"Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν' αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένo Καρπενήσι!
Τρανά πλατάνια ξεδιψούν στις βρύσες με το κρύο νερό
Σαρακατσάνα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.

Με κρουσταλλένια σφυριχτά, σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς
κοτσύφια και βοσκόπουλα με τα λαμπρά τα μάτια,
νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια..."

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Κυλιόμενο

24/1/22

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΩΤΩΝ(κατά το πρώτο μισό του 20ού αι.)

Μέρος 1ο
Πρόλογος

   Είναι πολλά χρόνια, που άρχισε αυτή η συλλογή και καταγραφή στοιχείων των ανθρώπων που έζησαν και τελεύτησαν στη Λαμία. Το υλικό αυτό προήλθε από τα Βιβλία Αποβιώσεων των Ιερών Ναών της Λαμίας. Η αρχή έγινε το 2006 από την ενορία των Αγίων Θεοδώρων και καλύπτει την περίοδο 1912-50 (με ανεπαρκή στοιχεία για την περίοδο 1912-25). Το 2007 συγκεντρώθηκε υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, που αναφέρεται στην περίοδο 1913-65 (με κενό όμως για την περίοδο 1922-29). Συνεχίστηκε το 2008 με υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Παναγίας Δέσποινας, για την περίοδο 1913-51 (τα προηγούμενα χρόνια 1900-12 δυστυχώς λείπουν). Ακολούθησε το 2009, η καταγραφή από την ενορία του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, που καλύπτει την περίοδο 1923-71. Τέλος, το 2011 συμπληρώθηκε ο κατάλογος αυτός, με στοιχεία από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, που αναφέρονται στην περίοδο 1929-65.
   Τα στοιχεία αυτά, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, πήραν τη μορφή Ευρετηρίου, με αλφαβητική σειρά, ώστε η αναζήτηση να είναι εύκολη. Είναι 2.212 ονόματα και καλύπτουν περίπου το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

   Ο αριθμός των γυναικών, που δηλώθηκε ως ασχολία τους τα “οικιακά” ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους άνδρες. Στην παρούσα φάση, δεν έγινε ανάλογη καταγραφή, αλλά είναι δυνατή - σε εύθετο χρόνο - η δημιουργία αναλόγου Ευρετηρίου για τις Λαμιώτισσες κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στο παρόν Ευρετήριο υπάρχουν λίγα ονόματα γυναικών, για τις οποίες δηλώθηκε κάποιο άλλο επάγγελμα (όχι τα “οικιακά”).
   Είναι προφανές, ότι δεν κατάγονταν όλοι από τη Λαμία. Απλά έζησαν και απεβίωσαν στη Λαμία και με αυτή την έννοια γράφονται ως Λαμιώτες. Εξάλλου, στο Ευρετήριο υπάρχει στήλη, που γράφει “καταγωγή”, αν και δεν είναι πάντα σωστή, εφόσον έτσι δηλώθηκε και γράφτηκε στο Βιβλίο Αποβιώσεων του Ναού.
  Τα στοιχεία αυτά εμπλουτίζουν το υπάρχον αρχειακό υλικό για ερευνητές, αλλά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για γνώση από συγγενείς (συμβολή στο γενεαλογικό τους δένδρο) και παλιούς ή νεότερους Λαμιώτες. Οι στήλες δίνουν στοιχεία για τα έτη γέννησης-θανάτου, την ηλικία, την καταγωγή και το επάγγελμά τους.


  Λόγω της μεγάλης έκτασης της εργασίας, θα αναρτηθεί στο www.amfictyon.blogspot.gr σε 13 συνέχειες. Συγκεκριμένα με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε-Ζ-Η-Θ-Ι, Κ, Λ. Μ, Ν-Ξ-Ο, Π. Ρ-Σ, Τ, Υ-Φ και Χ-Ψ.

                          Κωνσταντίνος Αθ. Μπαλωμένος
                                            φυσικός
 


-------------------------------------
   Η μερική ή ολική αντιγραφή (copy-paste) και η ανάρτηση ή δημοσίευση της εργασίας σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο απαγορεύεται, χωρίς  τη σχετική άδεια του συγγραφέα ή του διαχειριστή του παρόντος μέσου (www. amfictyon.blogspot.gr).
   Θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται σύμφωνα με το νόμο.
--------------------------------------ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α    Ονοματεπώνυμο                               έτη        ηλικία    καταγωγή           επάγγελμα                ενορία

Α (1-177)

1        Αβραμάκος (;) Κωστ.                    1873 - 1915      42     Λαμία                   παντοπώλης              Άγ. Νικόλ.
2        Αγαπητός Γεώργιος                     1853 - 1918      65     Άμφισσα              άεργος                       Παν. Δέσπ.
3        Αγγέλης Γεώργιος                        1890 - 1945      55     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
4        Αγγελής Ευάγγελος                     1904 - 1923      19     Κανάλια               γεωργός                     Παν. Δέσπ.
5        Αγγελόπουλος (ου) Αναστ. Σ.     1893 - 1919      26     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
6        Αγγελόπουλος Δημήτριος            1864 - 1929      65     Λαμία                   εμβαλωματής             Ευαγγελίστ.
7        Αγγελόπουλος Ηλίας                   1856 - 1953      97     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
8        Αγγελόπουλος Σωτήριος             1877 - 1937      60     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Νικόλ.
9        Αγγελούσης Απόστολος               1834 - 1914      80     Μπλαβούν.          γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
10      Αγιοστρατίτης Κωνστ.                  1870 - 1925      55     Λαμία                   παντοπώλης              Ευαγγελίστ.
11      Αγραφιώτης Ευθ.                         1846 - 1916      70     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Νικόλ.
12      Αγρωλίδης Ιωάννης Δ.                 1880 - 1945      65     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
13      Αδάμ Γεώργιος Χρίστ.                  1868 - 1933      65     Ιμίρμπεη              καφεπώλης                Ευαγγελίστ.
14      Αδαμάκος Γεώργιος                     1892 - 1960      68     Λαμία                   συνταξ. αμερικ.         Άγ. Δημήτρ.
15      Αδαμόπουλος Αριστ. Γρηγ.         1907 - 1955      48     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
16      Αδάμος Αθανάσιος                       1890 - 1960      70     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
17      Αδραμερινός Παντελής Αθ.          1916 - 1952      36     Λαμία                   ασβεστάς                    Άγ. Δημήτρ.
18      Αερόπουλος Δημήτριος                1892 - 1942      50     Καρδίτσα              καπνεργάτης             Άγ. Δημήτρ.
19      Αερόπουλος Θεοχάρης                1878 -1915       37     Λαμία                   καπνεργάτης             Άγ. Νικόλ.
20      Αζημόπουλος Ιωάννης                 1849 - 1914      65     Κορυτσά               τσουκαλάς                 Άγ. Νικόλ.
21      Αζυμόπουλος Ηλίας Ιωάν.           1888 - 1948      60     Λαμία                   αγγειοπλάστης          Ευαγγελίστ.
22      Αζυμόπουλος Κλεάνθης               1922 - 1953      31     Λαμία                   μανάβης                     Άγ. Δημήτρ.
23      Αζυμόπουλος Παντελής               1875 - 1955      80     Λαμία                   αγγειοπλάστης          Άγ. Νικόλ.
24      Αθανασιάς Αθανάσιος                  1900 - 1968      68     Λαμία                   καρεκλάς                   Ευαγγελίστ.
25      Αθανάσιος <άγνωστος>               1890 - 1914      24     Μουσταφάμπεη   υπηρέτης                   Άγ. Νικόλ.
26      Αθανάσιος Θράκας                       1914 - 1947      33     Αίγιον                  ανθυπολοχαγός         Παν. Δέσπ.
27      Αθανάσιος Μιχαιρίνας                  ; - 1947             -        Λαμία                   στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
28      Αθανασίου (Καρέτσος) Αθ.           1879 - 1964      85     Λαμία                   γκαράζ                       Άγ. Δημήτρ.
29      Αθανασίου Αγγελής                     1877 - 1927      50     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
30      Αθανασίου Αγλαΐα Αν.                 1906 - 1928      22     Λαμία                   μοδίστρα                    Ευαγγελίστ.
31      Αθανασίου Αθανάσιος Νικολ.      1880 - 1952      72     Λαμία                   ιατρός                        Ευαγγελίστ.
32      Αθανασίου Ανδρέας                     1872 - 1932      60     εκ Δομοκού          σιδηρ. υπάλλ.            Άγ. Δημήτρ.
33      Αθανασίου Βασίλειος                    1903 - 1930      27     Ξηροχώριον        εργοδηγός                 Παν. Δέσπ.
34      Αθανασίου Γεώργιος                    1868 - 1940      72     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
35      Αθανασίου Δημήτριος                   1846 - 1931      85     Παλαιοβράχα       -                                 Παν. Δέσπ.
36      Αθανασίου Ευάγγ.                        1841 - 1916      75     Λαμία                   σαγματοποιός            Άγ. Νικόλ.
37      Αθανασίου Νικόλαος                    1843 - 1913      70     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
38      Αθανασίου Παναγιώτης                1896 - 1946      50     Δίβρη                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
39      Αθανασίου Παντελής                    1871 - 1939      68     Κορυτσά               ασβεστάς                    Αγ. Θεοδ.
40      Αθανασίου Σπυρίδων Χρ.             1891 - 1921      30     Λαμία                   καφεπώλης                Παν. Δέσπ.
41      Αθανασίου Χρήστος                      1852 - 1927      75     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
42      Αιγινίτης Κωνσταντίνος               1873 - 1933      60     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
43      Ακρίβος Νικόλ.                             1869 - 1934      65     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Νικόλ.
44      Ακρίβος Στέφανος Ζησ.               1848 - 1938      90     Λαμία                   οπωροπώλης             Ευαγγελίστ.
45      Ακρίδας Βασίλειος Αχ.                 1913 - 1960      47     Λαμία                   δημ. υπάλ.                 Άγ. Νικόλ.
46      Ακρίδας Τριαντ.  Νικ.                   1863 - 1943      80     Λαμία                   πολιτ. συνταξ.           Ευαγγελίστ.
47      Αλαβετές Στρατής                        1841 - 1916      75     -                           -                                 Παν. Δέσπ.
48      Αλαμανιώτης Αθαν. Ιωάν.           1876 - 1948      72     Λαμία                   οπωροπώλης             Ευαγγελίστ.
49      Αλειφακιώτης Γεώργιος               1879 - 1917      38      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
50      Αλεξανδρής Αλέξανδρος              1876 - 1961      85     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
51      Αλεξανδρής Βάιος                        1885 - 1955      70     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
52      Αλεξανδρής Γεώργιος                  1911 - 1961      50     Λαμία                   δικηγόρος                  Άγ. Νικόλ.
53      Αλεξανδρής Δημήτριος                 1871 - 1952      81                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
54      Αλεξανδρής Χρίστος                     1910 - 1948      38     Ομβριακή             σιδηρουργός              Άγ. Δημήτρ.
55      Αλέξανδρος Καμέρας                    ; - 1947             -        Λαμία                   στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
56      Αλεξίου Αλ.                                  1860 - 1920      60     Λαμία                   οπωροπώλης             Άγ. Νικόλ.
57      Αλεξίου Γεώργιος Π.                    1858 - 1942      84     Σκλήθρο              γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
58      Αλεξίου Δημήτριος                       1881 - 1950      69     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
59      Αλεξίου Ιω. Ν.                              1898 - 1938      40     Λαμία                   υποδηματοπ.             Αγ. Θεοδ.
60      Αλεξίου Ιωάννης Αλ.                    1855 - 1933      78     Κάρπαθος            κτίστης                       Αγ. Θεοδ.
61      Αλεξίου Νικόλαος                         1858 - 1923      65     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
62      Αλεξίου Νικόλαος                         1889 - 1965      76     Λαμία                   γεωργός-παντοπ.      Άγ. Δημήτρ.
63      Αλεξίου Νικόλαος Αθ.                  1845 - 1941      96     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
64      Αλεξίου Στέργιος                          1849 - 1919      70     Λαμία                   άνεργος                     Παν. Δέσπ.
65      Αλεξογιάννης Δημήτριος              1877 - 1934      57     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
66      Αλεξόπουλος Δημ. Αθαν.             1870 - 1925      55     Λαμία                   οπωροπώλης             Ευαγγελίστ.
67      Αλεξόπουλος Κωνστ.                   1905 - 1930      25     Μαντασιά             -                                 Παν. Δέσπ.
68      Αλεπαντής (;) Αχιλλέας               1874 - 1929      55     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
69      Αλίτσας Φώτης                             1854 - 1919      65     Λαμία                   καραγωγέας               Άγ. Νικόλ.
70      Αλμπάνης Δημ.                             1855 - 1935      80      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
71      Αλμπάνης Νικόλ.                         1894 - 1939      45      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
72      Αλογάρης Ευστάθιος                    1853 - 1943      90     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
73      Αλογάς Δημ.                                 1893 - 1948      55     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
74      Αλμπάνης Θεόδωρος Ν.                 1907 - 1949      42     Λαμία                   κτίστης                       Άγ. Νικόλ.
75      Αμελιανίτης Γεώργ.                     1876 - 1946      70     Δίβρη                   έμπορος                     Παν. Δέσπ.
76      Αμπατζής Γεώργ.                         1863 - 1933      70     Δεδεαγάτς            ράπτης                       Αγ. Θεοδ.
77      Αμπλιανίτης Θεμιστ.                    1857 - 1933      76     Χομίργιανη          γεωργός                     Παν. Δέσπ.
78      Αμπλιανίτης Κωνσταν.                 1865 - 1950      85     Δίβρη                   ελληνορράπτης         Ευαγγελίστ.
79      Αμπράζης Γεώργιος                     1888 - 1965      77     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
80      Αναγνόπουλος Αριστείδης           1895 - 1965      70     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
81      Αναγνόπουλος Δημήτριος            1871 - 1937      66     Λαμία                   δημοτ. κλητήρ           Παν. Δέσπ.
82      Ανάγνου Γεώργιος ή Γουλής       1875 - 1915      40     Λαμία                   καραγωγέας               Άγ. Νικόλ.
83      Αναγνωστόπουλος Αθαν.            1899 - 1969      70     Λαμία                   ιερεύς                         Ευαγγελίστ.
84      Αναγνωστόπουλος Ευστ.  Κ.       1883 -1938       55     Αυλάκι                 γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
85      Αναγνωστόπουλος Ευστ. Γρ.      ; - 1945             ;        Λαμία                   γκαρσόνι                    Ευαγγελίστ.
86      Αναγνωστόπουλος Ηλίας Θ.        1902 - 1946      44     Μ. Χωριό              οινομάγειρος             Ευαγγελίστ.
87      Αναγνωστόπουλος Ι.                   1884 - 1956      72     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
88      Αναγνωστόπουλος Ιω.                 1892 - 1942      50     Αμούρι                 στιλβωτής                  Αγ. Θεοδ.
89      Αναγνωστόπουλος Νικόλ.           1877 - 1954      77     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
90      Αναγνώστου Κομνάς                    1887 - 1932      45     Κωσταλέξη           ράπτης                       Παν. Δέσπ.
91      Αναστάσιος Αποκορίτης               1844 - 1914      70     Λαμία                   αντισυντ/χης             Παν. Δέσπ.
92      Αναστάσιος Δορώτης                    1922 - 1947      25     -                           στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
93      Αναστασίου Απόστολος               1874 - 1942      68     Χαλκίς                  ράπτης                       Παν. Δέσπ.
94      Αναστασίου Γεώργ. Αντ.             1877 - 1913      36     Λαμία                   βαφεύς                       Παν. Δέσπ.
95      Αναστασίου Γεώργιος Στυλ.        1895 - 1955      50     Λαμία                   φαρμακοποιός           Ευαγγελίστ.
96      Αναστασίου Δήμος Αναστ.           1870 - 1940      70     Ζαγόρι                 φούρναρης                Ευαγγελίστ.
97      Αναστασίου Ευθύμ.                      1876 - 1916      40     Λαμία                   καφεπώλης                Άγ. Νικόλ.
98      Αναστασίου Ιωάννης Κω.             1872 - 1937      65     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
99      Αναστασίου Κωνστ.                      1861 - 1931      70     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
100    Αναστασίου Ν.                              1851 - 1916      65     Λαμία                   κρεοπώλης                Άγ. Νικόλ.
101    Αναστασίου Πέτρος Δ.                  1854 - 1934      80                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
102    Αναστασίου Στυλιανός Κων.        1865 - 1949      84     Λαμία                   φαρμακοποιός           Ευαγγελίστ.
103    Αναστασίου Χαράλ. Π.                 1903 - 1957      54     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλ.              Άγ. Νικόλ.
104    Αναστασίου Χρίστος                     1904 - 1959      55     Λαμία                   δ.α.                            Άγ. Δημήτρ.
105    Αναστασόπουλος Αναστάσ.         1893 - 1939      46     Λαμία                   δημ. υπάλ.                 Άγ. Νικόλ.
106    Αναστασόπουλος Γεώργ.             1906 - 1944      38     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
107    Αναστασόπουλος Κωνστ.             1896 - 1968      72     Λαμία                   υπάλ. ΣΕΚ                  Ευαγγελίστ.
108    Ανατολιώτης Δημήτριος               1898 - 1964      66     Λαμία                   συμβολ/γράφος        Ευαγγελίστ.
109    Ανδρεάς Σταμάτης                        1868 - 1938      70     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
110    Ανδρέου Ανδρέας                         1883 - 1956      73     Λαμία                   καθηγ. Τεχνικών       Ευαγγελίστ.
111    Ανδριτσουλάς Δημήτριος             1868 - 1937      69     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
112    Ανδρούλας Ανδρέας Ευαγγ.        1896 - 1948      52     Λαμία                   εμβαλωματής             Ευαγγελίστ.
113    Ανδρούλας Γρηγόριος                  1893 - 1915      22                                 υποδηματοποιός        Άγ. Νικόλ.
114    Ανδρούτσος Ιωάννης Ν.               1865 - 1940      75     Ψαρά                   πολιτικός συνταξ.     Άγ. Δημήτρ.
115    Ανδρούτσος Νικόλαος                  1856 - 1923      67     Λαμία                   υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
116    Ανδρώνος Γεώργιος                     1885 - 1953      68                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
117    Ανδρώνος Θεόδωρος                   1892 - 1962      70                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
118    Ανδρώνος Ισίδωρος                     1884 - 1963      79     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
119    Ανδρώνος Ιωάννης                      1845 - 1915      70                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
120    Ανδρώνος Νικόλαος                     1900 - 1956      56     Λαμία                   δικηγόρος                  Άγ. Νικόλ.
121    Ανταχόπουλος Αθανάσιος           1894 - 1960      66     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
122    Ανταχόπουλος Γεώργ.                 1900 - 1944      44     Αράχοβα Λεβαδ.  έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
123    Αντωνής Αθανάσιος                     1883 - 1953      70     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
124    Αντωνιάδης Αριστείδης                ; - 1947                      Αθήναι                 στρατιώτης                Άγ. Δημήτρ.
125    Αντωνιάδης Ιωάννης Γεωργ.       1917 - 1944      27     Αθήναι                 έμπορος                     Ευαγγελίστ.
126    Αντωνίου Ανδρέας Ι.                    1928 - 1965      37     Λαμία                   λογιστής                    Ευαγγελίστ.
127    Αντωνίου Βασιλεία χήρα              1878 - 1943      65     Λαμία                   καπνεργάτρια            Άγ. Νικόλ.
128    Αντωνίου ή Σχίζας Βασ. Αθ.        1942 - 1965      23     Λαμία                   σωφέρ                        Ευαγγελίστ.
129    Αντωνίου Ηλίας                            1885 - 1962      77     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
130    Αντωνίου Ιωάννης                       ; - 1965             -        Λαμία                   καθηγ. γυμναστικ.    Ευαγγελίστ.
131    Αντωνίου Μανώλης                      1883 - 1918      35     Μαγνησία             βουκόλος                   Παν. Δέσπ.
132    Αντωνίου Μάρκος                        1844 - 1936      92                                 ασβεστάς                    Άγ. Δημήτρ.
133    Αντωνίου Παναγ.                         1869 - 1929      60     Υπάτη                  σιδηρουργός              Αγ. Θεοδ.
134    Αντωνίου Παναγιώτης                 1901 - 1956      55     Λαμία                   καφεπώλης                Ευαγγελίστ.
135    Αντωνίου Χριστόφ.  Ευαγ.           1906 - 1930      24                                 υδραυλικός                Άγ. Δημήτρ.
136    Αντωνολουκάς Αντώνιος             1867 - 1942      75     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
137    Αντωνολουκάς Λουκάς                1900 - 1953      53     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Δημήτρ.
138    Αντωνόπουλος Γεώργ.                1866 - 1946      80     Γαρδίκιον            -                                 Παν. Δέσπ.
139    Αντωνόπουλος Θεόδ.                  1857 - 1945      88     Γαρδίκιον            κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
140    Αντωνόπουλος Μιλτιάδης            1882 - 1934      52     Γαρδίκιον Ομιλ.   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
141    Αντωνόπουλος Νικόλαος             1886 - 1946      60     Γαρδίκιον            γεωργός                     Παν. Δέσπ.
142    Αντωνόπουλος Σταύρος              1874 - 1950      76     Λαμία                   ωρολογοποιός           Παν. Δέσπ.
143    Αποκορίτης Τριαντάφ. Κ.            1874 - 1939      65     Λαμία                   συνταξ. συντ/ρχης    Άγ. Δημήτρ.
144    Αποστολίδης Κρατίνος                 1847 - 1937      90     Πελασγία             τ. Γυμνασιάρχης        Ευαγγελίστ.
145    Αποστολόπουλος Γεώργ.            1886 - 1964      78     Λαμία                   συντ. Γυμν/ρχης       Άγ. Νικόλ.
146    Αποστολόπουλος Γρηγ.               1884 - 1964      80     Λαμία                    -                                Άγ. Δημήτρ.
147    Αποστολόπουλος Ηλίας               1873 - 1927      54     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Παν. Δέσπ.
148    Αποστολοπούλου Αλεξάνδρα      1894 - 1916      22     Λαμία                   μοδίστρα                    Παν. Δέσπ.
149    Απόστολος Πρωτόγερος              1895 - 1944      48     Λαμία                   ιερομόναχος              Άγ. Νικόλ.
150    Αποστόλου Αντώνιος                   1864 - 1929      65     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
151    Αποστόλου Δημήτριος Α.             1901 - 1927      26     Λαμία                   υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
152    Αποστόλου Νικόλαος                   1873 - 1923      50     Υπάτη                  λεπτουργός               Παν. Δέσπ.
153    Αποστόλου Χρήστος                     1886 - 1926      40     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
154    Αραπατζής Πολυχρόνης               1838 - 1923      85     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
155    Αρβανιτάκης Κων.                        1884 - 1934      50     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
156    Αρβανίτης Αθανάσιος                   1905 - 1965      60     Λαμία                   μαρμαρογλύπτης       Άγ. Δημήτρ.
157    Αρβανίτης Γεώργιος Ν.                1905 - 1933      28     Λαμία                   σιδηρ. υπάλλ.            Άγ. Δημήτρ.
158    Αρβανίτης Νικόλαος                     1876 - 1956      80     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
159    Αργυρίου Δημήτριος                     1894 - 1959      65     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
160    Αργυρόπουλος Κωνστ.                1871 - 1936      65     Λαμία                   κηροπλάστης             Παν. Δέσπ.
161    Αργυρόπουλος Νικόλ. Ανάρ.       1879 - 1947      68     Λαμία                   φωτογράφος             Άγ. Νικόλ.
162    Αργυρόπουλος Χαράλ. Σερ.         1920 - 1943      23     Λαμία                   μαθητής                     Άγ. Νικόλ.
163    Αρκούδας Γεώργιος                     1901 - 1965      64     Φτέρη                  υπάλληλος                 Άγ. Δημήτρ.
164    Αρκουμάνης Γεώργιος                 1890 - 1961      71     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
165    Αρκουμάνης Κων.                        1864 - 1938      74     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
166    Ασημάκης Θεόδωρος Κ.               1909 - 1945      36     Λαμία                   μανάβης                     Αγ. Θεοδ.
167    Ασημακόπουλος Ασημάκης          1881 - 1951      70     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
168    Ασημακόπουλος Γεώργιος           1902 - 1948      46     Καρούτες Δωρ.    σιδηροδ. υπάλ.          Άγ. Δημήτρ.
169    Ασημακόπουλος Γρηγ. Κων.        1880 - 1938      58     Υπάτη                  κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
170    Ασημακόπουλος Ευάγγ.               1859 - 1929      70     Κορωνιό Γορτ.     εμβαλωματής             Αγ. Θεοδ.
171    Ασημακόπουλος Κωνστ.              1853 - 1933      80     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
172    Ασημακόπουλος Χρήστος Γ.        1895 - 1925      30     Λαμία                   φοιτητής                    Ευαγγελίστ.
173    Ασίκης Σωκράτης Θ.                    1881 - 1923      42     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
174    Ασπρίδης Ιωάννης Στεφ.             1920 - 1948      28     Μακροχώρι Καβ.  ανθ/λγός ΠΖ              Ευαγγελίστ.
175    Αστρακόπουλος Γεώργιος           1845 - 1917      72     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
176    Ατμαντζίδης Νικόλ.                      1885 - 1950      65     Ρωσία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
177    Αυγέρης Δημήτριος                      1875 - 1950      75     Πετρωτό Δομ.      γεωργός                     Παν. Δέσπ.
2 σχόλια:

 1. Πρώτα, να σας συγχαρώ, και να σας ευχαριστήσω!
  Οι μελέτες σας είναι πολύτιμες για εμάς και τις επόμενες γενιές.
  Μια διόρθωση: Στο Νο 74 είναι ο πατέρας του πατέρα μου, είναι Αλμπάνης το επίθετο. Θα το πέρασαν έτσι κατά λάθος στο ναό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το διόρθωσα αμέσως κ. Αλμπάνη. Προφανώς ήταν ορθογραφικό λάθος.
  Σας ευχαριστώ για την επισήμανση. Επισης ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή