλειά, με 25 $ μαζί του στην πόλη Έβερετ, της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ο θείος του Ιωάννης Χατίρας.

·         Ο Λουκάς Πανάγου ήταν 31 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Η γυναίκα του λεγόταν Χρυσούλα. Με 25 $ στην τσέπη έψαχνε για δουλειά στην πόλη Έβερετ, της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ο ξάδερφός του Αλεξ. Παπαευσταθίου.

·         Ο Ιωάννης Πλατιάς ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Το όνομα της γυναίκας του ήταν Βασιλική. Προορισμός του για δουλειά (με 25 $ μαζί του) ήταν η πόλη Έβερετ, της πολιτείας Ουάσιγκτον, κοντά στον ανεψιό του Ιωάννη Τσέλιο.

·         Ο Δημήτριος Σούλιος ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Κι αυτός δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Η γυναίκα του λεγόταν Βασιλική. Με 25 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ο ξάδερφός του Ιωάννης Παππάς (Pappas).

·         Ο Ευστάθιος Σούλιος ήταν 20 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Η σύζυγός του λεγόταν Γιαννούλα. Αναζητούσε δουλειά, με 35 $ μαζί του, στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, κοντά στον ξάδερφό του Ευστάθιο Πανάγο.

·         Ο Παναγιώτης Σουραυλής ήταν 20 ετών και αναλφάβητος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Ως πλησιέστερο συγγενή του στην Αγόριανη, δήλωσε τον αδερφό του Κωνσταντίνο. Με 35 $ μαζί του, έψαχνε για δουλειά στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Χατίρας (Chatiras).

   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1911 έγινε από έξη άτομα. Ήταν οι : Ιωάν. Γκούμας, Χρ. Γκούμας, Ηλ. Μαγγίνο, Αθ. Πανάγου, Ιωάν. Πανάγου και Παν. Πανάγου. Στις 29 Μαρτίου, από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν με το ελληνόκτητο πλοίο “Athinai” και στις 17 Απριλίου έφτασαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Επιπλέον στοιχεία του αρχείου μας γνωρίζουν γι’ αυτούς ότι:

·         Ο Ιωάννης Γκούμας ήταν 37 ετών και παντρεμένος. Το επάγγελμα που δήλωσε ήταν πυροσβέστης (fireman). Το όνομα της γυναίκας του ήταν Παρασκευή. Προορισμός του για εργασία (με 32 $ μαζί του) ήταν η πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ο φίλος του Αλεξ. Παπακωνσταντίνου[10].

·         Ο Χρήστος Γκούμας ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Η γυναίκα του λεγόταν Βασιλική. Με 25 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ο φίλος του Αλεξ. Παπαευσταθίου.

·         Ο Ηλίας Μαγγίνος ήταν 19 ετών. Κι αυτός δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Το όνομα του πατέρα του ήταν Γεώργιος. Αναζητούσε δουλειά, με 30 $ μαζί του, στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, κοντά στον ξάδερφό του Παναγιώτη Νίκου.

·         Ο Αθανάσιος Πανάγου ήταν 19 ετών. Δήλωσε αγρότης-κτηματίας (farmer). Το όνομα του πατέρα του ήταν Ανδρέας. Με 30 $ στην τσέπη, έψαχνε για ανάλογη δουλειά στην πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ο ξάδερφός του Ιωάννης Παππας (Pappas).

·         Ο Ιωάννης Πανάγου ήταν 27 ετών και παντρεμένος. Το επάγγελμά του ήταν αγρότης-κτηματίας. Η γυναίκα του λεγόταν Μαλάμω. Προορισμός του για δουλειά (με 33 $ μαζί του) ήταν η πόλη Έβερετ της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν ένας κουνιάδος[11] του.

 

Ατμόπλοιο Athinai” (1910)

·         Ο Παναγιώτης Πανάγου ήταν 25 ετών. Κι αυτός δήλωσε αγρότης-κτηματίας. Το όνομα του πατέρα του ήταν Ζάχος. Με 25 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Έβερετ (Everett) της πολιτείας Ουάσιγκτον, κοντά στον αδερφό του Ευστάθιο.

   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1911 έγινε από τον Ιωάννη Καψούρα (Kapsouras). Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 9 Αυγούστου ταξίδεψε με το πλοίο “Patris” και στις 25 Αυγούστου αφίχθηκε στις ΗΠΑ. Ήταν 23 ετών. Ως πλησιέστερο συγγενή του δήλωσε το θείο του Ιωάννη Λιάπη στη Λαμία. Αναζητούσε δουλειά, με 20 $ μαζί του, στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο αδερφός του Νικόλαος Καψούρας.

   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1911 έγινε από τον Αθανάσιο Σερφέ. Στις 20 Νοεμβρίου, από το λιμάνι του Πειραιά επέλεξε το πλοίο “Themistocles” και στις 12 Δεκεμβρίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν 19 ετών. Στην Αγόριανη Φωκίδας ήταν ο πατέρας του Ιωάννης. Με 2 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά εργάτη σε φάρμα, στη Νέα Υόρκη, κοντά στον ξάδερφό του Λουκά Γ. Σερφέ.


(vi)  Μείωση του αριθμού μεταναστών στο 1912

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν πέντε ομαδικά μεταναστευτικά ταξίδια πλοίων προς την Αμερική. Συνολικά έφυγαν 12 άτομα από την Αγόριανη. Συγκεκριμένα:

   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1912 αριθμούσε έξη άτομα και την αποτελούσαν οι: Κων. Γαλώνης, Γρηγ. Καφάσης, Αθ. Λάζος, Αναστ. Λάζος, Ιωάν. Λάζος και Παν. Μπούκαλης. Από την Ελλάδα έφυγαν με πλοίο μέχρι το γαλλικό λιμάνι της Χάβρης, απ’ όπου στις 2 Μαρτίου 1912 επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Niagara” και στις 14 Μαρτίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Από το διαθέσιμο αρχειακό υλικό αντλούμε επιπλέον στοιχεία, που αναφέρουν ότι:

·         Ο Κωνσταντίνος Γαλώνης ήταν 19 ετών. Το όνομα του πατέρα του ήταν Αθανάσιος. Τελικός προορισμός του για δουλειά (με 21 $ μαζί του) ήταν η πόλη Λώρενς (Lawrence) της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο φίλος του Παναγιώτης Σερφές.

·         Ο Γρηγόριος Καφάσης ήταν 19 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Κων. Καφάσης. Με 25 $ μαζί του για τα αναγκαία πρώτα έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Λώρενς της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο φίλος του Παναγιώτης Σερφές.

·         Ο Αθανάσιος Λάζος ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Αικατερίνη. Αναζητούσε δουλειά, με 21 $ μαζί του, στην πόλη Πράις (Price) της Γιούτα, όπου ήταν ο ξάδερφός του Λεωνίδας Λάζος.

·         Ο Αναστάσιος Λάζος[12] ήταν 28 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Ευθυμία. Με 22 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην τοποθεσία Μινέολα (Mineola) της Αϊόβα, κοντά στον ξάδερφό του Ιωάννη Λάζο.

·         Ο Ιωάννης Λάζος ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Στην Αγόριανη είχε τη γυναίκα του Αθανασία. Προορισμός του για δουλειά (με 21 $ μαζί του) ήταν η τοποθεσία Mineola της Αϊόβα, κοντά στον ξάδερφό του Λεωνίδα Λάζο.

·         Ο Παναγιώτης Μπούκαλης ήταν 28 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Μαρία. Με 25 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην πόλη Πράις (Price) της Γιούτα, όπου ήταν ένας κουνιάδος[13] του.

   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1912 έγινε διμελή ομάδα, με τους Λ. Σταμάτη και Αθ. Τσαούση. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 22 Απριλίου ανέβηκαν στο πλοίο “Themistocles” και στις 13 Μαΐου κατέβηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Συμπληρωματικά στοιχεία του αρχείου μας διαφωτίζουν περισσότερα, γνωρίζοντας ότι :

·         Ο Λουκάς Σταμάτης ήταν 20 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Γαρυφαλλιά. Αναζητούσε δουλειά, με 41 $ μαζί του, στην πόλη Λώρενς (Lawrence) της Μασαχουσέτης, κοντά στον ξάδερφό του Παναγιώτη Σερφέ.

·         Ο Αθανάσιος Τσαούσης ήταν 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης. Με 70 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην κοινότητα Αλτούνα (Altoona) της Τζώρτζια, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Γκαϊτατζής.

Ατμόπλοιο Martha Washington  (Photo: Richard Faber Collection)

 

   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1912 έγινε από δύο άτομα. Ήταν οι : Γεώρ. Νίκου και Αθ. Παλέτσος. Στις 29 Ιουλίου, από το λιμάνι της Πάτρας έφυγαν με το πλοίο “Martha Washington” και στις 13 Αυγούστου αφίχθηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ξέρουμε ακόμη ότι :

·         Ο Γεώργιος Νίκου ήταν 19 ετών. Το όνομα του πατέρα του ήταν Θεόδωρος. Προορισμός του για δουλειά (με 40 $ μαζί του) ήταν η τοποθεσία Γκόλντεν (Golden, B.C.) της Βρετανικής Κολούμπια, κοντά στο θείο του Τομ Βελάγκο.

·         Ο Αθανάσιος Παλέτσος ήταν 23 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Αικατερίνη. Με13 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην τοποθεσία Φρέιζερ Μιλς (Fraser Mills) του Καναδά, όπου ήταν ο θείος του Σ. Σταμάτης.

   Η τέταρτη ομαδική αναχώρηση στο 1912 έγινε από διμελή ομάδα, τους : Παν. Αρβανίτη και Ευστ. Μπακλέζο. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις12 Αυγούστου επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Argentina” και στις 28 Αυγούστου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το αρχειακό υλικό μας γνωρίζει επιπλέον ότι:

·         Ο Παναγιώτης Αρβανίτης ήταν 24 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Ευμορφία. Αναζητούσε δουλειά, με 25 $ μαζί του, στην τοποθεσία Γκόλντεν (Golden) του Καναδά, κοντά στον κουνιάδο του Χρήστο Γκούμα.

·         Ο Ευστάθιος Μπακλέζος ήταν 23 ετών. Στην Αγόριανη είχε τη μητέρα του Χρυσούλα. Με 25 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην τοποθεσία Γκόλντεν (Golden) του Καναδά, όπου ήταν ο ξάδερφός του Χρήστος Γκούμας.

 

 

(vii)    Διατήρηση του αριθμού μεταναστών και στο 1914

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν έξη μεταναστευτικά ταξίδια πλοίων (4 ομαδικά και 2 από μεμονωμένους) προς την Αμερική. Συνολικά έφυγαν 13 άτομα από την Αγόριανη. Αναλυτικά:

   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1914 έγινε από τον Παναγιώτη Πανάγου[14]. Από το λιμάνι της Πάτρας, στις 6 Μαρτίου ταξίδεψε με το πλοίο “Carpathia” και στις 22 Μαρτίου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν 26 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Βασιλική. Προορισμός του για δουλειά (με 60 $ μαζί του) ήταν η πόλη Αουρόρα του Ιλινόις, όπου ήταν ο φίλος του Κωνσταντίνος Τσώλης. Είχε ξαναπάει στην Αμερική ο Παναγιώτης Πανάγου, την περίοδο 1907-1912 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο προορισμό.

   Η πρώτη ομαδική αναχώρηση στο 1914 έγινε από τρία άτομα, τους : Αθ. Λαζή, Γεώρ. Λαζή και Γεώρ. Σταμάτη. Στις 17 Μαρτίου, από το λιμάνι της Πάτρας αναχώρησαν με το πλοίο “Laconia (1912)” και στις 2 Απριλίου αφίχθηκαν στις ΗΠΑ. Περισσότερα στοιχεία του αρχείου αναφέρουν:

·         Ο Αθανάσιος Λάζος[15] (Lajis) ήταν 25 ετών. Γεννήθηκε στην Αγόριανη, αλλά ως τόπο διαμονής δήλωσε αόριστα “Παρνασσίς”. Το όνομα του πατέρα του είναι κακογραμμένο στο αρχείο και δυσανάγνωστο. Με 60 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Γεώργιος Παππας (Pappas). Για τον Αθανάσιο Λαζή, αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι που έκανε στις ΗΠΑ. Πρωτοπήγε την περίοδο 1910-1913 και εργάστηκε σε τόπο της Ομάχα.

 

Πλοίο Laconia (1912) [Photo: Hisashi Noma Collection]

·         Ο Γεώργιος Λάζος[16] (Lajis) ήταν 32 ετών και παντρεμένος. Το όνομα του πατέρα του ήταν Αναστάσιος. Αναζητούσε δουλειά, με 60 $ μαζί του στη Νέα Υόρκη, όπου είχε φίλους τους Αφούς Limbert. Είχε ξαναπάει στην Αμερική ο Γεώργιος Λάζος την περίοδο 1911-1913 και εργάστηκε σε τόπο της Ομάχα.

·         Ο Γεώργιος Σταμάτης ήταν 34 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του λεγόταν Βασιλική. Με 25 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου είχε φίλους τους Αφούς Limbert.

   Η δεύτερη ομαδική αναχώρηση στο 1914 αριθμούσε τέσσερα άτομα και περιλάμβανε τους: Δημ. Λάζο, Ιωάν. Λάζο, Λεων. Λάζο και Ιωάν. Λασακογιάννη. Η ομάδα έφυγε από την Ελλάδα με πλοίο, μέχρι το ιταλικό λιμάνι της Νάπολης. Από εκεί, στις 13 Απριλίου ταξίδεψαν με το πλοίο “Berlin” και στις 16 Απριλίου αφίχθηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Γνωρίσουμε επιπλέον γι’ αυτούς ότι:

·         Ο Δημήτριος Λάζος ήταν 28 ετών και παντρεμένος. Η γυναίκα του ονομαζόταν Γεωργούλα. Με 30 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στην τοποθεσία Ντάμφρις (Dumfries, Ja.), όπου ήταν ο ξάδερφός του Αργύριος Λάζος.

·         Ο Ιωάννης Λάζος ήταν 30 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Αθανασία. Προορισμός του για δουλειά (με 21  μαζί του) ήταν η τοποθεσία Μινεόλα (Mineola) της Αϊόβα, κοντά στον ξάδερφό του Λεωνίδα Λάζο.

·         Ο Λεωνίδας Λάζος ήταν 28 ετών. Στην Αγόριανη είχε τον πατέρα του Ανδρέα. Με 30 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην τοποθεσία Ντάμφρις (Dumfries, Ja.), κοντά στον αδερφό του Αργύριο. Για το Λεωνίδα Λάζο, αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι στις ΗΠΑ. Είχε ξαναπάει την περίοδο 1911-1912 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο προορισμό.

·         Ο Ιωάννης Λασακογιάννης[17] (;) ήταν 33 ετών και παντρεμένος. Στην Αγόριανη ήταν η γυναίκα του Ευγενία. Αναζητούσε δουλειά, με 40 $ μαζί του, στην τοποθεσία Ντάμφρις (Dumfries, Ja.), όπου ήταν ο νονός[18] του.

 

ΠλοίοBerlin (Photo: Richard Faber Collection)

   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1914 έγινε από τον Παναγή Γαλώνη. Στις 6 Απριλίου, από το λιμάνι της Πάτρας επέλεξε να ταξιδέψει με το πλοίο “Pannonia” και στις 24 Απριλίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν 24 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Παγώνα. Με 32 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Δημήτριος Καραγιάννης. Είχε ξαναπάει στην Αμερική ο Παναγής Γαλώνης την περίοδο 1909-1913 και εργάστηκε σε τόπο της πολιτείας Ουάσιγκτον.

   Η τρίτη ομαδική αναχώρηση στο 1914 έγινε από δύο άτομα, τους : Ευστ. Μπακλέζο και Παν. Τσέλιο. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 19 Μαΐου επιβιβάστηκαν στο πλοίο “Athinai” και στις 8 Ιουνίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα επαρκή στοιχεία του αρχείου μας πληροφορούν γι’ αυτούς ακόμη ότι:

·         Ο Ευστάθιος Μπακλέζος[19] ήταν 28 ετών. Το όνομα της μητέρας του ήταν Χρυσούλα. Προορισμός του για δουλειά (με 60 $ μαζί του) ήταν η τοποθεσία Φρέιζερ Μιλς (Fraser Mills) της Βρετανικής Κολούμπια (B.C.), όπου ήταν ένας ξάδερφός[20] του.

·         Ο Παναγιώτης Τσέλιος[21] ήταν 29 ετών. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευστάθιος. Με 60 $ για τα αναγκαία πρώτα έξοδα, πήγαινε για δουλειά στην τοποθεσία Φρέιζερ Μιλς της Βρετανικής Κολούμπια, όπου ήταν ένας ξάδερφός[22] του. Για τον Παναγιώτη Τσέλιο, αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι στις ΗΠΑ. Πρωτοπήγε την περίοδο 1909-1911 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο τόπο.

   Η τέταρτη ομαδική αναχώρηση στο 1914 έγινε από διμελή ομάδα, με τους : Ιωάν. Δράμπαλη και Ευστ. Μπούκαλη. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 9 Ιουλίου ανέβηκαν στο πλοίο “Athinai” και στις 28 Ιουλίου κατέβηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ξέρουμε ακόμη ότι :

·         Ο Ιωάννης Δράμπαλης ήταν 29 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της συζύγου του ήταν Παναγιού. Αναζητούσε δουλειά, με 24 $ μαζί του στο Νότιο Γουίνταμ[23] (So. Windham) του Μέην, κοντά στον ανεψιό του Κωνστ. Γαλώνη.

·         Ο Ευστάθιος Μπούκαλης ήταν 24 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Γεώργιος. Με 25 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στο Πόρτλαντ του Μέην, όπου ήταν ο ξάδερφός του Παναγιώτης Γαλώνης. Είχε ξαναπάει στην Αμερική ο Ευστάθιος Μπούκαλης την περίοδο 1907-1910 και εργάστηκε στο Νότιο Γουίνταμ (South Windham, Me.).

 

 

(viii)   Μόνον δύο αναχωρήσεις στα έτη 1915 και 1916

   Στη διάρκεια του 1915 καταγράφηκε μία ομαδική αναχώρηση και στο επόμενο έτος 1916 μία μεμονωμένη αναχώρηση. Πιο συγκεκριμένα :

   Η ομαδική αναχώρηση στο 1915 έγινε από 2 άτομα, τους Κομνά Πανάγο και Ανδρέα Σερφέ. Από το λιμάνι του Πειραιά, στις 20 Μαΐου 1915 έφυγαν με το ελληνόκτητο πλοίο “Thessaloniki και στις 13 Ιουνίου αφίχθηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το αρχείο μας αναφέρει επίσης ότι:

·         Ο Κομνάς Πανάγος ήταν 38 ετών και παντρεμένος. Στην Αγόριανη είχε τη γυναίκα του Αικατερίνη. Προορισμός του για δουλειά (με 25 $ μαζί του) ήταν η πόλη Μόμπερλυ (Moberly) του Μιζούρι, όπου ήταν ο φίλος του Αθανάσιος Λάζος. Για τον Κομνά Πανάγο αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι στις ΗΠΑ. Είχε πρωτοπάει την περίοδο 1901-1912 και εργάστηκε στην τοποθεσία Έβερετ του Κολοράντο.

·         Ο Ανδρέας Σερφές ήταν 23 ετών. Το όνομα της μητέρας του είναι κακογραμμένο[24]. Με 25 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά στη μικρή πόλη Μόμπερλυ (Moberly) του Μιζούρι, όπου ήταν ο φίλος του Παναγιώτης Γαλώνης. Είχε ξαναπάει στην Αμερική ο Ανδρέας Σερφές την περίοδο 1911-1913 και εργάστηκε στη Μιννεάπολη της Μινεσότα.

 

ΠλοίοSan Guglielmo  (Photo: Maurizio Eliseo Collection)

   Η μεμονωμένη αναχώρηση στο 1916 έγινε από τον Ευστάθιο Σταμάτη. Από την Ελλάδα ταξίδεψε με πλοίο μέχρι το ιταλικό λιμάνι της Νάπολης. Από εκεί, στις 13 Νοεμβρίου 1916 αναχώρησε με το πλοίο “San Guglielmo” και στις 29 Νοεμβρίου “πάτησε πόδι” στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν τότε 18 ετών. Ο πατέρας του λεγόταν Σταμάτης. Αναζητούσε δουλειά εργάτη σε φάρμα, με 22 $ μαζί του, στην τοποθεσία Πουέμπλο του Κολοράντο, κοντά στον ξάδερφό του Αθανάσιο Λάζο.


(ix)     Τελευταίες αναχωρήσεις στο 1920 και 1921 – Μεταναστευτικό επίλογος

   Στη διάρκεια του έτους έγιναν τρεις αναχωρήσεις με πλοία (1 ομαδική και 2 από μεμονωμένους) προς την Αμερική. Συνολικά έφυγαν 4 άτομα από την Αγόριανη. Αναλυτικά έχουμε:

   Η ομαδική αναχώρηση στο 1920 έγινε από δύο άτομα, τους Νικ. Πανάγου και Γεώρ. Σταμάτη. Από το λιμάνι του Πειραιά, την τελευταία ημέρα του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 1920 επιβιβάστηκαν στο ελληνόκτητο πλοίο “Megali Hellas” και στις 20 Ιανουαρίου 1921 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Επιπλέον στοιχεία από το αρχείο μας αναφέρουν ότι :

·         Ο Νικόλαος Πανάγου ήταν 28 ετών και παντρεμένος. Στην Άνω Αγόριανη είχε τη γυναίκα του Ευθυμία. Με 40 $ στην τσέπη, έψαχνε για δουλειά στο Πόρτλαντ του Μέην, όπου ήταν ο φίλος του Ηλίας Ντεβερές.

·         Ο Γεώργιος Σταμάτης ήταν 53 ετών και παντρεμένος. Στην Κάτω Αγόριανη ήταν η γυναίκα του Γεωργού. Προορισμός του για δουλειά (με 55 $ μαζί του) ήταν η Γκρηνβίλ (Greenville) του Οχάιο, κοντά στο γιο του Ευστάθιο Σταμάτη. Για το Γεώργιο Σταμάτη αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι που έκανε στις ΗΠΑ. Πήγε την περίοδο 1910-1915 και εργάστηκε στο Σηάτλ (Seattle) της πολιτείας Ουάσιγκτον.

   Η πρώτη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1921 έγινε από το Δημήτριο Καρατζά. Στις 12 Φεβρουαρίου 1921, από το λιμάνι του Πειραιά έφυγε με το ελληνόκτητο πλοίο “King Alexander” και στις 28 Φεβρουαρίου αφίχθηκε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ήταν 35 ετών και παντρεμένος. Στην Άνω Αγόριανη είχε τη γυναίκα του Βασιλική. Με 32 $ για τα πρώτα του έξοδα, πήγαινε για δουλειά σε τόπο της πολιτείας Ουάσιγκτον, που δεν γράφτηκε, όπου ήταν ο ξάδερφός του Παναγιώτης Μπακλέζος. Ο Δημήτριος Καρατζάς είχε ξαναπάει στην Αμερική την περίοδο 1914-1920 και εργάστηκε πάλι στον ίδιο προορισμό.

 

Ατμόπλοιο King Alexander

   Η δεύτερη μεμονωμένη αναχώρηση στο 1921 έγινε από τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη. Στις 16 Ιουνίου, από το λιμάνι της Πάτρας ταξίδεψε με το πλοίο “King Alexander” και στις 2 Ιουλίου έφτασε στην Αμερική. Ήταν τότε 31 ετών και παντρεμένος. Το όνομα της γυναίκας του ήταν Βασίλω. Αναζητούσε δουλειά εργάτη σε φάρμα, με 50 $ μαζί του, στη Σάντερσβιλ (Sandersville) της Μασαχουσέτης, όπου ήταν ο φίλος του Παν. Αθανασόπουλος.

 

-------------------

 

Βιβλιογραφία-Αναφορές-Ιστοσελίδες

 

1.    Αρχείο EllisIsland, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

2.    Β.Δ.  3/15-12-1833

3.    Διάταγμα 29-8-1912 (ΦΕΚ 261/1912)

4.    Απογραφές πληθυσμού 1889, 1896, 1920.

5.    Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωμένου : “ Μετανάστες στην Αμερική από την περιοχή Λαμίας (1902-1922)” / Περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ετών 2012-2013, Λαμία. Αναρτήθηκε στο μπλογκ  amfictyon.blogspot.gt από τις 7-7-2014 (α’ μέρος) και 14-7-2014 (β’ μέρος).

6.    Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωμένου : “Από την Άμφισσα Φωκίδας, μετανάστες στην Αμερική (1894-1921)”. Ανέκδοτη εργασία από το Φεβρουάριο 2017. Αναρτήθηκε στο amfictyon.blogspot.gr στις 25 Φεβ. 2017.

7.    Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωμένου : “Από την περιοχή Δωρίδας, μετανάστες στην Αμερική (1897-1921)”. Ανέκδοτη εργασία από το Μάρτιο 2016. Αναρτήθηκε στο amfictyon.blogspot.gr από τις 20-3-2016 (Α’ & Β’ μέρη).

8.    Ιστοσελίδα https://www.eetaa.gr

9.    Βικιπαίδεια

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ[1] Όταν λέμε Αμερική εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ).

[2] Στο σύνολο των 72 μεταναστών της Αγόριανης βρέθηκαν 3 αναλφάβητοι .

[3] Δεν καταγράφηκαν και  δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή την εργασία όσοι μετανάστες ήρθαν στις ΗΠΑ, αλλά από άλλα λιμάνια της.

[4]Το όνομα ήταν Κων/νος, αλλά το επώνυμο είναι δυσανάγνωστο.

[5]Μάλλον από τη Ναύπακτο. Πήγε στην Αμερική το 1911, σε ηλικία 18 ετών και εργάστηκε μέχρι το 1914, στο Μιλγουώκι του Ουισκόνσιν. Το 1915 έκανε και δεύτερο ταξίδι, με επάγγελμα σερβιτόρος (waiter).

[6]Δυσανάγνωστο όνομα.

[7]Δυσανάγνωστο όνομα.

[8] Οι Αργύριος  και  Γεώργιος ήταν αδέρφια.

[9] Το όνομά του ήταν Λουκάς, αλλά το επώνυμο είναι κακογραμμένο.

[10] Είναι πιθανό ο Ιωάννης Γκούμας να δήλωσε λαθεμένα το όνομα Παπακωνσταντίνου (το ξέχασε ίσως), ενώ έπρεπε να δηλώσει το όνομα Παπαευσταθίου, όπως και ο αδελφός του Χρήστος.

[11] Το όνομά του είναι Ιωάννης (John) αλλά το επώνυμο στο χειρόγραφο αρχείο είναι κακογραμμένο και δυσανάγνωστο.

[12] Ήταν ξάδερφος των Ιωάννη και Αθανασίου Λάζου.[από σημείωση του αρχείου EllisIsland]

[13] Το όνομά του είναι Ιωάννης (Jean), αλλά το επώνυμο στο χειρόγραφο αρχείο είναι δυσανάγνωστο.

[14] Φέρει σφραγίδα που γράφει : NON IMMIGRANT ALIEN.

[15] Εκτιμώ ότι το επώνυμο Λαζής γράφτηκε λανθασμένα ως Λαζής (Lajis) και το σωστό είναι Λάζος.

[16] Επιβεβαιώθηκε η προηγουμένη σκέψη μου και διόρθωσα το λανθασμένο επώνυμο σε Λάζος.

[17] Στο χειρόγραφο αρχείο, το ονοματεπώνυμο είναι κακογραμμένο και δύσκολα διαβάζεται. Το γράφω με επιφύλαξη.

[18] Είναι κακογραμμένο το ονοματεπώνυμο.

[19] Φέρει σφραγίδα που γράφει : NON IMMIGRANT ALIEN (δεν θεωρείται ξένος μετανάστης)

[20] Το όνομά του είναι Κώστας, αλλά το επώνυμο δεν διαβάζεται.

[21] Φέρει σφραγίδα που γράφει : NON IMMIGRANT ALIEN (δεν θεωρείται ξένος μετανάστης).

[22] Το όνομά του είναι Κώστας, αλλά το επώνυμο δεν διαβάζεται. Ως αρχικός τόπος προορισμού

[23] Ως αρχικό τόπο προορισμού είχε δηλώσει το Πόρτλαντ του Μέην.

[24] Το μεταφέρω όπως το διάβασα : mother Coloussa, Agorgiani Greece.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου