"Τη μάνα μου τη Ρούμελη ν' αγνάντευα το λαχταρώ
Ψηλά που με νανούριζες καημένo Καρπενήσι!
Τρανά πλατάνια ξεδιψούν στις βρύσες με το κρύο νερό
Σαρακατσάνα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.

Με κρουσταλλένια σφυριχτά, σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς
κοτσύφια και βοσκόπουλα με τα λαμπρά τα μάτια,
νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς
ίσια κι ορθά, σαν την ψυχή της Ρούμελης, τα ελάτια..."

Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Κυλιόμενο

10/12/23

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΩΤΩΝ (κατά το πρώτο μισό του 20ού αι.) - Μέρος 2ο συνέχεια από το 1ο  μέρος

Πρόλογος (όλης της σειράς)

   Είναι πολλά χρόνια, που άρχισε αυτή η συλλογή και καταγραφή στοιχείων των ανθρώπων που έζησαν και τελεύτησαν στη Λαμία. Το υλικό αυτό προήλθε από τα Βιβλία Αποβιώσεων των Ιερών Ναών της Λαμίας. Η αρχή έγινε το 2006 από την ενορία των Αγίων Θεοδώρων και καλύπτει την περίοδο 1912-50 (με ανεπαρκή στοιχεία για την περίοδο 1912-25). Το 2007 συγκεντρώθηκε υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, που αναφέρεται στην περίοδο 1913-65 (με κενό όμως για την περίοδο 1922-29). Συνεχίστηκε το 2008 με υλικό από την ενορία του Ι.Ν. Παναγίας Δέσποινας, για την περίοδο 1913-51 (τα προηγούμενα χρόνια 1900-12 δυστυχώς λείπουν). Ακολούθησε το 2009, η καταγραφή από την ενορία του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, που καλύπτει την περίοδο 1923-71. Τέλος, το 2011 συμπληρώθηκε ο κατάλογος αυτός, με στοιχεία από την ενορία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, που αναφέρονται στην περίοδο 1929-65.
   Τα στοιχεία αυτά, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, πήραν τη μορφή Ευρετηρίου, με αλφαβητική σειρά, ώστε η αναζήτηση να είναι εύκολη. Είναι 2.212 ονόματα και καλύπτουν περίπου το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

   Ο αριθμός των γυναικών, που δηλώθηκε ως ασχολία τους τα “οικιακά” ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους άνδρες. Στην παρούσα φάση, δεν έγινε ανάλογη καταγραφή, αλλά είναι δυνατή - σε εύθετο χρόνο - η δημιουργία αναλόγου Ευρετηρίου για τις Λαμιώτισσες κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στο παρόν Ευρετήριο υπάρχουν λίγα ονόματα γυναικών, για τις οποίες δηλώθηκε κάποιο άλλο επάγγελμα (όχι τα “οικιακά”).
   Είναι προφανές, ότι δεν κατάγονταν όλοι από τη Λαμία. Απλά έζησαν και απεβίωσαν στη Λαμία και με αυτή την έννοια γράφονται ως Λαμιώτες. Εξάλλου, στο Ευρετήριο υπάρχει στήλη, που γράφει “καταγωγή”, αν και δεν είναι πάντα σωστή, εφόσον έτσι δηλώθηκε και γράφτηκε στο Βιβλίο Αποβιώσεων του Ναού.
  Τα στοιχεία αυτά εμπλουτίζουν το υπάρχον αρχειακό υλικό για ερευνητές, αλλά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για γνώση από συγγενείς (συμβολή στο γενεαλογικό τους δένδρο) και παλιούς ή νεότερους Λαμιώτες. Οι στήλες δίνουν στοιχεία για τα έτη γέννησης-θανάτου, την ηλικία, την καταγωγή και το επάγγελμά τους.
  Λόγω της μεγάλης έκτασης της εργασίας, θα αναρτηθεί στο www.amfictyon.blogspot.gr σε 13 συνέχειες. Συγκεκριμένα με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε-Ζ-Η-Θ-Ι, Κ, Λ. Μ, Ν-Ξ-Ο, Π. Ρ-Σ, Τ, Υ-Φ και Χ-Ψ.

Κωνσταντίνος Αθ. Μπαλωμένος
               φυσικός
 


-------------------------------------
   Η μερική ή ολική αντιγραφή (copy-paste) και η ανάρτηση ή δημοσίευση της εργασίας σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο απαγορεύεται, χωρίς  τη σχετική άδεια του συγγραφέα ή του διαχειριστή του παρόντος μέσου (www. amfictyon.blogspot.gr).
   Θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται σύμφωνα με το νόμο.
--------------------------------------ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α    Ονοματεπώνυμο                               έτη        ηλικία    καταγωγή           επάγγελμα                ενορία


Β (178-240)


177    Βάγια Ζωή Κ.                                1902 – 1923      21     Λαμία                   διδασκάλισσα             Παν. Δέσπ.
178    Βάγιας Ανδρέας                            1914 – 1949      35     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
179    Βάγιας Δημήτριος                         1868 – 1933      65     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
180    Βάγιας Ευάγ. Κ.                            1923 – 1950      27     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
181    Βάγιας Κων/νος                           1934 – 1970      36     Λαμία                   ιδιοκτ. αυτοκιν.         Ευαγγελίστ.
182    Βάγιας Κωνστ. Γ.                          1894 – 1934      40     Άργος                  ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
183    Βάγιας Λεωνίδας                           1916 – 1944      28     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
184    Βάγιας Λεωνίδας                           1860 – 1940      80     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
185    Βάιος Δάμπτσας                            1919 – 1947      28     -                           στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
186    Βακίρας Ευστάθ.                           1865 – 1925      60     Λαμία                   κτίστης                       Παν. Δέσπ.
187    Βαλακόπουλος Νικόλ. Δ.             1916 – 1934      18     Λαμία                   σιδηρουργός              Άγ. Δημήτρ.
188    Βαλατσός Ν.                                 1861 – 1916      55     Λαμία                   υπάλληλος                 Άγ. Νικόλ.
189    Βαλατσός Νικόλαος Αθ.               1871 – 1946      75     Λαμία                   δημοδιδάσκ.              Αγ. Θεοδ.
190    Βάλλας Δημήτριος Β.                    1875 – 1945      70     Ζαγόριον             αρτοποιός                  Ευαγγελίστ.
191    Βαρέλης Κων.                               1926 – 1951      25     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
192    Βαρζάκας Κωνσταντίνος              1848 – 1942      94     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
193    Βαρζάκας Παναγιώτης                  1888 – 1965      77                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
194    Βαρλάμης Χρυσόστομος               1916 – 1956      40                                 έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
195    Βαρσάμης Κων/νος                      1905 – 1934      29     Λαμία                   κουρέας                     Παν. Δέσπ.
196    Βάρσος Ηλίας                                1888 – 1943      55     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
197    Βαρύκολας Αχιλλεύς                    1897 – 1947      50                                 φρουτέμπορος           Άγ. Νικόλ.
198    Βαρώκολος Απόστ.                      1864 – 1919      55     Λαμία                   οπωροπώλης             Άγ. Νικόλ.
199    Βασακάρης Αλέξ.                          1864 – 1944      80     Υπάτη                  συνταξιούχ.               Παν. Δέσπ.
200    Βασακάρης Δημήτρ. Ι.                  1865 – 1920      55     Λαμία                   οικοδόμος                  Παν. Δέσπ.
201    Βασιλείου Αντών. Ν.                    1866 – 1919      53     Λαμία                   έμπορος                     Παν. Δέσπ.
202    Βασιλείου Βασίλειος                     1862 – 1942      80     Γαρδίκιον            -                                 Παν. Δέσπ.
203    Βασιλείου Δημήτριος                    1885 – 1916      31     Λαμία                   καραγωγέας               Άγ. Νικόλ.
204    Βασιλείου Δημήτριος                    1870 – 1938      68     -                           γεωργός                     Παν. Δέσπ.
205    Βασιλείου Ιωάννης                       1898 – 1954      56     Λαμία                   ξυλουργός                 Ευαγγελίστ.
206    Βασιλείου Κωνσταντίνος              1892 – 1947      55     Λαμία                   απόστρ. ταγ/χης       Άγ. Δημήτρ.
207    Βασιλείου Νικόλαος Βας.              1865 – 1935      70     Λαμία                   χαλκουργός               Ευαγγελίστ.
208    Βασιλείου Στυλιανός Ν.                1855 – 1930      75     Κάρυστος             -                                 Παν. Δέσπ.
209    Βασιλικός Γεώργιος                      1890 – 1942      52     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
210    Βασιλικούδης Γεώργ. Τρ.             1879 – 1924      45     πρόσφυξ              εργάτης                      Ευαγγελίστ.
211    Βασιλόπουλος (;) Θεμιστ.            1899 – 1947      48     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
212    Βασιλόπουλος Δημήτριος             1888 – 1948      60     Τοπόλια Αμφ.      κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
213    Βάσκος Χρήστος                           1855 – 1920      65     Λαμία                   ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
214    Βαφειάδης Γεώργ.                        1870 – 1920      50     Λαμία                   δ. κλητήρ                   Παν. Δέσπ.
215    Βαφειάδης Γεώργ. Κων.               1892 – 1932      40     Κων/πολις           εργάτης                      Παν. Δέσπ.
216    Βελέντζας Αναστάσιος                 1887 – 1963      76     Λαμία                   συνταξ. Αμερικ.         Ευαγγελίστ.
217    Βελέντζας Παναγιώτης                 1926 – 1948      22     Λαμία                   εργάτης                      Άγ. Νικόλ.
218    Βελέντζας Σεραφείμ                     1880 – 1958      78     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
219    Βενούκας Αναστάσιος                  1887 – 1962      75     Λαμία                   δικηγόρος                  Άγ. Νικόλ.
220    Βέργας Ιωάννης Γεωργ.               1913 – 1947      34     Λαμία                   στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
221    Βέργος Δήμος                               1872 – 1937      65     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
222    Βλαχάκης Ιωάννης Κ.                   1895 – 1944      49     Γαρδίκιον            ταγματάρχης              Άγ. Δημήτρ.
223    Βλαχογιάννης Δημήτ. Ν.              1875 – 1945      70     Κρίκελον              εργολάβος                 Ευαγγελίστ.
224    Βλαχογιάννης Κων.                      1872 – 1954      82     Λαμία                   εργολάβος Δ. Ε.         Άγ. Νικόλ.
225    Βλαχολειβαδίτης Κωνστ.              1876 – 1924      48     Λαμία                   υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
226    Βλαχολειβαδίτης Νέστωρ             1885 – 1940      55     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
227    Βλάχος Αθανάσιος                        1858 – 1933      75     Χιλιαδού              γεωργός                     Παν. Δέσπ.
228    Βλάχος Γεώργιος                          1900 – 1970      70     Αγιά Λαρίσης       γεωργός                     Ευαγγελίστ.
229    Βλάχος Δημήτριος                        1854 – 1924      70     Κρίκελον              ποιμήν                       Παν. Δέσπ.
230    Βλαχοστάθης Φώτιος                   1882 – 1929      47     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
231    Βογιατζής Αντώνιος                     1894 – 1934      40     Λαμία                   πιλοποιός                  Άγ. Νικόλ.
232    Βογιατζής Δημ. Ν.                        1853 – 1918      65     Γούρα                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
233    Βουλγαράκης Αλέξανδρ.              1845 – 1930      85      -                          σ/χης απόστρ.           Άγ. Δημήτρ.
234    Βουλγαράκης Δημήτριος              1877 – 1942      65     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
235    Βουλγαράκης Δημήτριος              1885 – 1961      76     Λαμία                   αξιωματικ. Ε. Α.        Άγ. Δημήτρ.
236    Βούργιας  Νικόλαος Αλ.               1908 – 1932      24     Λαμία                   δημός. Υπάλλ.           Άγ. Νικόλ.
237    Βουρλάκης Βασίλειος Κ.               1923 – 1947      24     Καρυά                  γεωργός                     Ευαγγελίστ.
238    Βουσαδέρλης Δημήτριος               1854 – 1919      65     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
239    Βρούζας Γεώργιος                        1914 – 1958      44     Λαμία                   -                                 Άγ. Δημήτρ.
240    Βρούζας Γεώργιος                        1863 – 1918      55     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.

Γ (241-394)

241    Γαβριώτης Νικόλαος                    1881 - 1951      70     Αταλάντη             εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
242    Γαζετάς Γεώργιος                         1865 - 1940      75     Λαμία                   υδραυλικός                Παν. Δέσπ.
243    Γαζώνης Δημ.                               1915 - 1950      35     Λαμία                   σιδηρουργός              Αγ. Θεοδ.
244    Γάκης Απόστολος Γ.                    1858 - 1938      80     Λαμία                   κρεοπώλης                Αγ. Θεοδ.
245    Γάκης Γεώργιος Αποστ.               1888 - 1953      65     Λαμία                   κρεοπώλης                Άγ. Δημήτρ.
246    Γάκης Δημήτριος                          1858 - 1923      65     Λαμία                   κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
247    Γάκης Κωνσταντίνος                    1866 - 1953      87     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
248    Γάκης Σωτήριος                            1890 - 1948      58     Λαμία                   πεταλωτής                 Άγ. Νικόλ.
249    Γαλάνης Αθαν.                             1881 - 1931      50     Λαμία                   καπνοπώλης              Παν. Δέσπ.
250    Γαλάνης Δημήτριος Χ.                  1847 - 1923      76     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
251    Γαλανόπουλος Ευάγγ.  Κ.            1898 - 1949      51     Δομοκός               έμπορος                     Ευαγγελίστ.
252    Γαλανός Βασίλ.                            1901 - 1941      40     Βόνιτσα                τηλεγραφητής           Αγ. Θεοδ.
253    Γαλανός Γεώργιος Κ.                   1872 - 1931      59     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
254    Γαλανός Γεώργιος Ν.                   1876 - 1926      50     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
255    Γαλανός Δημ.                               1886 - 1932      46     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
256    Γαλανός Νικόλ.                            1881 - 1936      55     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
257    Γαλανός Οδυσσεύς                       1915 - 1940      25     Γαρδίκιον            γεωργός                     Παν. Δέσπ.
258    Γαλανός Χαράλαμπος                   1878 - 1949      71     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
259    Γαλατάς Κων.                               1899 - 1963      64     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
260    Γαλάτης Γεώργ.  Απ.                   1879 - 1931      52     Λαμία                   παντοπώλης              Αγ. Θεοδ.
261    Γαρδίκης Δημοσθ. Δημ.                1910 - 1938      28     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
262    Γαρδίκης Χρόνης                          1834 - 1914      80     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
263    Γελαδάκης Κωνσταντίνος            1851 - 1916      65     Λαμία                   υδρονομεύς               Παν. Δέσπ.
264    Γελούμενος Ευστάθ.                    1837 - 1927      90     Λαμία                   εμβαλωματής             Ευαγγελίστ.
265    Γελούμενος Ιωάννης                    1862 - 1924      62     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
266    Γελούμενος Κοσμάς                      1890 - 1915      25     Λαμία                   τυπογράφος              Άγ. Νικόλ.
267    Γελούμενος Παντελής Ι.               1900 - 1924      24     Λαμία                   γεωργός                     Παν. Δέσπ.
268    Γελούμενος Χρήστος                    1870 - 1933      63     Λαμία                   τυπογράφος              Παν. Δέσπ.
269    Γεμενής Αθανάσιος                      1882 - 1960      78     Λαμία                   κτίστης                       Ευαγγελίστ.
270    Γεμενής Αναστάσιος                     1868 - 1961      93     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
271    Γεμενής Βασίλειος                        1875 - 1915      40     Λαμία                   δημαρχ. υπάλ.           Άγ. Νικόλ.
272    Γερακίνης Ανέστης                       1907 - 1963      56     Λαμία                   καφεπώλης                Άγ. Νικόλ.
273    Γερεντές Απόστολος                    1876 - 1929      53     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
274    Γερονικολός Ευθύμιος                 1902 - 1958      56     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
275    Γερός Θεόδωρος Δ.                      1843 - 1915      72     Λαμία                   δικ. κλητήρ                Παν. Δέσπ.
276    Γερούκης Κωνσταντίνος              1891 - 1949      58     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλλ.            Άγ. Νικόλ.
277    Γεώργ. Διαμαντόπουλος              1915 - 1947      32     Αθήναι                 ανθυπολοχαγός         Παν. Δέσπ.
278    Γεώργ. Παπαποστόλου                ; - 1947             -        Λαμία                   ταγματάρχης              Παν. Δέσπ.
279    Γεωργακόπουλος Αθαν.              1905 - 1971      66     Λαμία                   οικοδόμος                  Ευαγγελίστ.
280    Γεωργακόπουλος Δημ.                 1892 - 1937      45     Λαμία                   κτίστης                       Παν. Δέσπ.
281    Γεωργακόπουλος Ιωάν. Κων.      1891 - 1955      64     Λαμία                   σαγματοποιός            Ευαγγελίστ.
282    Γεωργακόπουλος Κων. Δημ.        1856 - 1938      82     Μεξιάτες              γεωργός                     Ευαγγελίστ.
283    Γεωργαντάς Δημήτριος                1880 - 1956      76     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
284    Γεωργαντάς Χρήστος Α.               1887 - 1932      45     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
285    Γεωργαντζής Νικόλαος                1881 - 1944      63     Υπάτη                  οπωροπώλης             Παν. Δέσπ.
286    Γεωργιάδης Αλεξ. Μ.                   1864 - 1931      67     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
287    Γεωργιάδης Ι. Μ.                          1841 - 1914      73     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
288    Γεώργιος Πάνου                           1844 - 1914      70     Λαμία                   λοχαγός                     Παν. Δέσπ.
289    Γεώργιος Παπαστάμου                 1874 - 1951      77     Λαμία                   ιερεύς                         Άγ. Νικόλ.
290    Γεωργίου Αθαν.  (Λαλάκης)         1878 - 1928      50      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
291    Γεωργίου Αθανάσιος                    1847 - 1917      70     Λαμία                   αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.
292    Γεωργίου Ασπασία                       1843 - 1913      70     Λαμία                   μοδίστρα                    Άγ. Νικόλ.
293    Γεωργίου Γεώργιος                      1882 - 1942      60     Λαμία                   ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
294    Γεωργίου Θωμάς                          1892 - 1917      25     Λαμία                   μαθητής                     Άγ. Νικόλ.
295    Γεωργίου Θωμάς Παν.                 1905 - 1942      37     Λαμία                   σωφέρ                        Ευαγγελίστ.
296    Γεωργίου Ιωάν. Αθ.                     1872 - 1942      70     Λαμία                   ξυλουργός                 Αγ. Θεοδ.
297    Γεωργίου Νικ. ή Γουλής               1881 - 1948      67     Λαμία                   οπωροπώλης             Παν. Δέσπ.
298    Γεωργίου Νικ. ή Πατατσάκ           1861 - 1926      65     Αθήναι                 ταπετσιέρης               Παν. Δέσπ.
299    Γεωργίου Παναγ. Θωμά               1870 - 1937      67     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
300    Γεωργίου Χρήστος                        1886 - 1916      30     Λαμία                   αμαξηλάτης                Παν. Δέσπ.
301    Γεωργολόπουλος Γεώργ.            1890 - 1942      52     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
302    Γεωργόπουλος Χρήστος               1917 - 1942      25     Λαμία                   μαθητής                     Παν. Δέσπ.
303    Γεωργοσόπουλος Στυλ.               1871 - 1949      78     Λαμία                   συνταξιούχ.               Παν. Δέσπ.
304    Γεωργοτσούλος Παναγ.               1866 - 1914      48                               τσαγκάρης                 Άγ. Νικόλ.
305    Γεωργουλόπουλος Αχιλλ.           1872 - 1937      65     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
306    Γεωργούσης Δημήτριος                1858 - 1923      65     Δαρδανέλια          -                                 Παν. Δέσπ.
307    Γεωργουσόπουλος Αθανάσιος     1895 - 1961      66     Λαμία                   συνταξ. δικαστ.         Άγ. Δημήτρ.
308    Γιαβάσης Νικόλ. Δ.                       1847 - 1933      85     Καλλίπολη Θρ.    ιεροψάλτης                Αγ. Θεοδ.
309    Γιακορίτσος Στέργιος                   1868 - 1933      65     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Νικόλ.
310    Γιακουμής Νικόλαος                     1854 - 1924      70     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
311    Γιαννακάκης Νικήτας Εμμαν.       1925 - 1948      23     Αίτανος Κρήτης   στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
312    Γιαννακογεώργος Γεώργιος        1871 - 1936      65      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
313    Γιαννακογεώργος Κωνστ. Π.       1876 - 1961      85     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
314    Γιαννακόπουλος Θωμάς Π.          1880 - 1933      53     Δραχμάνι             απ. αντισυντ/χης      Παν. Δέσπ.
315    Γιαννακόπουλος Ιωάννης            1884 - 1944      60     Λαμία                   εργοδ. Μ.Ν.Δ.Κ.        Άγ. Δημήτρ.
316    Γιαννακόπουλος Ιωάννης            1843 - 1918      75      -                          ποιμήν                       Αγ. Θεοδ.
317    Γιαννακόπουλος Μώρας Θε.        1874 - 1934      60      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
318    Γιαννακόπουλος Παναγ.              1874 - 1934      60     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
319    Γιαννιτόπουλος Βασίλειος           1888 - 1958      70     Λαμία                   οργανοπαίκτης          Άγ. Δημήτρ.
320    Γιαννιτσιώτης Απόστολος            1909 - 1971      62     Λαμία                   ράπτης                       Ευαγγελίστ.
321    Γιαννιτσιώτης Ιωάννης                1875 - 1959      84     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
322    Γιαννιτσιώτης Κώστας Α.             1876 - 1941      65     Γιαννιτσού           ράπτης                       Ευαγγελίστ.
323    Γιαννολόπουλος Κωνστ.              1902 - 1930      28     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
324    Γιαννόπουλος Δημ.                      1867 - 1914      47     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
325    Γιαννόπουλος Δημήτρ. Κων.       1868 - 1943      85     Γρανίτσα              στρατηγός ε. α.         Ευαγγελίστ.
326    Γιαννούκος Αθανάσιος                 1882 - 1966      84     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
327    Γιαννούκος Βασίλειος                  1882 - 1947      65     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
328    Γιαννούκος Κωνσταντίνος Β.       1921 - 1951      30     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
329    Γιαννούλης Δημήτρ.                     1850 - 1920      70     Λαμία                   κηπουρός                   Παν. Δέσπ.
330    Γιαννουλόπουλος Λουκάς            1881 - 1931      50     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
331    Γιαντζής Χρήστ.                           1848 - 1922      74     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
332    Γιαπαντζής Κωνστ.                      1860 - 1920      60     Θράκη                  εργάτης                      Παν. Δέσπ.
333    Γιδαράκος Αθανάσιος Δημ.          1911 - 1941      30     Νεοχώρι Υπάτης  σιδηροδρ. υπάλ.        Άγ. Δημήτρ.
334    Γίτσας Γεώργιος Αθ.                    1878 - 1968      90     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
335    Γίτσας Ευάγγελος Γεωργ.            1911 - 1940      29     Λαμία                   κουρεύς                     Ευαγγελίστ.
336    Γίτσας Κωνσταντίνος                   1883 - 1938      55     Δραμάλα              εργάτης                      Παν. Δέσπ.
337    Γιώτης Κωνστ. Γ.                         1860 - 1918      58     Λαμία                   καραγωγέας               Παν. Δέσπ.
338    Γιώτης Κωνσταντίνος                   1890 - 1960      70     Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
339    Γιωτόπουλος Αθανάσιος              1887 - 1954      67     Λαμία                   πολιτ. συνταξ.           Ευαγγελίστ.
340    Γιωτόπουλος Γεώργιος Δ.            1891 - 1952      61     Λαμία                   ξενοδόχ. ύπνου         Ευαγγελίστ.
341    Γιωτόπουλος Ιωάννης                  1885 - 1969      84     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
342    Γιωτόπουλος Κων/τίνος Ι.           ; - 1948                      Λαμία                   -                                 Άγ. Δημήτρ.
343    Γκαβαλίνης Ευάγ.                        1880 - 1943      63     Λαμία                   επαίτης                      Αγ. Θεοδ.
344    Γκαβαλίνης Νικόλαος Ευθ.          1862 - 1942      80     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
345    Γκάνια Σταυρούλα Β.                   1911 - 1939      28     Λαμία                   κορδελιάστρα            Παν. Δέσπ.
346    Γκάνιας Βασίλειος                        1869 - 1934      65     Πρέβεζα               οργανοπαίκτης          Παν. Δέσπ.
347    Γκαραβέλας Γεώργιος                  1902 - 1964      62      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
348    Γκαραβέλος Κωνστ. Δ.                 1897 - 1930      33      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
349    Γκαραγκούνης Παντελής             ; - 1919             ;        Λαμία                   -                                 Αγ. Θεοδ.
350    Γκατζόγιας Δημήτριος                  1882 - 1942      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
351    Γκέκας Ευάγγελος                        1888 - 1938      50     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
352    Γκελαμέρης Αθαν. Πανταζή         1905 - 1941      36     Λιχάδα                 γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
353    Γκίκας Αθανάσιος Γεωρ.              1910 - 1944      34     Νεοχώριον           ανθυπομοίραρχ.        Άγ. Δημήτρ.
354    Γκλαβόπουλος Γεώργιος             1877 - 1957      80     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
355    Γκλαβόπουλος Δημ.                     1833 - 1913      80     Λαμία                   σανδαλοποιός            Παν. Δέσπ.
356    Γκλαβόπουλος Ευάγγελος           ; - 1925             -        Λαμία                   επιστάτης σχολ.        Παν. Δέσπ.
357    Γκλαβόπουλος Θεόδ.                   1851 - 1923      72     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
358    Γκλαβόπουλος Παναγ. Θ.            1891 - 1916      25     Λαμία                   υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
359    Γκλαντζούνης Θεόδωρος             1878 - 1948      70     Γούρα                  -                                 Παν. Δέσπ.
360    Γκολιάς Γεώργιος                         1888 - 1946      58     Τερψιθέα             πολ. συνταξ.             Παν. Δέσπ.
361    Γκόλτσας Βασίλειος                      1880 - 1940      60     Λαμία                   καπνεργάτης             Παν. Δέσπ.
362    Γκόλφης Ευάγγ. Ιωάν.                 1895 - 1913      18     Λαμία                   υποδηματοπ.             Αγ. Θεοδ.
363    Γκούβας Γεώργιος Δ.                   1895 - 1938      43     Δομοκός               ιδ. υπάλληλος           Παν. Δέσπ.
364    Γκούβας Ορέστης Δημ.                 1917 - 1942      25     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλληλος      Άγ. Δημήτρ.
365    Γκούμας Θωμάς                            1886 - 1949      63     Κομποτάδες         γεωργός                     Παν. Δέσπ.
366    Γκουρνέλης Βασίλ. Σπ.                1898 - 1948      50     Μεσοκώμη Ευρ.   -                                 Παν. Δέσπ.
367    Γκουσκουρέτας Βασίλειος            1905 - 1960      55     Λαμία                                                     Άγ. Δημήτρ.
368    Γκουτζής (;) Θεόδωρος Αντ.       1880 - 1942      62     Μεγ. Βρύση          εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
369    Γούναρης Βάγιος                          1882 - 1942      60     Καρδίτσα              εργάτης                      Παν. Δέσπ.
370    Γούναρης Γεώργ. Βαΐου               1922 - 1951      29     Λαμία                   τσαγκάρης                 Παν. Δέσπ.
371    Γουργιωτάκης Αλέκος                  1865 - 1920      55     Λαμία                   αμπελουργός             Παν. Δέσπ.
372    Γουργιωτάκης Ευστάθ. Δ.            1873 - 1945      72     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
373    Γουργιωτάκης Θεόδ. .Δ.              1863 - 1928      65     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
374    Γουργιώτης Ευθύμιος                   1901 - 1963      62     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
375    Γουρνάς Θωμάς                            1887 - 1959      72     Λαμία                   δ.α.                            Άγ. Δημήτρ.
376    Γραμματίκας Αθανάσιος Γε.         1889 - 1969      80     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
377    Γραμματίκας Ιωάννης Νικ.           1865 - 1940      75     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
378    Γραμματίκας Κωνσταντ.               1893 - 1961      68     Λαμία                   κηπουρός                   Ευαγγελίστ.
379    Γράτσος Ιωάννης                          1899 - 1931      32     Αρτοτίνα              -                                 Παν. Δέσπ.
380    Γρατσώνης Λεωνίδας Αθ.             1870 - 1949      79     Μοσχοκαρυά        γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
381    Γρατσώνης Νικόλ.                        1890 - 1942      52     Λαμία                   καφεπώλης                Αγ. Θεοδ.
382    Γρεβενίτης Θωμάς                        1920 - 1945      25     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
383    Γρεβενίτης Κων/τίνος Γρηγ.       1868 - 1933      65     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
384    Γρεβενίτης Σπύρος                       1873 - 1940      67     Λαμία                   ελαιοχρωμ.                Άγ. Νικόλ.
385    Γρηγορίου Δημήτριος                   1881 - 1915      34     Νίκοβα                 ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
386    Γρηγορόπουλος Ηρακλής            1883 - 1930      47     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
387    Γρηγορόπουλος Ιωάν.                 1834 - 1914      80     Λαμία                   αρτοποιοί                   Άγ. Νικόλ.
388    Γρηγορόπουλος Χρήστος             1868 - 1918      50     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
389    Γρίβας Αθανάσιος                         1900 - 1965      65     Λαμία                   δημόσ. υπάλλ.           Ευαγγελίστ.
390    Γρίβας Δημήτριος                         1896 - 1962      66     Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
391    Γρίβας Ιω.                                     1905 - 1942      37     Λαμία                   υποδηματοπ.             Αγ. Θεοδ.
392    Γρίβας Κωνστ.                              1881 - 1923      42     Λαμία                   σανδαλοποιός            Παν. Δέσπ.
393    Γρίβας Παναγ.                              1869 - 1949      80     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
394    Γρίζας Ιωάν. Κ.                             1863 - 1918      55      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.

Δ (395-500)

395    Δαβιδέλης Ιωάν.                           1865 – 1947      82     Πέργαμος             κηπουρός                   Παν. Δέσπ.
396    Δαγλαρίδης Επαμ.                        (;) – 1931          -        Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
397    Δαδιώτης Νικόλαος Κ.                  1887 – 1932      45     Στυλίς                  ανθρακοπώλης          Παν. Δέσπ.
398    Δαϊτσιώτης Επαμεινώνδας           1883 – 1960      77     Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
399    Δάλλας Ευάγγελος                       1888 – 1946      58     Λαμία                   δικηγόρος                  Άγ. Νικόλ.
400    Δάντσικας Παναγιώτης                 1887 – 1952      65     Λαμία                   καροποιός            Άγ. Νικόλ.
401    Δαουκλιώτης Γ.                            1878 – 1947      69     Σταυρός               γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
402    Δαουκλιώτης Νικ. Κ.                    1888 – 1940      52     Μπεκή                  υπάλλ. ΤΤΤ                Αγ. Θεοδ.
403    Δαρδιώτης Αθανάσιος Κ.              1920 – 1944      24     Λαμία                   αυτοκινητιστής          Άγ. Δημήτρ.
404    Δαρδιώτης Γ.                                1923 – 1944      21     Λαμία                   ανθρακέμπορος         Άγ. Δημήτρ.
405    Δαρδιώτης Ηλίας                          1871 – 1916      45      -                          ανθρακεύς                 Άγ. Νικόλ.
406    Δαρδιώτης Νικόλαος                    1909 – 1964      55     Λαμία                   ασβεστοπώλης           Άγ. Δημήτρ.
407    Δασκαλάκης Νικόλαος                  1842 – 1930      88     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
408    Δασκαλόπουλος Γεώργιος           1873 – 1929      48     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
409    Δασκαλόπουλος Κων/νος            1885 – 1940      55     Λαμία                   ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
410    Δασκαλόπουλος Χριστόδ.            1847 – 1917      70     Λαμία                   υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
411    Δεδούσης Αλέξανδρος Κων.         1865 – 1935      70     Κάψη                    ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
412    Δεδούσης Ηλίας Κωνστ.               1865 – 1949      84     Μεγάλη Κάψη      γεωργός                     Ευαγγελίστ.
413    Δελενίκας Ανδρέας                       1865 – 1915      50     Λαμία                   υπηρέτης                   Άγ. Νικόλ.
414    Δελενίκας Κωνσταντίνος              1892 – 1967      75     Λαμία                   συνταξ. ΙΚΑ                Ευαγγελίστ.
415    Δεληγιώργης Νικόλαος                1899 – 1971      72     Λαμία                   συνταξ . ΟΤΕ              Ευαγγελίστ.
416    Δελήμπασης Κων.                         1881 – 1944      63     Λαμία                   απόστρ.  αξιωμ.         Άγ. Νικόλ.
417    Δελούσης Γεώργιος                      1886 – 1960      74     Λαμία                   στρατιωτ. συνταξ.     Άγ. Δημήτρ.
418    Δεμπραλής Αλέξανδρος Ν.           1893 – 1914     21     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Νικόλ.
419    Δεμπραλής Κων/νος                    1901 – 1938      37     Λαμία                   φανοποιός                 Άγ. Νικόλ.
420    Δερβενούλας Γεώργιος Ι.             1908 – 1960      52     Λαμία                   ιατρός                        Άγ. Νικόλ.
421    Δερβενούλας Ιωάννης                  1873 – 1961      88     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
422    Δερμάρης Ιωάν.                            1864 – 1950      86     Κεράσοβο Εύρ.    Γεωργός                     Παν. Δέσπ.
423    Δημακόπουλος Δήμος                   1866 – 1941      75     Αγ. Βλάσιος         ιερεύς                         Ευαγγελίστ.
424    Δημακόπουλος Χρήστος Δ.           1907 – 1961      54     Λαμία                   δημ. υπάλληλος        Ευαγγελίστ.
425    Δημερούκης Κωνστ. Σ.                 1883 – 1925      42     Λαμία                   δικηγόρος                  Παν. Δέσπ.
426    Δημήτρ. Χαρίσης                           1887 – 1942      55     Νεμπεγλέρ           στρ. συνταξ.              Παν. Δέσπ.
427    Δημητρακόπουλος Εμμαν.           1867 – 1947      80     Λαμία                   σανδαλοποιός            Παν. Δέσπ.
428    Δημητράς Απόστολος Δημ.           1863 – 1928      65     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
429    Δημητρέλος Ηλίας                        1903 – 1956      53     Λαμία                   [δυσανάγν.]               Άγ. Δημήτρ.
430    Δημητριάδης Γεώργιος                 1858 – 1928      70     Λαμία                   βιβλιοδέτης                Ευαγγελίστ.
431    Δημήτριος Β. Γιαννής                   1892 – 1919      27     Λαμία                   λοχίας                        Παν. Δέσπ.
432    Δημήτριος Ζούκας                        1861 – 1917      56     Λαμία                   απόστρατος               Παν. Δέσπ.
433    Δημήτριος Καρμίρης                     1900 – 1965      65     Λαμία                   ιερεύς                         Άγ. Νικόλ.
434    Δημήτριος Λιάσκας                       1869 – 1929      60     Λαμία                   ταγματάρχης              Παν. Δέσπ.
435    Δημήτριος Μπαλωμένος               1851 – 1927      76     Λαμία                   απόστρ. Λ/γός ΠΖ     Παν. Δέσπ.
436    Δημήτριος Παπασπύρος               1856 – 1916      60     Λαμία                   υπολοχαγός ΠΖ         Παν. Δέσπ.
437    Δημητρίου Γεώργιος                     1918 – 1949      31     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλλ.            Άγ. Νικόλ.
438    Δημητρίου Ευθύμιος                     1847 – 1914      67     Λαμία                   εργολάβος                 Άγ. Νικόλ.
439    Δημητρίου ή Γάκης Στέφ.             1882 – 1932      50     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Νικόλ.
440    Δημητρίου Ηλίας                           1878 – 1944      65     Λαμία                   φύλαξ  σιδηρ.            Άγ. Νικόλ.
441    Δημητρίου Ιωάννα Σωτ.               1940 – 1962      22     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλ.              Άγ. Νικόλ.
442    Δημητρίου Κων/νος                     1856 – 1941      85     Δαϊτσά                  παντοπώλης              Παν. Δέσπ.
443    Δημητρίου Κωνσταντίνος             1901 – 1933      32     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
444    Δημητρίου Μαριγώ Κ.                   1883 – 1928      45     Λαμία                   μεταξουργός              Παν. Δέσπ.
445    Δημητρίου Νικόλαος                     1924 – 1963      39                               αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
446    Δημητρίου Σπύρος                        1883 – 1943      60     Λαμία                   τσιγαράς                    Αγ. Θεοδ.
447    Δημητρόπουλος Δημήτριος          1872 – 1937      65     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
448    Δημητρόπουλος Πέτρος               1865 – 1937      72      -                          καραγωγέας               Αγ. Θεοδ.
449    Δημολάς Φώτιος                           1908 – 1952      44     Λαμία                   ξυλουργός                 Ευαγγελίστ.
450    Δημολιούλιας Δημήτρ. Επ.           1871 – 1939      68     Λαμία                   συμβολαιογρ.            Ευαγγελίστ.
451    Δημόπουλος Ευάγγ. Κ.                 1881 – 1916      35     Λαμία                   πρωτοδίκης               Παν. Δέσπ.
452    Δημόπουλος Χρήστος                   1914 – 1947      33     Καστριώτισσα      Ενωματάρχης             Παν. Δέσπ.
453    Δήμου Αθανάσιος                         1904 – 1959      55     Λαμία                   ιδιωτ. υπάλλ.            Ευαγγελίστ.
454    Δήμου Δημήτριος                          1922 – 1948      26     -                           δεκανεύς ΠΖ              Ευαγγελίστ.
455    Δημουλάς (;)Περικλής                  1848 – 1918      70     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
456    Δημουλάς Βασίλ.                          1876 – 1920      44     Λαμία                   σιγαρετοποιός           Παν. Δέσπ.
457    Δημουλάς Δημ. του Αθ.                1929 – 1945      16     Λαμία                   μαθητής                     Άγ. Δημήτρ.
458    Δημουλάς Κων/τίνος                    1862 – 1942      80     Στυλίς                  ιδ. Υπάλλ.                  Παν. Δέσπ.
459    Διακίδης Βάγιας                            1895 – 1920      25     Ορτάκιαν             υπάλ. ξενοδοχείου    Παν. Δέσπ.
460    Διαμαντής Γεώργιος                     1870 – 1940      70     Ανθήλη                υαλοπώλης                Άγ. Δημήτρ.
461    Διαμαντής Δήμος Χαράλ.              1902 – 1926      24     πρόσφυξ              εργάτης                      Παν. Δέσπ.
462    Διαμαντής Θεόδωρος                   1901 – 1963      62     Λαμία                   συνταξιούχος             Άγ. Δημήτρ.
463    Διαμαντής Νικόλαος                     1845 – 1934      89     Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
464    Διαμάντης Νικόλαος                     1880 – 1935      55     Λαμία                   δικ. Κλητήρας            Ευαγγελίστ.
465    Διαμαντής Χαράλαμπος                1862 – 1932      70      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
466    Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν.      1917 – 1952      35     Λαμία                   ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
467    Διαμαντόπουλος Ιω. Κ.                1859 – 1939      80     Καρυές                 γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
468    Διαμαντόπουλος Κων/νος Ν.       1873 – 1947      74     Στηλιανά Καλ.     συνταξ. Αξ. Χωρ.       Άγ. Δημήτρ.
469    Διαμαντόπουλος Νικόλ.               1882 – 1914      32     Λαμία                   κεραμεύς                    Παν. Δέσπ.
470    Διαμαντόπουλος Νικόλαος           ; - 1962                      Λαμία                                                      Άγ. Δημήτρ.
471    Διαμαντόπουλος Παναγιώτης      1871 – 1923      52     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
472    Διονυσόπουλος Δημήτριος           1836 – 1916      80     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
473    Διπλάρης Δημήτριος                     1891 – 1944      53     Λαμία                   συνταξ. ενωμ/χης     Άγ. Δημήτρ.
474    Δομπρογιάννης Νικόλαος            1901 – 1964      63     Λαμία                   μηχανικός αυτ.          Άγ. Δημήτρ.
475    Δούβλης Γεώργιος                        1880 – 1960      80     Λαμία                   αρτοποιός                  Ευαγγελίστ.
476    Δορώτης Αναστάσιος                    1922 – 1947      25     -                           στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
477    Δουδουμόπουλος Ιωάννης           1866 – 1947      81     Λαμία                   ιερεύς                         Άγ. Δημήτρ.
478    Δουκάκης-Ματαράς Μιλτ.             1862 – 1945      83     Αϊβαλί  Μ. Ασ.     στρ. συνταξ.              Άγ. Δημήτρ.
479    Δουκαρής Δημ.                             1867 – 1932      65     Κυδωνίαι              κρεοπώλης                Παν. Δέσπ.
480    Δούκας Αθανάσιος                        1879 – 1919      40     Λαμία                   καφεπώλης                Αγ. Θεοδ.
480    Δούκας Ανδρέας                           1866 – 1931      65     -                           -                                 Παν. Δέσπ.
482    Δούκας Απόστ. Μ.                        1848 – 1915      67     Λαμία                   κτηματίας                   Αγ. Θεοδ.
483    Δουλαβέρης Κων/νος Ανδρ.        1885 – 1963      78     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
484    Δουλαβέρης Σταύρος Κωνστ.       1916 – 1939      23     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
485    Δουλαβίρας Βάιος Επαμ.              1925 – 1948      23     Ελευθέριον          στρατιώτης                Ευαγγελίστ.
486    Δούμας Γεώργιος                          1881 – 1967      86     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
487    Δούμας Μιλτιάδης                         1914 – 1970      56     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
488    Δρακόπουλος Κυριάκος                1866 – 1946      80     Λαμία                   στρατιωτ.                   Άγ. Νικόλ.
489    Δράκος Νικόλαος Κων.                 1876 – 1926      50     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
490    Δρίβας Ιωάννης                            1884 – 1965      81     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
491    Δροσογιάννης Δημήτριος             1861 – 1926      65     Λαμία                   δικ. Κλητήρ                Παν. Δέσπ.
492    Δροσόπουλος Βασίλ. Γρ.              1920 – 1945      25     Λαμία                   πολιτ. μηχανικός       Άγ. Νικόλ.
493    Δροσόπουλος Δημήτρ. Ι.              1899 – 1942      43     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
494    Δροσόπουλος Δρόσος                   1838 – 1918      80                               ξυλέμπορος               Άγ. Νικόλ.
495    Δροσόπουλος Θεοφάνης              1891 – 1965      74     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
496    Δροσόπουλος Ιωάννης                 1862 – 1943      80     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
497    Δρόσος Απόστολος                       1942 – 1963      21     Λαμία                   στρατιώτης                Άγ. Δημήτρ.
498    Δρόσος Γεώργιος                          1908 – 1968      60     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
499    Δρόσος Νικόλαος                          1880 – 1947      67     Λαμία                   υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
500    Δρούγας Σπύρος                           1894 – 1949      55     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.

Ε (501-519)

501    Εγγολφόπουλος Πλούτ.              1866 - 1954      88     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
502    Εγκλέζος Βασίλειος                      1868 - 1918      50     Δαρδανέλια          εργάτης                      Παν. Δέσπ.
503    Εγκολφόπουλος Φωκίων Ν.        1882 - 1942      60     Μώλος                 κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
504    Εκμεκτσιόγλου Γ.                         1892 - 1942      50     Φιλαδέλφεια        υποδηματοπ.             Αγ. Θεοδ.
505    Ελασσώνας Ιωάννης                     1895 - 1970      75     Λαμία                   δικηγόρος                  Ευαγγελίστ.
506    Ελασσώνας Χρήστος Δημητ.         1957 - 1927      70     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
507    Ελευθερίου Παναγιώτης               1878 - 1954      76     σκηνίτης              κτηματίας                   Άγ. Δημήτρ.
508    Εμμανουήλ Γεώργιος Γ.               1846 - 1916      70     Λαμία                   καθηγητής                 Παν. Δέσπ.
509    Εμμανουήλ Δημήτριος                  1891 - 1956      65     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
510    Ερήνης (;) Νικόλαος                     1872 - 1952      80     Θεσσαλονίκη       αξιωματικός               Άγ. Δημήτρ.
511    Ευαγγελίου Κυριάκος Σταύρ.       1857 - 1942      85     Κορυτσά               ξυλουργός                 Άγ. Δημήτρ.
512    Ευθύμ. Παπαπαναγιώτου             1894 - 1950      56     Γραβιά                 συντ/ρχης                 Παν. Δέσπ.
513    Ευθυμιόπουλος Χρίστος               1878 - 1948      70     Σκάρμιτσα            γεωργός                     Άγ. Δημήτρ.
514    Ευθυμίου Βασίλειος                      1863 - 1918      55     Λαμία                   εργάτης                      Παν. Δέσπ.
515    Ευθυμίου Γεώργιος                      1862 - 1942      80     Λαμία                   καφεπώλης                Παν. Δέσπ.
516    Ευθυμίου Δημήτριος                     1862 - 1942      80     Ανθήλη                -                                 Παν. Δέσπ.
517    Ευθυμίου Ηλίας Δ.                        1956 - 1926      70     Κορυτσά               κτίστης                       Παν. Δέσπ.
518    Ευθυμίου Κωνσταντίνος               1845 - 1920      75     Κορυτσά               κτίστης                       Παν. Δέσπ.
519    Ευθυμίου Νικόλαος                      1855 - 1953      98     Λαμία                   συνταξ. πολιτ.           Ευαγγελίστ.

Ζ (520-572)

520    Ζαββακόπουλος Νικόλ. Γε.          1888 - 1923      35     Λαμία                   παντοπώλης              Ευαγγελίστ.
521    Ζαγγανάς Γεώργιος                      1890 - 1914      24     Νεοχώρ. Τυμφ.   γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
522    Ζαγγαριώτης Δημ. Γ.                    1891 - 1949      58     Βράχα                  γεωργός                     Αγ. Θεοδ.
523    Ζαγγογιάννης Γεώργιος               1862 - 1922      60     Λαμία                   φαρμακοποιός           Παν. Δέσπ.
524    Ζαγγογιάννης Φωκ. Δ.                 1863 - 1932      69     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
525    Ζαγκανάς Ευστάθιος                    1854 - 1924      70     Λαμία                   εμβαλωματής             Παν. Δέσπ.
526    Ζαλαώρας Ιωάννης                       1921 - 1962      41     Λαμία                   σιδηροδρομικός         Άγ. Δημήτρ.
527    Ζαπαντιώτης Δημήτριος               1866 - 1938      72     Λαμία                   οπωροπώλης             Άγ. Νικόλ.
528    Ζαπαντιώτης Ιωάννης                  1878 - 1938      60     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
529    Ζαπαντιώτης Παναγιώτης            1875 - 1950      75     Λαμία                   ξυλουργός                 Παν. Δέσπ.
530    Ζάρας Γεώργιος                            1881 - 1962      81     Λαμία                   συνταξ.                      Ευαγγελίστ.
531    Ζαρκαδούλας Αθαν.                     1887 - 1959      72     Λαμία                   αυτοκινητιστής          Άγ. Νικόλ.
532    Ζαρκαδούλας Στέφαν. Ευαγ.       1871 - 1946      75     Λαμία                   αγρότης                     Άγ. Δημήτρ.
533    Ζαροβασίλης Βασίλειος                1907 - 1945      38     Λαμία                   κτηνοτρόφος             Άγ. Νικόλ.
534    Ζαρογιαννίδης Γεώργιος              1874 - 1953      79     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
535    Ζαφειρέλης Ηλίας                         1832 - 1917      85     ;                           -                                 Παν. Δέσπ.
536    Ζαφείρης Δημήτριος                     1871 - 1941      70     Σκλήθρον            κτηνοτρόφος             Παν. Δέσπ.
537    Ζαφειρίου Κωνσταντ.                   1899 - 1955      56     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
538    Ζαφειρόπουλος Αθανάσ. Ν.         1896 - 1921      25     Λαμία                   ράπτης                       Παν. Δέσπ.
539    Ζαφειρόπουλος Αλέξ.                  1897 - 1950      53     Κατερίνη              παπλωματάς              Αγ. Θεοδ.
540    Ζαχάλα Χαρίκλεια                         1839 - 1919      80     Λαμία                   συνταξ. δασκάλα       Παν. Δέσπ.
541    Ζαχαρής Ευάγγελος                     1892 - 1958      66     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
542    Ζαχαριάδης Ζαχαρίας                   1881 - 1947      66     Λαμία                   συνταξ. αξιωματ.       Άγ. Δημήτρ.
543    Ζαχαρίας Απόστολ. Αναστ.          1911 - 1935      24     Πέργαμος Μ.Α.    εργάτης                      Παν. Δέσπ.
544    Ζαχαρίας Ιωάννης                        1845 - 1938      93     Λαμία                   γεωργός                     Άγ. Νικόλ.
545    Ζαχαρίας Σταύρος                        1870 - 1933      63     Σύρος                   υποδηματοποιός        Παν. Δέσπ.
546    Ζάχος Κωνστ. Λ.                           1894 - 1947      53     Λαμία                   μανάβης                     Αγ. Θεοδ.
547    Ζάχος Νικόλαος                            1897 - 1962      65     Λαμία                   φωτογράφος             Ευαγγελίστ.
548    Ζελενίτσας Βασίλ.                        1916 - 1946      30     -                           χωροφύλαξ                Παν. Δέσπ.
549    Ζέρβας Γεώργιος Κ.                      1915 - 1947      32     Λαμία                   φοιτητής                    Ευαγγελίστ.
550    Ζέρβας Δημήτριος                         1932 – 1978      46      -                          αυτοκινητ.                 Αγ. Θεοδ.
551    Ζέρβας Κων/τίνος                        1879 - 1963      84     Λαμία                   κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
552    Ζέρβας Νικόλαος                          1876 - 1946      70     Λαμία                   δικηγόρος                  Παν. Δέσπ.
553    Ζημιανίτης Δημήτριος                   1877 - 1962      85     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
554    Ζησίμου Αθανάσιος                      1888 - 1967      79     Λαμία                   συνταξ. μάγειρος       Ευαγγελίστ.
555    Ζησόπουλος Ζήσης                       1871 - 1955      84     Λαμία                   εργατικός                   Άγ. Δημήτρ.
556    Ζιάκα Γιαννούλα                          1851 - 1921      70     Λαμία                   κοσμήτρια                  Παν. Δέσπ.
557    Ζορμπαλάς Δημήτριος                  1884 - 1957      73     Λαμία                   έμπορος                     Άγ. Δημήτρ.
558    Ζορμπάς Ιωάννης                         1882 - 1956      74     Λαμία                   μεσίτης                       Ευαγγελίστ.
559    Ζούζουλας Κων/νος                     1882 - 1957      75     Λαμία                   υπάλληλος                 Άγ. Δημήτρ.
560    Ζουλούμης Ιωάννης Νικολ.          1852 - 1931      79     Δίλοφο Σπερχ.    κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
561    Ζούμπος Χρύσανθος                     1914 - 1963      49     Λαμία                   συνταξ. χωροφ.        Άγ. Δημήτρ.
562    Ζούπας Θωμάς Δ.                         1916 - 1948      32     Μακρακώμη         σωφέρ                        Ευαγγελίστ.
563    Ζυγούρης Κων/νος                      1889 - 1959      70     Σκλήθρον            ιερεύς                         Άγ. Δημήτρ.
564    Ζώγας Νικόλαος                           1871 - 1947      76     Κόμμα                  αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.
565    Ζωγράφος Νικόλαος                    1859 - 1942      83     Ζωριάνο               -                                 Παν. Δέσπ.
566    Ζώης Χαράλαμπος                        1885 - 1961      76     Λαμία                   κτηματίας                   Άγ. Νικόλ.
567    Ζωιτός Ηλίας                                1875 - 1961      86     Λαμία                   δημοδιδάσκαλος        Ευαγγελίστ.
568    Ζωμένος Ανάργυρος Ιωάν.          1872 - 1942      70     Άμφισσα              κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
569    Ζωμένος Ηλίας Ιωάν.                   1873 - 1935      62     Άμφισσα              ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
570    Ζωντανός Άγγελος                       1857 - 1917      60     Λαμία                   κτηματίας                   Παν. Δέσπ.
571    Ζωρόπουλος Αθαν.                      1872 - 1932      60     Λαμία                   απόστ.  αξιωματ.       Ευαγγελίστ.
572    Ζώτος Γεώργιος                           1880 - 1948      68     Λαμία                   αρτοποιός                  Παν. Δέσπ.

Η - Θ – Ι (573-604)

573    Ηλιόπουλος Βασίλειος Αργ.         1915 – 1933      18     Λαμία                   κρεοπώλης                Αγ. Θεοδ.
574    Θανασούρας Δημήτριος                1878 - 1966      88     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
575    Θανασούρας Χρόνης Δ.                1849 - 1924      75     Καμπιά                 κτηματίας                   Ευαγγελίστ.
576    Θεμιστοκλής Ζεμπεθένης             1889 - 1947      58     Λαμία                   συνταξ. στρατ.          Παν. Δέσπ.
577    Θεοδοσόπουλος Δημήτριος          1892 - 1952      60      -                          έμπορος                     Άγ. Νικόλ.
578    Θεοδωρόπουλος Κωνσταντ.        1877 - 1953      76     Υπάτη                  ξυλουργός                 Ευαγγελίστ.
579    Θεόδωρος Κάρμας                        1882 - 1947      65     Λαμία                   συνταξ. στρατ.          Παν. Δέσπ.
580    Θεόδωρος Κατσαλίρος                 1889 - 1931      42     Υπάτη                  απόστρ. Λ/γός           Παν. Δέσπ.
581    Θεοδώρου Αθανάσιος                  1869 - 1964      95     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
582    Θεοδώρου Βασίλειος Ι.                 1904 - 1929      25     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
583    Θεοδώρου Βασιλική Ιωάν.           1875 - 1940      65     Γιαννιτσού           υπηρ. σχολείου         Ευαγγελίστ.
584    Θεοδώρου Δημήτριος                   1879 - 1951      72     Λαμία                   -                                 Παν. Δέσπ.
585    Θεοδώρου Ιωάννης                      1843 - 1930      87     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Ευαγγελίστ.
586    Θεοδώρου Ιωάννης Απ.               1874 - 1924      50     Λαμία                   υποδηματοποιός        Ευαγγελίστ.
587    Θεοδώρου Παρασκευή                 1852 - 1942      90     Λαμία                   ανεπάγγελτος            Άγ. Νικόλ.
588    Θεοδώρου Στέργιος                     1896 - 1948      44     Λαύριον               τσαγκάρης                 Παν. Δέσπ.
589    Θεοφάνης Οικονόμου                  1873 - 1941      68     Γαρδίκιον            λοχαγός Ε.Α.             Παν. Δέσπ.
590    Θεοφανόπουλος Βασίλ.               1878 - 1950      72     Σπερχειάς            γεωργός                     Παν. Δέσπ.
591    Θεόφιλος Κωνστ.                         1865 - 1955      90     Ροδίτσα                κηπουρός                   Άγ. Δημήτρ.
592    Θεοχάρης Δ. Γιοβάρας                 1898 - 1922      24     Χιλιαδού              στρατιώτης                Παν. Δέσπ.
593    Θοραντής (;) Δημ. Κ.                    1876 - 1951      75     Λαμία                   ελαιοχρωματιστ.        Άγ. Δημήτρ.
594    Θυμάκος (;) Βασίλειος                  1872 - 1942      70     Λαμία                   καρραγωγεύς             Άγ. Δημήτρ.
595    Θωμάς Ευάγγελος                        1868 - 1923      55     Λαμία                   πεταλωτής                 Ευαγγελίστ.
596    Ιακώβου Χαράλ. Γρ.                     1861 - 1931      70     Λαμία                   ουδέν                         Παν. Δέσπ.
597    Ιατρού Νικόλαος Β.                      1897 - 1942      45     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
598    Ιερακόπουλος Σίμος Ι.                  1908 - 1928      20     Τραπεζούς Μ. Α. ξυλουργός                 Αγ. Θεοδ.
600    Ιωακειμίδης Θρασύβουλος           1901 - 1958      57     Λαμία                   έμπορος                     Ευαγγελίστ.
601    Ιωάννου Γεώργ.                           1852 - 1942      90     Χαλκίς                  υποδηματοπ.             Αγ. Θεοδ.
602    Ιωάννου Γεώργιος Αθαν.             1882 - 1927      45     Λαμία                   εργάτης                      Ευαγγελίστ.
603    Ιωσήφ Ιωάννης                             1894 - 1940      46     Λαμία                   υπάλληλος                 Παν. Δέσπ.
604    Ιωσήφ Νικόλαος Ι.                        1860 - 1930      70     Θήβαι                   σιδηρουργός              Παν. Δέσπ.

Συνεχίζεται


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου